Himmelska Enhörningar och Delfiner via Natalie Glasson, 26 juli 2019

Himmelska Enhörningar och Delfiner via Natalie Glasson, 26 juli 2019

 

Himmelska Enhörningar och Delfiner

Audiolänk: sananda.website/celestial-unicorns-and-dolphins-via-natalie-glasson-july-26th-2019

Hela Existensen är Präglad av Storheten hos Himmelska Enhörningar och Delfiner.

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Vår sanning är er sanning, er sanning är vår sanning, vår sammanslagna sanning tillhör inte oss, men vi är ändå en.

Vi kommer som en påminnelse för er renhet och gudomlighet; vi är medvetenheten av de Himmelska Enhörningarna och Delfinerna i den 14:e Dimensionen. Vi för fram den 14:e dimensionens ljus, kärlek, frid och lycka till er.

I denna era av kärlek, där kärleken byggs upp inom och runt er, är det dags för er att mer fullständigt vakna upp till Skaparens storhet, och än viktigare till Skaparens storhet inom och omkring er. Tror ni att Skaparen storhet arbetar genom er, och att den finns i varje cell i er kropp? Det är viktigt nu att låta Skaparens kärlek öppna universums portar för er, så att ni kan se det storslagna i universum och runt omkring er. Medvetenheten hos mänskligheten och Jorden, förändras enormt vid varje cykel av natt och dag på Jorden. Om ni tillåter er att öppna upp till inspirationen från Skaparen, och uppleva det storslagna som finns permanent närvarande, så kommer er egen medvetenhet att präglas, och filtreras ut till den allmänna medvetenheten hos mänskligheten och Jorden. Då har ni ett gudomligt syfte för att förändra Jordens medvetenhet, och fördjupa det gudomliga hos många, även hos er själva. När ni upplever Skaparens gudomlighet och kärlek, så går det ofta inte att förklara med ord, utan mycket kommer via känslor eller visioner, och ibland kanske ni inte förstår det helt, men det uppstår en känsla av erkännande, inspiration och kunskap. När erkännandet, inspirationen och kunskapen finns närvarande, så blir det en stark koppling och ett uttryck av Skaparen, som innehåller en tro som kan bli orubblig. Att låta sådana energier implanteras i ert sinne och medvetande, kommer att säkerställa att andra får tillgång till samma energi och tro på Skaparen.

Det är viktigt att komma ihåg att ni är starka fyrar för Skaparen, än viktigare att ni är kraftfulla ankare för Skaparen. Visdom och inspiration flödar in i ert sinne, er förståelse och medvetenhet för att vägleda er, men också för att ert sinne och medvetenhet är ett kraftfullt ankare och förstärkare för energin. Ert sinne och medvetenhet är, oavsett om ni inser det eller inte, kopplat till alla varelser och själar på Jorden och de inre planen. Det ni upplever i ert sinne och medvetenhet, är bokstavligen kopplat till en annan verklighet, genom en radiovåg som delas öppet och ofta omedvetet, med alla andra själar på Jorden.

Det är viktigt att känna till att negativa tankar i sinnet och i medvetandet, lätt kan brytas och raderas genom gudomligt erkännande, inspiration och kunskap. Detta behöver inte ens komma från dig, det kan implanteras eller aktiveras i ert sinne och medvetande. Negativa energier raderas genom acceptans, inspiration och förståelse, vilket gör det möjligt för er att se Skaparens storslagenhet, vilket är som att se Skaparens sanning.

Vi vill säga till er, att om ni låter er vara öppna för Skaparens närvaro som tränger igenom ert sinne och medvetenhet, så kan ni få uppleva erkännande, inspiration och vetskap, som kommer att ansluta er till Skaparens storhet. Inte bara ni själva kommer att få fördelar av denna process, för energin som implanteras i ert sinne, kommer också att filtreras ut till medvetenheten hos mänskligheten.

När ni överlämnar er mer fullständigt till processen, så kommer ni att ge oss möjligheten att verkligen använda ert sinne som ett ankare för helig och ny visdom, som måste föras in i Jorden och mänsklighetens energetiska struktur. Ert sinne och medvetenhet kommer att likna en skattkista med ny gudomlig visdom, som passar den nuvarande Eran av Kärlek. Mycket av mänsklighetens perspektiv, till och med ert eget, måste förändras för att tillgodose förkroppsligandet av Kärlekens Era. En del av informationen och den heliga visdomen, kommer att vara användbar för att stödja ert eget andliga uppvaknande, medan annan information kommer att överföras naturligt och automatiskt till medvetandet hos mänskligheten och Jorden, bara genom er vibration av kärlek. När vi ber er att fokusera på att kärleken ska stråla ut från er varelse, så förbereder vi er för en tid då ni kommer att uttrycka hela Skaparens universum, med allt som är lämpligt och nödvändigt genom er varelse, som en naturlig existens och uttryck för er verklighet. Helig visdom, koder, symboler, upplysning och mycket mer, kommer att strömma genom er. Det kommer speciellt att överföras från ert sinne och medvetande, till andra på Jorden. Föreställ er att varje själ uppnår samma sak, det skulle bli ett nätverk med en kraftfull ljus- och kärlekskälla, som uttryck för Skaparen. Ni kommer att se, uppmärksamma och känna Skaparens flöde, till hela er varelse. Det kan vara svårt att föreställa sig; det blir en upplevelse av enigheten på Jorden, och en upplevelse av Skaparen.

Om ni känner er vägledda att på uppdrag av er själva och mänskligheten, få uppleva och få tillgång till Skaparens storhet, så vill vi stödja er. Med enhörnings- och delfinmedvetenheten av de himmelska nivåerna i den 14:e dimensionen, så känner vi ett djupt tillstånd av renhet inom oss, som leder till upplevelsen av storslagenhet. Närvaron av Skaparens storhet kan lätt nås med våra energier, eftersom det är en egenskap från Skaparen vi uttrycker. Vi vill också stödja er när ni uppgraderar era chakrasystem för att kunna hålla mer ljus, och förankra Skaparens storhet i era chakrans medvetande. Detta gör att ni kan uppleva Skaparens gudomliga storhet mer fullständigt.

Sitt tyst och uppnå ett djupt meditationstillstånd.

‘Jag kallar nu på det kärleksfulla skyddet och stödet från mitt änglasamhälle och mina guider. Jag ber att få ansluta till enhörningarnas och delfinernas medvetenhet av den 14:e dimensionens himmelska nivå.

Föreställ dig först det pärlskimrande ljuset från enhörningarna som flödar genom ditt kronchakra, genom din ryggrads chakran och fyller hela din bröstkorg med ljus.

Föreställ dig det ljusblå ljuset från delfinerna som flödar genom ditt kronchakra, genom din ryggrads chakran, vilar i varje chakra och stöds av enhörningens ljus.

När energin från enhörningarna och delfinernas himmelska ljus smälter samman, och flödar tillbaka upp genom din ryggrad, så börjar det i ditt rotchakra. Det kombinerade och sammanslagna ljuset tränger först in i och glöder i ditt rotchakra, tills det flödar över till sakralchakrat, och vidare hela vägen upp genom din ryggrad till solar plexus, hjärtat, halsen, tredje ögat och kronchakrat.

Att komma in i det kombinerade ljuset är viktigt; tillåt så mycket tid som krävs. Ni aktiverar medvetenheten för att få uppleva Skaparens storhet i varje chakra.

Ljuset kommer att flöda över från ert kronchakra, och lite energi kommer att strömma in i ert sinne och medvetande för att, om det är lämpligt, bringa fram erkännande, inspiration och kunskap från Skaparen, och då öppna portarna för att få uppleva eller erkänna Skaparens storhet.

Ovanstående är en förberedelse för meditation, sedan kan ni om ni vill, fortsätta med denna åkallan och avsikt.

‘Jag åberopar lämplig gudomlig information och helig visdom från Skaparen, för att den ska flöda in i hela min varelse, särskilt i mitt sinne och medvetenhet. Låt det gudomliga inprägla visdom och information i mitt sinne och medvetenhet, som stöd för min egen uppstigning och för att stödja förändringen i mänsklighetens medvetenhet. Låt den gudomliga informationen och den heliga visdomen, som är avsedd för mänskligheten, föras ut från mitt sinne till andras i en energetisk våg, som uppmuntrar alla att erkänna Skaparens storhet. Tack.’

Låt Skaparens ljus strömma in i ditt sinne, och acceptera Skaparens storhet.

Ni behöver inte nödvändigtvis uttrycka visdomar och insikter verbalt, ert erkännande räcker.

Vi är här för att stödja er, och för att tända Skaparens storhet inom er.

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...