Arkturierna via Suzanne Lie, 16 december

Oneness7sig

Arkturierna

via Suzanne Lie

16 december, 2015

Den Nya Jorden Föds

Del 2

Inom detta NU, reser multi-dimensionellt ljus från den femte dimensionen och vill dela med sig av sig själv till allt liv. Därför upplevs detta ljus medvetet eller omedvetet av samtliga varelser – de planetariska, galaktiska, universella – och även de mänskliga.

Tidigare kunde vi endast uppleva små bitar av det tredje- och fjärde-dimensionella ljuset, men nu är ljuset på väg in till oss utan att behöva splittras till de sju olika oktaverna. En kör av villkorslös kärlek och den violetta flamman slår följe med detta multi-dimensionella ljus.

Gaias invånare, vilket innebär inte bara de mänskliga, utan även valarna och medlemmarna i djur- och växtrikena, skapar ständigt tunnlar av Ljus. Dessa ljustunnlar är också tunnlar för hopp och villkorslös kärlek.

Villkorslös kärlek är ett motgift mot rädsla och mörker.

När dessa ljustunnlar öppnar sig från Gaias kropp och reser långt bortom den tredje dimensionen för att hämta upp ljus och kärlek från den femte dimensionen, tjänar de också till att skapa en helande kraft mot rädslan, som för evigt försöker öka sin påverkan.

Därför börjar dessa frekvenser av rädsla att upplösas under påverkan av det Multi-dimensionella Ljuset. De som har levt inom och blivit styrda av mörker, är rädda för detta ljus, eftersom de fruktar att det kommer att ta död på dem.

På grund av att de inte har mediterat och inte heller har kunnat minnas sina drömmar, har de ingen medvetenhet om ljuset och den kärlek som befinner sig strax bortom det fjärde-dimensionella Lägre Astrala Planet i Älvornas land och bortom det.

Därför tänker dessa förlorade att de bara kan leva inom den tredje-dimensionella verkligheten och de fruktar att den kommer att ta slut. I verkligheten omges de av ljustunnlar, men deras frekvens är så låg att de inte kan uppfatta dessa.

Dessa ljustunnlar har öppnats av Gaias medlemmar, som hälsar välkommen till helheten och enheten av villkorslös kärlek och villkorslöst ljus. Detta multi-dimensionella ljus och denna kärlek rör sig först till de områden som har öppnat dessa portaler.

När det multi-dimensionella ljuset rör sig genom portalerna in till Jordens kärna, accepterar och förstorar Gaia det så att Hon kan växa fram till ytan inom Sina SAMTLIGA planetariska områden. På detta sätt kan Gaia dela med sig av sitt utvidgade ljus till ALLA varelser på HELA Sin yta.

Eftersom detta högre ljus växer fram, inte bara från de högre dimensionerna, utan också från Gaias kärna, kan varelser som inte har varit tillräckligt gynnsamma att få vistas i områden där öppnade portaler finns, också uppleva det högre ljuset.

På detta sätt kan var och en få uppleva det högre ljuset, som så generöst har delat med sig till Gaia via myriaderna öppna portaler. När de som håller på att vakna upp börjar minnas sina multi-dimensionella själv, kommer de att kunna kalla in sina högre uttryck av sina JAG inom Änglarikena och Gaias världar.

Många ber om, och välkomnar faktiskt den hjälp som Arkturierna, Plejaderna, Sirianerna och Andromedanerna sänder till alla medlemmar på Jorden och även till Moder Gaia.

På grund av att Gaia är en ”orsak och verkan”-planet, behöver transmutationsprocessen från mörker till ljus bli initierad av de varelser som till en början sände ut mörkret.

Dessa varelser finns enbart inom det mänskliga riket, eftersom djurriket, växtriket och det eteriska riket lever inom enheten av kärlek för sin planet. Därför behövs de som bär en jordfarkost för att sända ut ett motgift. Det är av denna orsak som många högre varelser tog sig en mänsklig form för att assistera Jorden.

Även fast många av dem som bär jordiska farkoster kanske inte var de som sände ut mörker, så tog de sig en jordfarkost för att hjälpa planeten.

Gaia är också en orsak och verkan –planet, så de mörka som har lagt rädsla i Gaias verklighet måste ta emot denna rädsla och transmutera den, genom att villkorslöst älska och förlåta sig själva, tillika med andra.

Om de förmår göra detta, om de är i stånd att acceptera följderna av sina verk och transmutera dessa följder med sin villkorslösa kärlek, så kommer även de att kunna ansluta sig till det stora skeendet av planetarisk transmutation. Ingen är alltför mörk för att bli förlåten eller har för mycket rädsla för att kunna leva i kärlek.

De som använder sin fria vilja för att välja att ge assistans till planeten med Hennes transmutation, kommer storligen att utvidga sitt medvetande. Detta utvidgande av medvetande sker för att de valde att bidra till den storslagna händelse som den planetariska uppstigningen är.

Därför har de strävat efter sin sak: ”vi skapar en planetarisk uppstigning”, som kommer att återinföra verkan att vara ”en medlem av det planetariska medvetandet”. Inom detta utvidgade medvetande kan de skapa portaler som alltmer kommer att öppnas och röra sig till allt högre och högre frekvenser och dimensioner.

Dessa ljusportaler kommer att kunna acceptera mer och mer multi-dimensionellt ljus och villkorslös kärlek. I verkligheten kommer dessa utvidgade strömmar av ljus att alltmer effektivt röra sig:

Ner till Gaias kärnkristaller

Sedan växa upp från kärnan och ut på Gaias hela yta

Till Gaias aura/atmosfär

Bortom Gaias aura

Och in till och igenom den fjärde dimensionen

När detta högre ljus rör sig in i Gaias kärna, sedan ut till de tredje- och de fjärde-dimensionella tidsbundna verkligheterna, frigör NUET i detta höga ljus koncepten gällande ”det förflutna och framtiden”, såväl som den separation och begränsning som har skapats av den tredje/fjärde-dimensionella tiden.

Med frisläppandet av konceptet gällande separation, blandar sig de tredje och de fjärde dimensionerna till NUET i Gaias transmutationsprocess till en femte-dimensionell planet av högre ljus och villkorslös kärlek.

På detta sätt släpps illusionen om separationen mellan liv, som har uppfattats som att leva i en fysisk värld, och död, som har uppfattats som att leva i en fjärde-dimensionell astral värld.

Alla dessa illusioner släpps fria, de ersätts med vetskapen om att ”Livet” är evigt och att DÖDEN är en tredje-dimensionell illusion. Den fjärde-dimensionen är inte heller styrd av illusionen om död, för det är dit människorna färdas när de har ”dött” enligt sin tredje-dimensionella verklighet.

Hursomhelst, när man väl vistas i den fjärde dimensionen, upptäcker man att man inte är död. Det är då man inser att livet fortsätter långt bortom det som är ens fysiska förkroppsligande.

När Gaia alltmer utvidgar sig till sitt femte-dimensionella medvetande, kommer de som återvänder till en inkarnation att inse att det INTE existerar någon separation mellan liv och död. De kommer att minnas att det inte finns någon separation mellan den tredje dimensionen och den fjärde dimensionen.

Med det minnet, kommer de att inse att all separation är en illusion, som hör till den tredje och den lägre fjärde dimensionen. De kommer att komma ihåg att de inte är separerade från andra människor och att de inte är separerade från planeten.

Vidare, till och med de som till en början tog sig en inkarnation på Jorden som varelser av mörker, för att upprätthålla ett mönster av makt över andra, lär sig att det INTE FINNS några mönster av makt över andra, eftersom det inte finns några andra.

Dessutom, så genljuder Gaia allt snabbare till den femte dimensionen, alla de som räknar sig ha ”mörk inriktning” kommer inte längre att förmå sända ut några skadliga, skrämmande, negativa tankar för dessa tankar kommer ögonblickligen att direkt återvända till avsändaren.

Då kanske de säger: ”Vänta, om jag inte kan sända ut något mörker, då kan mörkret som skickades in i mig nu frigöras”.

Kan ni föreställa er, GÖR verkligen det, föreställ er en verklighet där alla de som någonsin har fått lida av mörkret som påverkade dem att bli medlemmar av mörkret, spontant blev helade från det som först skapade mörkret inom dem.

Kom ihåg att hela Gaia, allt liv på Gaia, allt liv på samtliga planeter, i allt som är av den tredje dimensionen, kom från ljusets högre frekvenser som togs igenom ett filter för att delas till olika oktaver.

Sedan uppfattades dessa oktaver som separerade. Dessa oktaver uppfattades till och med som att några var bättre och några var sämre. Och så tog sig denna uppfattning, som i verkligheten var ett dömande, in i människorna.

På det sättet blev vissa människor goda och vissa onda. De onda människorna gjorde så att andra människor kände sig onda. Men hur skulle det ha varit om de goda människorna insett att de inte var separerade från de onda människorna?

Hur skulle det vara om de ”goda människorna” insåg att de är de älskade människorna som på något sätt har kommit ihåg att de är ETT med Ljuset och ETT med Kärleken?

Hur skulle det vara om de delade sitt Ljus och sin Kärlek med ALLA människor som tidigare har identifierats som onda?

Hur skulle det vara om ingen separation fanns?

Hur skulle det vara om de som har definierat sig som onda på något sätt kunde släppa programmeringen och acceptera den villkorslösa kärlekens ljus, så att de villkorslöst kunde förlåta och villkorslöst acceptera sig själva?

Skulle de då minnas att de är ETT med ALLT liv? Vilken strålande healing! Hur skulle det vara om hela mänskligheten blev helad i Ljuset och allt mörker kunde frigöras?

Det är ni, Gaias medlemmar, som har förmågan att skapa denna verklighet, med hjälp av er villkorslösa kärlek, er villkorslösa förlåtelse och kraften i er egen transmutation via den Violetta Flamman.

Vi sänder er alla, goda, onda, mitt-emellan och vilka benämningar ni olyckligtvis har fäst era Jags uppmärksamhet vid. . .

Vi sänder er ALLA villkorslös kärlek medan vi Strålar, Strålar, Strålar den Violetta Flamman.

Välsignelser, vi är ETT – det ENDA som de många Uppvaknande har skapat.

Inom det ENDA, föds Den Nya Jorden.

 

Kära Läsare, vid någon tidpunkt i denna artikel blev Sue, som skrev början, en blandning av Sue och Arkturierna, för att avsluta budskapet som Arkturierna.

Välsignelser från oss alla

DEN NYA JORDEN BÖRJAR MED OSS.

 

DEN ÅTTONDE SLÖJAN

”Jagets illusion”

Det fungerade. Det fungerade. Jag tänkte på Jorden och så var jag där. Jag vaknade i min säng. Men nu har uppvaknandet en ny betydelse. När jag kommer hit, känner jag att jag har vaknat. Ändå vet jag att jag måste sova innan jag kan komma hit. Sedan är det som att somna när jag ger mig iväg härifrån och jag måste vakna innan jag kan veta att jag har återvänt. Jag undrar om allt det här blir mindre förbryllande när man befinner sig i ett ”JAG ÄR” –medvetande.

”I ’JAG ÄR’, min kära, finns det inget som förbryllar, endast upplysning”.

”Åh, Lady Astrea, jag är så glad att få träffa dig igen. Jag saknar dig när jag är på Jorden”.

”Men, min kära”, svarar hon, ”Jag är inte långt ifrån dig när du befinner dig på Jorden. Om du någon gång vill mig något, bara tänk på mig så kommer jag att höra dig och resa längs din tankestråle för att svara dig. Men kom nu, min kära, det är din tur att stiga in i cirkeln”.

Varför är det så att hon tar mig till cirkeln precis när jag önskar ställa en fråga? Åh, ja, jag minns, frågor är bara ett slags tvivel. Cirkeln gnistrar runtomkring mig när ’the Ladies’ närmar sig. Jag vet nu att jag inte längre tvivlar på denna upplevelse. Jag kanske inte förstår den, men jag ifrågasätter den inte längre. När ’the Ladies’ tar slöjan hör jag Lady Leto säga: ”Kära du, tråden som binder illusionernas slöja är en emotion. Känn efter vilken emotion du nu känner. Tillåt den att kommunicera med dig och att ge dig den information du behöver, släpp den sedan så att du ska kunna fortsätta med ditt arbete.

”Slöjan som lyfts den här kvällen är: ’Jagets illusion’. Inom denna illusion, är personlig betydelse en källa för yttre belöning och framgång. ’Självet’ är inte detsamma som ’Jaget’, för många ’själv’ bildar ’Jaget’ och många av dessa ’själv’ är inte ens från samma livstid. Men mänskligheten har lagt ner så stor möda på att etablera det lilla ’självet’, att människor börjar tro att detta är allt de har. De börjar tro att de är sin kropp och att de styrs av egot. Som en baby och ett litet barn vet man att det inte finns någon separation och att allt på Jorden är ett. Bebisar och små barn ’vet’ att en kropp bär sin innersta kärna och de är verkligen mycket mer än bara en fysisk form. Eftersom världen till vilken de föds inte ännu är redo för detta koncept, lär sig barnen att bli sina kroppar, att fokusera all uppmärksamhet på den fysiska formen och att bli ett ’själv’.

”I och med att slöjan lyfts, kommer ni att börja veta och förstå alla önskningar, mål, behov och belöningar hos detta lilla ’själv’. Betrakta vart och ett av dessa genom ’Jagets’ ögon och frigör dem alla som partiklar i en illusion”.

Nu talar den mäktige Hilarion: ”Att kunna bli ett med det Högre Jaget är en vidsträckt och underbar uppgift. Jag kan minnas hur jag fick lida under mina Jordiska liv för att kunna uppnå det. Mitt ego var starkt och motsatte sig sin död. Du, min kära, har först strävat efter att etablera en känsla av ’självet’ så att du bättre skulle kunna förhålla dig till världen, som alltid har känts som en främmande planet för dig. Därför kan det verkligen vara svårt att ge upp det som du så mycket har letat efter.

”Släpp illusionen om att detta lilla, ensamma ’själv’ är hela du. Överlämna dig i stället till det Högre Jaget som du alltid har känt på nära håll. Var inte rädd för konsekvenserna. Jag känner till orsakerna till att man bygger upp illusionen om ’självet’, och det är också nödvändigt medan man lär sig sina Jordiska läxor. Men när man går över till lärarens roll, så bär man svaren inom sig.

”Frigör den lilla rollen med alla sina efterhängsna känslor och all Jordisk strävan. Du behöver inte längre lida för att kunna ta lärdom, för nu kan du få lärdom genom att lära ut. Känn mästarnas närvaro i din fysiska farkost. Se på allt som var ’verkligt’ när det bleknar bort till en symbol. Känn Jorden som den verkligen är – ett klassrum för den mänskliga evolutionen. Samla ihop dina titlar och lämna din skolbänk. Stig fram på podiet och tillåt ditt Högre Jag att ta plats i farkosten som du så länge har förberett.”

Fastän jag knappt kan förstå vad Hilarion precis sade, tillägger nu Apollo. ”Jag ser vilken svår uppgift det här är för dig att förstå och jag vet att det kommer att kräva allt mod som du har inom dig. Att förneka det lidande som talade om för dig att du lever är verkligen att möta döden. Dö nu, min kära. Dö av dina umbäranden, dö av dina begränsningar, dö av kritik, och dö för mänsklig kärlek. Se dina Uppståndelses Änglar och känn det gudomliga lösgörandet när du förenas med ditt Högre Jag. Lämna bort varje emotion när den visar på en reaktion hos dig i ditt tredje-dimensionella liv. Lyssna i stället, observera, och förstå budskapet som förmedlas från den tredje dimensionen till ditt Högre Jag. Se ner på alla Illusioner som håller ’självet’ i sorg och belöning. Att känna ’självets’ död är att känna och vara evigt liv.”

När mästarna slutar tala, snurrar det i mitt huvud. Hur kan de känna till så mycket om mig personligen? Fastän jag inte ännu minns mitt Jordeliv alltför väl, är jag säker på att det inte var särskilt betydelsefullt. Hur kan de veta eller ens bry sig om en liten person som mitt ’själv’?

”För att du har kallat på oss.” Jag hör Lady Astreas kärleksfulla röst som besvarar min tanke. Jag inser nu att jag på något sätt har rest utanför cirkeln eller så har den kanske lämnat mig.

”Hur kan du höra mina tankar, Lady?” Jag ställer slutligen frågan.

”Min kära, det spelar ingen roll för mig vilken röst du använder, eftersom jag enbart lyssnar till ditt hjärta. Vi i de högre dimensionerna intresserar oss enbart för de frågor på Jorden som påverkar det sanna hjärtat. Allt annat är bara en lärdom som spelas upp och spelas om igen. Liven och tankarna i det mänskliga riket intresserar oss när människorna har kommit så långt i sin evolution, där de ur sina hjärtan kallar på gudomligt ingripande och i sanning accepterar det. Det är inte så att vi inte älskar hela mänskligheten, utan snarare så att man är oförmögen att acceptera vår hjälp. Så länge som varelser har sina sinnen fokuserade på den fysiska världen, är de fångar i densamma världen, där de tror att allting existerar.”

Jag kan knappt höra hennes sista ord, för jag vet att jag nu är på väg att ge mig av. Åh, snälla, låt mig minnas vad jag fick lära mig här. Åh, snälla, hjälp mig att hållas vaken på Jorden. . .

Birthing New Earth Part 2–Suzanne Lie and The Arcturians

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...