Arkturerna via Suzanne Lie, 9 oktober 2017

Arkturerna via Suzanne Lie, 9 oktober 2017

 

Verklighetens frekvenser och Förvandling av Mörker till Ljus –

Arkturierna genom Sue Lie

10-9-17

 

Verklighetens frekvenser och Förvandling av Mörker till Ljus

Arkturierna genom Suzanne Lie

 

Kära Arkturier,

Hjälp mig att förstå den högre anledningen till att det verkar finnas så mycket lidande, katastrofer och rädsla?

Kära Suzille,

Ibland måste något mycket ”dåligt” inträffa innan något mycket ”bra” kan inträffa. Det liknar en ”dragkamp” där två grupper drar i var sin ände av ett rep tills en av grupperna dras omkull. Det finns också magiska knep där publiken lockas att se på den ena handen, medan den andra gör något helt annat.

Många människor har blivit så inblandade i att styra sitt eget liv att de inte längre deltar i det större ansvaret av att styra sitt eget land. Därför valdes en person som är alldeles för upptagen med sitt eget liv. Medan folket är för upptagna med att ”tjäna pengar” eller bara överleva, medan vår kära Planet Jorden djupt har skadats och fortfarande skadas.

De människor som var avsedda att vara ”Planetens beskyddare” har blivit sidsteppade av den skada och förstörelse, som har skett i deras egna liv. Det finns naturligtvis många människor, som är och alltid har varit oroliga för Gaia. Men tyvärr är denna grupp i minoritet.

Förhoppningsvis kommer den enorma krisen för Gaias välbefinnande att tas om hand under lång tid. När Galaktikerna landar kommer de naturligtvis att kunna reparera det som de tredimensionella människorna förstört.

Emellertid vid detta NU, när Galaktikerna landar kommer Gaia, som är ett levande väsen att ha lidit av ännu fler övergrepp från människor och deras ledare. Personer som bryr sig mer om sin egen ackumulering av saker, pengar och andra människors manipulationer än de bryr sig om planeten, som har erbjudit dem ett hem under så många inkarnationer.

Förenta Staterna, som skulle vara uppstigningens föregångare och fokuspunkt, går baklänges och kontrollen faller tillbaka till dem, som inte får återta kontrollen över sitt eget land.

Tyvärr, men också lyckligtvis, ”Det är mörkast precis före gryningen.” Men först när ”nattens mörkaste del” uppenbarats kan den omvandlas till ljus. Därför pågår utrensning av ”Makt Över Andra” – handlingar, som måste transformeras till ”Makt Inom” – handlingar.

”Makt över andra” handlingar kommer från människor, som INTE har tillräcklig ”makt inom sig själv.” När man känner en känsla av ”makt inom sig”, finns inte längre något behov av att dominera eller kontrollera andra.

Istället har dessa människor ”makt inom sig” för att ta hand om sig själva, sin familj, sina vänner och även Planeten. De känner hur bra de mår av att ha nått denna nivå av ”Själv Mästerskap”.

Faktum är att när man en gång har kommit in i ett ”makt inom sig” medvetande och självförtroende, expanderar medvetenheten in i ”femte dimensionell medvetenhet”. Låt oss nu granska medvetandets olika frekvenser.

Tredimensionell medvetenhet bygger på att överleva i en tredje dimensionell verklighet där ”makt ÖVER andra” är en konstant utmaning. I denna verklighets frekvens befinner de ”utvecklade” sig i en process av att börja komma ihåg och förstärka sin egen ”makt inom sig”.

De utvecklas utöver sina personliga behov och ser hur de kan hjälpa andra i deras verklighet.

Eftersom fler och fler tredimensionella vaknar och kan göra denna skillnad, kan de transformera sitt medvetande, såväl som sitt energifält, till högre och högre oktaver av ljus. Även när mörkret uppenbaras kan man lättare överföra det till högre frekvenser av Ljus.

Denna förvandlings akt uppnås enkelt med följande Mantra:

STRÅLA

       STRÅLA

                STRÅLA

                        VIOLETTA FLAMMAN

                                    FÖRVANDLA ALLA SKUGGOR TILL

 LJUS, LJUS, LJUS!

 

Ljus som skapas via transmutation av mörker är exceptionellt starkt. Precis som VARJE Uppstigen Mästare var tvungna att helt upptäcka, utforska och förvandla sitt eget mörker och rädsla innan de kunde överföra det till ljus och flytta in i sin egen uppståndelse, varje människa som lever på planeten Jorden måste också identifiera och transmutera sitt eget mörker.

”De goda människorna, som lever sina dagliga liv, är detta vanligtvis i någon form av rädsla”, eftersom mörka ledare har tagit alldeles för mycket ”Makt Över Andra” under denna Gaias övergångsfas.

Varför har de mörka kunnat ta sig så mycket makt? Svaret på frågan är väldigt komplex, så vi kommer att gå igenom den i detalj. Under övergångsfasen av ett land, i detta fall en planet, måste allt mörker avslöjas så att det kan förvandlas.

Hur kan man förvandla det, som man inte vet existerar? Den mörkaste natten måste uppenbaras innan den kan förvandlas till ljus. Det är under denna ”mörkaste natt” som mänskligheten inser att det är NU de måste vända sig till ”sitt inre ljus”.

När mänskligheten nu rör sig till högre och högre medvetenhetstillstånd, blir de mer och mer i stånd att ansluta sig till sitt eget Högre Själv. Anslutningen till sitt Högre Själv är första steget av personlig uppstigning.

När fler och fler ansluter sig till sitt Högre Själv, börjar samhället, som helhet att komma ihåg att de tog denna inkarnation, inte för att vara smarta, rika, berömda, begåvade eller snygga.

De tog denna inkarnation för att hjälpa Gaia med hennes Planetära Uppstigning.

Fler och fler vaknar och de uppvaknade inser att intelligens, pengar, berömmelse, talang och/eller ett attraktivt utseende ”är en del av deras nuvarande inkarnation”, vilket på en högre nivå innebär att dessa företeelser ska hjälpa dem att assistera andra med planetens uppstigning.

Tyvärr, har några av våra frivilliga, som tog en fysisk kropp för att hjälpa till med planetens uppstigning gått vilse och har använt sina talanger för självisk vinning. Lyckligtvis har många, många andra volontärer på Jorden, kommit ihåg sitt löfte att hjälpa till med Planetens Uppstigning.

Självklart är den första frågan för alla: ”Vad betyder egentligen Planetens Uppstigning?” Den andra fråga är, ”Hur kan jag hjälpa till med en hel planets uppstigning?” Vi kommer att försöka svara på dessa frågor. Emellertid, ber vi också att var och en av er hitta sina egna svar på dessa frågor.

Först tar vi att ta upp frågan:

”Vad betyder Planetens Uppstigning?”

I enklaste termer betyder planetens uppstigning att er tredje dimensionella ”Fysiska Kropp” och er fjärde dimensionella ”Astral Kropp” kommer att förvandlas in i en högre resonansfrekvens.

För att förklara vad vi säger kommer vi att använda ett exempel med en ballong fylld med väte och en ballong som är fylld med syre. När en ballong är fylld med väte stiger den lätt och naturligt högre och högre upp.

Å andra sidan kommer en ballong fylld med syre att falla till marken. Båda ballongerna kan se likadana ut, men de beter sig på ett helt annat sätt. Detta är en mycket vanlig skillnad inom mänskligheten.

Vissa människor försöker stiga till högre och högre frekvenser av verkligheten, även om det kan innebära att de skulle behöva lämna den fysiska jorden. Å andra sidan finns det andra människor, som inte alls intresserade av att söka sig till en högre frekvens.

Vissa känner på det här sättet, eftersom de njuter av dominans över andra, som de kan ha på den tre dimensionella Jorden. Å andra sidan känner vissa att de inte kan stiga in i de högre dimensionerna, eftersom de har svårigheter att klara av den tredje dimensionen.

Tyvärr har denna andra grupp inte fått höra, inte fått lära sig eller komma ihåg att de är multidimensionella varelser, som redan är i resonans med högre frekvenser av verkligheten. Därför är de inte medvetna om att de kan kommunicera med dessa högre uttryck av sitt fysiska själv för att få den mycket nödvändiga ovillkorliga kärleken och den gudomliga vägledningen.

Inom detta NU är vi, Arkturierna, här för att påminna er om att ALLA har ett Högre Själv! Även de, som har fallit ner i de mörkaste rikena av ”Makt Över Andra har ett högre själv.

Men vanligtvis hände något i deras unga år som fick dem att tro att ”de” måste fokusera på ”makt över andra” om de skulle överleva och trivas.

Eftersom deras föräldrar INTE lärde dem att hitta och leva med sin egen ”Makt Inom”, växte barnen upp med tron ​​att den ENDA kraften är den att befalla ÖVER andra.

Tyvärr fortsätter denna typ av utbildning ofta från generationen till generation, eftersom ” – ”Makt Över” föräldrarna lär sina barn att som vuxna vara ”Makt Över”. Emellertid finns det nu något som inträffar inom detta NU, som inte var tillgängligt förut.

Vad som händer inom ert NU är att det ”ni”, som är ert högre dimensionella SJÄLV börjar kommunicera med ”er”, som är ert fysiska själv. Först kommer dessa meddelanden under drömmar eller djup meditation.

Om ”ni”, mottagaren av denna interdimensionella kommunikation, lyssnar noga på detta inre budskap och till och med dokumenterar meddelandet på något sätt, kommer ni att börja etablera ett intimt förhållande med ert eget femdimensionella och högre SJÄLV.

När ni väl har etablerat detta förhållande börjar ert liv förändras för alltid. Ursprungligen kommer ert liv att förändras eftersom ni kommer att få information från det femte dimensionella HÄR och NU.

Eftersom denna femte dimensionella information INTE är bunden av er tredje dimensionella tid och rymd, börjar mottagaren av dessa femte dimensionella meddelanden, liksom det femte dimensionella energifältet genom vilket ni fått meddelandena, att förändras.

Först kan denna förändring vara ganska subtil, men över er ”tid”, speciellt om ni dokumenterar dessa meddelanden på något sätt, kommer ni att få en djupare och alltmer intim relation till en ”varelse” som bara ni kan uppleva.

Bara ni kan uppfatta denna varelse eller varelser eftersom de kommunicerar med er via ”er” öppna multidimensionella portal. En multidimensionell portal är ungefär som en tunnel som kommer från den femte dimensionen och bortom för att ansluta sig till livsformerna på Astralplanet i den fjärde dimensionen och fysiska planet i tredje dimensionen.

När man först börjar ta emot dessa meddelanden, kanske man undrar varför de ”pratar med sig själv” så mycket. De undrar också ofta hur ”de” kan få denna typ av budskap som talar om högre världar, utvidgad medvetenhet och personlig och planetär Uppstigning.

Många människor tar emot meddelandet under lång tid av ”tid” innan de börjar ta dessa meddelanden på allvar. Faktum är att i början kan människan tro att de bara ”föreställer sig” budskapet eller att de kanske är lite ”galna”?

Sanningen ÄR att de ”föreställer” sig dessa budskap som ”fantasi” eftersom det är femte dimensionell kommunikation. De upplever faktiskt kommunikation med en femte dimensionell varelse i Ljuskropps-form. Faktum är att denna femte dimensionella varelse ofta är det femte dimensionella uttrycket av sitt eget multidimensionella SJÄLV.

Vi vill understryka att ALLA är multidimensionella och ALLA kan och brukar kommunicera med sitt eget högre dimensionella uttryck av sig SJÄLV. Men dessa kommunikationer uppstår ofta medan de sover eller mediterar.

Anledningen till detta är att när man sover, mediterar eller är involverad i en mycket tillfredsställande och kreativ process, expanderar ert medvetande in i den fjärde, femte och till och med högre medvetna tillstånd. Detta ”högre tillstånd av medvetande” aktiverar era ”högre dimensionella uppfattningar”.

Det är via era högre medvetna tillstånd, ni återfår era högre dimensionella uppfattningar. Kom ihåg att era högre dimensionella perceptioner inte är som era tredimensionella perceptioner, utan de är ungefär som era fjärde dimensionella drömmar.

Så ”dröm” er tillbaka till ert multidimensionella SJÄLV, och vi, Arkturierna och er galaktiska familj, kommer att möta er på tröskeln till er utvidgade verklighet.

Välsignelser till er alla. Vi ser fram emot att träffa er i den femte dimensionen

Arkturierna genom Sue Lie

 

Du gillar kanske också...