Arkturierna via Suzanne Lie, 28 augusti

 

Arkturierna

28 augusti 2015

Kanal: Suzanne Lie

Våra käraste uppstigande,

Vi är glada att ni har kunnat behålla den ovillkorliga kärlekens medvetande sedan ni öppnade er Dörr till Nya Jorden. Det är den ständiga KÄNSLAN av ovillkorlig kärlek som försäkrar våra uppstigande att de är ”i processen att skapa den Nya Jorden”.

Vi vet att ni alla kommer att uppleva några stunder av rädslobaserat tredimensionellt tänkande, men vi vill att ni inser att dessa stunder inte är ”misstag” på något sätt. Istället är de stunder när ni temporärt återvänder till ”vanan”.

Vanan är den primära överlevnadsmekanismen som ni har skapat för att överleva de extremt utmanande tiderna i det avslutande Kali Yuga (de sista 2000 åren i den tredimensionella verkligheten). Dessa vanor var inte dåliga; de var nödvändiga. Därför, döm inte er själva.

Gratulera er själva istället. Att vara medveten om gamla vanor är en enorm bedrift för vanor gömmer sig i ert omedvetna och djupa undermedvetna sinne. Vanor är ”primära överlevnads mekanismer” på vilka alla era beteendeprogram är skrivna. De är såtillvida ettorna och nollorna i ert tredimensionella tänkande.

Men när ni släpper ert tredimensionella tänkande, släpper ni automatiskt basprogrammeringen som har varit grunden i det sättet att tänka. För ni har släppt er gamla programmering, ni behöver inte gräva djupt i ert förflutna för att hela den.

Nu kan ni helt enkelt älska den fri med kraften av er ovillkorliga självkärlek, vilken är det högre frekvensformatet av ert multidimensionella tänkande. Multidimensionellt tänkande är verkligen det enda sättet som ni helt kan förstå er uppstigningsprocess där ni skapar den Nya Jorden.

Ja, kära ni, för att ni ställt upp frivilligt för att assistera Gaia med Hennes transmutation tillbaka till SJÄLVET, ni har gått med i ett underbart experiment som hela multiversum observerar med uppmuntran och ovillkorlig kärlek.

Före antågandet av ”tid” beslutade många Själar att gå samman för att skapa äventyret att vara en planet. Några av er ville uppleva att vara Gaias verkliga kropp, som var förutbestämd att gå in i de lägre vibrationerna av polaritet och separation.

Därför blev ni medlemmar av Mineralernas Kungarike för att bli partner med de fjärdedimensionella Elementalerna, Gnomerna. Några av er ville bli medlemmar i Växternas Kungarike, som skulle arbeta i enhet med luftens Sylfelemnetaler och vattnets Undineelemtaler för att försköna Gaias kropp. Andra ville vara strålar av solljus och gå samman med Salamanderelementalerna.

Några av er ställde upp för att gå med Växt- eller Djurkungarikena, och några gick med i det Mänskliga Kungariket. Under eoner levde tredje- och fjärdedimensionella varelserna i samarbete, harmoni och stor fred. Den Blåa Planeten, Jorden, var en av de mest vackra juvelerna i detta Lokala Universum.

Många civilisationer i utveckling besökte Gaia för att uppleva Hennes skönhet och fred. Men eftersom dessa civilisationer fortfarande var i sina ”tonår” utvecklingsmässigt, var de ofta själviska och tog från Gaia utan att återställa vad de tagit. De experimenterade med Gaias Kungariken, särskilt Djurkungariket, för att försöka skapa arbetare för deras själviska behov.

Krig utkämpades, och kära Gaia lämnades på gränsen till utplåning fler gånger än Hon skulle vilja räkna. Igen och igen var Gaia tvungen att kalla på sina fjärdedimensionella Elementalkungadömen och Hennes sponsorer i de högre dimensionerna, för att dra Henne ur förintelsens grepp.

Men då Hon är den modiga Planetvarelse hon är återbyggde hon om och om igen Sin kropp. Lyckligtvis hade Gaia också hjälp av Hennes supportrar i de högre dimensionerna. Därför återvände hon om och om igen till Sin sanna skönhet och storslagenhet. Nu är Hon färdig med Sin erfarenhet av att vara en polariserad formvarelse.

Gaia har lärt sig alla läxor som Hennes tredje- och fjärdedimensionella uttryck av SJÄLV önskar uppleva, och Hon stiger upp till Sitt femtedimensionella uttryck av Nya Jorden. Vi vill berätta för er att ALLA ni har ”väntat i kö” och ”skrivit på petitioner” för att ha den stora äran att inkarnera på Jorden vid denna ”tid”.

Precis som Gaia inte visste hur utmanande en polariserad kropp kunde vara, var många av er, som sänkte er stora multidimensionella essens till ert nuvarande fordon av lera, högst förvånade av hur svårt det är att leva inom illusionen av separation från ETT.

Lyckligtvis är många av er som är inkarnerade på Gaia under hennes övergång medlemmar av Gaias första manifestation och har kommit tillbaka för att hjälpa Henne med Hennes övergång till Nya Jorden. Därför har ni mött många utmaningar med mod och stor hängivelse till er Moder Jord.

Många av er hörde Gaias rop på hjälp under Atlantis Fall. När ni gick in i en form på Hennes planet vid den tiden, ställde ni upp på att gå med i Cirkeln av Död och återfödelse tills Gaias slutliga uppstigningsseger.

De av er som gjorde den stora uppoffringen att sänka ert multidimensionella medvetande till en tredimensionell form är NU inkarnerade eller lever inom Gaias aura för att hjälpa till med Hennes stora Planetuppstigning.

Kära ni, ni var Hennes Präster och Prästinnor, Hennes krigare och Hennes skapare. Ni har genomlidit många liv av krig, svält och underkuvande. Lyckligtvis har ni också levt några storslagna liv av visdom, kraft och kärlek. Men precis som Gaia, känner ni er nu färdiga med erfarenheten av polaritet och har inkarnerat en sista gång för att hjälpa er älskade planet Jorden att glida in i Hennes femtedimensionella uttryck.

Vi, Galaktikerna, vilka många också har haft ett förkroppsligande på Gaia, hjälper till från de högre dimensionerna. Vi är era supportrar, era rådgivare och vi är NI. Ja, många av oss har sänt ett avtryck av vårt medvetande till en tredimensionell form för att vara i ”frontlinjen” av Planetuppstigningen.

Vi gläds att så många av våra jordade uttryck är vakna och kommunicerar med oss regelbundet. Faktum är att fler och fler av er kommunicerar med oss regelbundet. Ni förstår, NU är vi ETT med våra jordade uttryck – våra uppstigande.

Om några av er känner att ni inte är i kontakt med er Galaktiska och Himmelska Källa, var inte missmodiga. Var och en av er har en ”flampunkt” då ni återvänder till ert SJÄLV, vilken bestämdes före er födelse.

Ni kanske inte kommit till den flampunkten ännu, eller så har ni inte insett det. Denna brist av insikt om ert SJÄLV beror troligen på att ni fortfarande är i vanans grepp. Ni är inte ensamma. Vi är med er. Faktum är att vi är NI!

Vi är här för att hjälpa er att släppa vanan av separation så att ni lättare kan återvända till er glömda vana att vara femdimensionella och leva i enhet med allt liv. Lyssna till den tysta rösten som smeker ert Högre Hjärta och ta emot visionerna av Nya Jorden som glimmar i ert Öppna Tredje Öga.

Polariteten stängs, och enheten återvänder. Tiden tar slut. Separationen från ert SJÄLV som skapades av Tidsillusionen går mot sitt slut. Ni behöver inte ”göra” något för ”att göra” är ett tredimensionellt koncept, medan ”att vara ” är ett multidimensionellt koncept. Därför är allt ni behöver ”göra” är att vara er SJÄLVA.

När ni fortlöpande och medvetet återvänder till ert sanna, Multidimensionella SJÄLV, kommer ni med ökande styrka höra er konstanta kommunikation med ert SJÄLV och uppfatta de högre frekvenserna av verkligheten som var stängda för er tredimensionella perception.

Det är sant att ni skapar Nya Jorden, men eftersom tid är en illusion, är det också sant att ni återvänder till Nya Jorden. Men när ni fortsätter vanan av tidsbundet tänkande är ni bundna till tredimensionell perception.

Å andra sidan när ni ständigt laddar ner och integrerar ert Multidimensionella SJÄLV i ert dagliga liv, kommer ni gradvis, eller snabbt att återvända till multidimensionellt tänkande. Kom ihåg att övning ger färdighet.

Det är faktiskt rätt att säga att övning att vara ert SJÄLV kommer att låta er återvända till DIG som alltid har varit perfekt.

  • Därför ber vi er att sluta era ögon och andas in djupt, och andas ut sakta och länge för att kalibrera er perception till ert medfödda Multidimensionella SJÄLV.
  • Fortsätt att andas djupt tills ni känner att ert medvetande expanderar till de högre frekvenserna.
  • Med era fysiska ögon stängda, öppna ert Tredje Öga för att uppfatta de högre frekvenserna av verkligheten som blandas med er fysiska verklighet.
  • Ni kommer att kunna skilja mellan ”femte-dimensionen-och -bortom” och ”fjärde-dimensionen-och –nedanför” genom känslan de ger i ert Höga Hjärta.

Snälla gör denna process nu…

Var snälla och gör denna övning så ofta ni kan. Ta bara el lite stund under er stressiga dag för att:

  • Sluta era ögon,
  • Andas djupt för att se genom ert Tredje Öga
  • Använd ert Höga Hjärta för att avgöra
  • Tredimensionella–Jorden från Nya Jorden.

I början kanske ni behöver sluta era ögon för att stänga ute tredimensionella stimuli för att se genom ert Tredje Öga. De högre frekvenserna av verkligheten är inte bundna av de skarpa kanterna och klara färgerna i den fysiska världen.

Färgerna i den femte dimensionen är en oktav högre upp från tredje/fjärde dimensionens färger. Därför är de fyllda med mer ljus och ofta har en silvrig glans. Det finns inga ”kanter” och skarpa gränser i den femte dimensionen och bortom den. Objekt, personer och platser verkar skälva som en spegling på en stilla vattenyta på en damm.

När ni väl är ”inom dammen” kommer den skälvande rörelsen minskar och bli ”normal”. Därför, om ni ser att det skälver, unika okända färger, är det högst troligt att ni uppfattar den Nya Jorden.

Om du varit blind hela livet och plötsligt opererats och helt återfått synen, skulle ni se världen runt er, men du skulle inte ha några neuronkopplingar i din hjärna för att identifiera vad du såg.

På samma sätt har ni spenderat myriader liv på Gaia i vilka ni bara återvände till den fjärde dimensionen när ni dog, sov, eller var i djup meditation. Därför har ni glömt era neurala kopplingar till ert Multidimensionella Sinne.

När ni återställer ert medvetande i femte dimensionen, kommer ni att återställa er koppling till ert Multidimensionella Sinne. Det är genom övning och tålamod som ni kommer att återställa dessa kopplingar tillräckligt för att kunna identifiera det ni upplever.

Var tålmodiga med er själva, Kära ni, för ni återvänder till Nya Jorden, och vi, Galaktikerna och vi från Himlen, är här för att hjälpa er komma ihåg. Vi säger ”komma ihåg” snarare än att ”lära er” för ni lika mycket Galaktisk eller Himmelsk som de som hjälper er.

Det är bara det att ni behöver öva er för att komma ihåg vad ni alltid har vetat, men har glömt. Därför, när ni gör övningen ovan, slappna av i upplevelsen och tillåt er själva att vänja tidsillusionen vid ert Multidimensionella SJÄLV.

Ni vaknar just upp från en lång dröm, som ni trodde var verklighet. När ni övar att skilja mellan ”gamla 3D Jorden” och ”nya Multidimensionella Jorden”, kom ihåg att ALLTID följa känslan av ovillkorlig kärlek.

Den känslan av ovillkorlig kärlek är ert Högre Hjärta som säger, ”Detta är känslan av Nya Jorden”. Lägg er uppmärksamhet på den känslan, för:

Där er uppmärksamhet är, där är också ni!

 

https://youtu.be/GvXmXbnktW0

 

Svensk översättning: Åsa Falk www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...