Er Galaktiska Familj via Suzanne Lie 1 oktober, 2017

Er Galaktiska Familj

via Suzanne Lie

1 oktober, 2017

”Förbered dig själv för att Minnas den ”Första Kontakt” som du redan har haft”

Hälsningar!

Vi är ett kollektiv av DEM som håller på att Uppstiga, vilka har kallats till Aktiv Tjänstgöring. Vi är övertygade om att många av er skulle vilja få en Funktionsduglig Definition på vad vi menar med ”Aktiv tjänstgöring”.

Med ”aktiv tjänstgöring” menar vi att DU i tillräckligt hög grad har stigit in i din egen personliga Kraft, att du inser att DU är en medlem av Planeten Gaia och att Hon i HÖG GRAD behöver din hjälp. På grund av att du har funnit, och förmår ÄGA din Personliga Kraft, är du medveten om att du är en multi-dimensionell varelse som genljuder bortom den tredje-dimensionella världen.

Eftersom du är medveten om att ”DU” INTE är begränsad till din tredje-dimensionella kropp, såväl som dina tredje-dimensionella tankar och emotioner, VET du att du kan ”förflytta dig in till” dina högre-dimensionella tankar, emotioner och varseblivningar.

Lyckligtvis kan många av er minnas hur ni ska återgå till er femte-dimensionella form genom att besöka det femte-dimensionella Rymdskepp eller den hemmavärld varifrån ni tog beslutet att ta er en Jordfarkost för att kunna hjälpa kära Gaia, Planeten Jorden.

Utifrån ditt femte-dimensionella perspektiv, skulle du kunna varsebli att planeten fick utstå stor åverkan på Sitt tredje-dimensionella uttryck. Naturligtvis är Gaia en multi-dimensionell planet, precis som du är en multi-dimensionell person.

Därför är du medveten om att Gaia befinner sig i en process av uppstigande, precis som många av Hennes invånare befinner sig i processen av att stiga upp. Men det finns de som gått förlorade, ofta kända som Illuminaterna, vilka är medvetna om att de INTE är redo att stiga upp.

Dessa förlorade är så pass ”inte” redo att stiga upp, att de skadar planeten så mycket de förmår, i hopp om att Gaia ska bli så skadad att inte heller hon ska kunna uppstiga.

Naturligtvis, vad de inte känner till, inte heller kunde de ha förstått det ifall de hade känt till det, är att den tredje dimensionen bara är en ”verklighetsfrekvens”. Denna verklighetsfrekvens, känd som ”planeten Jorden”, har många högre-dimensionella uttryck, samt en Oändlig Själ, precis som alla hennes människor har.

Till och med växterna, djuren, Jord, Luft, Eld och Vatten har en ”Andlig Essens”. Vad menar vi med ”Andlig Essens?” Andlig Essens är det som förenar elementen och elementalerna.

”Elementalerna” är de levande, multi-dimensionella varelser som binder samman de fysiska elementen och de astrala elementalerna för att kunna skapa en fysisk planet.

Gaia har en tredje-dimensionell fysisk planet, precis såsom människorna har en tredje-dimensionell, fysisk jordfarkost. Gaia har även en fjärde-dimensionell astralplanet, precis såsom människorna har en fjärde-dimensionell astralkropp.

Gaia har även en femte-dimensionell Ljus-Planet, precis såsom människorna har en femte-dimensionell Ljuskropp. Man måste ha ett femte-dimensionellt medvetandetillstånd för att kunna matcha frekvensen hos Gaias femte-dimensionella uttryck, för att kunna varsebli denna frekvens hos Gaia.

Exempelvis så är det lättast för människor att varsebli Gaias fjärde-dimensionella frekvens medan de sover, befinner sig i djup meditation eller medan de njuter av en skapande verksamhet.

Svårigheten är INTE att samtliga uppvaknande människor behöver ha dessa upplevelser.

Svårigheten ÄR att vissa som befinner sig i Uppvaknande, lovade, innan de tog sig denna inkarnation, att de skulle komma ihåg sina fjärde-dimensionella upplevelser när de väl påbörjade sin ÅTERGÅNG tillbaka till den femte-dimensionella frekvensen inom sin existens.

Vi vet att ni alla har haft underbara drömmar och/eller meditationer, men så snart ni slår upp era ögon och ser 3D-världen, flyger denna upplevelse iväg ur ert 3D-minne.

Vi säger 3D-minne, för om ni snabbt kan utvidga ert medvetande till den fjärde dimensionen, så kommer ni att kunna minnas era drömmar och/era meditationer. Men det infaller ofta en kort ”tidslinje” för detta minne. Därför behöver ni dokumentera er upplevelse, annars glömmer ni den troligtvis.

Det andra som vi, er Galaktiska Familj, rekommenderar för våra tappra volontärer som hjälper Gaia, är att ni ska dela med er av er upplevelse med andra. Vi fick igång Suzille med kampanjen ”GÖR UPPSTIGNINGEN NORMAL” för många år sedan.

Men att göra uppstigningen normal är mycket svårt när man har förlorat sitt jobb, inte kan betala sina räkningar, är ledsen för att man har förlorat en älskad närstående, eller känner att det inte finns någon att tala med om de ”märkliga budskap” som man får ta emot inom sitt eget själv.

Budbärarna av dessa kommunikationer har ofta ingen fysisk kropp. Därför är de ”bara din fantasi”. Sedan, ifall du berättade för någon, så skulle man tycka att du är galen, eller man skulle avskeda dig, eller säga upp er vänskap.

Det är MYCKET svårt att befinna sig bland de första som talar en sanning som många andra har identifierat som en lögn. Ävenså, kanske du har fel? Kanhända det ”bara var en dröm” eller du har ”vild fantasi”?

Men hur skulle det vara om DU VISSTE att dessa inre meddelanden INTE är en dröm?

Hur skulle det vara om DU hade MODET att tro på ditt SJÄLV?

Du är INTE ensam i ditt intresse för ”de högre världarna”. Bara se på alla webbsidor och bloggar som har dykt upp under de senaste åren. Under de 8 åren som Suzilles blogg har funnits, så har långt över 2 miljoner människor gått in på sidan för att ta reda på det ”konstiga” ämne som hon lägger upp.

Människor har ”passerat det normala” och redo för det ”konstiga”. Varför har de passerat det normala? För allt fler av vår markpersonal har drömmar, minnen, diskussioner och till och med vakna upplevelser som berättar för dem om en sanning, som för det mesta förefaller ”konstig”.

Låt därför livet inte distrahera dig, eftersom det som sker i din Tredje-dimensionella Verklighet alltmer håller på att bli en återspegling, eller kanske ett Femte-dimensionellt Budskap gällande din femte-dimensionella verklighet.

Dina drömmar är den fjärde-dimensionella översättningen av vad som sker i ditt dagliga liv och dina meditationer vägleder dig i allt ökande takt till att minnas din femte-dimensionella verklighet.

Försök se på din tredje-dimensionella upplevelse via medvetandet inom ditt femte-dimensionella Ljuskropps-SJÄLV. Med denna övning börjar du ”stänga glappet” mellan dina tredje-, fjärde- och femte-dimensionella upplevelser inom ditt SJÄLV.

I och med att du sammanbinder dina tredje-, fjärde- och femte-dimensionella uttryck av ditt SJÄLV, kommer du alltmer att återgå till det femte-dimensionella medvetandet inom ditt femte-dimensionella Ljuskropps-SJÄLV.

För att fullborda processen av en Planetarisk Uppstigning, behöver varje verklighet som du har skapat, upplevt och genomlevt, på nytt bli balanserad innan du kan flytta till verklighetens Högre Frekvenser. Du hade förhoppningar om att du skulle få gå igenom en tunnel och ramla in till ett lysande ljus. Men ”tunneln” är DU och ”ljuset” är DU.

Ävenså, när ni kommer igenom tunneln av ljus, får ni uppleva er själva på Tröskeln till Femte Dimensionen. När ni anländer till denna tröskel, kommer tid och rum, såsom ni har känt dem, suddas ut till ETT inom NUET.

En av de svåraste komponenterna inom den planetariska uppstigningen är att ”majoriteten” av människorna kommer att behöva om-kalibrera sitt medvetande till frekvensen av sin högre fjärde- och femte-dimensionella frekvens av medvetande.

Anledningen till denna om-kalibrering är att ”den verklighet som ni varseblir, är den verklighet som ni lever i”. Det är av denna anledning som en rätt så liten planet som heter Jorden, har så många problem. Gaia tog sig an så väldigt många olika människor som bor på mycket olika platser runtom på planeten.

Alla dessa många, olika människor kommer att behöva justera sitt medvetande och sin villkorslösa kärlek, med en känsla, vision, frekvens av ”FEMTE-DIMENSIONELLA GAIA”. Det är en justering av det mänskliga medvetandet, eftersom människorna är de främsta, om inte de enda, varelserna på Gaia, som har skadat den planet som de lever på.

Djuren levde i harmoni med naturen, medan människorna strävade efter att kontrollera planeten. Lyckligtvis håller alltfler människor på att vakna upp till det faktum att de är ”Gaias beskyddare”. I och med att de lever inom denna roll, måste de först och främst tänka på Moder Gaia. Sedan avgöra ifall det som de vill kommer att skada Gaia på något sätt.

Ifall det skadar Gaia, är svaret: ”NEJ!” Jag är en Steward och en Beskyddare för Gaia.

Många av våra tappra Beskyddare för Gaia genomgår exakt vad Gaia går igenom. Mänskligheten är äntligen på väg in i NUET, när de är tillräckligt utvecklade för att känna till att Gaia är en levande varelse och att hela mänskligheten är gjord av samma jord, luft, eld och vatten som sin Moder-Planet.

Därför kan de minnas att de är ETT med GAIA.

Att vara ETT med GAIA representerar det NU inom vilket människorna arbetar för och med GAIA!

Att vara ETT med GAIA är när GAIA, och hennes SAMTLIGA invånare, transmuterar till en högre frekvens.

Men för denna händelse krävs en ”biljett”, som är och som förblir okänd, tills mänskligheten har ”Fullbordat Begynnelsen” genom att inse och leva inom sanningen att:

GAIA ÄR EN LEVANDE VARELSE!

Denna ”biljett till uppstigningen” säger också: ”Vänligen kom ihåg att:

DEN LINJÄRA, TREDJE-DIMENSIONELLA EXISTENSENS NATUR BASERAR SIG PÅ TID OCH RUM”.

Som en process av mänsklighetens uppvaknande till sitt sanna SJÄLV, börjar människorna minnas hur de ska upprätthålla mer än en verklighet åt gången i sin hjärna. Men vanligen kan man bara göra det när ens 3D-själv mediterar, man är kreativ och/eller ger service till andra.

Men intressant nog, när man har fått en glimt av den ”andra verkligheten”, så undrar man ofta: ”Är detta densamma verklighet som jag vet att jag befinner mig i, men som kommer till mig från ett motsatt perspektiv?”

Alltfler av er börjar känna det som om det fanns en annorlunda, högre frekvens, ”JAG” inuti ”mig”, som försöker bli född. Eller kanske, du kan känna av denna du, som är befriad från tiden, och inom NUET. I själva verket befinner sig ett flertal av er ”inom NUET”, i vilket ni står på randen till att minnas era ”besök” till den femte-dimensionella versionen av verkligheten.

Den femte dimensionen har inget tredje-dimensionellt ”Operativsystem för Tid och Rum”, som baserar sig på ”separation-polariteter-tid och rum. I stället har den femte dimensionen ett Operativsystem som baserar sig på HÄR och NU.

Ert femte-dimensionella SJÄLV presenterar begynnelserna i ett nytt verklighetsparadigm, inom vilket ni ALLA är era Multi-dimensionella SJÄLV. Era Multi-dimensionella SJÄLV är en blandning av SAMTLIGA verklighetsfrekvenser, till vilka er nuvarande jordfarkost någonsin har genljudit.

Ert Tredje-dimensionella SJÄLV styrs av tid och rum.

Ert Fjärde-dimensionella SJÄLV styrs av flödet inom er skapande fantasi.

Ert Femte-dimensionella SJÄLV styrs av Enheten av att vara ETT inom en verklighet som baserar sig på ljus och ljud.

Inom den femte dimensionen flätas ljus och ljud samman för att skapa en verklighet som styrs av HÄR och NU. Ert tredje-dimensionella själv tänker vanligen på ett tidsbundet, sekventiellt sätt och tänker ofta – eller talar till och med om för er – att ni behöver ”bättra er” innan ni kan göra, få, förstå, besöka och till och med djupt tro på de högre världarna.

Men i och med att ni expanderar ert medvetande till de högre sub-planen i er tredje-dimensionella verklighet, samt till tröskeln av ert fjärde-dimensionella medvetande, så har ni förmågan att minnas de högre världarna.

Dessa högre dimensioner inom er värld – ”värld ” betyder den förenade överenskommelsen att ni har valt att representera konceptet gällande er kollektiva ”värld” – är i grund och botten baserad på kollektiva övertygelser och kollektiva medvetandetillstånd.

När ni expanderar ert medvetande till den fjärde dimensionen, kan ni expandera ert medvetande bortom gränserna för tid och rum, till att allt tydligare observera ”Vad kom innan detta tredje-dimensionella NU blev skapat?”

”Vad kom innan”, har ofta gått förlorat för invånarna i de tredje- och till och med de fjärde-dimensionella verkligheterna. Javisst, man kan varsebli den tredje dimensionen från den fjärde dimensionens perspektiv, men det förekommer fortfarande en övertygelse gällande tid och rum.

Från ett tidlöst femte-dimensionellt perspektiv, kan man också bättre observera och förstå: ”Hur kommer denna verklighet att utveckla sig? Vad händer om vi inte använder vårt fjärde- och femte-dimensionella medvetande för att få en bättre bild av orsak och verkan i ett möjligt flöde i denna verklighet?”

Mänskligheten börjar alltmer förstå differentieringen mellan sin tredje-dimensionella tid, sin fjärde-dimensionella tid och de tidlösa sfärerna inom den femte dimensionen, vilka alla lätt kan ändras av ens tillstånd i sinne och emotioner.

Det är av denna anledning som ert fjärde-dimensionella medvetande kan flöda in i en storslagen aktivitet, ifall ni håller er centrerade inom ert Multi-dimensionella SJÄLV, eller kaos, ifall ni inte hålls centrerade inom ert Multi-dimensionella SJÄLV.

Alltfler av mänskligheten håller på öppnar sig för sitt fullständiga Multi-dimensionella SJÄLV, som är synonymt med ens Multi-dimensionella Medvetande. I och med att alltmer av mänskligheten har utvidgat sitt medvetande till att omfamna den fjärde och femte dimensionen, förmår vi öka våra Rymdskepps ”flygningar”, sväva ovanför alla som är redo att se, samt sända meddelanden till dem som är redo att höra.

En ny utvidgad version av verkligheten kommer att träda in i er verklighet. Vissa säger: ”När ska det ske? När kommer ni att landa?”

Vårt svar är: ”När vi ser att NI är redo att utvidga er verklighet bortom den tredje dimensionens begränsningar och till den fjärde, femte verklighet varifrån ni kom”.

Javisst, Skeppen finns här för ER!

Välsignelser från er Galaktiska Familj.

Vi är beredda på att få träffa er.

Är ni redo att möta oss??

(I kommentarsfältet kan ni skriva:

Jag ÄR redo och VARFÖR, eller ifall ni INTE är redo och VARFÖR.)

UTVIDGA ERT VARSEBLIVNINGSFÄLT

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...