Arkturierna via Suzanne Lie, 17 oktober

kanalsol

Arkturierna

Anslutning till ert Högre Jag, Interdimensionella Kommunikationsportaler

17 oktober 2015

Kanal: Suzanne Lie

 

 

Hälsningar, vi är Arkturierna. Vi är här i detta nuet för att kommunicera med er om att utöka ert medvetande så att ni kan uppfatta och flytta in i alternativa, parallella och högre dimensionella realiteter.

Ert medvetande skiftar mellan det som ni en gång har uppfattat som igår eller i morgon. I själva verket börjar ni släppa gränserna för tiden som var bundet till tredimensionellt, eller till och med fyrdimensionellt, tänkande.

Ert fyrdimensionella tänkande rör sig snabbare än tredimensionellt tänkande. Men när ni går in i ert femdimensionella tänkande och medvetandetillstånd, börjar ni släppa ert koncept av tid.

Utan tid, så finns inte det som har varit mellan vilka ni vill vara, vad ni vill göra, eller vart ni vill åka eller ej. Det tredimensionella ”mittemellan” var faktiskt en illusion av den tredje och fjärde dimensionella matrisen.

När ni fortsätter er acceleration av medvetandet, kommer ni att märka att då ert medvetande maximeras i era högre medvetandetillstånd, såsom era alfa, theta vågor eller gammahjärnvågor, uppfattar ni något som verkar glimta till, in och ut ur er verklighet. Först verkar det vara borta. Sen inser ni att det är till höger, eller till och med inom er.

Alltmer, uppfattar ni något som pågår runt omkring er, över er, under er eller även genom er. Men er tredimensionella hjärna har inget sätt på vilket den kan tolka denna situation. Dessutom, när ni stannar i högre medvetandetillstånd för länge, blir er tredimensionella hjärna och ert ego oroliga och drar er ur era fantasier.

Sedan, som en blixt, slås 3D-bromsen på och er uppmärksamhet riktas tillbaka till den tredje dimensionella matrisen, tillbaka in i fjärde dimensionella matrisen, tillbaka i tiden. De tredje och fjärde dimensionella matriserna är ungefär som nät som ni automatiskt ansluter till era tre dimensionella tankar och känslor för att skapa tredimensionella tankeformer.

Dessa tredimensionella tankeformer åker ut i er värld för att samla andra tankeformer som är liknande och för dem tillbaka till er. Därför, om ni har en tredimensionell tanke som, ”Jag skulle vilja ha en underbar konversation med vissa människor som jag bryr mig om” kommer det energifältet tillbaka till er och snart kommer ni få ett mail eller på Facebook eller ett telefonsamtal från någon som är viktiga för er.

Om er tankeform är rädslobaserad det kommer fortfarande att gå ut. Till exempel, om ni skulle säga, ”jag är ensam. Jag har inga vänner. Ingen knyter kontakt med mig ”, och vad ni ser i gengäld är att ingen kommer att ta kontakt med er.

När ni flyttar in i era högre medvetandetillstånd, kommer ni faktiskt att kunna uppfatta dessa tankeformer. Ni kommer inte uppfatta dem på samma sätt som ni uppfattar en bok eller en tidning med er tredimensionella uppfattning. Istället kommer ni förmodligen tro att ni ”inbillar” er. Ja, ni inbillar er dem eftersom att fantisera är femdimensionella tankar.

Många av er använder fortfarande tredimensionellt orsak och verkan- tänkande, men ni inser sakta att när ni sänder ut positiva kärleksfulla tankar, kommer något positivt och kärleksfullt tillbaka till er.

Ni inser också att om ni är mitt i en situation som ni inte vet hur man handskas med, säger ni bara, i stället för att begrunda och oroa er, ”Kära Högre Jaget, det är något som jag måste förstå. Kan du vänligen hjälpa mig. ”Sen väntar ni på att en tankeform från ert Högre Jag återvänder till er.

Eftersom ni kallade på ert Högre Jag har ni gjort en annan typ av tankeform. Ni har gjort en interdimensionell tankeform. När ni kallar på de högre dimensionerna och säger, ”Snälla, hjälp mig med den här situationen,” har ni använt er fria vilja att öppna upp en interdimensionell portal.

Denna interdimensionella portal ansluter er med en, eller flera, av era högre dimensionella JAGS uttryck med vilka ni medvetet kan få flerdimensionell information av. Era högre uttryck av JAG kan vara änglar, Uppstigna Mästare, Elohim och / eller högre dimensionella Galaktiska varelser.

Vi vill att ni ska veta att vi, era högre uttryck av JAG, vi väntar alla på att ni kallar på oss. Vi väntar på grund av att Gaia är en planet av fri-vilja. Därför måste vi vänta tills ni kallar på oss.

Vi ser att många av er kallar på oss. Men ibland kallar ni på oss med ett lågt frekvensmeddelande, såsom ”Jag hatar det här. Jag vill bort från det här. När kommer ni att komma ner och hjälpa mig? ”

Dessa tankeformer är av mycket låg frekvens eftersom de är fyllda med rädsla och ilska. Faktum är att vi redan är här, men ni kan bara uppfatta oss via ert högre medvetandetillstånd. Vi är här. Vi är i rummet, vi är i ert hus, vi går bredvid er när ni går till mataffären.

Men ni kan inte uppfatta oss eftersom vi genljuder till en högre frekvens. Vi genljuder till den femte dimensionen och utanför. För att kunna uppfatta oss, måste ni utöka ert medvetande ur era betavågor, även bortom era alfa drömvågor och in i ert theta och er gamma -meditationsvågor där ni kan frigöra tid.

Med era alfavågor, går tiden snabbare eftersom ni gör något som ni gillar och något som känns bra för er. Men det är bara med theta och gamma vågsmedvetandet som ni kan börja släppa ert beroende till 3D tid.

När ni flyttar in i en gammavågs verklighet så radas inte längre tankar eller ord upp efter varandra, till exempel en, två, tre, fyra. Verkligheten i dessa högre dimensionella realiteter är ungefär som flödandes och flytandes genom en ocean.

Men om ni flyter genom detta högre dimensionella hav och vill ha en sekvens av händelser eller tankar, kommer ni att ”falla ut” av denna verklighet. Ni faller ut eftersom er anknytning till den tid som skapar begreppet ,krav på sekvens, sänker ert medvetande ur den perceptuella räckvidden av denna värld.

Sekvens är baserad på tidpunkten för första, andra, tredje, etc. När saker sker inom Nuet finns det ingen första, andra osv. Det finns bara ett virvlande, förenande, flytande, ett varande, lämnande och / eller inträdande.

Känn ert medvetande då ni tillåter ert sinne att flöda från ett koncept till att tillåta ett unikt koncept att flöda in i nästa koncept, som expanderar in i nästa koncept. Som ett exempel, känn tankeformen av ”Jag vill uppleva en intim relation med mitt högre jag.” Så fort ni gör det uttalandet, skapar ni en interdimensionell tankeform. Den interdimensionella tankeformen flyter upp i de högre dimensionerna på jakt efter ert Högre Jag.

Nu, det som går ut kommer tillbaka. Så, när ert Högre Jag får denna information kan det säga, ”Åh, vi har en kommunikations-länk med en medlem i vårt lägre dimensionella jag som kan svara på och kanske även kommunicera med oss. Vi, medlemmarna i era Högre Jag, sänder ett meddelande till ert högre medvetande för att säga ”Hej”.

Naturligtvis säger vi inte hej på svenska. Vi säger hej på vårt Ljusspråk. Vi säger hej genom att kittla ert Tredje Öga, viska i er expanderade hörsel, röra er försiktigt på hjärtat, lägga vår arm runt er och / eller så att ni känner er trygga och älskade.

Därför, när vi säger ”Hej, vi är här och vill gärna kommunicera med dig”, hör ni inte svenska eller något, mänskligt språk. Ni kan dock uppfatta något som ni inte vet hur man ska förstå. Detta ”något, någon, en viss känsla, en tanke, en del energi” känns som om det bara har flugit förbi er, omringar er och / eller är över er och skickar er villkorslös kärlek.

Om ni kan vara stilla, om ni kan vara väldigt tysta i er hjärna och kan lyssna med ert hjärta, kan ert Tredje Öga kunna uppfatta att det finns ett energifält som kommer in i ert medvetande. Ni vet inte vad det energiområdet säger till er i början, men ni kan känna att det är där.

Om ni skulle bli rädda, skulle ert energifält fyllas med rädsla. Då skulle ert högre dimensionella jag omedelbart lämna det energifältet, eftersom vi inte längre deltar i energiområde fyllt av rädsla.

Men om ni kan komma ihåg att snabbt förvandla ert energifält tillbaka till de högre dimensionerna genom att skicka det villkorslös kärlek och Violetta Flamman, kan vi knyta våra personliga och kollektiva energimönster med er för att underlätta vår interdimensionella kommunikationsportal.

Genom denna portal, kan vi skicka vår villkorslösa kärlek och flerdimensionella ljus för att hjälpa er att utöka ert medvetande att medvetet ta emot vår högre dimensionella kommunikation.

Ni förstår, vi är precis som ni. I själva verket är vi den version av er som genljuder till en högre resonans av vibrationer. När ni har en medveten anslutning med er högre resonans, ansluter ni samtidigt med oss, era egna Högre Jag.

Via ert egna högre medvetandetillstånd kan ni öppna ert Tredje Öga, ta kontakt med ert Högre hjärta och jorda ert interdimensionella väsen djupt in i kärnan av Gaia. När ni jordar det här energifältet i kärnan av Gaia är det ungefär som att ansluta den till en universell språköversättare.

Denna ”universella språköversättare” kommer kärleksfullt att placera hela meddelanden i ert medvetande och förstärka dem så att det blir lättare för er att medvetet uppleva vår kommunikation.

När ni har gått igenom processen av att acceptera, att veta, tjäna, och jorda vårt budskap, instruerar ni er tredimensionella hjärna att ansluta sitt operativsystem med flerdimensionellt sinne.

Då kan ni även kunna uppfatta ert Högre Jag via portalen av ljus. Dock kommer ni inte uppfatta ert Högre Jag på samma sätt som ni kan se ert fysiska jag i en spegel.

I själva verket kommer ni inte uppfatta ert Högre Jag alls förrän ni kan ”tro på att ni har ett högre Jag,” eftersom ni inte kommer att uppfatta vad ni inte tror.

Om ni kan tro på ert egna Jag, kan ni säga: ”Jag skulle älska att tala med dig.” Ert svar kommer inte via ord, utan via interdimensionella energitankeformer. Därför, var medveten om de högre frekvensenergimönster som tar sig in i er Tallkottkörtel.

Dela dessa meddelanden med ert Tredje Öga så att ni bättre kan förstå dem och lagra dem i ert Högre Hjärta för säker förvaring och ytterligare förståelse. Dessutom, glöm inte att jorda dessa ”Meddelande från JAGET” i Gaia´s kärna. Dela sedan era meddelanden med andra som är redo. Oroa er inte över vilka som är redo.

Bara lita på er själva och ni kommer att ”veta” vem som är redo att ta emot vilken information. Var noga med att lämna ett frö av detta meddelande, planterat i Gaia´s kärna. Då kan alla frön av alla svar på alla frågor slås samman till Förenat Medvetande och Villkorslös Kärlek för att drömma, förvänta sig, skapa, äga och skydda Gaia´s nya och högsta oktav av Hennes planetariska kropp.

Varje tanke av villkorslös kärlek till Gaia och varje välsignelse ni skickar Moder Jord kommer tillbaka trefalt till er. Därför, kära uppstigande ni, hedra er själva så att ni kan ha möjlighet att hedra andra och planeten som ni bor på, mer fullständigt.

Välsignelser till er alla, och kom ihåg att hålla er interdimensionella portal öppen.

Arkturierna och ERT högre JAG

 

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

Free meditation download at:

https://www.dropbox.com/s/ri73jfzby8kmpeo/ConnectingWithYourHigherSELF.mp3?dl=0

 

Du gillar kanske också...