Arkturierna via Suzanne Lie, 21 maj, 2017

Arkturierna via Suzanne Lie, 21 maj, 2017

 

Suzanne Lie

En höjdpunkt i min nästa bok – Förberedelser för första kontakt-Suzanne Lie / Arcturians

Förberedelser för första kontakten

Landningarna

Arkturierna talar
Våra Kära Emissarier på Jorden,
Vi kommer till dig i detta nu för att informera dig om att vi kommer landa snart, men bara i en frekvens av verklighet där ”Makt inom Själv” har ersatt alla rester av ”Makt över andra”.
Därför bestäms frekvensen som vi landar i av mänskligheten. Vi vet att de som lever via Makt Inom inte är ansvariga för dem som dröjer kvar i det lägre dimensionsformatet Makt Över Andra.
Allt som våra älskade återvändare till ljuskroppen kan göra för att hjälpa de som förlorats till Makt Över, är att skicka dem ovillkorlig kärlek och den Violetta Flamman. Sedan måste du släppa dem från din medvetenhet, eftersom det är deras beslut att vakna eller vila i en verklighet av rädsla och dominans.
Genom att förbli i format av rädsla och dominans kommer de att ha valt att fästa sina lägre tillstånd av medvetande till resterna av Gaias Lägre Astralplan. Det Lägre Astralplanet är som källaren till ett gammalt hus som har övergivits. Detta ”gamla hus” renoveras från ”taket” och ner.
När ”huset” renoveras kommer frekvensen att expandera till högre dimensioner som inte är tillgängliga för dem som valde att bo i mörkret i källaren bland det som för länge sedan har lagrats och glömts.
Med andra ord, när våra uppvaknande människor kommer ihåg att glömma de förlorade, kommer deras medvetande att expandera utöver ”erfarenhetsområdets frekvens” för de som förloras till ”källaren”. Därför kommer de förlorade att förbli i de lägsta existensplanen, medan de uppstigande är i linje med högre och högre frekvenser av verkligheten.
Så småningom kommer planetens frekvens att vara så underbart hög, att det nedre astralplanet kommer att skiljas av från Gaias kropp. Precis som ett djur tar på sig en tung päls för den långa och kalla vintern och tappar den på våren, kommer Gaia att kasta Sitt tunga, Lägre Astralplan.
När Hon återvänder till sin älskade femdimensionella frekvens, kommer Hon först att göra sig av med densiteten av det Lägre Astralplanet och så småningom alla rester av Hennes tredje och fjärde dimensionella planetkropp.
Som vi ofta har sagt är Gaia en extremt kärleksfull mor. Så länge Hon fortfarande bär några kvarlevor av tredje / fjärde dimensionell tid, kommer hon att tillhandahålla en plats där hennes förlorade kan bestämma sig för att komma in i Ljuset.
Detta Högre Ljus kommer till slut att uppsluka till och med det lägsta astralplanet, och de förlorade kommer att behöva omlokaliseras till en annan planet där de förhoppningsvis släpper sin vana av Makt Över, liksom deras behov av att vara offer, att ha en fiende, och lida innan de kan förändras.
Du förstår, Makt Över kan bara existera när det finns andra som har valt att vara offer. Vi säger inte att valet att vara offer är ett medvetet val, eftersom det vanligtvis är ett omedvetet val. Många har blivit beroende av den tredje dimensionen av härskare och regerade.
Detta missbruk kommer bara att blekna när de som är fångade i form av Makt Över kommer ihåg att Gaia är en planet som styrs av fri vilja. På grund av Gaias fria vilja kan de som valde att vara i Makt Över-formatet för att bli offer, välja att släppa denna böjelse och ta hand om sitt eget liv.
De som vill hjälpa dessa kan bäst göra det genom att skicka dem Ovillkorlig Kärlek och den Violetta flamman. Ovillkorlig kärlek är troligen okänd för de som förlorats i Makt Över-formatet, eftersom de troligen har levt sina liv, och de har faktiskt haft många liv, där de trott att de inte var mästarna av sitt eget öde.
Men gåvan Ovillkorlig Kärlek, kommer i stor utsträckning att påverka dem, eftersom de sannolikt endast har fått villkorlig kärlek genom många av sina inkarnationer. När de tar emot Ovillkorlig Kärlek, kommer de att börja inse att de kanske kan stå upp för vad som än hållit dem i mönstret att vara offer.
Den insikten kommer att förändra deras liv för evigt, eftersom de kommer att upptäcka att de kan förtjäna kärlek ”utan villkor”. Begreppet att förtjäna kärlek bara för att de lever är troligen väldigt nytt för dem, eftersom de har vuxit upp och trott att de inte är ” tillräckligt bra.”
Med denna insikt är de redo att ta emot din Violetta Flammas gåva för att hjälpa dem i deras process av transmutation till en högre frekvens av verkligheten. Det finns många osynliga delplan i den tredje dimensionens fysiska plan.
Eftersom kärleken alltför ofta är ”villkorlig” inom denna realitetsfrekvens, blir många förlorade i tron ​​att de inte är ”tillräckligt bra”. De mörka har under många cykler haft stor makt inom den här resonansen av verklighet.
De mörka har behållit sin makt genom att övertyga andra att de inte är tillräckligt starka för att stå upp för sig själva och att de behöver hjälp av dem som verkar vara starkare. Eftersom de som är fångade i vad de uppfattar som misslyckanden, besvikelser, svårigheter med den tredje dimensionens lägsta resonans, är så slagna av livet, inser de inte att hjälpen från dessa mörka verkligen är en fälla.
Därför går cykeln vidare från misslyckande till misslyckande och från fälla till fälla. Hur återhämtar man sig från denna cykel? Vi återkommer igen till Ovillkorlig Kärlek. Ovillkorlig Kärlek är INTE en känsla. Ovillkorlig Kärlek är ett energifält av kärlek, hopp, kraft och löfte.
Vi kommer nu att adressera alla dessa begrepp som börjar med kärlek. Kärlek är ett energifält som färdas i expanderande cykler, där som kärlekens motsats, rädsla, färdas i alltmer avtagande cykler. Vi säger ”cykler” eftersom energifält rör sig i cirkulära mönster, eftersom de också går vertikalt och horisontellt.
När vi talar om ett ”energifält” menar vi ”ett energipaket som resonerar till samma” fält ”av tankar och känslor. Tänk i detta fall på ordet ”fält” mycket som ett fält av gräs, blommor, snö eller grödor, såsom vete. Allt på detta ”fält” är likartat och behöver samma mängd ljus, vatten, värme och/eller skugga.
På samma sätt håller ett energifält liknande tankar, som växer från ”fältet” av liknande känslor. Om man växer upp och/eller blir instängd i ett energifält av besvikelse, misslyckande, förlust och lidande, kommer man att finna andra som liksom dem är förlorade i det energifältet.
Eftersom de alla är förlorade är det svårt för någon att se vägen ut. De som lever via makt över andra arbetar hårt för att skapa situationer som förminskar människor och grupperar dem med andra människor som också är förminskade.
Men ovillkorlig kärlek är också ett energifält. Men detta energifält är acceptans av samling, stöd och bemyndigandet att älska en själv tillräckligt mycket för att öppet och varmt älska en annan. Om andra personer kan älska och acceptera dem kan de också älska och acceptera andra.

 

Med andra ord kan man bara ”ge bort” vad man ”har”. Om en liten grupp från energifältet av Ovillkorlig Kärlek skulle gå med i energifältet av besvikelse och lidande, skulle de genast känna att något är mycket fel.
Då, för att de har omgivit sig av Ovillkorlig Kärlek kan de säga, ”Hur kan vi hjälpa dig?” Å andra sidan skulle de troligen känna sig otillräckliga om denna person var van vid energifältet av besvikelse och svårigheter.
I detta fall skulle den Ovillkorliga Kärlekens stora kraft i hög grad hjälpa den som har blivit slagen av livets svårigheter eftersom det INTE finns någon dom i ovillkorlig kärlek. Istället är det acceptans och tålamod.
Ser du hur vi visar dig den ”stora bilden” av din verklighet? Medan du går mitt i ett stort ”fält” kan du bara se det som finns runt dig. Men om du befann dig på en kulle eller i ett flygplan eller ett rymdskepp skulle du få samma perspektiv som vi har från de högre dimensionerna av våra skepp.
Vi välkomnar dig att vara med i våra skepp, men de flesta av er kan inte medvetet ha den erfarenheten. Vi önskar dock att du skall veta att många av er är med i er fjärde dimensionella astralkropp. Oftast sker detta när du sover eller gör en djup meditation, men snart kommer dina besök att bli vanligare.
Precis som den person som levde inom ett rädslobaserat makt över- energifält kan känna sig obekväm i ett kärleksbaserat makt inom- energifält, kan din tredimensionella medvetenhet känna sig mycket obekväm i ett femdimensionellt rymdskepp. Lyckligtvis är våra skepp fyllda med Ovillkorlig Kärlek, som omedelbart får dig att känna dig trygg och fridfull.
Dessutom, precis som den Ovillkorliga Kärlek som vi delar med dig omvandlar ditt energifält till en högre resonans, kommer din Ovillkorliga Kärlek gentemot dem som fångats i ett makt över-energifält att omvandla deras energifält till en högre resonans.
Insåg du att du hade så mycket makt inom dig? Insåg du att bara genom att skicka Ovillkorlig Kärlek till någon i nöd kan du bidra väldigt till hans eller hennes process av transmutation till en högre resonans?
Din värld ligger på gränsen till stor förändring, och kaos brukar föregås av förändring. Ni kommer alla att uppmanas att lämna er komfortzon och att modigt möta aspekter av verkligheten som kan vara mycket utmanande, faktiskt skrämmande, för dem som aldrig hade övervägt det faktum att det finns andra civilisationer utanför jorden.
Då kommer de att konfronteras med det faktum att dessa civilisationer är mycket mer tekniskt, mentalt, socialt och känslomässigt avancerade. De som har levt genom sin ”makt över andra” -regim kommer att vara chockade, skrämda och farliga.
Därför kommer de av er som är informerade och beredda mentalt och emotionellt, att uppmanas att skicka er djupaste Ovillkorliga Kärlek till energifälten av rädsla, förvirring och vantro.

 

Många av våra jordvänner kommer att välkomna skiftet i deras verklighet eftersom de är informerade och har varit i förbindelse med oss ​​i många årtionden. Å andra sidan har många människor aldrig ens övervägt att det finns högre dimensioner av verklighet i vilka otaliga samhällen och världar lever i fred och ovillkorlig kärlek.

Vi hör dig att fråga, ”När kommer det att hända?” Vi svarar dig genom att fråga, ”När kommer du att vara redo att helt skifta din uppfattning om verkligheten för att inkludera de högre dimensionerna?”

Du förstår att vi kommer att börja våra landningar i den femte dimensionens nedre världar. Därför kan bara de som har utökat sitt medvetande bortom den fjärde dimensionen och in i tröskeln till den femte dimensionen uppfatta vår närvaro.

Som du kan se från ditt Internet, böcker och klasser börjar fler och fler människor medvetet anamma en verklighet där illusionerna i den tredje/fjärde dimensionen ersätts med beviset att det finns en femtedimensionell värld, såväl som långt, långt bortom.

Är du redo att omfamna detta högre dimensionella energifält? Om du svarar är JA, så kommer du troligen att vara bland dem som kommer att förbereda, utbilda och lugna dem som inte är redo.
Om du svarar är NEJ, kommer du troligen aldrig att läsa detta meddelande.,
Men om du gör det, kom ihåg att verkligheten är ett val av en uppfattning.
Den verklighet som du valde att uppleva är den verklighet som du tror är verklig.
Och den verklighet som du tror är verklig är den verklighet som du kommer att leva.
Kom ihåg, om du erkänner det eller inte, ni är ALLA skaparen av er verklighet! Kom också ihåg, ”Tiden är en illusion av den tredje dimensionen.” När vi säger att vi kommer NU, betyder det att du kommer att uppleva detta NU bara när du är redo.
Det finns många av er med vilka vi kommunicerar dagligen. Det finns också många av er som ofta besöker våra skepp. Låt din tredje dimensionella jordhjärna ta så lång tid som du behöver för att anpassa dig till den nya jorden som är här nu!
För att hitta denna jord, se inte UPP
För att hitta den Nya Jorden, se IN!
Med Ovillkorlig Kärlek, Arkturierna

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

Du gillar kanske också...