Hilarion via Marlene Swetlishoff, januari 31

 

hilarion2

31 januari-7 februari, 2016

Mina Älskade,

Ni, mina älskade, vila i styrkan och stabiliteten i er värld. Ni är äventyrare som kliver in i det okända och modigt upptäcker varje ögonblick av det. När ni gör det ställer ni in mallen för verkligheten på den Nya Jorden. När fler av er tar upp denna mantel, ert Ljus, då växer världens Ljus exponentiellt. Vi har sagt det många gånger innan, men det tål att upprepas ofta, för det är lätt att glömma när händelser runt om i världen fångar er i sina dramer, vilka det finns många av. Upprepa för er ofta att ni ÄR ljuset och att det är er sanna identitet.

Den värld ni lever i är mycket rik och det finns tillräckligt med resurser för alla, men det finns de som känner att bara de måste ha kontroll över allt. Detta kommer snabbt att förändras när ni vågar er längre in i flödet av kosmiska energier. Då energierna av kärlek växer sig allt starkare, kommer hjärtan som har stängts att börja öppnas och dessa människor kommer att börja förändra sina vanor eftersom de inser att det finns bättre sätt att leva och vara på. Det kommer att bli mer samarbete och viljan att lyssna till rösterna med protester som växer sig allt starkare och som kräver och insisterar på rättvisa och sann jämlikhet för alla som bor och rör sig i denna värld. Det kommer att bli en värld som ser till behoven hos alla. Detta kommer naturligtvis att ta tid, men slutresultatet och utfallet kommer att vara lyckligt.

Fortsätt att tro på magi och se den! Många av er fångar upp underverken som sker i världen omkring er i bilder, och delar med er av dem till många som aldrig tänkt eller varit öppna för att utforska nya idéer och koncept, såsom förekomsten av andra former av liv som finns inom samma utrymme som de själva. Dessa bilder av underverk öppnar upp medvetandet på ett sätt som inte var möjligt tidigare. När ni delar med er av detta, kan många underbara förändringar börja hända inom varje individ som får ta del av dem. Detta öppnar upp dem så att de kan återuppleva den glädje de brukade känna och uppleva när de var barn, eftersom den kommer tillbaka till dem med denna beskaffenhet i överflöd.

De tidigare strukturerna i världens system fortsätter att förändras och detta kommer att bli tydligare i det dagliga livet för alla på planeten. Fokus från världens ledare kommer att vara på anpassning för att tillgodose behoven hos alla medborgare och inte bara för några få, för folket i världen kommer att insistera på detta i allt större antal. De omoderna sätten att göra affärer och handel på, kommer att ta en vändning till det bättre i termer som en rättvisare fördelning och användning av resurserna som finns. Folk kommer att ifrågasätta om den fortsatta exploateringen av vissa resurser är nödvändigt och de kommer att insistera på att utveckla ny teknik och alternativ som har en mindre påverkan på den vitala livskraften hos deras planet och dess invånare.

Så ni ser, att ert bestämda fokus på att expandera och utvidga Ljuset inom er har en inneboende fördel för alla, eftersom det öppnar upp vägen för nya idéer och innovationer för att få igenom manifestationerna. Detta var inte möjligt för bara några år sedan. Det som var omöjligt då blir nu möjligt! Se på ökningen av ny teknik och nya uppfinningar, som alla har som mål att åstadkomma förbättringar i livskvaliteten hos alla.

Tills nästa vecka …

JAG ÄR Hilarion

 

 

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

 

2009-2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

The Hilarion Connection©, Book One available here

Notice is hereby given that the creation of videos by people other than the author/channel/scribe of any messages from this author/channel/scribe is prohibited unless authorized by her. The Reason: Master Hilarion has indicated that the Scribe/Channel is a direct conduit for his energies as she speaks through the words and these energies go to all who are in need of them as they listen to the words and/or read the text message received by her.

Permission is given to share this text message on other blogs and websites as long as the text message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and author/channel/scribe’s credit, copyright and live website links are included as the source of the messages.

www.therainbowscribe.com

www.movingintoluminosity.com

Thank you for including the above website link when posting this message.

You may also like...