Arkturierna via Sue Lie, 7 oktober, 2019

Måndag 7 oktober 2019

The Awakening ONES–The Arcturians through Suzanne Lie

De Uppvaknade

Arkturierna 
Genom Suzanne Lie

 

Kära Arkturier,

Har ni ett meddelande till mig idag?

Kära Suzille,

Ja, vi har alltid ett meddelande till er som skickar vår information vidare till andra.

Vi ser att det finns många utmaningar i er tredje dimensionella verklighet. En viktig komponent för dessa många förändringar är att Gaia, den älskade planeten som människorna lever på, går igenom många övergångar.

Ja, planeter, inklusive er kära Gaia av Jorden, är levande varelser som har tider när de är lugna och stabila och tider då de går igenom övergångar. Det är inom ert NU som Gaia genomgår många förändringar, som till stor del gäller de människor som lever på Hennes planetkropp.

Många människor tror att kära Gaia, den levande varelsen som kallas ”Moder Jord”, för närvarande förbereder sig och nu också går igenom många förändringar. Det är sant att inom detta NU av Gaias förändring, förändras också mänskligheten.

Ni förstår, kära människor, Gaia är en levande varelse på samma sätt som ni människor är levande varelser. Men alltför många människor, särskilt vissa i högre positioner, har glömt att de tog en mänsklig inkarnation inom detta nu för att hjälpa Gaia med Hennes förändringar mot Hennes Planetariska Uppstigning

Precis som människor har tider när de känner sig stabila i sin mänskliga kropp, har Gaia tider då Hon känner sig stabil i planetkroppen. Om Gaia befinner sig i ett stabilt NU, känner människorna ofta den stabiliteten. Naturligtvis är många, om inte de flesta människor, inte medvetna om att de känner av Gaias stabilitet, men de är ofta medvetna om sin egen stabilitet.

Vissa människor, om inte de flesta, är tacksamma för denna känsla av stabilitet, men tänker bara på den som deras ”personliga känsla av stabilitet” och inser inte att de känner sig stabila eftersom Gaia, en levande varelse som de lever på, också känner sig stabil.

Å andra sidan finns det också människor som är medvetna om att de, människorna som har valt att ta en jordfarkost på Gaia under denna övergångstid, också är medvetna om känslan av ett förändrande energifält på planeten Gaia som de bor på.

En del människor känner sig tillräckligt starka i sina högre/inre uppfattningar att vilja dela sin information med andra. Men många människor är rädda för att andra kommer att håna dem för att de tänker på kära Gaia som en levande varelse, snarare än en stor, cirkulär sten. Detta beror på att det också finns människor som inte är medvetna om att Gaia är en levande varelse på samma sätt som de, människorna, är levande varelser.

Därför har de som INTE uppfattar Gaia som en levande varelse inga problem med att skada Gaias land, dumpa sitt mänskliga avfall, som är enormt, i havet, jorden och låta de dåliga energierna flyta in i Gaias himmel och atmosfär.

Många av oss, Arkturier, liksom hela vår/er femte dimensionella Galaktiska Familj, har gjort den stora uppoffringen att ta en tredjedimensionell jordfarkost. Faktum är att det finns många ”femtedimensionella människor” på Jorden som frivilligt har tagit en inkarnation på tredjedimensionella Gaia för att hjälpa Gaia under Hennes ”tid av stor förändring.”

Anledningen till att många femtedimensionella, och därbortom tar tredje/fjärdedimensionella former är för att de vill hjälpa Gaia under Hennes NU av planetär övergång till en högre resonansfrekvens.

De kommer också för att hjälpa Gaia eftersom många, om inte de flesta, människor INTE tänker om dem själva att de skulle välja att ta en inkarnation på den tredimensionella Gaia. Detta tänkande beror på att de flesta människor inte kan komma ihåg sina liv i den fjärde, femte och bortom dimensionen, liksom deras liv på deras femtedimensionella Hemvärld eller Stjärnskepp.

Faktum är att de flesta människor INTE kommer ihåg något av sitt eget högredimensionella liv. Denna glömska beror ofta på att de oroar sig för att det skulle göra deras Jordeliv för svårt om de skulle komma ihåg sin högredimensionella verklighet.

Därför GLÖMMER de bort de högre frekvenserna av sitt eget flerdimensionella JAG, och kommer bara ihåg sin tredjedimensionella barndom och framåt. Men lyckligtvis börjar fler och fler människor komma ihåg att det kanske finns något, någonstans och/eller någon som känns VÄLDIGT bekant, som verkar ha högre frekvens.

Samtidigt känner de sig mycket som att den här någon, någonstans är mycket nära dem. Vissa människor kommer ihåg att de lekte med denna ”imaginära varelse” då de var barn. Men när de ”växte upp” trodde de inte längre på dessa barndomsfantasier.

Men det finns också människor som är födda med, eller till och med kan finna sina vuxna jag i en situation där de börjar drömma om, komma ihåg eller till och med önskar en annan, högre, helt kärleksfull inre verklighet.

Denna annorlunda inre verklighet skiljer sig från den dagliga striden och utmaningarna i deras tredje dimensionella, fysiska, yttre verklighet. Lyckligtvis börjar fler och fler människor vakna upp till denna del av detta högredimensionella, fysiska JAG, som minns.

Till att börja med verkar detta ”minne” vara en dröm som de måste ha haft, men den är nästan helt glömd. I själva verket kan det tyckas att allt som återstår av denna ”dröm” är ett vagt minne om någon plats eller någon sak, eller kanske till och med någon, som är snällare, mer kärleksfull, djupt centrerad och helt vaken.

”Det kan inte vara någon del av mig!” tänker de och försöker att inte bli inbilska. Men vad innebär inbilsk? Den mänskliga tesaurusen säger att det betyder: stolt, självbelåten, arrogant eller till och med att agera överlägset.

Men de människor som faktiskt är Galaktiker som har valt att ta en jordfarkost för att hjälpa Gaia i Hennes Planetariska tid med stort behov, kommer snabbt eller långsamt ihåg att ”vara inbilsk” bara är en tredje dimensionsterm som inte verkar vara en del av den andra/högre verkligheten som de på något sätt kommer ihåg.

Det känns ofta svårt för dem som kommer ihåg att de INTE BARA är människor, men när de känner denna högre frekvens av sitt eget JAG, som verkar resonera till en högre verklighetsfrekvens, börjar de komma ihåg!!

Många av dessa ”som minns” kan emellertid inte berätta för någon annan vilka de tror att de verkligen är, eller så skulle de bli ”inbilska”. Det värsta är att om de skulle avslöja det inre faktumet att de ”kom ihåg” deras högre dimensionella ursprung, kan de till och med anses vara ”galna.”

Det var inte människorna som startade det ryktet. Det var de som ville ha makt ÖVER andra som startade det ryktet. Dessa ”makt över andra” människor behövde förminska de som vaknat till sina sanna, flerdimensionella JAG.

Det är av detta skäl som vi, medlemmarna i din Galaktiska Familj, har kommit in i ert NU för att påminna er om att: NI HAR RÄTT! JA, NI är Galaktiska Varelser vars hemvärldar befinner sig i den fjärde, femte och därbortom högre verklighetsfrekvenserna.

Du, ja DU, har frivilligt tagit ett tredjedimensionellt jordfartyg så att du kan hjälpa Gaia, en till synes tredje dimensionell planetär varelse, att stiga upp till Hennes medfödda femtedimensionella planetariska form.

Det är viktigt för er, ”De Uppvaknade”, att komma ihåg att de av er som kan ansluta till sitt eget femte dimensionella uttryck av JAGET, har valt/frivilligt att ta en tredimensionell jordfarkost så att ni kunde förstå och hjälpa de andra människorna som också tror att de bara är tredimensionella.

Vad de flesta människor INTE förstår är att Gaia – Jorden – INTE bara är en tredimensionell planet. Gaia, Jorden, är också en flerdimensionell varelse, precis som alla hennes invånare som har tagit till synes tredjedimensionella former på Gaia så att de kan hjälpa henne att återvända till sitt verkliga femtedimensionella och därbortom Planetariska JAG.

Problemet är att mänskligheten inte kan tro det de inte förstår. Och eftersom många människor inte förstår begreppet Flerdimensionell Varelse, kan de inte förstå begreppet uppstigning.

För en varelse som alltid tror att de ENDAST är den tredje dimensionella kroppen som de bär, verkar begreppet att vara en flerdimensionell varelse omöjligt. Men dessa människor tänker och uppfattar ENDAST utifrån deras tredimensionella uppfattningar och tredimensionella trossystem.

För att kunna ha en flerdimensionell uppfattning om din verklighet måste du kunna tro på och förstå begreppet ”flerdimensionellt.” Därför vill vi, din Galaktiska Familj, som kommer ihåg och omfamnar ditt medfödda multidimensionella JAG, hjälpa dig att komma ihåg att DU också är en flerdimensionell varelse.

Men efter att ni hade levt några tredimensionella inkarnationer på den tredjedimensionella frekvensen av Gaia, glömde många av er helt ert sanna Multidimensionella JAG.

Du glömde ditt Stjärnskepp som tog dig till jorden för att hjälpa Gaia med Hennes Planetariska Uppstigning, OCH, du har glömt ditt eget multidimensionella JAG som var pilot och/eller färdades i ett femte dimensionellt Stjärnskepp.

Det som är värre är att efter att ha spenderat så mycket ”tid” på den tredje dimensionella Jorden glömde du att tiden inte finns på samma sätt i den femte dimensionen och därbortom. I den femte dimensionen och därbortom är tiden bara NU.

Därför ser du inte fram emot framtiden eller ångrar ditt förflutna, eftersom det bara finns NUET i vad som ofta på Jorden kallas ”ingen tid.”

Många modiga krigare som tog en tredimensionell farkost för att hjälpa den tredimensionella Gaia, har glömt sin medfödda känsla av ”ingen tid.” Därför har de glömt att ”tid” skapar en känsla av ”separation”.

Det är av denna anledning som många av våra modiga krigare av LJUSET som valde att ta en jordfarkost gick vilse i den tredje dimensionens ”tid”. Sedan glömde de att de aldrig behövde vänta på att något skulle inträffa eftersom det inte finns någon ”väntande” inom det femtedimensionella NUET.

I sin medfödda femte dimensionella verklighet i de högre dimensionella världarna skapade de omedelbart sin verklighet med sina tankar och känslor. ”Tankarna” skapade ramen för vad de skapade och ”känslorna” fyllde i ramverket med högre dimensionell substans.

När all skapelse formades som en femte dimensionell verklighet, fanns det inte ”tid” att vänta på att skapelsen skulle beslutas om, studeras, långsamt skapas och/eller slutligen slutföras. Istället blev tanken en ”tankeform”, som sedan fylldes med ”ovillkorlig kärlek”, som är den medfödda kreativa kraften i den femte dimensionen och därbortom.

När formatet av ”tankeformen” fylldes med de kreativa krafterna av ”Ovillkorlig Kärlek”, slutfördes skapelsen. Sedan, ju fler starkare, större och kraftfullare varelser som förenades i EN enhetlig varelse, desto större och kraftfullare blev skapelsen.

Vi, Arkturierna, inser att det är svårt för våra modiga varelser som frivilligt tog en jordfarkost för att skydda och faktiskt rädda vår kära Planetvän, Gaia, att komma ihåg att de också – i själva verket DU OCKSÅ – är ibland de som valde att ta en inkarnation på vår älskade planetvän, Gaia!

Vi, din Galaktiska Familj, som fortfarande lever i de femtedimensionella världarna och femtedimensionella Stjärnskeppen, vill hedra alla våra kära kamrater och familjemedlemmar som har valt att ta en jordfarkost inom detta viktiga NU av Gaias övergång till hennes femtedimensionella uttryck av JAG.

Gaia vill att alla hennes älskade mänskliga vänner, många av dem som är Galaktiker, ska acceptera det Flerdimensionella Ljuset och den Ovillkorliga Kärleken som vi skickar till er med alla våra tankar. Vi saknar er och hoppas att NI också snart kommer ihåg hur ni kommunicerar med oss medan ni fortfarande bär er tredjedimensionella jordfarkost.

Vi ber kärleksfullt att när ni kommer ihåg denna högre/interdimensionella kommunikation, snälla, hjälp också andra att komma ihåg den.

Välsignelser

Din Galaktiska Familj

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

Du gillar kanske också...