Arkturierna via Suzanne Lie 27 juli, 2019

Arkturierna

via Suzanne Lie

27 juli, 2019

”Galaktiska Ambassadörer för Jorden”

Kära Arkturier! Har ni ett budskap till mig idag?

Ja, vi har ett budskap till dig idag och alltid. I själva verket har vi budskap till alla våra kära på Jorden som har valt att ta sig en jordfarkost inom ert NU.

Vi säger ”inom ert NU” för vi, de varelser som genljuder till den femte-dimensionella frekvensen och bortom, behöver inte längre ta sig en jordfarkost inom ert NU. Ifall vi emellertid önskar besöka Jorden, vilket vi enbart gör av en stark anledning, så bär vi tillfälligt en tredje-dimensionell kropp så att vi enkelt kan vandra mittibland er.

Javisst, vi Arkturier, Antarier och Plejader tar oss jordfarkoster som ett sätt att på större djup förstå de utmaningar som våra jordbundna upplever medan de bär en tredje-dimensionell farkost. Vi har observerat att ni, alla våra tappra Galaktiska Representanter till Jorden, har haft många utmaningar i ert dagliga liv.

Vi har också observerat att ni, våra tappra representanter, alltmer minns ert sanna SJÄLV för var dag som går. Därför besöker alltfler av er vårt Rymdskepp eller era femte-dimensionella Hem-världar under er sömn och/eller i djupa meditationer.

Väldigt ofta glömmer ert tredje-dimensionella själv bort de budskap som ni fick ta emot under sömnen och/eller meditationerna. Det är av denna anledning som vi rekommenderar att ni, våra tappra Ambassadörer, säkerställer att ni har papper och penna tillhands, eller en dator öppen till era ordfiler så att ni genast kan dokumentera de meddelanden som ni får ta emot.

Vi påminner er om detta av två huvudsakliga anledningar. För det första, så vill vi påminna dig om att också DU är en Ambassadör på Jorden. ”Hur vet vi detta?” hör vi er fråga. Vi vet det för ni tog er tiden att läsa och/eller dela denna artikel.

Och för det andra, så vet vi att ni är Ambassadörer till Jorden, för vi kan varsebli ert energifält på samma sätt som ni, som befinner er på Jorden, kan förnimma vårt energifält.

Vi Arkturier och många andra medlemmar i er Galaktiska Familj, har frivilligt ställt upp för att skapa en pågående relation med vår tappra Galaktiska Familj som har tagit sig en mänsklig jordfarkost inom ert NU, för att på bästa sätt kunna hjälpa Gaia under Hennes tid av stor nöd.

Därför, Kära Ni, vidarebefordra vänligen ett budskap genom mig, en representant för våra Galaktiska Själv, till de Högre som fortfarande bär sin mänskliga förklädnad. Vi inser att många av er är högre-dimensionella varelser som frivilligt har ställt upp på att ta sig en tredje-dimensionell farkost för att bättre kunna hjälpa Gaia när Hon tar sig in i och igenom Sin process av den ”planetariska Uppstigningen”.

Ett fåtal människor är medvetna om att de i själva verket är Galaktiska Varelser som frivilligt ställde upp för att ta sig en tredje-dimensionell jordfarkost för att bättre kunna hjälpa till med Hennes Planetariska Uppstigning. ”Vad är en Planetarisk Uppstigning?” hör vi er fråga. En Planetarisk Uppstigning liknar väldigt mycket en mänsklig uppstigning, men den verkar i en mycket större skala.

En Planetarisk Uppstigning kan bara ”börja ske” när över 51% av människorna på Jorden påbörjar sin ”Återgång till sitt sanna Multi-dimensionella SJÄLV”. Två frågor finns här att besvara. Vad är en Planetarisk Uppstigning? Och Varför behövs 51% av människorna som ”påbörjar sin personliga uppstigning?”

Fråga #1 – Vad är Planetarisk Uppstigning?

En Planetarisk Uppstigning sker när hela planeten, i detta fall Jorden, även känd som Gaia, utvidgar sitt energifält till den femte dimensionens frekvens och bortom.

Fråga #2 – Vad är en Personlig Uppstigning?

En Personlig Uppstigning sker när en person utvidgar sitt energifält till att omfatta verklighetens femte-dimensionella versioner.

Fråga #3 – Vilken är Uppstigningens process?

Uppstigningen är den process där en person, plats, situation och/eller planet gör ett kosmiskt språng till Operativsystemet i den följande oktaven av verkligheten, vilket i Jordens fall är ett språng till den femte dimensionen.

Fråga #4 – Vad innebär ett ”språng till den femte dimensionen?

Till att börja med transmuterar en grupp, personer, platser, djur, Element och Elementalerna för jord, luft, eld och vatten sina energifält till den femte-dimensionella verklighetsfrekvensen.

Fråga #5 – Hur kan man avgöra vad nästa frekvens innebär och hur kan vi veta att detta ”Kosmiska Språng” har ägt rum?

Svaret är att man kan KÄNNA skiftet! Först känner man skiftet i hjärtat och sinnet. Sedan kan man börja uppfatta ett skifte i djur, växter, fiskar, insekter och att allt som är Gaia börjar skifta till en högre verklighetsfrekvens.

Kära Tappra Ni som frivilligt har ställt upp för att hjälpa Gaia, vi påminner er kärleksfullt att det är hjärtat och sinnet hos samtliga varelser på planeten som initierar det stegvisa, eller mycket snabba skiftet, till följande oktav/verklighetsfrekvens.

I själva verket är det hjärtat och sinnet hos alla varelser, oberoende hur små varelserna är, eller hur små deras hjärtan och sinnen är, så kan detta skifte till en högre verklighetsfrekvens kännas stegvis eller i snabb takt.

Hjärtat och sinnet är kärnan i det ”främsta Operativsystemet” hos varje person, plats, situation och sak. Ja, till och med den minsta av alla varelser, såväl som hela planeten, har sitt eget Operativsystem.

Varje Operativsystem är utformat för att hålla denna varelse och/eller hela planeten, i en harmonisering som är ens ”Anledning till Förkroppsligande”. Denna anledning till förkroppsligande är det som möjliggör och aktiverar drivkraften att växa till att utvidgas och sedan transmutera till en högre uttrycksfrekvens.

”Tillväxten” sker så att vad som har ”uppstått” eller ”skapats” på Gaia, kan expandera sin frekvens och medvetenhet. Om det så handlar om en liten fågel, en jättestor Örn, eller en känsla av enhet som Gaia har delat med alla sina bin, fåglar, myror, fiskar, moln, berg och skogar; alla hennes varelser börjar få en ”känsla av Enhet”.

Människorna är ofta den art som har den svåraste övergången till Enhets-Medvetandet, för att människorna har en ”känsla av individualitet” som flera av de andra varelserna på Gaia INTE delar.

Men de människor som har denna känsla av Enhets-Medvetande är ofta de som följer sitt behov av att ge och ta emot kärlek. Dessa människor följer ofta ”enhets-medvetandet” av att på djupet ta hand om Gaias Elementaler för Jord, Luft, Vatten, samt Gaias djupa inre ELD-själ.

Det är intressant att de som förefaller ha den största mängden ”grejer” kan ha det minsta Enhets-Medvetandet. Detta beror ofta på att ens medvetande inte expanderar bara utifrån vad man gör. Kärlek, i synnerhet villkorslös Kärlek – eller Kärlek utan villkor – är nyckeln till ett högre medvetande, för kärlek handlar om att dela med sig, lyssna och tala sin sanning utifrån hjärtat.

I själva verket så är kärlek mycket likt ett äktenskap i vilket deltagarna ger ett löfte: ”Jag kommer alltid att älska dig”. Naturligtvis kan många människor inte hålla detta löfte, men bergen älskar alltid himlen och floderna älskar alltid regnet.

Med andra ord, så känner Kärleken – DEN SANNA KÄRLEKEN – enbart till sanningen. ”Men vad är sann kärlek?” frågar människorna ofta. För att få detta svar, så måste man låta sig själv ”svaja likt ett träd i vinden, expandera som sjön efter regnet, överlämna sig själv som det fallande regnet när det möter marken och leva i enhet likt djuren i en flock”.

Därtill så älskar samtliga i djurrikena Gaia exakt sådan som Hon är. De behöver inte förändra Henne eller förbättra Henne. De är ETT med Gaia och Gaia är ETT med dem. Kärlek, sann kärlek, bor inom sanningen. ”Så, vad är kärlek?” kan människorna fråga.

De får emellertid inte svaret förrän de kan svaja som ett träd i vinden, utvidgas som en sjö när den absorberar det fallande regnet och känna det fallande regnet på sin kropp likt djuren i skogen. Om man kan älska Gaia för exakt vem hon är, så kan man lättare och mer öppet älska sina medmänniskor för exakt vilka de är.

Gaia tänker inte i termerna av bättre eller bäst. Gaia ÄR och hon tillåter allt liv vara vad det ÄR. Denna kärlek finns därtill inom NUET i ”Ingen Tid och Ingen Plats”.

Allting finns inom NUET hos den ENDA.

Naturen känner inte till det förflutna eller framtiden och före eller efteråt. Gaia känner endast till NUET.

Hur ofta frågar ni: ”Vem är jag Nu”?

Vad gör jag NU?

Vart är jag NU på väg?

Hur ska jag ta mig dit NU?

Svaret är:

Du har alltid varit

Någon

Någon gång

Någonstans

På något sätt

I själva verket så smälter du inom tiderna, platserna, var, när och hur, även samman med, samt faller in till andra tider och andra platser. Dessa ”andra tider och platser” kan vara dina tidigare liv, ditt yngre själv och till och med ditt framtida själv.

På det här sättet som HÄR blandas samman med den ENDA

och den ENDA blandas samman med NUET!

 

The Arcturians via Suzanne LIe, July 27th, 2019

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...