GCR/RV Uppdatering, 24 januari 2017

GCR/RV Uppdatering

24 januari 2017

ZIM med i spelet

Världens valutor omvärderas snart från en oljebaserad säkerhet till den gamla guldstandarden, offentligt. Rapporter inifrån Vita Huset hävdar att den nya Amerikanska Presidenten Trump redan har skrivit på återgåendet till guldstandarden, då det var en lag som Kongressen antog under hans första dag i ämbetet(bara inte offentliggjort ännu).

Då Zimbabwe är det äldsta och största landet där guld bryts är det självklart att nationen fortfarande har enorma mängder guld i marken(Indonesien kanske har mer, men det kan diskuteras).

https://www.theindependent.co.zw/2017/01/23/increased-demand-gold-spur-zim-output/

I förväntan på en sådan återgång till guldstandarden började Zimbabwe ge ut nya guldmynt(maj 2016) och sedlar(november 2016) till ett nominellt värde med US-dollar(1:1 inlösningsvärde). Och enligt internationell lag som reglerar självständiga staters ekonomi, kan Zimbabwe också lösa in alla tidigare valutor mot samma värde – vadhelst deras tryckta värde vara månde eller utgivningsdatum.

http://bigstory.ap.org/article/47c2bb4350ea44c9aacfe2ed7eb91b9b/zimbabwe-issues-its-own-currency-called-bond-notes

Men Zimbabwe kunde inte självt åstadkomma en sådan omkastning av ekonomisk rikedom, så de tog in Kina som hjälp i omräkningen/annulleringen av alla gamla skulder i Zimbabwe(inklusive valutan under 2008-2009) i utbyte mot nära hälften av alla deras långsiktiga mineralrättigheter – inkluderande rättigheter till guld, järnmalm, platina, litium och sällsynta jordartsmetaller.

Detta är en viktig aspekt i omvärderingen av Zimbabwes valuta, för Kina är nu den suveräna supermakten som kontrollerar det nya globala monetära systemet( som snart tillkännages till världen och är till 100% uppbackat av guld, förvarat i Shanghai).

http://thediplomat.com/2016/01/zimbabwe-chinas-all-weather-friend-in-africa/

Därför finns det inget som är komplicerat med en ZIM till USD omräkning, bara man förstår historien bakom och aspekten av den fysiska säkerheten i deras egna, i marken, obrutna tillgångar. I grunden är det bara en vanlig valutaväxling, med ett mycket högre inlösningsvärde tack vare de ovanligt höga tryckta nominella värdena. Således, för inlösarnas säkerhet, har nyheter om en sådan transaktion hållits på en ovanligt hög sekretessnivå.

http://inteldinarchronicles.blogspot.com/2017/01/zimbabwe-currency-exchange-white-paper.html

Det betyder att den oinlösta tillgång ni innehar(ZIM) faktiskt bara är en vardaglig valuta/liten obligation/skuldförbindelse som representerar Zimbabwes gripbara materiella tillgångar; emellertid är den stora majoriteten av mänskligheten fortfarande omedveten om hur värdefull denna nation verkligen är, såväl som om de stora globala monetära transfereringarna från Väst till Öst.

Dessa stora makroekonomiska förändringar som är så stora i omfattning uppmärksammas inte av vanligt folk som bara inte har tid eller intresse för det, de bryr sig heller inte om att försöka förstå en sådan sak även om de inser vad som kanske kommer. Om konverteringen av gamla Zimbabwes skuld inte påverkar dem denna dag, vecka, månad… så är det inte värt att lägga tid på, det är slöseri med deras tid och ger dem kanske förluster av inkomst och rykte på kort sikt.

Men på lång sikt, att ha sådan information kan inte bara återväcka personliga finanser, utan samhällens och nationers. Och var medvetna om att eftersom ni läser detta inlägg så betyder det att ni välvilligt har placerats i en gudomlig position att både lösa in detta Zimbabwes valuta till spenderbara USD, såväl som att återföra era vinster till samhället för att gynna andra med behov.

Tillsammans står vi vid ett unikt ögonblick i historien, där vi inte bara får skörda ett välstånd bortom vår förståelse, utan också bära ansvaret att tjäna de mindre lyckligt lottade. Och vi behöver inte resa längre än 130 km för att genomföra transaktionen … vad sägs om den himmelska servicen.

Den enda återstående frågan är inte om, utan när … och vi tror att den besvaras innan veckans slut när 800-numren ges ut via privata kanaler, för en 48-72 timmars mötesbokningstid.

Så förbli tålmodiga och vänta på att dammluckorna öppnas. Rusningen till inlösen av denna valuta kommer att ske snabbt och till största delen osynligt för det nakna ögat.

Gud är med oss.

 

 

Översättning: Markku Pärssinen – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...

1 svar