Ärkeängel Uriel via Linda Dillon, 16 maj, 2017

Ärkeängel Uriel

via Linda Dillon

16 maj, 2017

Om Gudomlig Makt och Himmelska Välsignelser

”Varför har Gudomlig Makt blivit ett sådant viktigt ämne, en central fråga att ta upp i denna fas av er utveckling? För att ni är redo. Nåväl, ett tema för denna beredskap har uppstått och det är inte det jag hänvisar till. Jag hänvisar bortom förberedelsestadiet i att vara redo för beredskapen, det som innebär att vara ”redo” för handling. Ni befinner er vid en kritisk tidpunkt, där ni i sanning kan omfamna och förankra och vara och handla i enlighet med er Gudomliga Makt.”

Linda Dillon: Kanal för”The Council of Love”

Suzanne Maresca: Värd, “In Light Universal”

Ellen: Utskrift

Meditation from 2:23-8:52 Link to the show.

 

Ärkeängel Uriel: Hälsningar, jag är Uriel.

Suzanne: Välkommen.

ÄÄ Uriel: Och välkomna till er, välkomna till er alla. Jag är Ärkeängel Uriel av den lysande Silver Flamman, jag är Ärkeängeln för Tiden, jag är Tidens Väktare, jag är Väktaren och Ärkeängeln för Gudomlig Makt och det är min ära, mitt nöje och min glädje att återigen få vara tillsammans med er – åter och åter och återigen, för fastän jag är tyst, så finns jag ständigt närvarande.

Jag är Den som för med mig Framtiden och som jag flera gånger har sagt, så sker framtiden nu. Ni är ankare inom detta nu, inte bara Moderns oändliga, eviga nu, utan i det som ni kan uppfatta gällande denna konstruktion om det som ni känner vara er förnimmelse av tiden, av nuet – ni är också ankaren av det.

Nej, det finns inget som är schizofrent med att vistas inom Moderns oändliga flöde av evighet och att ävenså vara fullständigt och helt och hållet närvarande i ert ögonblick. Och ja, detta ögonblick är evigt och oändligt, men det uttrycker även och upplevs som det ögonblick som är nu, vilket ni tror är en linjär upplevelse av tiden.

Medan detta är en illusion, så är det också ett gynnsamt koncept, en konstruktion som vi har gett er för att ni ska veta och ha en känsla av denna utveckling inom oändligheten, för de flesta av er, omfattande tusentals livstider.

Så det är användbart och spelar en roll. Och hur det just nu spelar en roll, inom ert nu, är att de handlingar som ni utför, förnimmelsen av vad ni håller på med och vilka ni är, skapar och sam-skapar, tar fram och förankrar, inte bara de Gudomliga Egenskaperna, utan verkligheten gällande Nova Earth och Nova Being (Nya Jorden och Nya Varandet). Det är förankrandet i den fysiska dimensionen och i en gestalt, enligt vår älskade Moder Jords Plan.

Så avfärda aldrig någonsin – ja, jag kommer att använda flera hänvisningar till tiden – avfärda inte er förankring i detta ögonblick som är nu, inom ert nu och vårt nu. Ni är fullt kapabla till att göra det.

Nu har jag bett om och fått spelrum, vilket jag tackar er för, att tala om denna fråga som har kommit upp i förgrunden gällande Gudomlig Makt. Låt mig backa lite.

Varför har Gudomlig Makt blivit ett sådant viktigt ämne, en central fråga att ta upp i denna fas av er utveckling? För att ni är redo. Nåväl, ett tema för denna beredskap har uppstått och det är inte det jag hänvisar till. Jag hänvisar bortom förberedelsestadiet i att vara redo för beredskapen, det som innebär att vara ”redo” för handling.

Ni befinner er vid en kritisk tidpunkt, där ni i sanning kan omfamna och förankra och vara och handla i enlighet med er Gudomliga Makt.

Vi – och jag menar då Modern och Mikael och flera av oss – talade inte om denna fråga gällande Gudomlig Makt för några år sedan. Tänk på det, för nu befinner ni er i en position då ni i sanning kan föra in detta till ert fulla medvetande.

År 2012 var många av er både upprymda och besvikna över den ögonblickliga början på det som ni hade ansett eller tänkt på som uppstigningen, ett uppstignings-skifte, en inter-dimensionell/högre-dimensionell verklighet. Nu, när ni blickar bakåt, förstår ni naturligtvis den utveckling som inte bara ni, vackra änglar, utan planeten och processen har varit på väg igenom.

År 2012 uppfattade ni – och jag säger inte alls detta som kritik, jag har inte förmågan att vara en sådan slags kritiker! – men många av er trodde att uppstigningen var en flykt. Den är ingen flykt – den är ett fullbordande. Den är ett fullbordande av er plan och Moderns Plan i absolut harmoni tillsammans, i en helig förening.

Ni kan inte vara uppfyllande och implementera Moderns Plan, Moderns dröm – som innebär ögonblicklig uppfyllelse; vår innebörd av ”ögonblicklig” är annorlunda än er, kanske mer komplex och kanske enklare – men uppfyllelsen av Hennes Plan kan inte äga rum – det är så hon har konstruerat den – den kan inte äga rum utan er, utan att er plan blir fullföljd, för den är den felande länken, den är länken, den är den påtaglighet som ni och vi och långt bortom, kan känna igen, bevittna och ta del i.

Det handlar inte om Moderns Plan och er plan – helt tvärtom – och det är varför jag har bett om att få tala, och nu är tacksam över att jag får tala med er om Gudomlig Makt.

Nåväl, innan jag gör det, så vill jag även påminna er om min Silver-Flamma, som jag har gett till er åter och åter och åter igen – och som jag om och om och om igen kommer att ge er. Silver Flamman är varsam och lysande. Jag kallar den ”lysande” för den är Upplysningens Flamma. Det ska ta in upplysning inte bara till planeten, inte bara till människorna, utan varthelst där det förekommer mörker, skuggor, osäkerhet – och mina älskade, jag syftar på de olika vrårna i ert hjärta och ert liv.

De flesta av er – och jag skulle nästan vilja säga ”ni alla” – har hörn och skrymslen och vrår som ni inte identifierar som mörker – och det skulle förresten inte vi heller – det finns områden i ert liv som ni kanske har ignorerat, eller som ni undviker eller som ni inte önskar återvända till.

Vad jag erbjuder er från djupet av min varelse är min Silver-Flamma av Upplysning, för att ni ska bege er iväg och ta det fina silver-ljuset till dessa områden, till dessa delar av er själva eller till delar av dessa situationer – som i sanning bara är en del av er själva – vilka ni kanske har undvikit eller helt enkelt inte önskat titta på.

Ni säger till mig: ”Hördu, Uriel, varför föreslår du överhuvudtaget att jag ska göra så?” Jag föreslår det, fina ni, så att ni inte längre ska ge ett jota energi till det område ni försöker undvika att titta på, allt allting ska vara en öppen bok för dig. Och i och med det, så behöver inte någon energi gå till att dölja något.

Jag föreslår inte att ni ska offentliggöra er själva, era liv, och varje aktivitet ni gör eller inte har gjort. Jag talar om ett heligt kontrakt mellan er och mig. Jag är Ärkeängeln av Framtiden – och framtiden omfattar frihet, belysande, upplysning, så att det inte finns något utrymme, ingen plats för någon typ av döljande. Jag talar nödvändigtvis inte om förnekande; det är ett starkare hinder av att inte se, inte välja att utforska. Men var och en av er har områden som ni kanske bara skulle vilja ignorera att se över.

Fatta min hand, som jag tar era händer – använd den ena handen för Silver-Flamman och jag ska göra detsamma – och tillsammans ska vi vandra in i dessa områden, så att ni helt och hållet ska förstå skönheten i det ni har fått lära er, skönheten av hur ni överlevde och fortsatte vidare, som lysande ljusarbetare och kärleksbärare. Låt oss visa er, tillsammans med er, inte genom något storslaget avslöjande, utan varsamt tillsammans, vilka ni i själva verket är – för ni är fenomenala.

Så nu befinner vi oss här, i er tid och vår tid, i utvecklandet av Moderns Plan 2017. Vilken underbar tid!

Vad är tid? Tid i verkligheten är ett oändligt existensflöde, men för att det är oförståeligt – enligt de enklaste termerna – är det svårt för er att linda ert huvud och ert sinne runtom det – det finns parenteser som har lagts på tiden och det är hur ni kommer till att definiera denna sfär av existens, denna existensram, denna parentes inom vilken … tänk på detta … denna parentes innehåller skiftet, brytpunkten, punkten då Moderns Plan ska bryta igenom.

Nåväl, Moderns Plan är oändlig och kommer att fortsätta inom ytterligare utveckling, länge efter att denna parentes har slutits och åter öppnats. Men tänk på vad jag har sagt till er. Denna tid inom vilken ni har valt – för det tackar vi er – att existera på brytpunkten, inom öppningen, under genombrottet, i det fullbordande då människorna väljer, medvetet tar beslutet att vara ankare, uppfyllandet, det fysiska uppfyllandet av Moderns kärlek, av att förändra ett paradigm som har existerat på denna planet i fysisk brutalitet, och så vidare, och så vidare, under tusentals och tusentals och tusentals år. I någon som helst verklighet, mina vänner, är detta anmärkningsvärt!

Nå, vilket är det nästa steget i att i sanning höra till implementeringsteamet? Det är att ni ska återta er Gudomliga Makt. Nå vad är – och vi upprepar detta, för det har flera gånger blivit sagt – vad är Gudomlig Makt? Det är inte bara tillåtelse, det är inte bara förväntan. Det är ni i handling, ni agerar med och på Moderns/Faderns/Enhetens vägnar.

Låt mig förklara. Jag, Mikael, Gabrielle, Rafael, Jofiel, som också är förbundna med förankrandet av Den Nya Jorden och Det Nya Varandet, står här med mig – javäl, de alla gör det idag! – vi agerar med och på Moderns/Faderns/Enhetens vägnar. Allt vi gör, det som är synligt och det som inte kan ses, görs med den Gudomliga Makt som Modern har förunnat oss och inom oss alldeles i början. Så jag vill att ni – jag bjuder in er – att förstå omfattningen av vad Gudomlig Makt innebär.

Nåväl, vi har börjat tala om 2012 och se hur ni har utvecklats andligt, ni har mognat, åter balanserats, återvunnits, återförankrats under de senaste fem åren. Ni gör ett strålande arbete! Det nästa steget är återtagandet, förankrandet, omfamnandet av er Gudomliga Makt.

Alltså när jag säger ”återta”, så menar jag inte en tillåtelse. Jag menar inte att ni måste gå tillbaka hem – fastän det alltid är en bra idé; det är varför ni har fått och har begåvats med den 13 Oktaven – men det är inget som ni behöver komma tillbaka hem till för att återta. I själva verket aktiverar jag den inom var och en av er just nu!

Nå, vad menar jag med att ”aktivera”? Jag aktiverar hågkomsten och vetskapen om er Gudomliga Makt inom ert hjärta, era celler, er gestalt, ert sinne, ert emotionella fält. Precis som Mikael – Mi-ka-el – har aktiverat fred inom er under vårt senaste besök, så aktiverar jag er Gudomliga Makt. Ja, vi vet, vi använder dessa luftburna vågor på lite olika sätt nuförtiden. Är inte det härligt? För oss är det i sanning det!

Överväg nu detta. Varje gång jag tar ett steg – till och med steget att tala till er på det här sättet, att göra denna aktivering – jag springer inte hem för att fråga Modern om lov. Hon har bäddat in det. Hon har för längesen gett mig Gudomlig Makt att handla tillsammans med Henne och Fadern. Det är harmoniseringen. Det är harmoniseringen med denna överanvända, uttjatade term som vi kallar kärlek. Det är en harmonisering och vetskap, inte bara gällande sanningen om kärlek, inte bara gällande sanningen om Modern/Fadern/Enheten, utan sanningen om vem jag är – denna JAG ÄR – Närvaro.

Och fina ljusänglar, om ni så är purpurfärgade, eller blå eller gula eller gröna – det spelar ingen roll – inom ert oändliga högre universella själv, så har ni fått Gudomlig Makt. Men ännu viktigare, i detta ögonblick av ert nu, av att vara i en kropp, i ert hjärta, i denna rosa flamma i ert inre, har ni för eoner sedan fått Gudomlig Makt.

Den har nu väckts upp inom er, för ni har nått denna nivå – inte en hierarkisk nivå, utan inom cykeln och sfären av existens – ni har nått denna plats av andlig mognad där denna harmonisering är närvarande så att ni kommer att agera inom er Gudomliga Makt och inom Hennes Gudomlig Makt, i harmoni med kärleken – inte för att undkomma; ja, på vissa sätt för att förstöra, och jag menar då på de mest positiva sätt – att förstöra, att utplåna, att eliminera … ja, med lite hjälp från Sanat Kumara … att eliminera det som inte är av sanning, det som inte är av kärlek, det som inte är av upplysning och ljus.

Jag är här för att hjälpa er med detta. Detta är mitt uppdrag och syfte. Det är varför jag finns här. Vi förankrar framtiden, er plans fullhet och Hennes, fram till detta ögonblick där ni andas in och andas ut.

Hur ser återtagandet av er Gudomliga Makt ut, att tillåta det som redan ständigt har funnits inom er, för att belysa era handlingar, era tankar, era känslor och vilka ni är, er plan? Den är varsam. Silver-Flamman är varsam. Jag, kära ni, är varsam. Det innebär inte en brist på styrka; helt tvärtom. Ni och vi är bortom starka, och när ni är i styrkan av ert syfte och er vetskap och harmonisering, vad sker? Det tillåter er, det kräver av er, det tar fram varsamhet.

Styrka är inte kränkande. Sanningen är inte kränkande. Kraft är inte kränkande. Har man tänkt på dem som sådana? Och när jag säger till er att ni finns här för att förstöra det som inte är av sanning och kärlek, så menar jag inte att ta fram era vapen eller gå ut i krig eller kamp. Jag menar i den sanning som ni är – i vartenda ord, i varenda handling, i varje blick, i den som ni är. Ni kommer från denna plats av er Gudomliga Makt, ni handlar inte bara på Moderns vägnar utan på era egna vägnar.

När jag säger att det inte kan förekomma någon fullbordan av Moderns Plan inom tiden innanför parentesen, utan att er plan blir uppfylld, det är ert agerande; det är detta heliga partnerskap inte enbart med kärlekens essens som fungerar och blir verkställd genom er, utan, fina ljus-änglar, tillsammans med er. Det är vad det innebär att vara i en kropp, att vara i denna uppstigningsprocess av en inter-dimensionell verklighet, att inte ha fastnat i någon stängd dörr – att vara i uppfyllandet, i era kroppar, i den uppfyllelse gällande vilka ni är.

Jag skulle inte tala till er på det här viset, jag skull inte göra denna aktivering, om inte ni var redo inom denna facett av utvecklingen, i denna facett av uppstigningen och skiftet. Det håller på att brytas ner … det är vad Silver-Flamman gör … den bryter ner och släpper in ljus till varje facett i Planen, i er plan – och när ni sitter där som deltagare-observatörer, av Planen, så att det inte ska förekomma någon känsla av separation, för den finns inte!

Det har varit en illusion – en mardröm på många sätt – att leta efter ert hem, leta efter uppfyllande, när allting i själva verket fanns där, närvarande inom er; att denna slöja, denna ökända slöja är borta. Den har varit borta ett tag! Så det innebär att vara i flödet – och det innebär, bokstavligt, att handla med och på det Gudomligas vägnar. Det är er Gudomliga Makt.

När ni i sanning accepterar, aktiverar, implementerar denna aspekt av vilka ni är, denna egenskap av vilka ni är, så är samtliga barriärer borta. Det som ni har drömt om och hoppats på och haft tillit till, det eliminerar inte dessa Gudomliga Jämställdheter – Jämställdheter – utan vad det gör är att det tillåter er att flöda inom dem.

Jag har gått på och gått på. Fina ljusängel, Suzanne, har du någon fråga till mig?

Suzi: Nåja, en kommentar faktiskt … vad du säger är att vi har nått en punkt där vi, med vår intention, kan säga att varje andetag vi tar är en välsignelse för hela mänskligheten och Jorden och alla sådana saker som vi önskar oss; att jag kan komma körande i min bil och välsigna människor på vägen, och absolut är det en välsignelse och en energimässig gåva, samt att det är där vi befinner oss – och vi behöver faktiskt bara omfamna det och veta att det är sant och faktiskt sker.

ÄÄ Uriel: Samt att kunna känna det – att veta det, att känna det, att tro på det, att leva det. Ni förstår, så ofta som jag har stått lite på sidan om och väntat på detta framtidens förankrande, så många av er – och återigen, jag säger det inte som kritik – har känt att planens utvecklande, er och vår Moders plan, har varit en stor, svår, arbetsam uppgift och den var något som ni på många sätt har tänkt på som ’ett jobb’.

Och det i sig självt har på vissa sätt varit överbelastande, överväldigande till en del, för ni var tvungna att inte bara gå upp, klä på er och gå till jobbet på en arbetsplats, sedan hade ni ert andra jobb – vilket vi alltid skulle tänka på som ert första jobb – att utföra. Så det har förekommit denna uppdelning, detta splittrande i era liv. Så ni tänkte: ”Nåväl, jag måste ta hand om mina barn, jag måste se till mitt äktenskap, jag måste ta hand om mig själv; åh, och jag måste förtjäna lite pengar och jag måste göra det ena och det andra och det tredje.” Och allting har blivit uppdelat.

Sedan tänker ni: ”Gör jag tillräckligt? Gör jag nog för att vara ett uppfyllande för mitt uppdrag och syfte och Moderns Plan?” Och ni har överväldigat er själva. Så ni har tagit fram en mycket viktig fråga och det är: det handlar inte bara om intentionen; det är handlingen, det är implementeringen, och som du säger, det var aldrig meningen att det skulle vara ansträngande.

Nå, betyder det att det inte kommer att förekomma några stunder där ni känner att ni vill riva loss håret och springa ut och skrika i natten? Det kommer det att finnas, för när ni betraktar dem som klänger sig fast vid … inte ens ångorna … vid illusionerna i ’det gamla 3:e’, detta kan frustrera er.

Så hur tar ni hand om det? Ni hanterar det genom att upprätthålla intentionen, genom att välsigna alla på vägen, för dessa vibrationer, dessa ljusvågor fortsätter hela vägen, om det så är till Moskva eller Istanbul eller Washington, det spelar ingen roll. De färdas ut och välsignelserna färdas ut och det som ni upprätthåller är renheten, klarheten och skönheten i Moderns Nåd. Och så enkelt är det.

Suzi: Fantastiskt! Nåja, jag tänkte på något och jag glömde vad det var och så är det. Man har en medvetenhet om saker som i hög grad skulle kunna uppmuntra oss att få reda på om våra framtida själv och jag är inte ensam med att undra vilket mitt nästa steg blir. Allt jag vet är att det bara kan bli strålande och underbart. Men det är mycket intressant att bara vara här i det som känns som en noll-punkt, ett utrymme mitt-emellan, under något som känns som en riktigt lång tid. (Skratt)

ÄÄ Uriel: Fast det är det inte, såklart! Men för att vi har gett er denna konstruktion med parentesen, inom vilken även Moderns Kärleks-Tsunami har återupplivats, så fyller återuppståendet var och en av er.

Den orsak vi inte helt och hållet skriver och berättar för er om, är att manuset är vår gudomliga tillit till var och en av er. Om vi säger till er: ”Gör X, Y och Z”, så är det som vi har försökt, gjort en ansats till – för vi kommer aldrig att göra det – men vi tipsar att ni ska tillskansa er själva er Gudomliga Makt. Den Gudomliga Makten innebär att ni har den latitud, den frihet som jag har! Fundera på det!

Suzi: Det är som att gå till garderoben och öppna en julklapp före jul, okej. Man borde bara inte göra det! (Skratt)

ÄÄ Uriel: För julen kommer att komma och ni får säga: ”Det finns ingenting till mig under granen!” Så du har helt rätt. Men vad vi gör är att vi fördjupar – och vi säger det med hög stämma – vårt heliga partnerskap, vår heliga förening och vi vandrar tillsammans med er.

Ibland kan ni till och med få syn på oss och det är en glädje och en gåva för oss! Det är vad vår framtid innebär. De är ni som förmår se och tala och vara med oss och vara medvetna om det. Så jag kommer att ge er detta tips!

Suzi: Ja. Skulle vi kunna lägga lite uppmärksamhet på ämnet uppmärksamhet, vad vi lägger vår uppmärksamhet på? Jag har fått höra: ”Ni gör den där strutsen-i-sanden-grejen mycket väl”, eller naturligtvis, ”Pollyanna”. Jag bara har den förståelsen att om jag verkligen ville ge mig in i politiken och uppmärksamma vad Donald Trump håller på med och vem som försöker bygga ytterligare en oljeledning och alla dessa saker, att det faktiskt inte gynnar mig att göra det. Jag skulle hellre lägga uppmärksamhet på de vackra träden utanför och fåglarna som kommer till mitt fågelbord och dessa slags konversationer med dig. Det verkar mera vettigt.

ÄÄ Uriel: I slutänden är det också mer vettigt. Nåväl, varje varelse, varenda av dessa miljarder människor och långt, långt bortom, har unika gudomliga planer på vad de önskar lägga sin uppmärksamhet på, vad de önskar göra på denna planet, men det börjar med en intention.

När jag har sagt till dig: ”Förstörelse – och detta är en fas av förstörelse, gör inget misstag gällande det; det öppnar upp, det blomstrar, det är också förstörelse; ja, dessa saker sker likaväl, alla samtidigt. Det finns de som kommer att lägga uppmärksamhet på saker och ting, men det börjar med en intention.

Om intentionen inte härstammar från källan inom hjärtat, om den inte kommer från renheten, sanningen om vilka ni är och vilket ert uppdrag och syfte är, om den inte uppstår ur ert återtagande av er Gudomliga Makt – av vilka alla förekommer inom den första fasen av sam-skapande – så kommer den inte att ske.

Ni kan inte hoppa över intentionen och sedan hoppa vidare till handling, för vad drivs denna av? Ni måste alltid – alltid! – och jag säger det med det djupaste respekt för vad vi gör och vad vi förutser och vet vad ni i er framtid och era nuvarande själv gör – det börjar med denna renhet och klarhet gällande intentionen. Och när ni gör så, tar den hand om …

Detta handlar inte om att plocka upp ett vapen; detta handlar inte om att skapa ett krig. Detta handlar om att vara ett så massivt energifält att de som har varit i förnekelse eller vad vi skulle kalla ”omplacering” – de uppstudsiga – de lockas iväg; de lockas bokstavligen iväg. De blir älskade till lydnad så att de ska kunna blicka bakåt och säga; ”Hur tänkte jag? Vad gjorde jag? Jag är så mycket lyckligare och känner mig helt i linje med mig själv här”.

Så ni lockar bort dem från den gamla vägen av falska nätverk och falska paradigm och missbruk av auktoritet och makt. Ni lurar bort dem från denna illusoriska värld – inte drömvärlden; den är helt annorlunda – från den illusionsvärld till det som är sant. Så ja, intentionen är extremt viktig. Ni önskar aldrig handla utan en intention, utan en klarhet gällande intentionen.

Ni har flera ordspråk på er planet som handlar om detta: ”Tänk innan du talar”, Nåväl, ha en avsikt innan du talar! Ha en avsikt innan du handlar! Var inte vårdslös med era ord eller hur ni ser ut! Glöm inte att ni, var och en av er som jag talar till, arbetar tillsammans med 144.000.000 varelser!

Det är ett enormt företagande, men det är inte ägnat att vara slitsamt. Att försöka ta sig an Donald Trump, till exempel, det är slitsamt! Och låt oss tala om för er, det är distraherande. Han spelar en utomordentlig roll i att avtäcka det som finns i ’den gamla 3:e’ som ingen vill ha och han har många fina egenskaper, så koncentrera er på dem eller ignorera dem helt enkelt och gå framåt.

Suzi: Precis, exakt. Så det finns faktiskt inget att oroa sig för. Och varför lägga vår uppmärksamhet på saker som är besvärande?

ÄÄ Uriel: En del av den Gudomliga Makten är denna harmonisering och i och med den, vetskapen, upplysningen om att allting är i gudomlig ordning, gudomlig tajmning, gudomlig utvecklig inom er, tillsammans med alla andra varelser på planeten och med oss. Så var finns det plats för oro, för rädsla? Det har utgjort ett beroende för den mänskliga rasen. Rädsla, oro, ilska – dessa är illusioner och dessa är centrala distraktioner.

”Jag oroar mig över om jag kommer att kunna uppfylla mitt uppdrag och syfte”, så vad ni gör är att ni oroar er hellre än göra och leva och vara uppfyllandet av ert gudomliga syfte. Det är ett slöseri med tiden – er tid och den oändliga tiden! Släpp det!

Ta min Silver-Flamma till er rädsla och er oro och se på den. Det är varför jag talar om de små mörka vrårna som ni försöker ignorera. Så när ni vill bli av med oro, följ med mig. Använd Silver-Flamman. Allt handlar om att ni inte känner er tillräckligt värdiga att vara Moderns förkroppsligande. Ni är det!

Suzi: Vi är det.

ÄÄ Uriel: Ja. Var Avatarerna, superhjältarna. Välj vilka ni vill vara och lev sedan ut det, men förstå att ni lever inom parentesen av tid som er själva. Så om ni känner en kraftfull harmonisering med ’Wonder Woman’ och ni vet att ni kan kämpa mot det onda och sträcka upp armarna och avleda orättvisa, så gör det.

Och om ni önskar vara en Avatar för Gabrielle och vara en kanal, gör då så. Och om ni önskar att harmonisera er och få ert superhjälte-själv att bli en Avatar och en Gaias försvarare, så gör det. Plantera! Så fröna, tala till träden, vissla och sjung med fåglarna. Var er själva! För, fina ni, ni är Avatarer och det är varför ni kan återta, och därför vi kan aktivera, er Gudomliga Makt.

Suzi: Underbart, tack så mycket.

ÄÄ Uriel: För all del. Och gå i sanning. Och kom ihåg – ta min hand och tillsammans ska vi gå till de platser som ni har undvikit. Jag ger er min Silver-Flamma. Jag ger er min kärlek.

Suzi: Tack så mycket. Farväl.

 

Kanaliserat av Linda Dillon

© 2017 Council of Love, Inc.

Home 1

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

This channeled material is protected by copyright. We invite you to share it on condition that it is used in its entirety, that no alteration is made, that it is free of charge, and that the copyright notice, channel credit, website link, and this statement are posted.

“Transcript ~ Archangel Uriel On Divine Authority, May 16, 2017,” Channeled by Linda Dillon, at http://inlightuniversal.com/heavenly-blessings-archangel-uriel-on-divine-authority/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...