Arkturierna via Suzanne Lie, 18 maj, 2017

Arkturierna via Suzanne Lie, 18 maj, 2017

Arkturiskt Morgonmeddelende genom Suzanne Lie

 

Skapandet av verkligheten

God Morgon

Arkturiskt Morgonmeddelande

Ja, vi väckte Suzille klockan 6 i dag, men vi har tillåtit henne att vakna helt innan vi skickar henne vårt morgonmeddelande till er. Vi börjar vårt meddelande genom att påminna er om att ALLA ni kan, och många är också redo att ta emot Morgonmeddelanden, eller när som helst när det är bäst för er.

Eftersom vi, din interdimensionella galaktiska familj, lever inom den femte dimensionen och bortom, är NU inte längre ett koncept i våra konstruerade verkligheter. Vi säger ”konstruerade verkligheter”, för i de högre dimensionerna av verkligheten är vi ALLA medvetna om att vi är skaparna av vår verklighet med ALLA våra tankar och känslor.

Eftersom vi lever i en säker, femtedimensionell och högre verklighet, där vi inte längre upplever krig eller konfrontation, är det naturligt för oss att fokusera ALLA våra tankar och känslor på Ovillkorlig Kärlek.

Vi är dock medvetna om att våra modiga volontärer som gick med på att ta ett jordfartyg INTE har samma lugna och kärleksfulla erfarenhet av verkligheten. Vi säger ”erfarenhet av verkligheten”, eftersom verkligheten i första hand är en upplevelse som alla skapar med sina egna tankar och känslor.

En av de största skillnaderna mellan en tredje/fjärde dimensionell verklighet och en femtedimensionell verklighet är ”tid”. När man är begränsad av tidens illusion, finns det en konstant känsla av ”jag måste …” jag måste hämta Barnen klockan 15:15, eller jag måste vara på jobbet klockan 8:00. Jag måste gå och lägga mig klockan 10:00, och om och om igen.

En av de svåraste komponenterna i din tredimensionella ”tid” är att du ”måste göra _____ klockan ____. Därför blir det väldigt svårt att leva inom NUET på grund av det konstanta beroendet av ”tid”.

Det är därför vi började väcka Suzille tidigt på morgonen när vi först började prata med henne, för då skulle hon ha ”tid” innan hon måste börja sin dag.

Vi vill faktiskt påminna er ALLA igen, att skapa en ”gjuten i stål” tid som du reserverar, minst 5 dagar i veckan, där du kan:

 • Gå till samma plats varje gång (så att du kan bygga ett energifält på den platsen)
 • Faktum är att det första på morgonen är bra, så att du kan förbli i kontakt med dina ”nattkroppsupplevelser”.
 • Ta en lugnande drink, som kaffe eller te, och läs något andligt medan du dricker din varma dryck och låt din kropp vakna, men inte vakna upp helt.
 • Du kanske vill läsa något inspirerande för att ”ställa in ditt medvetande”
 • Eller du kanske vill skriva ner några drömmar som du hade under natten.

Då, när du är redo.

Med andra ord är det bäst att du förblir i kontakt med ditt fjärde dimensionella, och där bortom, drömmedvetenhets tillstånd så att du kan dokumentera alla viktiga meddelanden du kanske har fått under ditt ”nattliga besök hem till de högre dimensionerna.”

Naturligtvis finns det några nätter där du ”stannar i din kropp” när du kallar på de högre frekvenserna, när du går och lägger dig. Ibland är det tredimensionella livet mycket svårt på ditt 3D-jordfartyg, såväl som din 4D-aura.

Det är de gångerna som du, i stället för att expandera ditt medvetande till högre frekvenser, ber ditt högre dimensionella JAG-och/eller Andliga Guider att skicka ovillkorlig kärlek och högre energi till ditt jordfartyg.
Ditt ”jordfartyg” är själv ett levande väsen, och DU, en del av ditt högre dimensionella JAG, har valt ”jordfartyget” för att du ska kunna koppla samman med den tredje dimensionens undervärldar.

Den tredimensionella Gaia behöver en hel del hjälp inom ditt NU eftersom hon också går över i sitt femte dimensionella uttryck. Mänskligheten var menad att vara ”Gaias Väktare”, men de mörka invaderade långsamt Gaia mer och mer. Inom ditt NU verkar de mörka vara i kontroll.

Vi vill dock att du ska veta att de mörka ser den ”kvarvarande illusionen” av Gaias separation och makt över verkligheten, medan våra uppvaknande personer uppfattar alltmer och lever den nyutvecklade femte dimensionella verkligheten.

Denna utvecklande femte dimensionella verklighet har legat inom kärnan av vår älskade Gaia allt sedan hon hade sin första katastrof vid förstörelsen av Lemurien. Sedan, när Gaia upplevde förstörelsen av Lemurien och Atlantis, gömde hon sin sanna, högre potential djupare och djupare inuti hennes Kärnkristaller.

Därför kan bara de vars medvetande resonerar till den femte dimensionen och bortom känna till Gaias femdimensionella öde. Under många århundraden kände bara de högsta Heliga, som bor långt borta på de högsta bergstopparna till Gaias öde.

Eftersom det gick många årtusenden innan mänskligheten ens kunde anförtros ”sanningen”, blev den i stor utsträckning glömd. Vi, din galaktiska familj, visste att det inte var NU för uppvaknande av den sovande mänsklighet förrän det fanns tillräckligt med vakna människor som kunde ”hålla detta LJUS”.

Det tog många eoner för den väldigt skadade mänskligheten att kunna tända den trefaldiga flamman av Visdom, Kraft och Kärlek i sitt Höga Hjärta. Faktum är att det tog många eoner att ens komma ihåg att ”Visdom, Kraft och Kärlek” var grunden till deras födslorätt.

Tyvärr måste vi erkänna att det fortfarande finns ett stort segment av mänskligheten som fortfarande lever inom oket ”Kraft Över”, vilket ständigt håller dem i ett tillstånd av glömska av sina egna multidimensionella JAG.

Lyckligtvis, med det Högre Ljuset som strålar in i Gaia, slänger allt fler av mänskligheten av sig oket ”Kraft Över”. De kan göra detta eftersom de har hittat sin EGEN Kraft Inom. Det är därför vi har bjudit in er alla till denna multidimensionella händelse.

Trots att det finns fler och fler människor som har börjat eller helt har släppt illusionen att ”andra kunde ha makt över dem”, måste dessa uppväckta fogas samman för att multiplicera de energifält som deras ständigt växande medvetande skapar.

Du förstår, femdimensionella energifält, som ”Inre Kraft”, gör framsteg och utökas på ett logaritmiskt sätt. Därför utvecklas deras inre kraft inte på det tredimensionella sättet, 1-2-3-4, utan på det femdimensionella sättet 1-2-4-8-16 …

Denna erfarenhet är som att klättra uppför en lång, brant bergsstig för att komma till den vackra sjön och de gröna ängar som finns ”högre upp” i berget.

Faktum är att när du börjar expandera ditt medvetande i ”de högre frekvenserna” kommer du att upptäcka att du lättare kan hitta de ”gröna ängar och kalla bergsjöar”, som det var omöjligt att hitta medan du var begränsad till din tredjedimensionella medvetenhet.

Eftersom ditt medvetande fortsätter att expandera mer och mer i den femte dimensionen och bortom, kommer din uppfattning om verkligheten också att expandera. Ett av de första femte dimensionella uttrycken i ditt medvetande kommer att vara att du INTE KOMMER ATT GÖRA vad du INTE VILL GÖRA.

Ditt femte dimensionella medvetande lever inom ENHETEN av NU. Därför finns inga begrepp som ”jag borde” eller ”jag måste”. Inom resonansen av den femte dimensionen och bortom är du ansluten till ditt multidimensionella JAG på ett konstant och medvetet sätt.

Därför kan du enkelt kommunicera med ditt fjärde dimensionella känslomässiga-och dröm-jag för att översätta de meddelanden som ditt femte dimensionella jag har skickat dig medan du sover och/eller mediterar.

Men vi påminner dig om att så länge du bär ett tredimensionellt jordfartyg, KOMMER du att vara sårbar för lägre energifält på det planet. Det är faktiskt avsiktligt som du är medveten om dessa lägre dimensionella energifält så att du kan skicka Ovillkorlig Kärlek för att läka dem och den Violetta Flamman för att förvandla dem.

Vi, Arkturierna, vill att ni alla ska veta att vi är medvetna om din stora tjänst till Gaia och till alla Hennes varelser, mänskliga och icke-mänskliga. Kom ihåg att vi Arkturier, liksom dina andra högre dimensionella guider, ALLTID är med dig.

Vi är femte dimensionella och bortom. Därför resonerar vi inte till ”tid”, och vi kan enkelt ”komma i beröring” med dig inom något NU av din ”tid”. Om du har en dröm om oss-TRO ATT DEN ÄR VERKLIG.

Om du känner att vi, Arkturierna, liksom alla andra femte dimensionella varelser som vägleder dig, är med dig, TRO ATT DET ÄR VERKLIGT.

Om du plötsligt får ett meddelande eller en instruktion som resonerar till den Ovillkorliga Kärleken av den femte dimensionen och bortom-TRO ATT DETÄR VERKLIGT.

Faktum är, kära Jordade Medlemmar av våra femte dimensionella och bortom verkligheter, om du upplever ett växande behov av att tjäna, kanske på ett sätt som du inte har tjänat förut, då ber vi dig att-du TROR ATT DET ÄR VERKLIGT.

Viktigast, vi ber att du TROR PÅ DIG SJÄLV !!!

DU är det högre JAG som du vill komma ihåg och/eller förena dig med.

Dina femte dimensionella och där bortom varande uttryck av ditt JAG-som du har många högre uttryck av ditt JAG-ALLA, stöder dig och skickar dig Ovillkorlig Kärlek för att trösta och ge dig kraft under det utmanande Uppdrag som DU frivilligt gav dig in i innan du tog denna inkarnation.

Slutligen ber vi att var och en av er kommer ihåg ert JAG i de högre dimensionerna när det skrev ert ”Födelsekontrakt”.

 • Vad är din miljö medan du skriver detta kontrakt?
  • Hur KÄNNS det att vara ditt femte dimensionella (och bortom) JAG?
  • Varför har du valt att ta ett jordfartyg under detta viktiga NU?
  • Vad säger ditt födelsekontrakt?

Vi ber er alla att begrunda dessa frågor, diskutera dem med andra, meditera för att komma ihåg detta NU och dela med dig av vad du har upptäckt. Som Ledare För Gaia har du valt ett liv bortom Service till Andra.

Därför ”läs” ditt Födelsekontrakt, dela det med andra för att förstå det. Spara sedan det i ditt Höga Hjärta!

Välsignelser Kära ledare,
Vi Arkturier, liksom HELA din högre dimensionella familj,

Lyser vårt Multidimensionella Ljus och Ovillkorlig Kärlek på dig

Inom varje ögonblick av NUET.

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling – www.st-german.se

 

 

Du gillar kanske också...