Arkturierna via Suzanne Lie, 19 maj, 2016

Oneness7sig

Arkturierna

via Suzanne Lie

19 maj, 2016

Landningarna

Våra Kära Sändebud på Jorden!

I detta NU kommer vi till er för att informera er om att vi snart kommer att landa, men bara i en frekvens av verkligheten, i vilken ”Kraften inom Självet” har ersatt alla rester av ”Makten över Andra”.

Därför kommer den frekvens vi landar inom, att avgöras av mänskligheten. Vi vet att de som lever via Kraften inombords inte ansvarar för dem som dröjer sig kvar i den lägre-dimensionella versionen av Makt över Andra.

Allt som våra älskade återvändare till sina ljuskroppar kan göra för att assistera dem som har förlorats till ’Makt Över’, är att sända dem Villkorslös Kärlek och den Violetta Flamman. Sedan måste ni släppa dem fria från ert medvetande, eftersom det är deras beslut att vakna eller förbli sovande inom en verklighet av rädsla och dominans.

Genom att stanna kvar i en version av rädsla och dominans kommer de att ha gjort valet att fästa sina lägre medvetandetillstånd vid resterna av Gaias Lägre Astrala Plan. Det Lägre Astrala Planet är i hög grad som källaren i ett gammalt hus som har blivit övergivet. Detta ”gamla hus” håller på att renoveras från taket och neråt.

När ”huset” är renoverat, utvidgar sig frekvensnivån till högre dimensioner, vilka inte är tillgängliga för dem som väljer att leva i källarens mörker bland det som för länge sedan har blivit magasinerat och bortglömt.

Med andra ord, när de som hör till oss och som håller på att vakna upp, minns att glömma dem som är förlorade, kommer deras medvetande att utvidgas bortom ”den upplevelse-frekvensvidd” hos dem som är förlorade i ”källaren”. Därför kommer de som är förlorade att stanna kvar på existensens lägsta plan, medan de som stiger upp harmoniserar sig med verklighetens allt högre frekvenser.

Slutligen kommer planetens frekvens att vara så underbart hög, att det lägsta astralplanet kommer att falla bort från Gaias kropp. Precis som ett djur tar på sig en tung päls för den långa, kalla vintern och till våren tar den av sig, så kommer Gaia att skala av sig Sitt tunga, Lägre Astral Plan.

När Hon återvänder till Sin älskade femte-dimensionella frekvens, kommer Hon först skala av sig tätheten i det Lägre Astral Planet och slutligen lämna alla rester av Sin tredje-och fjärde-dimensionella planetariska kropp.

Som vi ofta har sagt, är Gaia en extremt kärleksfull Moder. Så länge som Hon bär några rester av den tredje/fjärde-dimensionella tiden, kommer hon därför att erbjuda en plats där de som är hennes förlorade kan besluta sig för att träda in i Ljuset.

Detta Högre Ljus kommer slutligen att omsluta till och med det lägsta astralplanet och de som är förlorade kommer att behöva förflytta sig till en annan planet, på vilken de förhoppningsfullt kan släppa taget om sin vana gällande ’Makt Över’, så väl som sitt behov att vara offer, ha en fiende och behöva lida innan de kan ändra på sig.

Ni förstår, ’Makt Över’ kan endast existera där det finns andra som har valt att vara offer. Vi säger inte att valet att vara offer är ett medvetet val, eftersom det ofta är ett omedvetet val. Många har blivit tillvanda det tredje-dimensionella formatet av härskare och undersåtar.

Detta beroende kommer att blekna först när de som har fångats inom ett ’Makt Över’ – format kan minnas att Gaia är en planet som styrs av den fria viljan. På grund av Gaias fria vilja, kan de som har valt att befinna sig inom ett ’Makt Över’ – format för att kunna vara offer, också välja att frisläppa detta beroende och ta kommandot över sitt eget liv.

De som önskar hjälpa dessa, kan bäst göra det genom att sända dem Villkorslös Kärlek och den Violetta Flamman. Villkorslös Kärlek är troligen ett okänt begrepp för dem som har förlorats i ett ’Makt Över’ – format, eftersom de troligtvis har levt sina liv, de har troligtvis faktiskt levt många liv, i tron att de inte var herrar över sitt eget öde.

Men gåvan av Villkorslös Kärlek kommer storligen att påverka dem, eftersom de troligtvis bara har fått ta emot villkorlig kärlek alltigenom många av sina inkarnationer. När de väl får ta emot Villkorslös Kärlek, kommer de att börja inse att de kanske kan stå upp mot det som har hållit dem i ett mönster av att vara offer.

Den insikten kommer för alltid att förändra deras liv, eftersom de kommer att upptäcka att de kanske kan förtjäna kärlek ”på ett villkorslöst sätt”. Konceptet av att förtjäna kärlek bara för att man lever, är troligen mycket nytt för dem, eftersom de har vuxit upp i tron att de inte är ”tillräckligt bra”.

I och med denna insikt är de redo att ta emot er gåva i form av den Violetta Flamman, för att få hjälp i sin process att transmutera till en högre frekvens av verkligheten. Det finns flera osynliga undernivåer på tredje dimensionens fysiska plan.

För att kärleken alltför ofta är ”villkorlig” inom denna frekvens av verkligheten, råkar många människor vilse i tron att de inte är ”tillräckligt bra”. De mörka har under flera cykler haft en hel del makt inom denna resonans av verkligheten.

De har upprätthållit sin makt genom att övertyga andra att de inte är tillräckligt starka för att stå upp för sig själva och de behöver ”hjälp” av dem som verkar vara starkare. För att de som har fångats i vad de upplever som sina misslyckanden, besvikelser, svårigheter av den tredje dimensionens lägsta resonans, har fått så mycket stryk av livet och blivit nerslagna, så kan de inte se att hjälpen från dessa mörka i verkligheten är en fälla.

Därför fortsätter cykeln upprepade gånger från ett misslyckande till ett annat och från fälla till fälla. Hur kan man återhämta sig från denna cykel? Vi återvänder igen till den Villkorslösa Kärleken. Villkorslös Kärlek är INTE en emotion. Villkorslös Kärlek är ett energifält av kärlek, hopp, kraft och löften.

Nu ska vi titta på vart och ett av dessa koncept och börjar med kärlek. Kärlek är ett energifält som färdas i cykler som vidgar ut sig, där rädsla, som kärlekens motsats, färdas i cykler som drar ihop sig. Vi säger ”cykler” eftersom energier färdas i cirkulära mönster, liksom de också färdas vertikalt och horisontellt.

När vi talar om ett ”energifält”, så menar vi ”en förpackning energi som genljuder till samma ”fält” av tankar och känslor. Om man växer upp och/eller blir fången i ett energifält av besvikelser, misslyckanden, förlust och lidande, så kommer man att hitta andra som liksom en själv har råkat vilse i detta energifält.

Eftersom de alla är vilsekomna, så är det svårt för någon att hitta vägen ut. De som lever via makt över andra arbetar hårt för att skapa situationer som förminskar människor och grupperar dem med andra som också har blivit förminskade.

Men villkorslös kärlek är också ett energifält. Detta energifält är en samling av acceptans, stöd, och kraften i att älska sitt eget jag tillräckligt mycket för att man ska kunna älska någon annan med öppenhet och värme. För att varje person kan älska och acceptera sig själv, så kan man också älska och acceptera andra.

Med andra ord, man kan bara ”ge bort” det som man ”har”. Om en liten grupp ur energifältet av Villkorslös Kärlek anslöt sig till energifältet av besvikelse och lidande, så skulle man ögonblickligen känna att något var helt fel.

För att man har varit omgiven av Villkorslös kärlek, kan man då säga: ”Hur kan vi hjälpa er?” Å andra sidan, så skulle man troligen känna sig otillräcklig om man var van vid ett energifält av besvikelser och svårigheter.

I det här fallet hjälper den Villkorslösa Kärlekens storslagna kraft den som har blivit nerslagen av livets alla prövningar, för det finns INGET dömande i Villkorslös Kärlek. I stället finns det acceptans och tålamod.

Inser ni hur vi håller på att visa er den ”större bilden” i er verklighet? När ni vandrar på ett stort ”fält” kan ni bara se det som finns runtomkring er. Men om ni befann er uppe på en kulle, eller i ett flygplan – eller ett rymdskepp – så skulle ni få samma perspektiv som vi har från de högre dimensionerna i våra skepp.

Vi välkomnar er att ansluta er till oss på våra skepp, men de flesta av er förmår ännu inte medvetet uppleva det. Men vi önskar att ni ska veta att många av er följer med oss medan ni befinner er i er fjärde-dimensionella astrala kropp. Oftast sker det medan ni sover eller är i en djup meditation, men snart kommer era besök att bli allt vanligare.

Precis som den person som har levt inom ett rädslobaserat, ’makt över’ – energifält kan känna sig obekväm i ett kärleksbaserat ’kraft inom’ – energifält, så kan ert tredje-dimensionella medvetande kännas mycket obekvämt i ett femte-dimensionellt rymdskepp. Lyckligtvis är våra skepp fyllda med Villkorslös Kärlek, vilket ögonblickligen får er att känna er trygga och fridfulla.

Vidare, precis som den Villkorslösa Kärlek som vi delar med oss till er, omvandlar ert energifält till en högre resonans, så kommer er villkorslösa kärlek gentemot dem som är fångade i ett energifält av ’makt över’, omvandla deras energifält till en högre resonans.

Visste ni att ni hade så mycket ’kraft-inom’? Inser ni att ni bara genom att sända er Villkorslösa Kärlek till någon som behöver den, i hög grad kan bidra till deras process av att transmutera till en högre resonans?

Er värld står på randen till stora förändringar och kaos föregår vanligtvis en förändring. Ni kommer alla att bli kallade att lämna er bekvämlighetszon och att modigt möta aspekter av verkligheten som kan bli mycket utmanande, skrämmande i själva verket, för dem som aldrig har övervägt det faktum att det finns andra civilisationer bortom Jorden.

Sedan kommer de att konfronteras med det faktum att dessa civilisationer är långt mer utvecklade, teknologiskt, mentalt, socialt och känslomässigt. De som har levt i sin regim enligt ”makt över andra” kommer att bli chockerade, förskräckta och farliga.

Därför kommer de av er som är informerade och mentalt och emotionellt förberedda, att bli ombedda att sända er djupaste Villkorslösa Kärlek in i energifälten av rädsla, förvirring och misstro.

Många av våra Jordiska vänner kommer att välkomna skiftet i sin verklighet, för de är informerade och har i tiotals år stått i förbindelse med oss. Å andra sidan har många människor aldrig ens övervägt att det finns högre dimensioner av verkligheten, i vilka oräkneliga samhällen och världar lever i fred och villkorslös kärlek.

Vi hör er fråga: ”När kommer detta att ske?” Vi svarar er genom att fråga: ”När är ni redo att helt och hållet skifta er uppfattning av verkligheten för att inkludera högre dimensioner?”

Ni förstår, vi kommer att inleda våra landningar i den femte dimensionens lägre riken. Därför kan bara de som har utvidgat sitt medvetande bortom den fjärde dimensionen och till den femte dimensionens tröskel, att kunna förnimma vår närvaro.

Som ni på ert Internet, i böcker och på kurser kan se, så börjar fler och fler människor att medvetet omfamna en verklighet i vilken den tredje/fjärde dimensionens illusioner blir ersatta med bevis på att det finns en femte-dimensionell värld, såväl som långt, långt bortom den.

Är DU redo att omfamna det högre-dimensionella energifältet? Om ditt svar är JA, så kommer du sannolikt att befinna dig bland dem som förbereder, utbildar och lugnar dem som inte är redo.

Om ditt svar är NEJ, kommer du sannolikt aldrig att läsa detta meddelande.

Men om du gör det, kom då ihåg att verkligheten är ett val i ens uppfattningsförmåga.

Den verklighet du väljer att uppfatta, är den verklighet som du kommer att tro är verklig.

Och den verklighet som DU tror att är sann, är den verklighet som du kommer att leva i.

Kom ihåg, om du så erkänner det eller inte, så är ni ALLA skapare av er verklighet! Vänligen, kom också ihåg att ”Tiden är en tredje-dimensionell illusion”. När vi säger att vi kommer NU, så betyder det att du kommer att uppleva detta NU först när DU är redo.

Det finns många av er med vilka vi kommunicerar dagligen. Det finns också många av er som ofta besöker våra skepp. Tillåt din tredje-dimensionella Jord-hjärna att ta så lång tid på sig som du behöver för att anpassa sig till den Nya Jorden som NU är här!

För att finna denna Jord, blicka inte UPPÅT.

För att finna den Nya Jorden, blicka INÅT!

Med Villkorslös Kärlek, Arkturierna.

 

The Landings–The Arcturians–Through Suzanne Lie

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...