Arkturierna via Suzanne Lie, 18 juli

Oneness7sig

Arkturierna, 18 juli 2016
Av Plejaderna via Suzanne Lie
FÖRBEREDER FÖR FÖRSTA KONTAKT

KAPITEL SJUTTON

Energetiska Meddelanden

Var hälsade! Här är jag Sharman igen för att tala med er. Jag bär faktiskt en jordfarkost inom ert NU, så att jag kan vandra bland er, för att bäst känna de mänskliga energifälten. Jag bär olika ”förklädnader” olika dagar, beroende på vilket område jag besöker.

Vid slutet av varje dag återvänder jag till mitt dolda Skepp för att ”ringa hem” och berätta vad jag har upplevt. Jag valdes till detta uppdrag eftersom jag har tillbringat en lång livstid som en människa och lärt mig att ”läsa” många tankar och känslor hos människorna som jag observerade.

Vad jag har uppfattat är att många av er känner er MYCKET trötta. Jag har också observerat att många av er känner att ni lämnar snart, men ni inser inte att ”snart” är en tredje- / fjärde-dimensionell term.

I den femte dimensionen finns det bara NU, så ”snart” existerar inte eftersom det bara finns NU i ”icke-tiden.” Men jag har observerat att många av er upplever en omvandling av hela er fysiska kropp.

Dessa fysiska omvandlingar, samt er relation till tankar och känslor, går igenom en total ”omdaning”. Jag har observerat att många av er har mycket fyllda liv där ni är mycket upptagna inuti ert tredje-/ fjärde-dimensionella jag. Sedan, när ni slappnar av, även om ni kanske inte är medveten om det, kan ni släppa spänningen i er expansion / återvända till ert JAG in till den femte dimensionen.

Ja, det finns en ”spänning” när det gäller ert skifte. Er tredje-dimensionella form uppmanas att förvandlas till en frekvens som bara upplevts innan ni intog en jordfarkost på tredje-dimensionella Jorden.

Samtidigt gläds ert medvetande över att återgå till ert sanna JAG, som snart inte längre kommer att behöva bära en tät, tredje-dimensionell form. Många av er funderar, ”jag är inte säker på att min kropp skulle kunna gå igenom transmutationen till ljuskroppen”.

Därför vill jag påminna er om att ni inte behöver oroa er för er fysiska kropp, eftersom den automatiskt kommer att förvandlas till dess högre uttryck när ni fortsätter er resa.

”Hur går det för mig och var är jag på min resa?” uppfattade jag i tankarna hos många. Ja, era tankar och känslor är mycket tydliga för min femte-dimensionella varseblivning, och när ert medvetande expanderar helt in i den femte dimensionen, kommer ni också att medvetet uppfatta tankarna och känslorna hos andra.

Vad jag har observerat är att många av er klarar er riktigt bra på er resa, då det är en resa i medvetande. En del av anledningen till att så många av er är så trötta beror på att frekvensen av ert medvetande är MYCKET högre än frekvensen hos er kropp.

Men er kropp kan inte förvandlas alltför snabbt eftersom 3D-mönstren av sambanden i kroppens elementaler är för långsamma för att innehålla alla högfrekvens-energifälten.

Därför använder ni ert högfrekventa Multidimensionella Sinne, ert Tredje Öga och ert Höga Hjärta för att hjälpa till i er process att anpassa er till de högre frekvenserna av er verklighet. Inom ert NU, glider den lägre tredje dimensionen av, från medvetenheten hos de uppstigande.

När ni fortsätter er multidimensionella resa in i den femte dimensionen, kommer ni att upptäcka att ni känner mindre trötthet. Jag konstaterade också att många av er hade skapat vad jag skulle kalla en ”övertäckning med ert ljuskroppsnät”. Med andra ord, många av er känner medvetet eller omedvetet, att er ljuskropp flyter precis utanför men runt er fysiska form.

Jag har märkt att fler och fler av er är medvetna om denna ”övertäckning”. När ni blir alltmer medvetna om vad som kan tyckas vara ett ”extern” ljuskroppsnät runt er fysisk form, utökar ni er ”självkänsla” till att inkludera er ständigt växande aura.

Ni kommer att uppleva denna överlagring av Ljuskroppen via en känsla precis ovanför er hud. Ni kommer bara att kunna uppfatta denna överlagring när ni är i ett högre medvetandetillstånd. Men, när ni en gång har uppfattat den, blir det mycket mer naturligt att känna denna ljusöverlagring, närhelst ni kommer ihåg att centrera ert medvetande på villkorslös kärlek.

När ni känner den interdimensionella villkorslösa kärleken inuti ert medvetande, kommer ni att börja känna det som om den ”kittlar”, omfamnar och omger er jordfarkost. Då dessa känslor blir uppkopplade med er tredje-dimensionella varseblivning, kommer ni att börja uppfatta ert dagliga liv på ett utvidgat sätt.

Innan er utökade varseblivning blir ”uppkopplad” i ert dagliga liv, upplevde ni verkligheten som ”bara fysisk”. Men er utökade varseblivning är MYCKET känslig för interdimensionella energifält. Dessa interdimensionella energifält verkar plötsligt inträffa och sedan, precis lika plötsligt, verkar de försvinna.

Det är inte så att energifälten kommer ”in i” och ”ut ur” ert liv. Det som sker är att er kalibrering till de högre frekvenserna blir påslagen, sedan avslagen, sedan påslagen, medan ert medvetande ändras från högre fjärde och femte dimensionen, sedan tillbaka till lägre fjärde och tredje dimensionen.

Medvetandets frekvens avgör vilka varseblivningar som ni medvetet kan registrera i er hjärna som ”verkliga”. Det finns många interdimensionella syner, ljud och tankar som kommer in i ert medvetande inom detta NU.

Med ”interdimensionella meddelanden” menar vi det meddelande som reser genom åtminstone två av de högre-dimensionella frekvensbanden runt Jorden, och även två högre-dimensionella frekvensband i ert medvetande innan ni uppfattar det via er fysiska medvetenhet.

Frekvensbanden i ert medvetande, från det högsta till det lägsta är:
Thetavågor, femte-dimensionellt medvetande
Deltavågor, högre fjärde-dimensionellt medvetande
Alfavågor, fjärde-dimensionellt medvetande
Betavågor, tredje-dimensionellt medvetande

Det finns i själva verket många meddelanden som ni, de uppvaknande och uppstigande medlemmarna av mänskligheten, börjar uppleva medvetet. De uppväckta kallar dessa meddelanden ”kanaliseringar”, men de ouppväckta kanske kallar dem ”hallucinationer”.

De flesta av er kommer först känna dessa energetiska meddelanden via er fysiska kropp. Er fysiska kropp är mycket som kåpan runt en kommunikationsradio. De flesta av dessa högfrekvensmeddelanden är först riktade till ert Höga Hjärta.

Interdimensionella meddelanden tas först emot via ert Höga Hjärta eftersom den Tre-Faldiga Flamman inom ert Höga Hjärtas ATMA (kärnan) är ert egna interdimensionella centrum. Er ATMA är ert ”interdimensionella centrum” eftersom den Ovillkorliga Kärleken, Oändliga Visdomen och Multidimensionella Kraften inuti er ATMA, alla är interdimensionella egenskaper.

När ni upplever ett interdimensionellt meddelande, och ni är redo att ta emot det, tona in er på ert Höga Hjärta (mellan ert fysiska hjärta och halsen) för att översätta meddelandet via er egen interdimensionella ”ovillkorliga kärlek”, ”oändliga visdom” och ”multidimensionella kraft”.

Interdimensionella meddelanden uppstår i den femte dimensionen och bortom, för att så småningom delas med din tredje-dimensionella hjärna och kropp. Dessa interdimensionella meddelanden går först till:

– De högre medvetandetillstånden i ert Multidimensionella Sinne,
– för att delas med er fysiska kropp för att grundas in i Jorden,
– sedan in i ert Höga Hjärta för att översättas.

Frekvensen hos dessa interdimensionella meddelanden kan inte accepteras fullt ut av er medvetna uppmärksamhet innan de är jordade. Om ni blir medveten om dem innan de är jordade, kan de kännas som ett elektriskt surrande.

Varje gång ni jordar ett interdimensionellt meddelande så återinträder det, lyckligtvis, i er fysiska form och dirigeras sedan till ert Höga Hjärta så att det interdimensionella meddelandet kan översättas till ett meddelande som ni tydligare kan förstå.

Vissa kommer att uppfatta meddelandet via sin kläraudiens – interdimensionella hörsel. Vissa kommer att uppfatta meddelandet via sin klärvoajans – interdimensionella syn. Vissa kommer att uppfatta meddelandet via sin klärsentiens – interdimensionella känslor.

Vi påminner om att alla tankar som, ”tyvärr, men jag har inte tillräckligt med tid att göra det” egentligen betyder: ”tyvärr, men det där är inte tillräckligt viktigt för mig för att skapa tid att göra det”.

Kom ihåg att ett interdimensionellt meddelande kommer in i ert medvetande inom NUET av den ENDE av den femte dimensionen. Om ni trycker bort det för att ni inte är redo att höra det, kommer ni inte att kunna återställa detta NU.

Men om ni säger: ”Jag är redo att ta emot detta budskap in i min kropp”. Kommer ni naturligt upptäcka ett NU där meddelandet, som har lagrats i ert Höga Hjärta, plötsligt kommer att uppstå inom er medvetna varseblivning.

Se sedan till att dokumentera det budskapet inom detta NU. Om ni inte har möjlighet att göra det, kom ihåg att värdesätta att ett viktigt interdimensionellt meddelande väntar på er i ert Höga Hjärta. Jag vill påminna er att komma ihåg att ni väljer ert liv, genom att välja exakt vad ni ”har tillräckligt med tid att göra”.

Folk tror ofta att de inte har något val i vad som händer med deras tid, vilket sätter dem i ett tillstånd av ”offermedvetande”. Jag minns att jag upplevde det själv när jag erbjöd mig att anta ett jordkärl för att bättre förstå hur det är att vara människa.

Därför dömer jag er inte för detta beteende. Men jag minns också hur väldigt ledsen och ensam jag var när jag förlorade kontakten med min egen inre kraft. I själva verket skriver jag detta meddelande nu för att hjälpa er att komma ihåg att NI är en Multidimensionell Varelse som valde att anta en jordfarkost inom detta NU för att hjälpa till med planetariska uppstigningen.

Sedan min återkomst till att ”bära en jordfarkost”, inser jag hur mycket Jordens energifält har förändrats. Eftersom jag återvände till NUET av min femte-dimensionella verklighet, har jag ingen känsla av hur det kändes för mina mänskliga vänner under ”tiden” av min frånvaro.

Men eftersom jag inte gick igenom den långsamma anpassningen som ni alla modiga jordade gick igenom, kan jag lättare uppleva omfattningen av skiftet mellan min återkomst till Skeppet och NUET av min återkomst till Jorden.

”Bravo kära människor”, säger jag. Jag är så glad över att uppleva den totala ökningen i resonans här på planeten Jorden. Jag kan också känna att Gaia uppmanar mig att berätta för er alla att Hon, också, uppskattar er hjälp mycket.

Ja, Gaia och Hennes planetariska jag är en levande, kännande planetvarelse. Hon vill också att jag berättar för er alla, att hennes femte-dimensionella kärna växer mer och mer mot hennes yta, på vilken många av Hennes invånare bor. När ni öppnar upp er kommunikation till Gaia, KOMMER Hon att svara.

Avslutningsvis vill jag påminna er igen om att i den femte dimensionen är NI den fullständiga skaparen av ert liv. I själva verket blir varje tanke och varje känsla omedelbart manifesterad.

Om ni inte gillar några av de val ni har gjort i ert liv, fråga er själv, ”Vad lärde jag mig?” Genom den frågan har ni skiftat från att ”ha gjort ett misstag” till att ”ha skapat en lärdom som hjälpte er på resan HEM”.

Om ni ser en lång, smal man med en hatt och stora solglasögon för att skydda mina Plejadiska ögon, kanske det är jag. Annars ses vi på Skeppet.

Sharman

slut på överföringen

Har NI sett honom?

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...