Plejadierna och Arkturierna via Sue Lie, 15 mars 2019

Plejadierna och Arkturierna via Sue Lie, 15 mars 2019

 

Fredag 15 mars 2019

 

Att Uppfatta Multidimensionella Meddelanden, Plejadierna och Arkturierna – genom Sue Lie

 

Plejadierna och Arkturierna talar genom Suzanne Lie

 

Hälsningar,

 

Vi, Arkturierna, tillsammans med våra kära vänner, Plejadierna, sänder alltid meddelanden till våra vänner och familjer, som frivilligt tog jordfarkoster för att hjälpa kära Gaia med Hennes Planetariska Uppstigning.

 

Dessa volontärer på jorden, har haft jordfarkoster i många årtusenden nu, och är redo att hjälpa mänskligheten med Gaias planetariska transition/ transmutation, tillbaka till den högre fjärde och femte dimensionen.

 

Vår kära vän Gaia, som är en levande varelse, sträcker sig långt bortom sitt planetariska uttryck, och är i resonans med de multidimensionella frekvenserna av planetens verklighet. Tyvärr, kan större delen av mänskligheten bara uppleva Gaias tredimensionella verklighet.

 

Men om de utvidgar sitt medvetenhetstillstånd till den fjärde, femte dimensionen och bortom, kommer de att börja minnas sitt sanna Multidimensionella SJÄLV. Människans uppfattning är beroende av deras medvetenhetstillstånd. Därför kan mänskligheten bara uppleva de frekvenser av verkligheten, som de är villiga att tro existerar.

 

Vad betyder ”medvetenhetstillstånd”? Medvetandets tillstånd påverkas starkt av de hjärnvågor som är mest aktiva i hjärnan. Om man inte kan fokusera på sina egna tankar och känslor, kommer man inte att kunna förstå att någonting plötsligt blivit annorlunda, när något av våra många meddelanden har sänts till dem.

 

Vi, er Galaktiska Familj, är i resonans med en högre frekvens av den femte dimensionen och bortom. Därför kommer människor som främst är i resonans till ett tredimensionellt tillstånd av medvetenhet, inte kunna ta emot våra meddelanden.

 

Lyckligtvis har fler och fler av vår galaktiska familj, som tagit en jordfarkost, rört sig genom flera inkarnationer på Gaia, och minns sina sanna SJÄLV, när de bär en fysisk jordfarkost.

När våra modiga Galaktiker frivilligt tog en jordfarkost för att minnas det de glömt, vilket är deras egna galaktiska själv och deras galaktiska familj, börjar de också minnas att det finns något inom dem som är ”annorlunda”, ”större” och ”mycket inflytelserikt”. Sedan börjar de uppleva något annorlunda i sina tankar och känslor, som på något sätt finns utöver det som tidigare funnits i deras ”dagliga liv”.

 

Faktum är att deras dagliga liv börjar förändras, eftersom deras medvetenhet om den högre medvetenheten i livet, drömmarna, minnena och visionerna börjar strömma in under dagtid, liksom under sömnen eller under meditation.

 

Nu kommer många i vår ”familj” att börja minnas, eftersom vi nu kommer att kontakta er ALLA, när vi fortsätter med detta meddelande. Tyvärr kanske ”ni” inte – till att börja med – kan förstå vad som händer. Faktum är att ni kanske bara känner att det finns en stark LÄNGTAN inom er, efter att minnas något ni inte helt kan förstå.

 

Därför kontaktar vi, era Galaktiska Familjemedlemmar, er ALLA, våra underbara vänner och familjer som frivilligt tog en tredimensionell jordfarkost, för att bättre kunna vakna upp till era sanna galaktiska SJÄLV, som gick vilse i illusionen i ert fysiska själv.

 

Som ni lärt er, så finns det många illusioner på den tredimensionella Jorden. Ni kanske också har lagt märke till att många människor tror på illusionerna som andra människor säger att de ska tro på, hellre än att ha tillit till sina egna inre budskap, som säger att ”något annorlunda händer”.

 

När ni, våra jordvarelser, som vanligtvis kallas ”människorna”, börjar vakna upp till era sanna galaktiska SJÄLV, så vet de flesta av er inte vad som händer. Det är av denna anledning som vi Arkturierna, vill berätta för våra modiga frivilliga som tog Jordfarkoster, att

Ni INTE är ensamma!

 

Ni är inte ensamma, eftersom fler och fler människor börjar, eller redan har vaknat upp till medvetenheten om sina egna Högre Dimensionella SJÄLV. Vanligtvis bestämde sig de flesta ”volontärerna till jordfarkosterna”, att helt glömma sina sanna SJÄLV, under många år och/eller under många inkarnationer.

 

Men vi – er Galaktiska Familj, finns här i ert NU, för att berätta att fler och fler människor verkligen vaknar. Det faktum att er verklighet kan tyckas vara dåligt vägledd, skräckfylld och full av lidande, beror på att ”Det är som Mörkast Precis Före Gryningen”.

 

Med andra ord så måste mänskligheten vara fullt medveten om vad som händer, inte bara i de egna liven utan också i deras större verklighet, vilket inkluderar den ”yttre rymden” genom vilken Gaia reser.

 

NU är också tiden för mänskligheten att börja processen av att ”minnas” sina sanna Galaktiska SJÄLV. I själva verket är många ”människor” faktiskt Plejadianer, som frivilligt sänkte sina femdimensionella Galaktiska SJÄLV, till den tredje dimensionen, där de sannolikt kom att glömma allt om sina femdimensionella Galaktiska Själv.

 

Att sänka sina medvetandenivåer är ett större offer, än de flesta tredimensionella människor kan förstå. För att ge ett exempel på denna sänkning av medvetandet, skulle vi vilja säga att det kan jämföras med att lämna en vacker, solig, strålande plats, fylld med vänner och familjer, för att komma till en mörk, skrämmande plats där människorna verkar behöva ”skydd.”

 

Det är helt sant, att människor som lever i Jordens tredimensionella frekvens, behöver skydd. Verklighetens ”frekvenser” är lite som en persons ”ålder”. Ingen förväntar sig att ett spädbarn ska mata sig själv, eller gå genom rummet. Faktum är att dessa två saker är markörer för tillväxt till ” självets högre funktioner”.

 

På samma sätt är många människor i färd med att ”växa in i sina högre frekvenser av SJÄLV”. Det är svårt för ett barn att komma ihåg sitt liv på de högre planen, då de föds i sina tredimensionella mänskligt själv.

 

På samma sätt är det svårt för vuxna att komma ihåg det ”medfödda vetandet” som de hade precis innan de tog sin tredimensionella, fysiska form. Vissa människor kan komma ihåg de mycket tidiga åren i sitt liv som människa, men de brukar glömma sina femdimensionella SJÄLV, som de hade innan de tog sina mänskliga jordfarkoster.

 

Men vissa människor glömmer inte. De kanske inte kommer ihåg då de fanns i livmodern eller då de tog sig igenom födelsekanalen, men de minns en ”känsla av ovillkorlig KÄRLEK och djup tacksamhet” över möjligheten att kunna hjälpa kära Gaias planet, med Sin Planetariska Uppstigning.

 

Dessa människor vet och kommer ihåg, att när Gaia expanderar Sin medvetenhet, så kan de också expandera sin egen medvetenhet, för att kunna återvända till sina fulla Multidimensionella, Galaktiska SJÄLV.

 

Faktum är att allt fler av ”volontärerna som hjälper Gaia”, minns sina högre fjärde och femdimensionella inkarnationer. Ja, kära ni, ni har många inkarnationer inom er ”Galaktiska Själ”.

 

Från ert Högre SJÄLV, verkar detta minne vara av ”samma NU”, NUET i er fysiska kropp och er fysiska Jord. Jorden är en mycket speciell planet, och Gaia, som är Hennes planetariska uppstigningsnamn, är medveten om att processen med ”återvändande” snart kommer att börja.

 

Naturligtvis är ”snart” i Jordtid, stor skillnad mot ”snart” i vår galaktiska tid. Jordtiden är skapad (skapad av människorna) som ett sätt att hålla kontakt med varandra, komma till jobbet i tid, få barnen till skolan i tid och veta när det är dags att gå och lägga sig eller vakna.

 

Inom det alltid närvarande NUET, inom alla femdimensionella verkligheter, betyder ”tid” helt enkelt ”NU”. Era olika djur och fåglar vet när de ska sova, var man kan hitta mat, hur man bygger ett bo eller förbereder en grotta som bostad, vem det går att lita på, och varför de kan lita på dem.

 

Tyvärr har alltför många människor glömt hur man ”läser Gaias jord, luft, eld, vatten”. Varför har människorna förlorat denna medfödda förmåga? För att de glömde! Människor glömde att hela Gaias verklighet lever. Därför glömde många människor att ALL Gaias Jord, Luft, Eld och Vatten, måste behandlas som om de är en del av mänsklighetens stora familj.

 

Det är sant, eftersom människorna är ALLT hos Gaia, den planetariska familjen. En av anledningarna till att människor glömmer att ”allt är ETT” på Jorden, är att deras tredimensionella perspektiv på verkligheten, har ett mycket litet perceptuellt fält.

 

Tystnaden i ert inre SJÄLV hjälper er att komma ihåg att fråga, ”Vad kommer mitt inre Själv att hjälpa mig minnas?” Svaret är att er INRE Röst, hjälper er att minnas ert Uppdrag, vilket är er ”Orsak till Inkarnation”.

 

Fler och fler av er börjar VAKNA till ett vagt, eller kanske till ett mycket starkt minne, en känsla, en röst, en bild, som djupt inom er ber er föreställa er att se/känna, er kärlek, ert uppdrag och era största utmaningar.

 

Ni kanske inte förstår precis allt vad ett UPPVAKNANDE innebär, men ni börjar känna igen känslan av ett inre budskap, som ber er att vara ”uppmärksamma”.

 

”Bli uppmärksamma på vad?” Är en vanlig respons. Svaret på frågan är att ”uppmärksamma de inre budskapen som verkar komma från en högre osynlig dimensionell Varelse, som ni på något sätt inser är en Varelse från femte dimensionen – eller bortom.

 

När ni förstår att detta meddelande faktiskt är ett Multidimensionellt Meddelande, sannolikt från en högre dimensionell aspekt av ert Multidimensionella själv, så konfronteras ni med den inre Verkligheten, som ni förbereder er för inför nästa steg i er ÅTERKOMST till SJÄLVET.

 

När ni rör er igenom, minns och förstår att NI är Multidimensionella Varelser, kommer ni att börja minnas hur, och varför, ni erbjöd er att ta en mänsklig jordfarkost, för att rädda kära Gaia från förstörelse.

 

Problemet/utmaningen kommer då ni kommer till insikt om era sanna, Multidimensionella SJÄLV, för då kommer utmaningen med att integrera era högre dimensionella frekvenser, i era fysiska SJÄLVS ”Medvetna Medvetenhet”.

 

De flesta av er har tränats i de tredje, men även i de fyrdimensionella frekvenserna av SLÄLVET, till att tro att ni är ”bara är människor från Jorden”. Men, vare sig ni är redo eller inte, så vaknar många av er upp till ”Anledningen för er nuvarande inkarnation.”

 

Därför börjar många av er minnas ”Anledningen till inkarnationen”, eftersom ni är medvetna om hur snabbt ni MÅSTE ta tag i den stora förstörelsen, som människorna orsakat stackars, älskade Gaia.

 

När ni går in i ert fyrdimensionella minne, så kommer ni att inse att Gaia är mycket mer än en stor sten, som kallas en planet. Faktum är att i kommer ”minnas” stunder och händelser i ert liv, då ni hade en stark, fyr- eller femdimensionell upplevelse.

 

Kanske kom denna upplevelse under en dröm, i form av en storslagen upplevelse och/eller minnet av ert Högre Dimensionella SJÄLV. Hur som helst, vare sig ni vet det eller inte, så ÄR ni redo att expandera er medvetenhet – och medvetenheten om ert SJÄLV.

 

Med andra ord, fler och fler av er blir medvetna om att ni bara har använt mycket lite av er potential. När fler och fler av er inser detta, och berättar för andra, att VI kan expandera vår medvetenhet mycket, vilket i sin tur kommer att expandera vårt perceptuella fält mycket.

 

Med ”perceptuellt fält” menar vi de perceptioner av verkligheten som alla tror är ”verkliga” och inte bara ”en dröm” eller ”en fantasi”. Om ni har tio fönster, och åtta av dem var täckta med en tjock gardin, då skulle ni ha ett ”begränsat perceptuellt fält”.

 

Med andra ord, så skulle ni veta att det FINNS något där UTE, som ni inte kan se för att ni har begränsat tron på er fulla potential. Men, tänk om ni inte begränsar era uppfattningar om verkligheten, och får mod att tala om de högre dimensionella sanningarna, som ni fått ta del av.

 

Ni får dessa budskap på många olika sätt, som att höra, se, uppleva, drömma och/ eller använda den stora kraften med förmågan att FÖRESTÄLLA. Det är er ”föreställning” som får hjärnan att expandera bortom begränsningarna i era tankar.

 

Lyckligtvis så tvivlar eller dömer färre och färre människor de som ”tror”, ”uppfattar” och/ eller ”minns” högre dimensionella upplevelser. Dessa högre dimensionella drömmar, tankar, minnen, mål och hjälp till andra, väcker tankarna om att ”det finns MYCKET mer i vår verklighet än vi är medvetna om”.

 

Faktum är att fler och fler människor blir medvetna om ”en verklighet”, som kommer till dem i deras drömmar och föreställningar, vilka bygger på Ovillkorlig Kärlek och Gudomligt Ljus. Vissa människor är rädda för tanken om en högre verklighet, eftersom de inte kan föreställa sig något utanför eller bortom sina dagliga liv.

 

Ofta upplever vi dessa budskap som från ovan. Detta händer ofta för att påminna oss om att de varelser, med vilka vi kommunicerar, är i resonans med en högre frekvens av verkligheten. Oftast vill dessa varelser påminna oss om, att vi också är högre dimensionella varelser, som valde att sänka vår medvetenhet för att bära en tredimensionell jordfarkost.

 

”Varför skulle vi göra det?” Kan de som inte minns fråga.

 

Ni berättar då att de inte minns att de volonterade, för att hjälpa Gaia att expandera sitt energifält, till att omfatta den högre frekvensen som är i resonans till den högre fyr- och femdimensionella oktaven, av Gaias möjliga verklighet.

 

Ja, Gaia är i resonans med den femte dimensionen, men ofta kan inte någon av den tre-/fyrdimensionella medvetenheten, uppfatta den frekvensen av verkligheten. Men då människor minns sina sanna, Multidimensionella SJÄLV, kommer de att återfå minnet och få full kontroll över sina högre dimensionella upplevelser, i dimensionerna av de fjärde, femte och bortom.

 

Kära Gaia är trött på att begränsa Sitt Planetariska SJÄLV till den låga resonansen i den tredje dimensionen. Gaia, liksom många andra varelser på Jorden, inser att om vi bara öppnar ”glömskans gardin”, så kommer vi att kunna uppleva Gaias fjärde, högre fjärde och femdimensionella oktav.

 

Tänk på inkarnationen som om ni besökte ett stort Hotell. När människor kommer för att besöka detta Hotell, så kan de bestämma vilken dimension av verkligheten de vill ”checka in i” under inkarnationen.

 

Så ofta tänker människorna bara på sig själva som ”levande”, när de bär en tredimensionell farkost. Sanningen är att ALLA människor är Multidimensionella. Därför kan de uppleva vilken verklighet de vill, genom att matcha frekvensen av deras medvetenhet, och därmed perceptionen, till många, många olika frekvenser i vilken verklighet som helst.

 

Men många människor tror bara det de ser, hör eller upplever, i den tredimensionella aspekten av deras multidimensionella själv. Hela den multidimensionella kroppen är redan vaken och medveten, men deras lägre dimensionella perceptioner kan bara uppfatta de lägre dimensionella verkligheterna, som matchar deras tre- och/eller fyrdimensionella frekvenser av den verkligheten.

 

Problemet på den tredimensionella Jorden är, att alltför ofta kan man bara uppleva frekvensen av den verklighet, som är i resonans till deras tillstånd av medvetenhet. Därför kan de inte dagligen acceptera högre frekvenser av verkligheten.

 

För att kunna uppleva en högre dimensionell verklighet, såsom den femte dimensionen, så måste de också expandera sin hjärnans resonans till den femte dimensionen och bortom. Människan har lärt sig, och har tränats, i att bara uppfatta det de är redo att kunna uppfatta.

 

Så, om de inte är redo för en högre dimensionell uppfattning om verkligheten, kommer de bara inte att tro att det de upplever är VERKLIGT. Sedan kan de sopa bort händelsen från sitt minne. Det är vanligt att människor som är med om en mycket sorglig eller farlig händelse, glömmer den fort.

 

Anledningen till detta är, att den tredimensionella människokroppen och hjärnan samarbetar för att hjälpa människan att expandera sitt perceptuella fält, bortom begränsningen från den skräckfulla upplevelsen.

Det som menas med det påståendet, är att när någon kan välja att uppleva den högsta frekvensen av en given händelse eller budskap, så kommer de också att kunna förbli i ständig kontakt med sitt eget Högre Dimensionella SJÄLV, vilket kommer att hålla dem jordade, och anslutna till de högre dimensionerna av verkligheten.

 

Vi, Plejadierna och Arkturierna uppskattar mycket det förträffliga arbete som mänskligheten osjälviskt har utfört för sin Moderplanet. Det är denna ”planetariska tjänst” som i hög grad hjälper Gaia, att omfamna och inkorporera Sitt femdimensionella uttryck av Jorden!

 

Välsignelser från era Arkturiers och Plejadiers högre uttryck av SJÄLV, vilka är sammanflätade med varandra som två träd i ETT.

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...