Arkturierna via Suzanne Lie, 13 juli

Oneness7sig

Avancerad Arkturiansk föreläsningsserie-Arkturierna genom Sue Lie

7-13-16

 

Viktiga punkter från den senaste Avancerade Arkturianska Föreläsningsserien

 

Arkturierna – genom Sue Lie

 

Kära läsare,

Det finns så många underbara formuleringar, som gjorts av Arkturierna, av vilka jag vill dela med mig. (Dessutom kommer ni att bättre förstå det Arkturiska meddelandet i nästa AALS, Avancerad Arkturisk föreläsningsserie, som kommer att erbjudas i augusti.)

 

Fler och fler människor lämnar medvetandet om illusionen att uppfatta sig, som ”ENDAST tredje dimensionella varelser”. Den illusionen uppstod kanske från rädslan av att ni ”inte var tillräckligt bra” för att vara en högre version av er själv.

 

Många av er har kontakt med ert högre uttryck av er själv. Denna anslutning är ofta antingen via ert drömtillstånd, era meditationer, era handlingar, kreativitet och / eller ert högre uttryck av er SJÄLV, som säger till er ”Vi är NI! NI är OSS! VI är EN! Vi delar er Jordiska kropp med er.

 

När vi kommunicera med er, skickar vi vår högre dimensionella kärna in i er fysiska kropp för att få er fysiska uppmärksamhet. När vi skickar vårt väsen in i er kropp, börjar ni känna en känsla. Först förstår ni inte vad den känslan är, förutom att den verkar uppstå när ni känner er djupt i linje med era egna högre dimensionella uttryck av er SJÄLV.

 

Sedan, gradvis, börjar ni inse att när ni kommer ihåg att tränga djupare, djupare, djupare, in i kroppen och in i Gaias kärna, delar ni er personliga energi med Gaias planet energi och blandar er personliga energi med Gaias planet energi. Denna djupa jordning innebär att er fysiska kropp omfamnas och kommer i resonans med en högre resonansfrekvens än er fysiska kropp har kunnat omfatta tidigare.

 

Om ni känner att ni har tagit in mer ljus än ni kan ”smälta” kan ni säga, ”Kan vi bromsa denna process ner lite?” Med andra ord, valde ni att ”bromsa.” Ni skulle inte sätta er i bilen och köra om bromsarna inte fungerade. På samma sätt, kan ni behöva aktivera er ”bromsmekanism”, när ni inte känner er säkra nog för att expandera till högre frekvenser av ljus – ÄNNU!

 

Som ni, våra Jordiska representanter, som går igenom denna process för att bestämma hur mycket av SJÄLVETs femte dimensionella frekvens ni kan integrera i er fysiska kropp och i ert fysiska liv, kalla på oss, er Galaktiska familj. Ni kan också åkalla Plejaderna, eftersom de kommer att vara de första att landa och interagera med mänskligheten.

 

Naturligtvis har deras landningar redan börjat. I själva verket väntar de på er att känna igen dem, precis på väg mot den fjärde / femte dimensionen. Det finns många fler ”observationer” nu, men kanske undrar ni hur ni kan vara en grupp människor, varav 3 personer ser iakttagelser perfekt medan de andra 20 inte ser något alls.

 

Denna skillnad är baserad på ert medvetandetillstånd. När medvetandet är kalibrerat till våra Skepps frekvenser, kan de uppfattas lättare. Faktum är att många av våra Skepp håller en femte dimensions frekvens, men de tar snabba utflykter in i den fjärde dimensionen för att testa gränserna för hur långt de kan gå strax innan mörkrets makter uppfattar dem.

 

Vi vill inte att mörkrets krafter ska uppfatta oss, eftersom de kommer att skapa rädsla på Jorden. De kommer att skapa någon form av falsk flaggad operation för att skapa stor rädsla och sänka mänsklighetens medvetande. Ni har sett att jorden har haft en hel del av dessa falsk flaggade operationer på sistone, baserat på bombningar och häftig skottlossning.

 

Dessa händelser var alla regisserade av mörkrets krafter för att skapa rädsla för att sänka ert medvetande. När ni har ett lägre medvetandetillstånd, då blir ni ”bara en 3D-människa.”

 

I själva verket tjänar ert femte dimensionella själv, som en portal, för alla era flerdimensionella uttryck av er SJÄLV.

 

Vi ber er att ansluta er Multidimensionella SJÄLV till er kärna, och er kärna till Gaias kärna. Med denna anslutning kan ni känna hur er Ljuskropp själv minglar med er tredje dimensionella Jordiska Kropp, liksom med Gaias kärna.

 

Fokusera nu er uppmärksamhet på ert Kron Chakra, som är er tallkottkörtel. När ni öppnar er tallkottkörtel känner ni en explosion av ljus. Känn hur denna explosion av ljus hjälper er att mer fullständigt känna det högre ljuset av dessa högre frekvenser, när de kommer in ert Kron Chakra och expanderar till alla era chakran.

 

Ni måste dock modulera ert ljus, för om de mörka kan känna en högre frekvens av ljus skrämmer det dem och de blir arga och skapar förödelse. Så vi säger detta till er för dem av er som säger,

 

”Varför ser vi inte / känner det mer?

 

Varför vet vi inte om detta mer?

 

Varför inte bara visa upp sig? ”

 

Vi er Galaktiska Familj, skyddar ER. Mörkrets krafter kan inte skada någon av oss. Men i sina försök att skada oss, kan de skada er eller kära Gaia. Nu ber vi er att känna ER SJÄLV helt skyddade, anslut via ert kronchakra med detta högre ljus av vem NI är.

 

När ni känner det högre ljuset, tillåt det att komma in i kron chakrat och er tallkottkörtel. Projicera ljuset av er inre vision på er sinnes-skärm på insidan av ert Tredje Öga. På detta sätt kan ni lättare uppfatta oss.

 

Alla de utmaningar ni har haft och alla de utmaningar som ni har klarat iklädda er tredje dimensionella kropp, har dokumenterats, bevarats och studeras av vår landsättnings personal. Ni inkarnerar på jorden och är en människa som lär oss hur människor tänker, hur människor känner och vad människor behöver.

 

När är det säkert för oss att visa våra skepp? Hur är det säkert för oss att visa våra skepp? Hur kan vi avgöra vem som är redo och som inte är det? NI, våra älskade jordiska varelser, ger oss ovärderlig information, som gör det möjligt för oss att avgöra dessa distinktioner hos mänskligheten, så att vi säkert kan ”landa” in i hjärtan, sinnen, medvetande OCH även några av de ”landade” tjänster för vår älskade Planet Gaia.

 

Vi vill nu förklara lite om vad som faktiskt sker. Mänskligheten har använt 3% av ert DNA, medan 97% av ert DNA fortfarande fungerar via tredje dimensionella illusionen att mänskligheten är ”bara fysisk.” Det tredje dimensionella 3% av DNA är faktiskt i färd med att … ska vi säga … göras om till en portal.

 

Eftersom att 97% av ert DNA, som är fyllt med ljus och fungerar via ljus, är uppvaknande. Därför att 97% av ert DNA är ljuskänsligt, men det har varit sovande, avstängt, till tredje och fjärde dimensionellt ljus. Å andra sidan, är detta 97% av ert DNA starkt aktiverat av de högre frekvenserna av ljus som nu mer och mer strålar in i ert Sol System, liksom planeten.

 

När ni tillåter det femte dimensionella ljuset att komma in i er fysiska kropp, är denna ljus frekvens tillräckligt hög för att aktivera 97% av ert DNA. Kom ihåg att 97% av ert DNA är ert Ljus, men det är er omanifesterade Ljuskropp. När ert DNA ”slås på” aktiveras er Ljuskropp. Ni förstår, era 97% DNA är anslutna till ert femte dimensionella, flerdimensionella sinne.

 

Därför, att DNA, som är i er fysiska kropp, är anslutet till ert ”Multidimensionalla Sinne”, som är inom er aura. Detta DNA projicerar också ert inre ljus i er aura. Det inre ljuset av er aura återvänder till ert DNA. I själva verket är det dubbel riktat.

 

När ljuset tränger in i er aura och er aura absorberar det, då rör det sig ut ur er aura och in i er eteriska kropp och in i lämpliga chakran, som matchar frekvensen av detta ljus. Eventuellt rör sig det högre ljuset djupt in i er kropp och i era 97% DNA.

 

Vi kommer nu att ge er en ”Arkturisk Energetisk Väder Rapport”. Vi börjar med att säga att det energetiska vädret är ”VARMT! – varmt och mycket fuktigt. Anledningen till att vi säger ”mycket fuktigt” är att er jordiska kropp till stor del består av vatten, såsom är er Jord.

 

Därför, precis som er planet till stor del består av vatten, är kroppen mycket lik den andel av vatten på planeten. Men vad händer när ni blir äldre, det är mycket som lera. Ni vill inte att lera ska bli alltför hård. Så ni packar in den i plastfilm och bevarar allt i en stor lerkruka. Sedan sätter ni lerkrukan i vatten och sätter på locket. Det är precis samma sak med er hjärna.

 

Nu, tillbaka till den där väderrapporten ”varmt och fuktigt”. Det som händer är att när denna högre ljusfrekvens kommer in i er kropp, måste ni se till att er hjärna är väl omhändertagen. Ni kommer att behöva se till att ni äter rätt, tar de kosttillskott som ni behöver och att inte ”steker” er själv i solen för mycket eller låter huvudet bli för varmt eller för kallt.

 

Tänk på er hjärna. Tänk på det faktum att ni är i färd med att använda komponenter i hjärnan, som har varit latenta i varje inkarnation, som ni någonsin har haft!

 

Inom detta NU av högre ljus, som kommer in i er atmosfär, får ni fler synapsiska övergångar. En synapsisk koppling är nästan som en liten blixt. När två olika koncept blandas samman i en blixt av en synapsisk koppling, liknar det mycket, som en blixt från klar himmel.

 

Emellertid är det en ”blixt” i ert huvud. Det är vad vi menar, när vi säger att den energiska väderrapporten är ”het och fuktig.” Ni kommer att vilja dricka MYCKET vatten, ha MASSOR av vätska eftersom ni transformerar er lilla hjärna till ert ”multidimensionella Sinne!”

 

När ni mediterar och inte gör någonting, använder ni komponenter i hjärnan, som ni sannolikt aldrig har använt tidigare i hela ert liv. Så, ta era kosttillskott, se över er diet, framför allt lyssna på er kropp. Vad vill din kropp? Det finns inget rätt sätt eller fel sätt eftersom alla har fått en unik kropp.

 

Därför alla måste lyssna på sin kropp och er kropp kommer att säga ”Detta är vad jag vill.” Några av dessa saker kan tyckas riktigt dumt – men om er kropp säger gör det – GÖR DET! Avslutningsvis vill vi tillägga att ”Ni kommer att göra ER uppstigning på det sätt som ni väljer.”

 

Några av er har kommunicerat med detta ”okända vad det nu är” hela livet. Några av er kanske just nu börjar kommunicera. Vad vi vill säga till er alla är att ni valde när ”ljuset skulle slås på” inom er själv. Var och en av er har gjort detta val. NI har valt det, eftersom det är vad som bäst passar med uppdraget ni valde innan ni inkarnerade.

 

Det finns inget rätt sätt att vakna. Det finns inget fel sätt att vakna. Det är ert sätt. Och den största förskjutning från denna eras början – tidigt 1950-tal – är att då var man tvungen att ha någon som berättade. Det fanns inget sätt för en människa att någonsin skulle kunna få denna information. Ni var tvungna att ha en guru, gå till en kyrka, be och följa en mänsklig ledare.

 

Men på bara en generation växte ni upp från att vara en tredimensionell människa, som antingen trycktes ner eller välsignades av några andra varelser till detta NU, i vilket NI är skaparen av er egen verklighet!

 

Ni skapar er verklighet med varje tanke, som ni väljer att hålla i ert sinne och varje handling eller underlåtenhet, som ni väljer som ett svar eller icke-svar. Dessutom, när ni flyttar in i detta kaos, som kommer att trappas upp eftersom kaos alltid föregår förändring, uppmanas ni att vara lugna, jordade, andligt / högre dimensionellt anslutna till ett.

 

Med ” ett ” menar vi hur NI uttrycker er SJÄLV. Ni kan vara den person, som tyst går genom en olycklig publik och skickar osynlig kärlek och ljus för att lugna folkmassan och ingen vet att ni någonsin var där eller gjorde det. Det skulle vara ett underbart bidrag.

 

Om ni är någon, som kommer att bli känd, skriva böcker, ha en egen tv-show och göra filmer – Grattis! Det är vad ni väljer. Det finns inget rätt eller fel sätt! Det är en av denna tids välsignelser.

 

På en generation, gick ni från en tid där rätt var rätt och fel var fel och det fanns ingenting emellan och avancerade hela vägen till den era, där NI är skaparen av er egen verklighet.

 

Dessutom, om ni tror att det är stora förändringar i en generation, kommer det inom den inkommande generationen det att röra sig i riktning mot – eller till och med tillbaka till :

 

VARA EN HÄR OCH NU

 

Välsignelse. Vi är Arkturierna.

 

Vi återkommer i augusti med vår nästa Avancerade Arkturiska föreläsningsserie

Du gillar kanske också...