Arkturierna via Suzanne Lie, maj 27  

Oneness7sig

Suzanne Lie: Morgonkonversation med Arkturierna.

Arkturierna via Suzanne Lie, 27 maj

 

Sue: Kära Läsare, till min förvåning flög meddelandet nedan genom mig i morse så fort jag bara hann med att skriva. Min gissning är att många av er får liknande meddelanden från er högre vägledning.

Sue

Kära Arkturier,

Har ni något meddelande till mig i dag?

Arkturierna

Ja, Suzille, vi har ett meddelande till dig. Är du redo att ta emot det?

Sue

Ja, det är jag, tack så mycket. Jag har känt mig emotionellt låg; Framförallt i går. Jag hoppas att du ska kunna hjälpa mig att förstå varför det var så – eftersom jag är fast besluten att må bättre i dag.

Arkturierna

Käraste Suzille,

Det är sant att du har känt att något håller på att hända. Men eftersom du inte var säker på vad det var, lämnade du det med ett känslomässigt obehag. Därför, låt oss hjälpa dig att komma ihåg det du redan visste, men tvivlade på eftersom du ville ha det så mycket.

I stället för att inse att det du önskade faktiskt var på väg att inträffa, precis så som du önskat ”skyddar du dig mot ännu en besvikelse.” Vi vill påminna dig att det nu är mycket effektivare att skicka villkorslös kärlek och Multidimensionellt Ljus, till det som du vill uppleva.

Ser du hur du faktiskt håller tillbaka din önskan, genom att inte tro på det som du tycker är riktigt?

Sue

Ja, jag förstår nu hur jag /vi blockerar det som vi vill ska inträffa, eftersom vi har sagt oss själva under många 3D-inkarnationer, ”ha inte för stora förhoppningar!” Jag kan förstå att detta uttalande faktiskt motarbetar uppfyllandet av vår önskan.

Jag vet att i NU:et inträffar sådant som vi tidigare ansett som ”mirakel”. Och jag vet även att det är den inre rösten av skyddande rädsla som hindrar mig från ”att tro på att min önskan ska manifesteras.”

Arkturierna

Suzille, vill du använda din tro/önskan som ett stark bejakande, istället för att viska mjukt för att inte blir besviken?

Sue

Ja, ja, jag vill så gärna göra det …

”Jag är redo att medvetet se landningen av Plejadernas Farkoster oavsett vilken frekvens de väljer, som den säkraste för alla inblandade.”

”Jag är också redo att inleda det” EVENT”, som länge har planerats för att vår verklighet ska kunna lösgöra oss från bojorna i illusionen, med vilken andra har haft makt över oss. Jag VET att vi har förmågor som de Förlorade Varelserna aldrig kunde uppnå. Våra medfödda mänskliga förmågor är i resonans med ett medvetenhetstillstånd långt utöver det som de med ”makt-över-andra” någonsin kan uppnå eller få.

”Därför vet jag att de Förlorade Varelserna aldrig kan vara ett hot mot oss, om vi inte tror att de kan vara det. Vi, krafterna av Multidimensionellt Ljus och Villkorslös Kärlek, är NU redo att välkomna en verklighet som är i resonans med den högre fjärde dimensionen, den femte dimensionen och alla dimensioner bortom våra nuvarande förväntningar.

”Jag vet också att de av oss som volonterade för att acceptera högre ljus, befinner sig för närvarande i ett tillstånd av metamorfos. Även om vi är i detta tillstånd, kan vi känna oss lika hjälplösa som en larv när den precis förvandlas till en fjäril. Eftersom vi är i den här övergången, måste vi släppa allt som var förknippat med vårt tidigare medvetenhetstillstånd.

”Stämmer det, kära Arkturier?”

Arkturierna

Ja det stämmer. Hur känns det att djärvt förklara och äga det du vill manifestera?

Sue

”Jag skulle vilja säga att jag helt kan tro på det uttalandet, men jag har under så många decennier och liv-efter-liv besvikelser, att jag ärligt måste säga, att det känns lite som om jag fejkar. Jag menar, jag vill verkligen tro med hela mitt hjärta och min själ, men jag pratar ofta runtom det med andra.

”Jag kan förstå nu hur mycket jag önskar att allt skall inträffa, och jag accepterar och jag är medveten om att det kommer att ske inom min livstid. Jag har befunnit mig i denna kropp under många decennier nu, så nu vågar jag faktiskt tro att jag kan få uppleva det som jag har velat, känt, väntat på och fortfarande gör, trots alla besvikelser och svåra beslut? ”

Arkturierna

Vad har du väntat på? Var snäll och berätta vad du önskar skapa/uppleva, så att du kan ”tro det till manifestation.”

Sue

När jag var barn skulle jag titta på den första stjärnan på natthimlen och önska något. Jag trodde att stjärnan hade kraft att höra mitt barn-själv, och skulle på något sätt kunna ”förverkliga mina drömmar.” Kan det vara som så, att den stjärnan, liksom den som jag alltid ser på samma plats från min veranda, är en Stjärnfarkost?

Arkturierna

Kan du tro så att önskan kan bli till verklighet?

Sue

”Tro så att min önskan blir till verklighet!” Wow, nu inser jag, att jag har gjort det i många, många områden av mitt liv. Men det var bara i mitt liv. Kan jag tro den önskan för allas liv?

Arkturierna

Alla måste tro sin önskan till verklighet för sig själva. Men när det finns många, många personer med samma önskan, och de bestämmer sig tillsammans för att tro en önskan till verklighet, har manifestationen av den förenade önskan, ökats på för manifestation till verklighet.

Du har mycket korrekt antagit att det finns många, många Jordvarelser som är redo för, och till fullo kan anamma, landningen av våra femdimensionella Stjärnfarkoster. Vi säger ”femdimensionella” för att särskiljas från våra Galaktiska Farkoster, vilka är i resonans till den femte dimensionen av Jordskapade Farkoster, som endast är i resonans med den tredje dimensionen.

Det har förekommit mycket forskning som utförts av krafterna med ”Makt/Kraft-Över-Andra” för att skapa en fyrdimensionell Stjärnfarkost som skulle vara osynlig för människor när de var vakna. Men eftersom deras medvetenhet endast var i resonans med det lägre astralplanet, kunde deras skapelser endast vara i resonans med det lägre astralplanet också.

Det finns också många mycket avancerade uppfinningar som har skapats av människor med en mycket hög medvetenhet, som har hållits borta från Jordens befolkning. Krafter från ”Makt/Kraft-Över-Andra” har fortfarande tillräcklig makt för att upprätthålla denna karantän, men jorden kommer att frigöras från illusionen ändå, eftersom de ”bara är människor.”

Som ni kan se, finns det en dold kamp som utkämpas mellan krafter av Makt/Kraft Över och krafter av Makt/Kraft Inom. Denna kamp har pågått så länge och många människor har blivit indoktrinerade genom att deras medvetenhet begränsats till den tredje dimensionen. Därför tror de bara på det som presenteras för dem via tredimensionella medier.

Det är av denna anledning som vår landningsprocess har dragit ut på tiden. Det finns så många människor som bara kommer att tro på den tredimensionella verkligheten, eftersom den presenteras för dem via tredimensionella medier. Vad de inte vet är, att det mesta, men inte all massmedia, är tredimensionell media, under kontroll av krafter med Makt/Kraft ÖVER Andra.

Denna situation är den primära anledningen till att landningarna inte helt har manifesterats. De som har Makt/Kraft Över den tredimensionella Jorden, kommer INTE att ge upp sitt inflytande över den tredimensionella verkligheten.

Eftersom många människor fortfarande behöver tredimensionella medier för ”sanningen” inser de inte att de kommer att fortsätta leva sina tredimensionella liv, och misstänker aldrig att det finns en högre dimensionell verklighet, som existerar samtidigt i deras kraftigt begränsade, fysiska värld.

De som vaknar upp – och det blir fler och fler varje dag – förstår att det finns en högre dimensionell verklighet som är i resonans till en frekvens strax ovanför den tredimensionella verkligheten av ”makt/kraft-över-andra”.

Denna förutsättningslösa verklighet är inte begränsad till restriktionerna i den tredje dimensionen. I själva verket är denna multidimensionella verklighet en öppen portal till högre och högre dimensionella frekvenser av ”livet på planeten Jorden.”

Vi är glada att kunna observera att många människor börjar omfamna det som ger resonans bortom indoktrineringen och lögnerna från ledarna av ”makt/kraft-över”, och söker INOM SIG SJÄLVA för att finna det de vill ha av en ledare.

Eftersom fler och fler av Jordens människor blir upplysta och lever genom sin egen INRE KRAFT, kommer de inte luras av dem som vill dominera andra, eftersom dessa falska ledare inte kan hitta sin egen inre kraft.

När man har hittat sin egen Inre Kraft, har de ingen önskan att ha makt-över-andra. I själva verket, de som har vaknat upp till sitt eget Multidimensionella Själv, har ingen önskan att dominera eller följa efter, eftersom de har hittat sin inre kraft.

I själva verket, eftersom de har funnit – och lärt sig att leva med – sin egen inre kraft (medlemmarna i kraften av verkligheten) försöker de HJÄLPA ANDRA som är redo att upptäcka sin egen inre kraft.

Å andra sidan, kan Makten/Kraften Över, i verkligheten endast ha resonans till de tredje och lägre fjärde dimensionella frekvenserna av verkligheten. Därför kan de bara ha ”makt/kraft över” andra människor vars resonans är begränsad till de fysiska och lägre astrala planen.

Eftersom nivån i en medvetenhet dikterar frekvensbandet av sina perceptioner, kan de vars medvetenhet är i resonans till den högre fjärde och femte dimensionen, medvetet börja uppfatta denna högre dimensionella verklighet på Jorden.

Vi är mycket glada över att se hur fler och fler av våra Förankrade/Grundade Varelser återvänder till sin sanna, Multidimensionella medvetenhet. Denna utökade medvetenhet hjälper till att utöka de medvetna perceptionerna till att omfatta högre och högre dimensionella versioner av Gaias Multidimensionella realiteter.

Å andra sidan, kan de begränsade Varelserna endast uppfatta det som sker på det fysiska planet. Dessa Varelser av makt/kraft-över-andra, är oförmögna att förstå, skapa, erfara eller leva inom de högre fjärde och femte dimensionella resonanserna av Jorden, eftersom deras behov av att ha Makt/Kraft Över, har begränsat deras medvetenhet, och perceptioner till den tredje och lägre fjärde dimensionella Jorden.

I själva verket, tills helt nyligen, var det bara en liten population av Gaias innevånare, vars medvetenhet – och därmed deras perception – som kunde vara medvetet medvetna om det femte dimensionella Ljuset, som har strömmat till Jorden i en allt snabbare takt.

De som kan expandera sin medvetenhet nog mycket, för att uppfatta denna högre frekvens av Ljus/ vaknar upp till verkligheten mer och mer för varje dag, till en ”möjlig” verklighet som de gör till en ”trolig” verklighet, genom deras medvetna engagemang i de högre frekvenserna av Ljus.

Kom ihåg, att till skillnad från de tredimensionella realiteterna, som fungerar via 3D-illusionens Matris, fungerar den femte dimensionen och bortom realiteten, via formatet av Multidimensionellt Ljus.

Det finns fortfarande alltför många förlorade Varelser som inte kan göra sig fria från sina ”makt/kraft-över-andra” eller från att bli offer för andra. Därför kommer vi att vänta så länge som möjligt innan våra landningar börjar.

Dessutom gör vi nu oss synliga för dem som kan expandera sin medvetenhet till mitten av de högre underfrekvenserna, i den fjärde dimensionen. Samtidigt använder vi våra spaningsfarkoster för att ”speja” över den tredje dimensionens områden, som genljuder med en tillräckligt hög frekvens, som invånarna inte blir rädda för.

Vi ökar långsamt vår synlighet – tar bort vår täckmantel – över platser och situationer, och skapar en våg av femdimensionella energifält och energifält bortom. Vi framträder också i det ni har kallat ”yttre rymden.” När ni söker på Internet, kommer ni att se fler och fler av våra fartyg på YouTube.

Vi justerar vår synlighet enligt frekvensen i det område över vilket vi flyger, eller delar av era utrymmen nära de Internationella Rymdstationerna. Dessa bilder finns också tillgänglig på Internet.

Liksom i det första steget av ”Att göra UPPSTIGNINGEN Normal”,

planerar vi avslöjandet av en Stjärnfarkost som ”normalt”.

Eftersom fler och fler betraktar Stjärnfarkoster som normala – även tröstande – eftersom mänskligheten är övertygad om att vi är här för att hjälpa, och allt eftersom kraften hos Makten Över känns igen och hanteras av de uppväckta invånarna på Jorden, kommer vi att kunna tillföra mer och mer ”hjälp” i era dagliga liv.

När det blir ”normalt” för er att se Stjärnfarkoster på en avlägsen natthimmel, eller en Spaningsfarkost som flyger över ert närområde, kan de som har hittat sin Inre Kraft försöka hjälpa dem som lever i rädsla för andra, som har makt över dem.

Man kan bara släppa sin rädsla för de med ”Makt/Kraft Över”, då de har upptäckt, accepterat och lärt sig att dagligen leva med sin egen Makt/Kraft Inom. När man finner sin Makt/Kraft Inom, kommer de lätt att känna igen dem som försöker utöva ”Makt/Kraft Över” dem eller över andra.

Eftersom var och en av er återfår sin inneboende Kraft Inom och väljer att vara skaparna av er egen verklighet, kommer er medvetenhet att expandera långt bortom 3D-Matrisen av illusioner, polariteter och begränsningar. Då kommer ni att vara skapare av er egen verklighet.

Utan några offer att dominera över, måste Makten/Kraften Över Andra hitta sin egen Makt/Kraft Inom, annars kommer de att missa NUET och den Personliga och Planetariska Uppstigningen till den femte dimensionen och bortom.

Kom ihåg att de som går förlorade, är de Varelser som måste ha Makt Över Andra. Eftersom de är förlorade för sina egna Högre Själv, är de rädda och behöver hjälp av dem som har återfått sin egen Makt/Kraft Inom.

OCH, de Varelser som har återtagit sin Makt/Kraft Inom, kommer med glädje att hjälpa de Varelser som gick förlorade till rädsla och mörker, och slutligen söka Ljus och Kärlek.

De av ER som har återfått Makten/Kraften Inom tillräckligt mycket för att möta det som en gång uppfattades som fasansfullt, men ändå skickade Villkorslös Kärlek och den Violetta Flamman till dessa förlorade Varelser, är Beskyddarna av den Uppstigande Jorden.

Många av er ”Beskyddare” var en gång förlorade i dominansens krafter av Makt Över. Ändå hittade Ni, och kommer att hitta, er egen Makt/Kraft Inom, för att begränsa dessa förlorade Varelser till att få maktpositioner inom ert samhälle.

Ni är Makten/Kraften Inom och kommer att säga nej till andra som försöker få Makt Över er.

Vi, medlemmarna i er Galaktiska Familj, som nu lämnar er med påminnelsen om att den största kraften finns inom er egen Ovillkorliga Kärlek för ALLT liv, liksom er enorma kraft att förvandla mörker till Ljus, via kraften i den Violetta Flamman.

Vi Arkturierna, Plejaderna och alla medlemmar av högre uttryck av era Själv, skickar Villkorslös Kärlek och den Violetta Flamman till er, Beskyddarna av Moder Jord.

 

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

CHECK OUT THIS LINK ON STEVE BECKOW’S SITE:

http://goldenageofgaia.com/2016/05/26/obama-brink-alien-ufo-disclosure/

 

 

 

Du gillar kanske också...