Arkturierna via Suzanne Lie, del 1, 16 augusti

Arkturierna, 16 augusti 2015

Via: Suzanne Lie

Acceptera Högre Ljus, del 1

 

När vi uppfattar energin kan vi flöda med den energin, vilket får oss att läsa energin så att vi kan följa de instruktioner som är nerladdade i energin.

Då vi blir mer och mer fem-dimensionella kommer vi att ha känsloförnimmelser av vår Ljuskropp och av Ljusets språk. Dessa förnimmelser börjar ofta vid basen av vår ryggrad eller ibland alldeles bakom vårt hjärta. Dessa sensationer kommer ifrån Kundalini-energin som är vår personliga, formlösa inre Ljuskropp.

Vist nog, kom vi som kom ner till vår tredimensionella behållare knappt ihåg hur det var under våra andra tredimensionella inkarnationer. Så vi hade möjlighet att minnas, att vi inte kom till Jorden i ett luftskepp, rymdfarkost eller båt, utan vi kom till Jorden genom vår Essens.

Med andra ord tillät vi vår Essens att flöda in i en fysisk behållare. Samtidigt, lämnade vi kvar en större del av vår livsström i våra Multidimensionella kroppar och i högre dimensioner. Den högre komponenten av våra Jag kan därför sända ner meddelanden och support för att hjälpa oss då vi rör oss genom vårt dagliga liv i vilket vi bär en 3D-Jordbehållare.

Vi kom in i denna tredimensionella behållare när en portal öppnades till vår form. Vi kom dock in vid födseln, vid en nära döden-upplevelse, en hög feber, en olycka eller en extrem sjukdom. Alla dessa upplevelser tillät vårt tredimensionella Jag att öppna upp till högre frekvenser av vårt Jag.

När de högre frekvenserna trädde in i vår tredimensionella behållare från vårt högre dimensionella JAG blandades de med vårt tredimensionella medvetande. På det sättet är vi människor Multidimensionella Varelser, här i den tredje dimensionen.

När vi helt och håller omfamnar vårt högre Ljus kan vi minnas vår renaste Essens, då minns vi att separationen är en illusion i den tredje dimensionens verklighet. Vi, vår Essens, minns att det är NU vi återvänder.

Det är dock så, att många har blivit så fästa vid sitt mänskliga Jag och vår fysiska Jord, att vi inte vill lämna den här planeten förrän vi kan uppleva Gaia i sitt storslagna, majestätiska planetariska Jag i den femte dimensionen.

Denna femte dimension kommer att fyllas av de Uppstigande som har skapat ”samhällets topp” i vilken storslagna själar, artister och högre dimensionella, Multidimensionella Varelser har förmågan att lokalisera sitt eget energifält i den fem-dimensionella Essensen.

Gaias fem-dimensionella frekvens är det som vi skulle kalla den Nya Jorden. Det är den fem-dimensionella Jorden. Vi har levt på den tredimensionella Jorden och vi har gått igenom hjulet av liv och död från tredje till fjärde till tredje till fjärde. Nu är vi redo att ta examen och gå in i den femte dimensionens Jord och kan välja att vara bland dem som börjar flytta in i och uppleva den frekvensen av Gaia.

Bara en fem-dimensionell varelse kan bebo en fem-dimensionell verklighet. Så för att kunna bebo femte dimensionens Gaia behöver vi skifta till våra egna fem-dimensionella Jord-behållare. Många av oss har inkarnerat under andra tider på Gaia eller på andra planeter, vilka var liknande situationer som det som sker på Jorden nu.

När än en verklighet är i en uppåtgående cykel mot ett topp-samhälle eller en nedåtgående cykel ut ur ett topp-samhälle finns det möjligheter för enorm själstillväxt. När vi väl återvänder till vårt femte, sjätte, sjunde och högre dimensionella Jag glömmer vi bort tiderna emellan det uppåtgående och det nedåtgående, för att vi inte längre resonerar med de frekvenser som innefattar tid.

Därför kan vi komma ihåg det NU i vilket ett nytt samhälle blomstrar samtidigt som det NU, då ett samhälle rasar ner i sitt eget fall. På det sättet har vi en nära upplevelse av födelse-cykeln och döds-cykeln.

Vi antog dessa Jordbehållare för att, från vårt högre Jags perspektiv kan vi inte förstå ett enormt polariserat samhälle. De flesta av oss kommer ifrån Galaktiska samhällen där det inte funnits några konflikter sedan slutet på det stora Galaktiska Kriget. Därför, när vi kommer ner i en tredimensionell verklighet, blir det rätt chockerande för oss att inse att det finns så mycket konflikt och rädsla utan tillräckligt med Kärlek och Ljus för att kunna balansera det mörkret.

En annan väldig stor svårighet är att i samhällen, sådan som den som Gaia är på väg ut ifrån, är Varelserna ofta så djupt involverade i det mänskliga beteendet att de inte förstår att andra arter är kännande varelser. De ser inte det kännande i djur. De ser inte det inte det kännande i växter.

Men det viktigaste av allt är att de inte ser det kännande i planeten. De vet att de själva är kännande Varelser men på något sätt förstår de inte att det enorma klot de bor på också är kännande. Som tur är avslutas den illusionen då det högre Ljuset blir starkare och starkare.

Ni kanske undrar: ”Hur mycket högre Ljus behöver vi och vilken frekvens måste det vara?” Vårt svar är att det högre Ljuset är oändligt. Också att det högre Ljuset inte har några gränser och ingen tid eller rymd.

Vi talar om det Multidimensionella Ljuset som alltid har varit där alldeles bortanför er uppfattningsförmåga, för att ert medvetande inte kunde ta till sig en frekvens som var så mycket högre än er egen medvetandefrekvens.

Innan ni började acceptera det högre Ljuset, levde ni bara i den tredje dimensionens frekvenser, fysiskt och illusoriskt. Vi skulle vilja påminna er om att varje verklighet är och har alltid varit inom det Endas Nu.

Och det är genom denna process:

Att uppfatta verklighetens högre energifält,

Att sammanfogas med dessa energifält,

Att flöda med dessa energifält,

Att lyssna på meddelandena i dessa energifält,

Att NI, Gaias Uppstigande varelser, har förmågan att skifta till Jordens högre frekvenser som ni bebor NU.

Ni bodde i den tredje dimensionen under era liv på Gaia och ni bebodde den fjärde dimensionens ring runt Gaia.

Nu förbereder ni er på att resonera med den femte dimensionens ring runt Gaia, vilket är den femte dimensionens version av Jorden.

Vi talar nu om för er Älskade Ni att ni är fantastiskt öppnade portaler som har förmågan att dagligen acceptera det allt högre Ljuset in i kronchakrat på toppen av era huvuden och dra ner det genom alla era sju chakran och grunda denna energi i Gaia kärna.

Ni var också frivilliga till att hålla era Portaler öppna. Era fysiska Jordbehållare tjänar som öppna portaler genom vilka den femte dimensionens energi kan flöda genom er för att grundas i Gaias kärna. Att vara en öppen portal är inte någon lätt uppgift och vi förväntar oss inte att alla ni skall kunna ge den servicen under hela er 3D-”tid”.

Faktum är att när ni är i ”tid” är det för att ert medvetande har stängts av och ni har fullt upp med att vara i er mänskliga upplevelse. Sedan när ni ”har tid” att meditera kan ni gå in i det Endas NU och öppna er Portal.

När ni öppnar er portal kommer det högre Ljuset hela vägen ner genom er kropp och ner i Gaias kärna – allt som är mindre än resonansen av ert fem-dimensionella Jag löses upp från illusionen av den fysiska kropp ni bär.

Vid ett sådant tillfälle kan ni uppleva intensiva känslor, sjukdom eller skador. Det som faktiskt händer är att när det högre Ljuset kommer in löser det upp alla blockeringar som ni har inuti era kroppar som begränsar er förmåga att helt expandera ert medvetande in till femte dimensionen och bortom den.

Var snälla och kom ihåg att dessa känslor inte skall behållas utan känslor som skall frisläppas. Vi vill påminna er alla, Kära uppstigande varelser, att släppa taget om det som är över tillåter er att fullt omfamna det som skall börja.

Vi, Arkturierna, kommer tillbaka med del 2 av detta meddelande.

Välsignelser till er alla och håll er intonade för era egna ”meddelanden hemifrån”.

 

 

Svensk översättning: Charlotta Olsson – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...