Arkturierna via Suzanne Lie, 20 Januari

Oneness7sig

Gör Uppstigningen Normal Nu –

Arkturierna via Suzanne Lie,

20 Januari

NI STÅR redo vid rodret för ert eget uppdrag nu. Åtminstone om ni känner er centrerade och öppna, vi står där. Men om ni är rädda eller arga är ni inte redo, och är ett möjligt offer varje ögonblick.

Naturligtvis skapades inte denna rädsla av er verklighet, utan på grund av er rädsla. Och ofta beror rädslan som kommer till er på att ni har lagt till mycket av den i er verklighet.

Nu när ni alla flyttar in i de högsta frekvenserna av den fjärde dimensionen, börjar ni förlora er känsla av tid. Det vill säga, ni släpper er tillhörighet och beroendet av de begränsningar och separationer som förekommer i en verklighet som styrs av tiden, i den tredje och fjärde dimensionen.

För många människor betyder bara”alla verkligheter” de tredimensionella verkligheterna och kanske för några lite av det fyrdimensionella astralplanet. Ni tillbringar fortfarande tid i dessa fyrdimensionella realiteter. Nu börjar ert medvetande mer och mer att resa genom de astrala planen.

Den tredimensionella fysiska och de fyrdimensionella astrala världarna är mycket olika. Men de har båda en viss struktur av tid, med undantag av att den fyrdimensionella tiden är mycket snabbare än tredimensionell tid.

I den femte dimensionen finns ingen tid, där finns bara ”NU.” Ni kanske trodde att ni haft problem med transmutationen i den fjärde dimensionen, som är enkel i jämförelse med den stora accelerationen av energifältet, som kommer när ni flyttar in i den femte dimensionen.

Dessutom är frekvenshoppet från fjärde dimensionen till det femte utmanande, eftersom den femte dimensionen är så annorlunda från början, jämfört med den fjärde dimensionens realitet. De är så väldigt olika eftersom det i den femte dimensionen inte finns någon tid.

Eftersom det INTE finns någon tid, finns det ingen separation. Faktiskt, uttrycket ”nolltid” är mer av ett 3D-uttryck eftersom det innefattar begreppet noll eller ingenting. Det begreppet existerar inte i den femte dimensionen. I själva verket, i den femte dimensionen är allt ”här” och ”nu”, och att vara ensam förekommer inte.

Ingen tid finns för att skapa avstånd mellan människor, situationer, begrepp, tankar och känslor eftersom allt flyter och rör sig inom samma mönster av verklighet. Ni kommer att förstå att ert femdimensionella operativsystem är helt annorlunda från era operativsystem i den tredje och fjärde dimensionen.

Den femte dimensionen är en cirkel av verkligheten, eftersom all verklighet finns inom ett ständigt flödande, flyttande, växling av flödet. Detta flöde upplevs ömsesidigt av alla som ni delar er upplevelse med.

I den tredimensionella verkligheten, är ert medvetande begränsat till mellannivåfrekvenser av verkligheten. Därför ser ni inte de mycket högre frekvenserna av verkligheten och ni upplever inte mycket låga frekvenser av verkligheten.

Därför kan ni vara omedvetna om de högre andliga dimensionerna, och det är relativt lätt för de mörka att gömma sig i de lägre frekvenserna under mellannivån av det tredimensionella frekvensområdet. I denna tredimensionella mellannivå finns ert tredimensionella vanetänkande, som även omfattar en del av era drömmar och kreativitet i den fjärde dimensionen.

Men tillbaka till er upplevelse av att knacka på dörren till den femte dimensionen. Tänk om ni hade lärt er eller kunnat komma ihåg att ert femdimensionella liv var verkligt? Då skulle ni vilja lära er om ert Högre Jag och om det stora mod denna högre resonans av er själva hade när ni ville gå in i en fysisk kropp för att hjälpa till med skapandet en ny värld.

I forna tider provade många varelser att skapa nya bosättningar. Naturligtvis var de på det

tredimensionella planet, men de var i ett område så annorlunda från där de hade sitt ursprung, och de kände inte till reglerna i denna nya verklighet. Några av dessa människor överlevde och blomstrade i sin nya värld, men andra inte.

Men ”att överleva och att frodas” är båda tredimensionella uttryck. I den femte dimensionen finns ingen död, så var och en överlever, och det finns inga pengar, så alla blomstrar. Trots denna vetskap undrar många människor, ”Kan jag ta det här steget? Kan jag flytta in i detta okända? ”Vad kommer detta okända att lära mig?”

Men ingen av dessa är femdimensionella frågor. De är alla tredimensionella frågor. För att ställa femdimensionella frågor, måste ni tänka femdimensionellt, ni måste känna enhet med allt liv, och ni måste inse att allt är ”ETT” och ”NU”.

När ni omfamnar den femte dimensionen på detta sätt, börjar ni att kommunicera med andra som befinner sig i den femte dimensionen och bortom. Vi säger femte dimension och bortom eftersom den femte dimensionen är en ”verklighetströskel.” Det är en tröskel mellan den tredje/ fjärde dimension och alla högre dimensionella realiteter som existerar bortom den femte dimensionen.

Den femdimensionella tröskeln är mycket som en oas där ni kan vila, koppla av och njuta av den underbara nya verkligheten där ni hittar er själva. När ni kommer till tröskeln av denna femdimensionella värld, kommer ni att känna enorm villkorslös kärlek.

Denna villkorslösa kärlek verkar åka på en osynlig vind. Till en början kommer ni förmodligen att komma på er med att minnas alla era otaliga inkarnationer och alla verkligheter som ni själva har skapat i de lägre dimensionerna.

Vid en slutlig genomgång av er totala livshistoria i livet i den tredje och fjärde dimensionens verkligheten, kommer ni att lära er/ komma ihåg, hur ovillkorligen kärlek är, ovillkorligt förlåtelse och att villkorslöst acceptera de otaliga liv som ni har upplevt i den tredje/ fjärde dimensionens äventyr.

Om ni bestämmer er för att återvända till dessa världar, vet ni att ni frivilligt bara gör det för att slutföra ett uppdrag. Ni vet att det behövs en hel del förberedelser innan ni återvänder till den lägre frekvensen. För, när ni ser ner till där ni har varit, kommer ni att inse hur mycket ni skadades, hur mycket ni har förlorat.

Ni inser också att dessa känslor var normala när ni var i den tredje dimensionen. Så när ni uppfattar dem från er högre frekvens av Jaget har ni möjlighet att se att, ja, det är nödvändigt med en 3D-healing. Lyckligtvis kommer ni också ihåg kamratskapen, vänskapen, kreativiteten, familjerna och barnen.

”Men vänta”, säger ni, ” är jag verkligen redo att lämna denna underbara femdimensionella frekvens av verkligheten? Vill jag verkligen frivilligt ta en 3D-farkost till jorden för att hjälpa Gaia med sin uppstigning? Jag arbetade så hårt för att komma till denna frekvens. ”

Faktiskt ”arbete” är ett annat tredimensionellt ord. Dessutom, när dessa osäkra, och något rädda tankar, kommer in i ert sinne, börjar er medvetenhet att dala. Då börjar ni uppfatta att bilder av verkligheten skiftar till verklighet, med mindre mindre kärlek, arbete, saker som måste göras och att pengar har stor makt.

”Vänta, vänta”, ropar ni, ”jag har ändrat mig”. Jag vill INTE återgå till den tredje/ fjärde dimension. ”Men med rädslan i er röst börjar ni förlora ert fokus på den femdimensionella verkligheten. Ni vet att ert fokus återvänder till den tre/ fyrdimensionella verkligheten eftersom ni har upplevt den verkligheten, ni vet det, ni kan känna det.

Ni inser att om så bara en viskning av rädsla når era tankar kan det sänka ert medvetande, vilket sänker er upptagningsförmåga, tillbaka in i tre/ fyrdimensionella realiteter. Då åker ni snabbt ner i de tre/ fyrdimensionella realiteterna. ”Nej, nej, nej”, ropar ni.” Men ”Nej”är fel ord.

”Ja,” ni kom lyckligtvis ihåg, ”Jag måste anpassa mitt tänkande. Jag måste kalibrera mitt tänkande och mina känslor till frekvensen av villkorslös kärlek. Precis som jag måste ha en atmosfär för att bibehålla en tredimensionell kropp i en tredimensionell värld, måste jag ha villkorslös kärlek för att kunna stanna kvar i resonansen av den femdimensionella verkligheten.”

Lyckligtvis, ger den eteriska kosmiska kraften, Kundalinin, ett övergångsskede där ni medvetet kan känna omkalibreringen av ert nervsystem från en tidsbunden, tre- och fyrdimensionell verklighet till en verklighet där ingen rädsla finns, ingen separation eller aggression.

Bara blotta tanken på en verklighet UTAN aggression får ert medvetande att expandera tillbaka till de högre dimensionerna. Ni minns så småningom att ni har varit på många besök i den tredje dimensionen. Ni minns också att ni tidigare valt flera inkarnationer i en verklighet där det fanns en mjuk övergång från en frekvens av verklighet till nästa.

Ni valde att inkarnera i denna typ av verklighet så att ni kunde förbereda er inkarnation till den uppstigande jorden, som skapar den stora övergången från tredje /fjärde dimensionen till den femte dimensionen.

Ni minns från era andra inkarnationer att om det fanns för mycket rädsla, skulle ni ha svårt att flytta ert medvetande, och därmed era upplevelser och erfarenheter, från den tredje/ fjärde dimensionen till den femdimensionella verkligheten.

Lyckligtvis har många inter-dimensionella invandrare från högre dimensionella galaxer och planeter stigit in i mänskliga kroppar för att hjälpa Gaia med sin planetariska uppstigningsprocess.

Men många omänskliga (Draconiska) invandrare från det stora galaktiska kriget, tog sig också in i mänskliga kroppar. Allt eftersom det högre ljuset tränger in i Gaias atmosfär och fysiska planet, blir dessa Draconians i fysisk form, lättare och lättare att identifiera.

En av de saker som ni upptäcker när ni identifierar dem är att de, också, har anpassat sig till livet på den fysiska jorden. Kom ihåg, dinosaurierna var de första som levde på jorden.

Eftersom medvetandet för ”alla” går in i högre frekvenser, kommer separationen och konkurrensen mellan personer om ”bra eller dåligt”, ”bättre eller sämre” att börjar ersättas med dekret som, ”Vi är alla tillsammans i detta nu.”

Det är i denna grupp som ni alla vill skapa en ny jord, som inte grundar sig på rädsla, utan en ”ny jord” som bygger på villkorslös kärlek. Lyckligtvis, precis som att rädslan är mycket smittsam, är villkorslös kärlek också smittsam. Dessutom är villkorslös kärlek en inter-dimensionell upplevelse.

Ovillkorlig kärlek uppstår i de högre dimensionerna, blandas in i och blir grundade i en tre/ fyrdimensionell verklighet, som har upprättats och upprätthålls med rädsla och villkorlig kärlek.

Rädsla är en kraft som binder er till den lägre tredimensionella frekvensen. Men för att frigöra sig från dessa band, allt ni behöver göra är att förflytta er in i frekvensen av villkorslös kärlek.

Medan fruktan binder er till den tredje/ fjärde dimensionen, öppnar villkorslös kärlek en inter-dimensionell portal till högre och högre frekvenser av verkligheten. När ni stiger in dessa högre frekvensportaler/ energifält expanderar ert medvetande.

När ert medvetande expanderar, expanderar också er upptagningsförmåga och när er uppfattning expanderar har ni möjligheten att uppfatta att verkligheten bygger på villkorslös kärlek, enighet och ”ETT” i ”NUET”.

Det är ert uppdrag, och er glädje, att ta till er det ni har upplevt, liksom det som ni kommer ihåg från era högre dimensionella realiteter, och dela dessa erfarenheter med dem som är villiga att lyssna.

Med er frihet kommer ni att inse att ni själva har skapat era fällor. Således kan ni också skapa er flykt.

Genom sättet som ni skapar er flykt på kommer ni att komma ihåg att det var ni som skapade er fälla. Ni som en gång var fångar blir nu skapare.

Ni kommer att behöva en stor del av villkorslös kärlek för er själva, för att kunna ta till er att ni är skapare, eftersom ert tredimensionella medvetande har lärt er att fördöma er själva när ni gjorde”misstag” eller skapade ”problem.”

Å andra sidan, säger ovillkorlig kärlek,

”Vad lärde ni er när ni upplevde det här problemet?”

”Hur kan ni använda det ni har lärt er genom att frigöra er själva från problemet?”

”Hur kan ni dela med er av vad ni har lärt er för att hjälpa andra?”

Dessutom, kom ihåg att ni bara ”blev instängda i de lägre frekvenserna” för att ni flyttade in i en kropp på jorden, för att bistå Gaia och hennes invånare att stiga upp till en högre frekvens av verkligheten. Om ni alla släpper allt och inser att ni är skaparen av er verklighet, kommer ert medvetande att successivt expandera.

Då, när ert medvetande expanderar börjar kundalinikraften att vakna i ryggradsmärgen. När er kundalinikraft börjar vakna, expanderar ert medvetande och er fysiska kropp förändras gradvis.

När er kropp förändras och ert medvetande och er insikt börjar ändras från det som band er till tredje och fjärde dimensionerna, då går ni in i den femte dimensionen. Så småningom inser ni att den tredje/ fjärde dimensionen styrs av en illusion.

Vid denna punkt, blir det mycket lättare att verkligen och djupt acceptera att den femte dimensionen inte bara är ett begrepp utan den ”verkliga” världen. Ni inser att de högre världarna som ni en gång trodde var ”inbillning och drömmar” är VERKLIGA.

Om dessa fantasier och drömmar är VERKLIGHET, då kanske ni kan tro på uppfattningen om att vara av ljus, också är verklig. Sedan, om någon person säger: ”Jag såg en varelse av ljus och jag tror att varelsen var verklig,” fundera på om den personens upplevelse kanske var korrekt.

Just nu, kanske fler och fler människor säger, ”Ja, ja. Jag har också sett en varelse, och jag tänkte också att den var verklig. Men, jag visste inte om jag vågade säga något. ”Faktum är, att eftersom fler och fler människor öppet diskuterar sina egna upplevelser och upplevelser av högre dimensioner, blir det mer vanligt.

När ni fortsätter arbetet med att transmutera ert medvetande, upptagningsförmåga och även era fysiska former till en högre dimensionell resonans, fortsätter er ”självkänsla” och interaktion med er verklighet att förändras.

Sedan, gradvis, eller allt på en gång, kommer Uppstigning vara ”det Nya Normala”. I den femte dimensionen, är den dagen NU!

Välsignelser, vi er Galaktiska Familj är ALLTID med er!

Hur kan vi inte vara, eftersom VI är NI i en högre dimension?

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

Du gillar kanske också...