Den Galaktiska Federationen via Sheldan Nidle, 20 oktober

nidle071112

 

13 Cimi, 19 Tzotz, 12 Manik

Selamat Balik! Denna verklighet tas snabbt isär genom ett antal beslut av en ny grupp från de urgamla familjerna och den nya kungligheten i Europa. Deras beslut gör det möjligt att snabbt ta ned det månghövdade monstret som kabalen är. De som är involverade i de legala aspekterna av denna operation är mycket nöjda att dessa kritiska beslut till slut har tagits. Våra förbindelsegrupper rapporterar att det nya finansiella systemet och dess många delar i själva verket är fullbordat. Vi förväntar oss att dessa nyligen avslutade delar kommer att ta sig an US Federal Reserve och dess många allierade centralbanker. De många prejudikaten som vår legala division har satt upp utlovar att göra dessa tillslag snabba och lätta. Dessa banker saknar stödet från ädla metaller som det nya finansiella systemet erbjuder världen. Vi tror därför att detta nya system kan styra en finansiell verklighet innan denna tionde Gregorianska månaden har kommit till ända. Dessa händelser kommer klart signalera att de många valutaomvärderingarna och den stora globala valutaomstarten kan slutföras och sättas i operation. Detta kommer bli tiden då en hel del nya regeringsskick kommer att operera. Dessa nya regeringar kommer till slut att sätta stopp för det decennier långa UFO mörkandet.

När detta mörkande lyfts globalt kan vi börja sända ett antal program som kommer att informera er om vilka vi är och förklara ert utomjordiska ursprung. Vad Atlanterna gjorde med sina politiska motståndare var ett tecken på deras växande lydnad under de mörka. Denna policy demonstrerades helt fullt igen via de mörka gärningarna av deras efterträdare, Anunnaki. Sedan denna tid har ni fått en serie av lögner och missinformation. Vi utav Ljuset ämnar förklara denna historia för er och särskilt de många manipulative historierna som är nedskriva i era historieböcker. Sedan er barndom har ni glatt svalt vad auktoriteterna har sagt till er. Denna uppsättning av falska uppfattningar upprepades om och om igen. Krig är en psykopatisk aktivitet. Samma sak kan sägas om hat och den resulterande falska känslan av skadlig överlägsenhet över de som ni fått lära er att hata. Ert stigande medvetande är en process som börjar spräcka lögnerna då det gäller hat och andra liknande känslor, som ni har fått ta emot. Ni börjar nu ifrågasätta vad som har sagts till er. Vi önskar att använda vår teknologi för att visa er vad som verkligen hände, sedan starten av förra århundradet.

Denna er värld förändras till det bättre. Först görs det i smyg. Sedan så kan dessa förändringar vid rätt tidpunkt bli allmänt kända. Denna process av förändringar i samhället sker under högsta säkerhet, vilket beslutades för länge sedan. För närvarande så är det preliminära på gång. Dessa operationer täcker nu Nord och Sydamerika, Europa och Asien. En ny serie av policyn framkommer från de urgamla familjerna då en ny generation av medlemmar i deras olika råd har stigit ombord. De nya policyn påskyndar dessa operationer, vilket vi kom överens om för flera veckor sedan. Ni står därför mycket nära till att se hur ett nytt regeringsskick, ert välstånd och ett nytt finansiellt system blommar ut inför er! Våra förbindelsegrupper är överlyckliga över vad som nu händer. Denna manifesterande nya verklighet kräver att ni ser det i ett nytt ljus. Dessa nya regeringar kommer att bli transparenta och behöver era nära stående övervakande observationer. Er medverkan behövs verkligen. En stark relation mellan både regeringsskick och er själva är mer än någonsin både behövligt och nödvändigt!

Som ni kan se så börjar en tyst revolution att manifestera. Var och en av er är den sanna anledningen för denna högst dramatiska förändring. Ni behöver se NESARA som bara det första steget av ett globalt skeende som kommer att sätta stopp på skuldslaveri och ge er ett växande välstånd. Era djupaste drömmar kommer inom kort att uppnås. Vi ser detta ögonblick som en sann vändpunkt i er historia. De nästan 13 tusen åren av global karantän kommer att upphöra. Era handledare kommer inledningsvis ta sig tiden att introducera sig själva och i detalj förklara vilka ni verkligen är. Detta är bara början på ett stort äventyr, som kommer att avslutas med er gudomliga tid i era egna personliga Ljuskristallkamrar. Då kommer ni att bli fullt medvetna och återförena er med Agarterna, och med oss. Er kommunikation med Himlen kommer att bli fullt återställd. En ny stjärnnation kommer att födas! Ni kommer att fullborda ert storslagna öde! Halleluja! Halleluja!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vid denna tidpunkt bombarderas ni av extra-dimensionella energier. De stärker välsignat de många uppdateringarna av era fysiska och icke-fysiska kroppar. Allt detta handlar om integration. De nya fysiska komponenterna behöver att deras många spirituella delar förenar sig med era fysiska och mentala delar. Detta är hur Himlen snabbt får er att föra er mot högre och höger medvetandenivåer. Denna process sker förenligt med våra allierade och associerade. Dessutom förändras ni mjukt i era uppfattningar och era sätt att hantera dem i denna värld. De är hur vi blev förberedda för vår transformation. Se dessa värdefulla ändringar som en helig kyss från Himlen. Ni är i sanning välsignade och omhändertagna. För länge sedan gick vi igenom samma typer av förändringar. De tog ett antal liv att klara av. Slutresultatet blev ett underbart tillstånd av nåd och gudomlig tjänst.

Då ni börjar föra er igenom de slutliga förändringarna, vilka får er att återvända till världen av fysiska änglar, så vet djupt i ert hjärta vilken underbar glädje som väntar på er. Ni är en högst speciell grupp av människor. Ni har lidit från otroliga sorger och har placerats i många liv som verkligen har testat er. Ni har sett död, pest och de ondskefulla effekterna av obehindrat tyranni. Trots detta har ni inte fallit från Ljusets heliga stöd. Det är en lång test, som förtjänar sin rättmätiga erkännande. Vi är en del av dessa stora liv av utmaningar till hjärtat och Himlens sätt. Under alla dessa liv så har ni överlevt. Nu kommer mörkrets slutliga nederlag och Ljusets storslagna triumf. Vi har sett och observerat hemskheterna i livet bland dessa lögner och stora tyranni. Ni är välsignade och ges en helig dispens för fullt medvetande och en gudomlig återgång till fysisk Änglaskap!

Ni kommer att undgå fler liv i denna mörka hemskhet. Vi väntar på er i glädje då ni kommer från Ljuskristallkamrarna. Denna övergång har tagit längre tid då de mörka har kastat ett djupt nät av sorg över denna värld. Det är bortfört! Nästa uppgift är att fylla detta land med glädje, frihet och välstånd. Våra associerade förbereder redan för ting att manifestera, som kommer att häpna er. Vet därför i era hjärtan att en ny värld bildas. Det är en värld i vilken de mörkas undersåtar formellt bortförs. De som föredrar att sanning och transparens styr kommer att behöva ert fulla deltagande. Var därför redo att utöva er nyligen uppnådda nivå av Ljus och Kärlek. Var evigt tacksamma och tacka Himlen för denna högst heliga handling av nåd. Jorden skall transformeras och ni skall förena er med era urgamla spirituella och rymd-familjer i länderna av Agarta. Hosianna! Hosianna!

Idag fortsatte vi med våra veckomeddelanden. Ni står mycket nära då detta land kommer att pånyttfödas. Mörkret är till slut redo att ge efter och ge upp. Vi står också nära landningarna av de som länge har skyddat oss. En i sanning stort ögonblick ligger för handen! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

 

Du gillar kanske också...