Arkturierna via Suzanne Lie, 26 oktober, 2018

Arkturierna

via Suzanne Lie

26 oktober, 2018

”Multi-dimensionella verklighetsfrekvenser”

 

Kära Ni, alla våra liv är multi-dimensionella i och med att det förekommer flera verklighetsfrekvenser som ert hjärta och sinne kan uppfatta. Men många människor är inte medvetna om detta faktum och de tänker bara på att se det som genljuder med deras tredje-dimensionella, dagliga liv.

För att bättre förstå vad vi säger, ska vi nu tala om ”verklighetsfrekvenser”. Mänsklighetens förfäder, som kom från verkligheter i högre dimensioner, rörde sig genom den långa transmutationsprocessen av att vara ett ”toppsamhälle”, för de kunde fortfarande minnas och använda sitt femte-dimensionella medvetande.

Men under det som på Jorden är känt som ”tidens lopp”, började den Galaktiska resonansfrekvensen sjunka från deras inneboende femte-dimensionella själv och till deras fjärde-dimensionella själv. Deras fjärde-dimensionella själv var fortfarande mycket kreativt, men många av deras femte-dimensionella förmågor som genljöd bortom tid och rum började glida iväg.

Det var då som de engång femte-dimensionella Galaktikerna slutligen halkade in i ett ”samhälle på väg att förfalla”. Därför började Galaktikernas femte-dimensionella medvetande glida ner till det fjärde-, och slutligen tredje-dimensionella medvetandet.

Gaia, planeten Jordens medvetande, hade under sina många Eoners tillvaro av att ”vara en planet”, lärt sig att man behöver öppna upp sin medvetenhet till fullständiga polariteter av positivt och negativt för att kunna lära sig/minnas hur man ska dela med sig av de lärdomar som erbjöds av den Planetariska Skolan, känd som Jorden.

En av de svåraste lärdomarna som Gaias Skola erbjöd, eftersom Gaia var menad att bli en lärandets planet, var att hjälpa Sin planets varelser att minnas att den energi de gav ut till sin verklighet också skulle bli den energi som kom återvände till dem.

När Gaia, som är planeten Jordens femte-dimensionella namn, slutligen efter oräkneliga eoner av förberedelser av Sin planetariska kropp till att stå värd för de små individuella varelserna kända som människor, så tog Hon sin examen i att ”Vara en Planet kapabel att stötta livsformer.”

Genom att ”ta examen” menar vi att Hon hade transmuterat Sin planetariska kropp till en verklighetsfrekvens som kunde härbärgera levande varelser. Dessa levande varelser började med växterna, samt insekterna som levde av växterna.

Snart kom de större djuren, som kunde leva genom att äta de växtätande djuren, till Jorden. Slutligen, efter mycket experimenterande med olika kroppstyper i de Högre-dimensionella verklighetssfärerna, började människorna inkarnera på den tredje-dimensionella planeten som kom att bli känd som Jorden.

Till en början var människorna mycket primitiva och det dröjde flera inkarnationer för dem att minnas att de hade kommit till Jorden från sin Hemvärld från stjärnorna, vilka de kunde se under klara nätter.

De människor som tänkte på att blicka upp mot stjärnorna, blev påminda om att de en gång i tiden hade levt på en av dessa stjärnor och hade valt att komma till Jorden för att skapa en ny verklighetsversion. De som kunde minnas sin Hemvärld och sitt val att färdas till Jorden för att ”skapa ett nytt liv”, blev ledarna.

De som inte kunde minnas blev undervisade i att minnas. Men många av ”immigranterna till Jorden” blev så involverade i överlevnad att de glömde bort den Multi-dimensionella komponenten i sitt SJÄLV som levde på självaste de stjärnor mot vilka deras, numera primitiva själv, blickade upp.

Det faktum att dessa tidiga människor blickade upp mot stjärnorna, möjliggjorde emellertid det för vissa av de tidiga människorna, vilka för det mesta var Plejader, att slutligen minnas att de hade kommit från dessa stjärnor för att få uppleva en ny värld.

Plejaderna som kunde minnas sitt föregående hem bland Plejaderna, blev ledarna, men de som inte kunde komma ihåg sitt sanna, inre SJÄLV, började uppföra sig mer likt de djur som de såg runtomkring sig.

Men dessa ”förlorade”, som Plejaderna kallade dessa medlemmar bland sina ”immigranter till Jorden”, började bete sig på ett sätt som inte var lika intelligent som Plejadernas, och de var inte lika justa som de flesta av djuren var.

Dessa ”förlorade Plejader” föll ner i detta beteende, för de kunde inte minnas vilka de verkligen var, men de mindes att de var mer utvecklade än djuren. Dessa ”immigranter till Jorden” utvecklades till människorna.

De Plejader som kunde bibehålla sitt minne av, samt sina kommunikationer med, sin Plejadiska Hemvärld, blev mycket upprörda över denna utveckling och kallade på fler Plejader att komma och hjälpa dem. Men Plejaderna i Hemvärlden var mycket upptagna med sina egna krig.

Därför blev de Jordbundna Plejaderna tvungna till att skapa ett nytt liv för sig själva med mycket lite hjälp från sin Hemvärld under flera eoner. I själva verket blev vissa av de engång så underbara Plejaderna mycket krigslystna och mycket mindre kreativa och kärleksfulla, vilket de en gång i tiden hade varit i sin Hemvärld.

Lyckligtvis fanns det några mycket starka Plejader som hade kommit till Jorden via sitt Rymdskepp, vilka förmådde få hjälp från sin Hemvärld, alltså när det inte pågick något krig där.

Det var dessa Plejader som hjälpte de andra humanoiderna på Jorden till att minnas sina femte-dimensionella uttryck i de högre sfärerna i den Plejadiska Hemvärlden. Det var den avancerade teknologi, vilken dessa Plejader delade med ”människorna på Jorden”, som möjliggjorde att de slutligen kunde skapa ”toppsamhällen” på Jorden.

Dessa toppsamhällen kunde i hög grad hjälpa Gaia med Hennes evolution och med att hela de sår som Gaia hade från krig och/eller naturkatastrofer. Men eftersom Plejaderna hade alltmer problem i sin egen Hemvärld, lämnade många av dem Gaia för att återvända till sin Hemvärld.

När vi spolar framåt till NUET på Jorden, cirka 2018, så ser vi att Gaia har genomlidit flera krig och väderkatastrofer. Mänskligheten har tagit sig från toppsamhällen till katastrofer och tillbaka igen, men det totala frisläppandet av behovet av krig har ännu inte sjunkit in i människornas medvetande.

Lyckligtvis, å andra sidan, så håller alltfler människor på att vakna upp till det faktum att de är Galaktiker i en mänsklig kropp. Alltfler av dessa människor kan minnas vilka de var för länge sen och varför de har valt att ta sig kroppar på Jorden.

När väl en Jordbunden Galaktiker kan komma ihåg sin ursprungliga härkomst, börjar de se på livet på ett mycket annorlunda sätt. Det dagliga slitet, utmaningarna och glädjeämnena i livet på Jorden har inte förändrats, men de/ni har förändrats. Vi säger ”ni” eftersom ni sannolikt befinner er bland dem som har vaknat upp och dem som håller på att vakna, ifall ni har valt att läsa denna artikel.

Att vara en som står i färd med att vakna upp kan vara mycket förvirrande ifall ni inte har hittat några personer eller någon litteratur som kan vägleda er till den ofantliga expansion i medvetandet som man genomgår när man inser att man faktiskt är en Multi-dimensionell Varelse.

Naturligtvis kan den högre-dimensionella aspekten i ert mänskliga själv komma in i ert medvetande som barn, eller ni kanske inte vaknar upp till frekvensen i ert Multi-dimensionella SJÄLV förrän ni är mycket äldre. Hursomhelst, att vakna upp till det faktum att ni är multi-dimensionella, kan vara mycket förvirrande och en aning oroande.

Å andra sidan kan detta uppvaknande till ditt eget ”utvidgade SJÄLV” förändra ditt liv oerhört mycket. Du kommer inte längre att vara ”bara en människa”, utan du kommer att ha tankar ”bortom de mänskliga”, minnen och önskningar som placerar dig ”ur synk” med den ”normala världen”.

Men det är faktiskt mycket ”normalt” att vara multi-dimensionell. Men det är INTE normalt att inse detta faktum. Medan du bär din tredje-dimensionella kropp, så har du samma begränsningar och glädjeämnen som andra som inte ännu har kommit ihåg sitt utvidgade Multi-dimensionella SJÄLV.

Att vara medveten om dina tidigare liv, din utvidgade drömvärld och din förmåga att varsebli det som fortfarande är osynligt för andra, kan ge dig stor förvirring såväl som stor glädje.

Om ni så är medvetna om det eller inte, så är ni alla multi-dimensionella och har flera verklighetsversioner som ni upplever samtidigt. Men den tredje-dimensionella Jorden är rätt utmanande och tidvis mycket givande.

Därför är det enklare att fokusera på den enda verkligheten, snarare än att ta på sig utmaningen av att minnas era tidigare liv på Jorden, såväl som era inkarnationer i de högre-dimensionella världarna och verkligheterna.

Att ha en medvetenhet om ert ”inter-dimensionella och/eller multi-dimensionella liv, utvidgar emellertid i hög grad er ”känsla av SJÄLVET” till att inkludera de högre-dimensionella bitarna gällande vilka ni ÄR inom detta NU.

Medvetenheten om ert eget Inter-dimensionella SJÄLV tillåter er också att ha medvetenheten om att ni är en Multi-dimensionell Varelse som samtidigt existerar i olika världar, tidszoner och dimensioner. För vissa kan det förefalla som om bara ett liv vore mer än tillräckligt, men era ”andra liv” är en del av er Galaktiska Familj.

Precis som en stor familj ofta kan vara en börda, men är MYCKET viktig i era tider av nöd, i vetskapen om att ni befinner er i en ständig förbindelse med de högre-dimensionella uttrycken av ert eget Multi-dimensionella SJÄLV – om ert fysiska själv så är medvetet om detta faktum eller inte.

Hur skulle det vara om du i själva verket var en identisk tvilling, men inte får reda på det förrän du blivit vuxen? Du kan minnas att du har ett högre-dimensionellt uttryck av ditt fysiska själv som är ditt ”identiska SJÄLV”.

Vidare så är detta ”identiska SJÄLV” mycket mer utvecklat än ditt tredje-dimensionella själv, eftersom din sanna Hemvärld befinner sig i den femte dimensionen av HÄR och NU! Därtill, när du väl är medveten om den femte dimensionen och alla de högre verklighetsdimensionerna, så kommer din känsla av SJÄLVET i hög grad att ha expanderat.

Att minnas ditt sanna Multi-dimensionella SJÄLV kommer att leda till att du förändrar din känsla av självet och din vision gällande verkligheten mer än vad du kan föreställa dig. Vi, medlemmarna i ditt Högre SJÄLV är glada för att få omfamna dig med Villkorslös Kärlek och lysa upp din Väg på Jorden med den Inter-dimensionella Violetta Flamman.

Er högre-dimensionella familj väntar på er.

Välsignelser till er från oss alla!

Arkturierna genom Suzanne Lie

 

https://sananda.website/the-arcturians-via-suzanne-lie-october-26th-2018/

 

 

Översättning: Aslög

.

You may also like...