Arkturierna via Suzanne Lie, 26 december 2018

Arkturierna via Suzanne Lie

26 december 2018

Återvänd till SJÄLV inom detta NU

Det är i detta NU ni ska minnas er inneboende förmåga att tycka om inter-dimensionella kommunikationer. Ni, våra jordade representanter på Jorden, har väntat och försökt komma ihåg era inter-dimensionella kommunikationer, men alltför ofta, stod något i vägen.

I liv efter liv har de många olika kropparna av era Multidimensionella SJÄLV försökt minnas hur man kommunicerar med de högre frekvensernas verklighet. Olyckligtvis, så snart ni blev medlemmar i de tredje/fjärde verklighetsdimensionerna, var minnena av ert inneboende femte-dimensionella SJÄLV precis utom räckhåll för er.

Många av er, våra frivilliga till att ta en tredje-dimensionell kropp på Jorden, försökte komma ihåg hur man ansluter till era högre dimensionella vänner, familj, och även till ert högre dimensionella SJÄLV. Dock flög anslutningarna och de korta meddelanden ni tog emot snabbt genom ert tredje-dimensionella medvetande.

Det var först när ni dokumenterade meddelandena så fort ni tog emot dem, som ni kunde använda er 3D-tid för att försöka översätta ett tidlöst, inter-dimensionellt meddelande till ett tidsbundet tredje-dimensionellt meddelande som ni kunde spara, och också dela med andra.

Många av er har genom era många inkarnationer lärt er att det inte är klokt att dela det ni mottog inter-dimensionellt. Ni lärde er också i era inkarnationer innan ert nuvarande NU att det kunde vara farligt att tala om det ni visste var ett meddelande från de högre världarna.

De flesta av er visste inte vad en dimension var, så den termen användes inte. Istället använde ni termer som människor kunde acceptera, såsom ”att aktivera er inneboende kreativitet”. Dock kunde vissa människor ändå inte tro på att det fanns en verklighetsdimension bortom deras fysiska värld.

Om det fanns en högre värld så var den känd som Himlen, dit bara Änglar och ”mycket goda” människor gick när de dog. Naturligtvis trodde många civilisationer att de bara kunde ha ett liv och en död. De for till Himlen om de var goda och till Helvetet om de var onda.

En gång i tiden kunde bara de stora filosoferna och Helgonen tänka på dessa frågor. De ”vanliga människorna” måste fokusera sin uppmärksamhet på överlevnad, eller på att lyda sådant de hört eller läst från andra om vad de ”borde” tro på.

Människor som var ”annorlunda” än det ”då populära” trossystemet blev undanknuffade, ignorerade eller än värre, torterade och dödade. I mänsklighetens tidiga dagar var livslängden ofta kort och många levde på randen till överlevnad.

Vi, er Galaktiska Familj, är chockade över att den typen av diskriminering fortfarande existerar på en del platser på kära Gaia. Det kan faktiskt inte bli någon planetär uppstigning medan några människor dömer eller skadar andra människor.

Och så länge människor använde grymhet för att ”dominera” Jorden, tillät de INTE Gaia att erbjuda dem en plats där de kunde lära sig att vara en planetär beskyddare av Jorden, som så småningom kommer att återvända till sina sanna, femte-dimensionella SJÄLV. Å andra sidan finns det också människor som lever för ”att tjäna andra” och som viger sina liv åt att hjälpa andra människor, djur och/eller hela planeten.

Eftersom Plejaderna är mest ”människolika” i vår Galaktiska Familj, är det oftast de som varit frivilliga till att ta en mänsklig kropp på Jorden. På det sättet kunde vi, er Galaktiska Familj, ”gå bland människorna” för att bättre avgöra hur vi kunde hjälpa mänskligheten att vakna upp, och sedan, hjälpa andra människor att vakna upp tillräckligt för att minnas sina riktiga Multi-dimensionella SJÄLV.

Det vi, Galaktikerna, gång på gång funnit är att mänskligheten har en LÅNG väg att gå innan den är redo att transmuteras tillbaka till sitt inneboende Högre Dimensionella SJÄLV. Faktiskt är vi Galaktiker bekymrade över att så många av våra modiga frivilliga i mänskliga kroppar på Jorden har varit tvungna att genomlida några av de stora farorna på den tredje-dimensionella Jorden.

Å andra sidan finns det människor som har förmåga att inkarnera på ”trygga platser” eller ”toppsamhällen” där de kan vara sitt sanna SJÄLV utan att skrämma de andra människorna. Människor vet att man inte ska skrämma en björn eller ett lejon då dessa kan gå till attack. Men medlemmar i mänskligheten attackerar också när de är rädda.

Vi, er Galaktiska Familj, vill berömma och tacka de många vakna och vaknande, som är redo att arbeta med oss för att hjälpa Jorden genom Hennes uppstigningsprocess.

De människor som hjälper till med Gaias uppstigning kommer att stiga upp med Henne och/eller har redan stigit upp och valt att ta ytterligare en annan inkarnation för att hjälpa till med Gaias Planetära Uppstigning.

Lyckligtvis börjar fler och fler medlemmar av mänskligheten minnas sin högre dimensionella Hemvärld, såväl som orsaken till att de tog sin nuvarande kropp på Jorden. De minns också hur man kommunicerar med sina egna högre dimensionella SJÄLV, såväl som med sin högre dimensionella familj.

På något sätt visste dessa vakna och uppvaknande, att den frekvens av verkligheten de såg i sina sinnen, och kände i sina hjärtan och expanderande medvetanden, kom till dem i drömmarna, och/eller delades med deras högre dimensionella upplevelser via ”kanalisering” av skrivningar, bilder, sånger eller egna personliga berättelser.

Det var genom detta delande som dessa vakna, och uppvaknande, lättare och tydligare kunde minnas sina egna inter-dimensionella upplevelser. Olika människor mindes olika saker, men de flesta mindes verkligen vad de lovade att minnas innan de tog sin nuvarande tredje-dimensionella jordfarkost.

Det är när människan själv kan minnas sin inter-dimensionella kommunikation med sitt Högre SJÄLV som den kan tjäna som ”Budbärare från de Högre Världarna”. ”Budbärarens SJÄLV” är det ”NI” som kommunicerar med ert egna högre dimensionella uttryck av SJÄLV.

Sedan, när ni delar denna vitala information med hjärtan och sinnen hos andra vakna och vaknande, kommer ert inter-dimensionella meddelande att växa sig högre och starkare. Viktigast, då dessa inter-dimensionella meddelanden blir högre och starkare, är att de går djupare och djupare in i Gaias hjärta.

Det är genom de högre medvetandetillstånden som man kan ta emot, och jorda i sitt mänskliga medvetande, såväl som i Gaias planetära medvetande, det faktum att människor och planet är ”De Uppstigande” med vilka de haft fler och fler inter-dimensionella kommunikationer.

Dessa ”Uppstigande” inkluderar sannolikt er. De Uppstigande kan förefalla arga, eller upprörda över något, och vet kanske, eller kanske inte, vad de är arga för. Det beteendet är mycket vanligt när en planet förbereder sig för att förändra Operativsystemet hos planeten till nästa verklighetsfrekvens.

Vanligtvis finns det ”De Första” som gått med på att ”göra efterforskningar” på hur en tredje-dimensionell planet kan expandera till en fjärde och/eller tredje/fjärde dimensionell planet. En tredje/fjärde dimensionell planet som gått med på att hjälpa varelserna i sin verklighet att expandera sitt tredje-dimensionella medvetande till den fjärde dimensionen är sällsynt, men det inkluderar verkligen kära Gaias planetära varelse.

JA, planeter är varelser. Faktiskt är planeter mycket lika större och mer expanderade versioner av mänskliga varelser. Lyckligtvis väljer fler och fler jordade att medvetet aktivera fler neurala synapser i sin hjärna för att införliva den alltid expanderande inter-dimensionella information som mer och mer flödar in i deras dagliga medvetande.

Lyckligtvis, då deras medvetande expanderar bortom det tredje-dimensionella medvetandet av ”överlevnad”, eller ”makt över andra”, kan deras hjärnor lättare expandera sin förmåga att ”aktivera” mer komplicerade synaptiska korsningar i deras neurala nätverk.

Det är då människor börjar minnas mer och mer om sina tidigare inkarnationer, sina nuvarande nedladdningar från sina Högre SJÄLV, och de möjliga framtida verkligheter som förefaller ”så nära men ändå så långt borta”.

Gradvis kommer de uppvaknade att minnas mer och mer att ”Verkligheten är en Uppfattning”. Därför upplever alla en annorlunda, men ändå ofta samma, uppfattning från de högre sfärerna, såväl som i sitt fysiska liv.

Hur kan något förefalla så annorlunda, men ändå samma? Svaret är att verkligheten är ett perspektiv hos den som uppfattar varje ögonblick av varje upplevelse. Ni har alla utövat detta ”olika men ändå lika” beteende på Skeppet innan ni tog er nuvarande jordfarkost.

Vi vill säga er alla, kära frivilliga på Gaia, att det som verkade vara lätt i den ovillkorligt kärleksfulla totalt trygga miljön på våra Skepp, ofta verkar vara MYCKET svårt och utmanande i er tredje-dimensionella fysiska verklighet.

Det är orsaken till att vi valt att kommunicera med så många av er, våra jordade, som möjligt. Då kan var och en av er dela era upplevelser av att lämna den femte dimensionen för att hjälpa till med uppstigningen av den tredje-dimensionella, mycket förorenade och totalt misshandlade planet som människorna benämner Jorden.

Det är faktiskt Jorden/Gaia själv som kallar på vår högre dimensionella hjälp på en regelbunden basis. Gaia är mycket oroad över att de ”mörka människorna” ska skada Hennes planetära kropp så mycket att hon inte kommer att kunna stiga upp.

Vi, Galaktikerna, har försäkrat Gaia att många av förändringarna, vilka ofta ser ut att vara katastrofala, tillåter mörkret att stiga till ytan så att det kan helas av ljuset. Olyckligtvis gör några av de större ledarna på Gaia mycket mer skada än det någonsin gjorts av någon mänsklig ledare tidigare.

Orsaken till detta är att de Mörka håller på att förlora. Därför tar de till alla sina värsta trick och taktiker för att hålla människorna skrämda, dåligt utbildade, ha möjlighet att köpa vapen som kan döda många på bara några minuter, och ledare som bara tänker på sig själva och inte på dem de antas leda.

Kära modiga människor, vänligen kom ihåg att ”Natten är som Mörkast precis före gryningen”. Vi, er Galaktiska Familj, önskar att vi kunde tala om för er exakt hur lång tid det tar innan denna Mörkaste Natt tar slut.

Dock, tid är en illusion i den tredje dimensionen. Därför kan vi inte säga när dessa förändringar börjar, men vi kan säga att NI är MYCKET viktiga för att berätta sanningen för andra som är fast i illusionerna som medvetet färdigställts för att hindra mänskligheten från att fullfölja sitt uppdrag, vilket är att:

Hjälpa Gaia med Hennes Planetära Uppstigning!

En av de stora delarna av den tredje dimensionen är individualitet. När det finns individualitet kan många människor svara på samma sak på olika sätt. Emellertid, om en individ INTE är ansluten till sina högre källor av information, kan den bli så frustrerad och deprimerad av ”kampen för att rädda Jorden”, att den bara ger upp!

Vi, er galaktiska familj, är här med er NU för att påminna er om att MINNAS VEM NI ÄR! Vi vill också påminna er om att den Tredje-dimensionella Verkligheten är en uppfattning som ofta ses olika av olika människor, och också olika av samma människa vid olika tillfällen.

Ha tålamod, kära frivilliga för att hjälpa Gaias uppstigning. Vi vet att många av er är MYCKET trötta då ni gått denna väg i många år. Vi tackar er för er uthållighet och bjuder in er att besöka oss, såväl som ert femte-dimensionella uttryck av SJÄLV, under era drömmar och meditationer.

Vi begär kärleksfullt er att dela era högre dimensionella upplevelser med andra som ni tror kan acceptera denna frekvens av information. Vi råder er att titta ovanför den personens Kron-Chakra för att se, höra eller känna om den öppnat Portalen till den Femte Dimensionen via sitt Kron-Chakra.

En del av dessa människor är helt medvetna om denna öppning, men många andra är inte medvetna – ännu – om varför de har så många konstiga, eller annorlunda, drömmar, meditationer och upplevelser.

Vänligen kom ihåg att vi, er Galaktiska Familj, alltid finns tillgänglig för er och redo att hjälpa er på alla sätt ni kan behöva. Kom ihåg att vi, er Galaktiska familj, står i resonans till den femte dimensionen och bortom. Vi är därför inte bundna av ”tid” eller ”rum”.

Istället är vi Här inom ert NU för att hjälpa er, och också svara på alla frågor ni har. Vi avslutar detta meddelande genom att åter påminna er om att ”natten är som mörkast precis före gryningen!”

Var därför INTE rädda för den mörka natten och fortsätt modigt att kliva in i den ”Nya Gryningen i den femte-dimensionella Gaia!” Som avslutning påminner vi er om att NI hjälper Planeten Jorden med Hennes Planetära Uppstigning, medan Gaia hjälper er med er personliga Uppstigning.

Tillsammans kan Person och Planet, och ALLA Gaias många livsformer, omfamna detta NU av stor transmutation till nästa oktav av verklighet.

Vi Arkturier talar för hela er Galaktiska Familj.

Vi har meddelanden för var och EN av er.

Vänligen lyssna och ni får höra!

Välsignelser från Arkturierna och er Galaktiska Familj.

Vi väntar på er segerrika återkomst till ert sanna Galaktiska SJÄLV!

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...