Arkturierna via Suzanne Lie, 25 juni, 2017

Arkturierna

via Suzanne Lie

25 juni, 2017

”Ljusets Väg”

Fortsätt följa Vägen. Dessa tre ord betyder en hel del. Därför vill vi bryta ner dem ord för ord. För det första, vad innebär ”att följa”? Ni skulle kunna följa underdånigt eller följa med mod. Sedan, vad innebär ”Vägen”? Betyder denna väg att det bara finns en väg? Eller innebär det att ni följer en specifik väg, eller att ni följer er personliga väg?

Slutligen, vad menas med Vägen? Är det en stig som går genom en skog, eller en gångbana som går längs en motorväg? Dessa två olika vägar kan skapa en mycket annorlunda upplevelse för var och en, fastän vägarna själva i hög grad kan likna varandra.

Men hur skulle det vara om Vägen inte existerade på marken? Hur skulle det vara om Vägen, termen ”Väg”, innebar ett val av livsstilar och/eller ett mentalt eller känslomässigt val av intressen eller beteenden?

Det förekommer så många frågor gällande ”Vägen” att var och en av er måste besvara dessa frågor för egen del. Om ni valde att följa någon annans väg, så skulle det fortfarande vara ert personliga val. Därför erbjuder ”Vägen”, den väg som ni följer, var och en av er ett annorlunda val av verklighet.

Om varje människas Väg vore ett spår genom en närbelägen skog, så skulle det vara ert val att vandra längs den, såväl som ert val att hålla denna Stig ren från allt bråte och/eller fysiskt och psykologiskt bråte. Detta påstående leder till följande fråga.

Vad är psykologiskt bråte? Precis som en fysisk stig skapas genom en skog, en öken, en bakgård osv, så skapas en psykologisk stig utifrån de tankar och emotioner som ni inbjuder, skapar och släpper in i ert sinne.

Precis som ni skulle kunna säga: ”Det är ett för stort arbete att röja en Väg genom skogen”. Man skulle också kunna säga: ”Det är ett för stort arbete att skapa en Väg genom alla mina slumpmässiga tankar och emotioner”.

Låt oss därför ta oss en titt på ordet ”slumpmässiga”. Om ni slängde slumpmässiga bitar av skräp och andra föremål på en fysisk väg, så skulle ni få en svår färd genom livet, på grund av att ni inte har tagit ansvar för att ”hålla er verklighet ren, såväl som att städa upp ert eget liv”.

På samma sätt skulle ni inte glädjas åt er mentala/emotionella stig, ifall ni inte hade rensat upp och/eller respekterat era inneboende förmågor att vara skaparen av era tankar och känslor som ni låter leva på er Livsväg.

Ja, NI har skapat er Livsväg med varje tanke och varenda känsla som ni låter vägleda er och/eller påverka skapandet av er personliga varseblivning av verkligheten. Ibland kan ni till och med uppleva en viss plats, situation eller personlig väg i vilka ”Livet fogas ihop likt ett snirklat pussel”.

Tidvis försöker ni lägga en ”pusselbit” i ert livs ”pussel” där den inte riktigt passar in. Denna valmöjlighet kanske fungerar ett tag, men i slutänden inser ni att oberoende hur mycket ni än försöker, så passar denna pusselbit inte in på denna plats i detta pussel.

Denna Väg är känd som ”Hur skapar jag mitt liv på ett sätt så att alla bitar i mitt Multi-dimensionella SJÄLV kan passa in med varandra, för att matcha den bild framför mig som syns i spegeln? Hur matchar jag denna ”bild” med bilden av den ’verklighet’, enligt vilken jag bestämde mig för att mitt personliga liv skulle bli?”

Ni kan ofta bestämma er för att er inkarnation ska utvecklas innan ni antar er inkarnation. Men visionen av den verklighet som ni kunde uppfatta från de högre frekvenserna, är mycket ofta en helt annorlunda vision av verkligheten utifrån de tredje-/fjärde-dimensionella perspektiven.

På samma sätt som ni väljer en viss ”pusselbit”, så väljer ni ofta ett visst liv som ni vill träda in i inom er följande inkarnation på Jorden. Men på samma sätt som ni kanske väljer ett pussel som har för många bitar och förefaller vara för svårt, kanske ni märker att det finns fler individuella bitar i ert liv än vad ni kan känna att ni förmår lägga ihop.

Ni kan åtminstone inte ”lägga ihop dessa bitar” på ett sätt som får er att känna att det pussel som ni ska bli, såväl som vad ni inom denna inkarnation ska få uppleva, bara befinner sig strax bortom det som ni tror att ni kan göra.

Å andra sidan, om ni kan minnas det, precis så som ni kan köpa ett pussel utifrån den bild ni ser på förpackningen, så skulle ni kunna välja en inkarnation utifrån de ”bilder” som ni kan se utifrån den tredje-dimensionella världen, medan ni fortfarande genljuder till era fjärde- och femte-dimensionella världar.

Då, precis när bilden kan se enkel ut att lägga ihop, enligt pusslets förpackning, eller när ni ser ner på er tredje-dimensionella värld från komforten i ert fjärde- och femte-dimensionella själv, så kan ni märka att ni har ”valt en inkarnation som känns alltför svår för er att lägga ihop”.

Vad man behöver komma ihåg är att var och en av oss faktiskt har valt en specifik kurs för våra liv, och/eller livsväg på grund av att er Själ dikterade den, med anledning av att vissa karmiska mönster behövde bli helade och balanserade, så att ni skulle kunna ta ert ”färdiga pussel” till den femte dimensionen och bortom.

Om ni har glömt, eller inte kan minnas, att ni faktiskt valde och köpte detta multi-dimensionella pussel, vilket är det liv som ni just nu lever; om ni förmår minnas det, så kommer ni att kunna uppleva de fysiska, såväl som de multi-dimensionella verkligheterna, inom er drömvärld och/eller inom ert högre medvetande.

Om ni i själva verket är ”självsäkra” på att ni har ett ”Högre SJÄLV”, så kan ni vara självsäkra på att ni kan befinna er inom Medvetna Uppkopplingar med ert ”Högre Själv”. Det är via denna uppkoppling med ert Högre SJÄLV som ni får upptäcka en känsla av självsäkerhet inom ert dagliga liv.

Det är genom det inre, högre perspektivet inom ert högre SJÄLV som ni kan inse och komma ihåg att det finns något speciellt inom er. Då kan ni också inse att det är från detta högre perspektiv som ni förmår kommunicera med ert Högre SJÄLV.

Genom er kommunikation med ert eget Högre SJÄLV, kan ni faktiskt få all den återkoppling som ni behöver. Tidvis är denna återkoppling: ”Det där är en fantastisk sak som du håller på med”. Och ibland är återkopplingen: ”Vänta lite, är du säker på att du vill göra så där?”

Eftersom Jorden är en planet av fri vilja, kanske ni springer före och säger: ’Ja’. Men om ert Högre Själv ber er att vänta lite, så är det en god idé att stanna upp, se er omkring, lyssna och ta ett beslut om det faktiskt är denna väg som ni önskar skapa.

En del av anledningen till ”självsäkerheten” är för att ni på ett bättre sätt ska kunna komma ihåg att ert Sanna SJÄLV bor inom verklighetens högre dimensioner. När ni väl återfår, och upprätthåller denna inneboende uppkoppling med ert eget Högre SJÄLV, så kommer det att hjälpa er att minnas många inkarnationer som ni har haft. Detta betyder att ni inte behöver göra om det som ni tidigare har gjort.

Det betyder också att ni kommer att få förmågan att leva ett Multi-dimensionellt liv i vilket ni förmår vara medvetna om vad som samtidigt sker i er tredje-dimensionella fysiska verklighet, er fjärde-dimensionella astrala drömkropp OCH i er femte-dimensionella Ljus-Kropp.

När dessa tre verkligheter alltmer rör sig i linje, märker ni att det blir mycket lättare, såväl som mer naturligt att vara en av dem som följer sin väg. Ni märker också att ni lättare kan hålla kvar denna harmonisering, såväl som att ”belägga er väg med harmoniseringen av era tredje-, fjärde- och femte-dimensionella uttryck av ert SJÄLV.”

Då får ni ett stort försprång i er förmåga att transmutera ert fysiska själv till de högre frekvenserna i ert Högre SJÄLV. Om ni kan acceptera denna transmutation och vara medvetna om att denna transmutation kanske inte förändrar den fysiska kroppen, utan att den förändrar ert fysiska tänkande, så kommer era fysiska känslor och tankar i själva verket att bli transformerade.

Era tankar och emotioner transformeras/transmuterar till allt högre uttrycksfrekvenser, för ni kommer att vara medvetna om att ni inte har gått vilse och driver omkring i en fientlig värld.

Ni kommer att vara medvetna om att NI följer ert eget Högre SJÄLV. Och när ni väl följer ert Högre Själv, så inser ni att denna Väg faktiskt blev skapad av ett team bestående av ER och ert Högre Själv. Det är då som ni med självkänsla kan inse att ni i verkligen följer ert eget Multi-dimensionella SJÄLV.

Ni följer i själva verket inte bara ert fjärde- och femte-dimensionella själv, utan ni följer ert sjätte-, sjunde-, och åttonde-, nionde- och så vidare och så vidare, till högre och högre- dimensionella uttryck av ert Multi-dimensionella SJÄLV.

Det är då som ni börjar komma ihåg att följa ert Multi-dimensionella SJÄLV, vilket skapar, och återigen skapar er Multi-dimensionella Väg till allt högre verklighetsfrekvenser, för ert pussel har blivit ert Multi-dimensionella Uppstigningspussel.

Var uppmärksamma på att den enda som kan lägga ihop detta pussel är ert eget Multi-dimensionella SJÄLV. Då kommer ni att minnas att ni följer ”er Väg” som ni har skapat med ert eget Högre-dimensionella SJÄLV.

När ni följer Er Väg som NI har skapat, vaknar ni upp till en känsla av inre kraft gällande beslutsfattande och allra viktigast, en känsla av inre, Högre-dimensionellt Ledarskap, som har trätt in på er väg, för ni befinner er nu inom en fullständig medvetenhet om ert Multi-dimensionella SJÄLV.

Ni vet nu att någon specifik inkarnation kan erbjuda er möjligheten att uppstiga tillbaka till ert femte-dimensionella själv och bortom. Nej, ni behövde inte vara ”tillräckligt bra” för att återgå till ert femte-dimensionella själv och bortom.

Men ni upptäcker att när ni möter allt högre uttryck av ert Multi-dimensionella SJÄLV, så kommer ni inte längre att uppträda på ett tredje-/fjärde-dimensionellt sätt, åtminstone inte medvetet. Naturligtvis, vilket ni redan är medvetna om, så förekommer det många utmaningar på det fysiska planet, vilka kan tjäna till att sänka ens medvetande.

Men om nu ert medvetande faktiskt blir sänkt, så kan ni hejda konstruktionen av er Väg precis rätt där, och backa bakåt till en punkt där ni insåg att ni fungerade utifrån allt lägre frekvenser, för att återkoppla med ert Högre SJÄLV, gå ”tillbaka till ritbordet” och börja om igen.

På detta sätt kommer ni att få lära er och komma ihåg, att NI ÄR DEN VÄG som ni skapade! Ni kommer även att minnas att NI FRIVILLIGT STÄLLDE UPP för att skapa en tredje-dimensionell väg, och att följa DENNA väg, DETTA uttryck av ert SJÄLV, tills ni träder in i och återvänder till er inneboende ständiga kontakt med ert eget Multi-dimensionella SJÄLV.

Ni kommer också att komma ihåg att ’begränsningar’ är ytterligare en illusion inom den tredje dimensionen. Denna illusion är bara en sanning ifall man tror på den. På samma sätt är ni bara ’enbart fysiska’ om ni tror att ni bara är ’enbart fysiska’.

Men när ni börjar acceptera ljusglimtarna, den inre vägledningen, den ögonblickliga hågkomsten om något som ni har glömt att ni har känt till, så kommer ni att inse att er Väg inte är en som bara leder längs med motorvägen eller över fälten.

Vid denna tidpunkt blir ni fullständigt medvetna om det faktum att er väg är en multi-dimensionell Väg som utvidgar sig till allt högre frekvenser. I och med att ni följer denna Väg, kommer ni tillåta er själva att följa er inneboende, inre starka längtan, som ni kanske först nyligen har upptäckt. Men snart kommer ni att minnas att ni som barn har känt av denna ”starka längtan”, men i vuxen ålder har glömt bort den.

Ni kanske till och med tror att denna starka längtan är ny. Men högst sannolikt kommer ni snart att minnas att ni har känt denna starka längtan när ni var barn. När ni var barn, var ni alltför naiva att känna till att ni INTE borde veta att ”NI är skaparna av ER EGEN verklighet!”

Lyckligtvis är det så att när ni väl kan minnas att ni är den person som redan ÄR den uppstigna personen ”som hjälper er att uppstiga”, så skapar ni en Cirkel av Ljus, i vilken NI förmår ta er igenom de olika variationerna av ert Multi-dimensionella SJÄLV på ett ständigt utvidgande och villkorslöst kärleksfullt sätt.

Det är då som ni fullständigt blir en Skapare av ER Väg. Denna VÄG är inte längre till för att hjälpa den lilla, fysiska människa som ni är och som är en återspegling av den som är ert sanna ni och som försöker skapa en väg till allt högre verklighetsfrekvenser, för att kunna hjälpa Gaia med hennes Planetariska Uppstigning.

Det är inom detta Nu som ni blir en Planetarisk Varelse, för ni kan komma ihåg att ni kom hit inte bara för att hjälpa er själv, utan också för att hjälpa Gaia med den Planetariska Uppstigningen. I och med denna insikt, bekymrar ni er inte längre över er personliga Väg och er Personliga Uppstigning, för ni kan minnas att ni har valt att ta er en kropp på planeten Jorden.

Ni har valt denna inkarnation för NI, tillsammans med ert Multi-dimensionella SJÄLV, har förbundit er att skapa en VÄG AV LJUS som leder från den tredje dimensionen, genom den fjärde dimensionen och in till den femte dimensionen.

När ni befinner er i den femte dimensionen, upptäcker ni att det finns ytterligare en mycket större Väg som INTE har några begränsningar. Inom detta nu kommer ni att kallas till att fokusera på att ta er till den ”Femte-Dimensionella Väg” som tar er till en portal inom ert femte-dimensionella själv och långt, långt bortom.

Ert femte-dimensionella SJÄLV är verkligen ert Ljuskropps-SJÄLV. Därför förekommer många justeringar när ni vänjer er vid att bära en Ljuskropp, i motsats till en tät fysisk kropp. Men denna justering kommer att kännas så Villkorslöst Kärleksfull och Multi-dimensionellt Kraftfull, att ni kan anpassa er till ett femte-dimensionellt HÄR och NU.

Därför önskar vi, medlemmarna i ert Högre Själv, välsigna er och tacka er för att ni skapar er Väg och för att ni delar den med Gaia, så att, när ni återgår till ert sanna femte-dimensionella uttryck av ert själv, även tar den älskade Gaia med er.

När vi säger ’ni’, menar vi er alla. För ju mer av ’er’ som kommer samman i Enhets-Medvetandet, så blir det fler och fler av er som lever via ert ursprungliga Enhets-Medvetande, som sänder Villkorslös Kärlek till alla människors vägar, platser, situationer eller händelser som är redo att acceptera den storslagna kraften inom er transmutation gällande Villkorslös Kärlek och den Violetta Flamman.

Vi ses på Vägen, för vi färdas regelbundet upp och ner längs med den, bara i händelse att någon önskar säga ’Hej’ till oss. Så när ni vandrar längs er Väg, om ni får se ett starkt Ljussken, vänd er om och säg:

”Hej på er, det är jag! Jag är ni och ni är jag”.

Välsignelser av Villkorslös Kärlek,

Er Arkturiska familj genom Sue Lie.

 

 

The Arcturians via Suzanne Lie, June 25th, 2017 – Sananda

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...