Arkturierna via Suzanne Lie, 13 april

Oneness7sig

Arkturierna, 13 april 2016
via Suzanne Lie
Transmutera de Inre och Yttre Elementalerna

 

Verkligheten börjar som en ”dröm”. Sedan blir ni medveten om drömmen. När ”drömmen”, som snabbt blir drömmar, utvecklas in i NUET av varje ögonblick, uppfattar ni dem alla samtidigt. Sedan existerar varje ögonblick inom NUET för alla ögonblick.

I den femte dimensionen kan vi interagera på ett sätt som verkar överträffa de fysiska lagar. Som ett exempel finns det oändligt antal realiteter som smält samman till enheten från rumtid-kontinuumet, för att skapa en sömlös serie realiteter som sammansmälter och blandas medan de fortfarande behåller sin personliga integritet.

Femte-dimensionella verkligheten är fortfarande lika levande som tredje- och fjärde-dimensionella realiteter, men det finns ingen skillnad mellan det förflutna, nutid och framtid. Faktum är att när den uppfattas från den femte dimensionen, anses begreppen för förflutet, nutid och framtid vara illusioner eftersom de uppfattas ur det femte-dimensionella NUET.

Nästan alla civilisationer på vår nivå dör ut innan de blir tekniskt mogna. Utdöendet beror på att, om ni inte kan leva i ”enighet och respekt för allt liv” i ert dagliga liv, kommer ni inte att kunna använda den avancerade tekniken till gagn för alla.

Det är av denna anledning som vår Galaktiska Teknologi inte har släppts till våra kära vänner och familj som bär en mänsklig jordfarkost. Även om vi vet att vårt ”bortalag” skulle använda tekniken för det högsta goda, finns det fortfarande alltför många människor som styrs av girighet och makt över andra.

Vår galaktiska teknik måste uppfattas som ett sätt att hjälpa alla, INTE som ett sätt att göra ”pengar” för att bättre kontrollera och dominera ”andra”. Inom vårt femte-dimensionella samhälle finns INGA ”andra”, eftersom vi INTE uppfattar någon ”separation” mellan oss. Istället uppfattar vi hur våra auror överlappas och blandas.

Det är denna sammanblandning av auror som tillåter oss att släppa alla versioner av verbalt talande. När vi kanaliserar till vårt bortalag, talar vi via telepati och låter våra vänner i kroppslighet tolka vårt budskap genom sina egna erfarenheter.

Det är av denna anledning som det finns otaliga tolkningar för varje interdimensionellt budskap. Vi drar nytta av denna situation genom att vi skickar ut våra budskap och varje jordad person som tar emot det kommer att dela det med andra på olika sätt.

Vi njuter av att uppfatta hur individualitet fungerar i er tredje-/ fjärde-dimensionella värld. Vi har observerat att många som fortfarande är instängda i tredje / fjärde dimensionen kan hitta, acceptera och integrera deras femte-dimensionella medvetande.

Vi föreslår emellertid att ni börjar släppa engagemanget för individualitet, eftersom ni inte kommer att existera på ett fysisk sätt i de högre världarna. Men var inte oroliga, eftersom upplevelsen av att leva i enhetsmedvetande och villkorslös kärlek med allt liv, ger er upplevelsen av frihet från all rädsla.

I er tredje-dimensionella värld upplever ni villkorslös kärlek och frihet från fruktan som eufori. Tyvärr är ni ofta separerad från dessa känslor. En annan ”stor separator”, förutom ”individuellt medvetande” och ”villkorlig kärlek”, som finns på er planet är ”pengar”.

Några har mer pengar än vad de kan spendera medan andra knappt har tillräckligt med pengar för att överleva. Vissa människor måste ”leva på sin mark”. Att leva på sin mark var en gång vanligt, hedersamt och mycket effektivt. Sedan trängde de mörka djupt ner i er verklighetsfrekvens, förstörde stora markområden och hamstrade enorma summor pengar, medan andra bokstavligen svalt ihjäl.

Men vi talar till er nu, inte för att tala om separation, utan för att diskutera den frihet ni kommer att uppleva när ”medlen för separation” befrias från er verklighet. Egentligen kommer inte separationen befrias från den tredje dimensionen. NI kommer att befrias från den tredje dimensionen.

Det finns INGA femte-dimensionella verkligheter som har någon form av pengar. Det är inte nödvändigt eftersom vi alla kan manifestera det vi behöver, med vårt medvetande. Vi Arkturier kommer till er mitt i er stora utmaning för att påminna er om att ert personliga och planetariska mål är att ni ska höja er och er planet och ta så många som möjligt med er.

Antalet femte-dimensionella verkligheter är oändligt eftersom den femte dimensionen är fri från de tredje-dimensionella begränsningarna i tid och rum. Den är också fri från er tredje-dimensionella separation i det ”undermedvetna, medvetna och övermedvetna”.

Vi vill påminna er om att ert ”undermedvetna” är ett kraftfullt verktyg för uppstigning. ”I själva verket är det oftast med ert undermedvetna som vi kommunicerar. Ni ser ert undermedvetna som ert ”inter-dimensionella JAG”. Ert undermedvetna, är det NI som ”vet alla” hemligheter som ert ”medvetna” ego-jag måste gömma sig för, i syfte att upprätthålla en konsekvent version av verkligheten.

Ert ”omedvetna jag” existerar i den nära framtiden, nutiden och det förflutna. Det existerar också i ert kollektiva medvetande med allt liv. Ert undermedvetna jag förstår kollektivet på djupet, eftersom det kommer ihåg när ni var ett litet barn och såg allt liv som en del av ert kroppsliga jag.

Ert djupa, undermedvetna jag påverkar alla kvanthändelser eftersom det är det NI som är anslutet till neuronnätet hos Gaias planetkropp. Gaias neurala nät är en kristallin struktur som omger Hennes planetkropp och matar in i Hennes ”hjärna”.

Gaias hjärna är hennes Centrala KÄRN-Kristall, som är omgiven av de fyra Hörnstens-Kristallerna, som är placerade mot norr, öster, söder och väster. Inom ert NU blir Gaias Kärn-Kristall omkalibrerad för att återvända till Gaias sanna multidimensionella natur.

Gaia blev ruckad på Hennes axel när Atlantis föll ner i havet, och hennes Kärn-Kristall blev engagerad i överlevnad snarare än uppstigning. De varelser som skapade denna nära katastrof bär tyvärr mänskliga jordfarkoster i ert nu. Dessa förlorade skulle hellre välja att förstöra hela planeten än att låta den gå upp till den femte dimensionen.

Dessa förlorade tror att de aldrig skulle kunna expandera sitt medvetande till denna frekvens. Därför känner de att de måste stoppa denna uppstigning, eftersom de inte tror att de skulle kunna expandera sin medvetenhet till denna verklighetsfrekvens. De har faktiskt rätt. Det är frekvensen hos ens medvetande som kalibrerar dem till inriktning med en given verklighet.

Medan Gaias Centrala Kristall omkalibreras tillbaka till sin inneboende multidimensionella frekvens, måste våra kära på Jordens yta fokusera på att transmutera den rädsla och ilska, som nästan förstörde Gaia, in i det Multidimensionella Medvetandet och Villkorslösa Kärleken som kommer att heala Gaia.

Eftersom det var de som bar en jordfarkost som så kraftigt skadade Gaia, måste de som bär en jordfarkost vara de som healar den. Lyckligtvis behöver det inte vara samma personer som skapade skadan, då många av dem är långt från att expandera sitt medvetande.

Därför är uppgiften att höja Gaia lämnad till dem som har öppnat sina hjärtan och utökat sina sinnen tillräckligt för att leva inom vetskapen om Villkorslös Kärlek och kraften i Violetta Elden. I själva verket måste man vara centrerad i Villkorslös Kärlek innan man kan ansluta sig med kraften i Violetta Elden.

Eftersom Violetta Elden har en sådan enorm förmåga att förvandla verkligheten till en högre uttrycksfrekvens, måste man vara i resonans med Villkorslös Kärlek för ALLT liv, innan man kan få tillgång till kraften inom den Elden. Denna ”begränsade tillgång” var avgörande för att den Violetta Elden inte kunde användas av själviska eller destruktiva skäl.

Då violett är det högsta spektrumet av tredje-dimensionellt ljus, är egentligen den Violetta Elden otänkbar för de flesta av dem som fortfarande drivs av själviska avsikter. För att säkerställa att den som har blivit förlorad i mörkret inte ska kunna använda den Violetta Elden, omges den av Villkorslös Kärlek.

Villkorslös Kärlek är inte förnimbar via ens tredje-/ fjärde-dimensionella sinnen eftersom den är i resonans med den femte dimensionen och bortom. Därför är Villkorslös Kärlek ogenomtränglig för alla former av mörker. Villkorslös Kärlek som fyller någons aura skyddar dem, eftersom de blir ”psykiskt osynliga” för någon som är förlorad i mörkret.

Kom ihåg att man inte kan uppfatta något som genljuder till en verklighetsfrekvens utanför sitt medvetandetillstånd. Det är denna regel som skyddar våra volontärer för Jorden, eftersom det ger dem en sköld av osynlighet.

Det är sant dock att vissa av våra grundade förlorade sin anslutning till den skölden och / eller var redo att slutföra sitt uppdrag och återvända Hem. Vi berättar detta eftersom vi vill att ni ska veta att det inte finns död. Det finns bara en återgång.

Tyvärr kommer de som kom till Gaia från mörkare världar med negativa avsikter, att återvända till den verkligheten. Det vill säga, om de inte har vaknat och återvänder till sin Själ-Förbindelse, som kapades tidigt i deras ”träning” i att följa mörker, girighet och förstörelse.

Få människor föds med sådana negativa intentioner. De flesta av de ”mörka” led mycket som barn och blev indoktrinerade in i mörkret. Vi säger detta till er nu eftersom många av dem som lever i Makt Över Andra-medvetande, har ett oskyldigt, sött och kärleksfullt barn som fångats djupt inne i deras ”undermedvetna”.

Om ni, våra volontärer till Jorden, skickar ovillkorlig kärlek till de mörka, kan ni kanske ”bryta deras programmering”. I själva verket finns det många ättlingar till de mörka som föddes strax efter andra världskriget eller yngre, som bryter sig loss från sin tidiga ”hjärntvätt”. Det är av den anledningen som vi ber er att skicka Villkorslös Kärlek och Violetta Elden till dem som ni tidigare har hatat och fruktat.

Som ni väl vet, samlas allt hat eller rädsla som ni har för någon annan, inom ert eget undermedvetna jag, för att begränsa er till ett lägre medvetandetillstånd. Å andra sidan, när ni skickar Villkorslös Kärlek till det som ni fruktar, förvandlar ni er egen rädsla till just den kraft som är nödvändig för er, för att segrande ta itu med varje 3D-fråga.

När ni har uppnått denna seger över fruktan och har förvandlat er rädsla till villkorslös kärlek, ber vi er att grunda hela er segerprocess in i det Neurala Nätet på Gaias fysiska yta och insida.

Vi föreslår att medan ni grundar era segrar i Ljuset in i Gaias neurala nät, att ni också planterar dem i Gaias Kärna och Hörnstens-Kristaller. Gaias interna kristaller är Hennes Hjärna, där hon omkalibrerar Hennes planetresonans till de högre medvetandefrekvenser som har tillhandahållits till Hennes planetkropp.

Denna omkalibrering expanderar ut från kristallerna och in i allt liv på Gaia, med början i nivån för elementalerna. Elemental-riket är byggstenarna för all tredje-/ fjärde-dimensionell form. Så när dessa elemental-”byggstenar” för fysiska livet förvandlas till en högre resonans, är alla fysiska liv förberedda för övergången till en högre frekvens av verkligheten.

Förstår ni nu varför vi har bett er att arbeta med elemental-kungariket? Verkligheten börjar inom dess kärna och sträcker sig UT i den sammansatta karaktären hos otaliga mindre verklighetsfält som önskar delta i den pågående transmutationen till högre resonansfrekvenser.

Med andra ord börjar planetskiftet med intentionen hos de få, som startar denna omvandling från den minsta cellnivå av de Jordiska elementen Jord, Vatten, Luft, Eter och Eld.

Elementet, och elementalen, av Eld är sist på denna lista eftersom ni kommer att slutföra processen genom att svinga den transmuterande kraften i Violetta Elden för att förvandla ert personliga medvetande till en frekvens där ni kan uppfatta den femte-dimensionella oktaven av liv som alltid fanns där.

Ni kan dock bara uppfatta den verklighet som är i resonans med ert medvetandetillstånd. Inom kärnan av ert multidimensionella medvetande, finns er förmåga att kommunicera med de högre dimensionerna av verkligheten. Det är denna kommunikation som kommer guida er i er process med att hjälpa till med den personliga och planetariska uppstigningen.

Föreställ er denna kärnfrekvens hos ert medvetande, som er varelses Sol. Många versioner av ert Sol-Jag kretsar runt er, liksom planeterna kretsar kring Solen. Några av dessa ”planeter” är långt borta, då de var bland era tidigare erfarenheter i livet.

De ”planeter” som ligger närmast ert Sol-Jag, är de begrepp och ideal som ni är i färd med att manifestera i ert nuvarande liv. När ni drar uppmärksamheten till er ”Sol”, uppfattar ni att NI är en medlem i en Galax.

Denna utökade uppfattning om ert JAG kan helt ändra ert verklighetsperspektiv. Plötsligt är ni inte en person. Ni är ETT med allt planetariskt och galaktiskt liv.

Vi ber er nu att uppfatta er själv som ”bara en person”.

Från era många vistelser på tredje-dimensionella Jorden, inser ni hur ensamt och skrämmande det kan vara att vara ”ensam på en fientlig planet”. Men NU har ert medvetande expanderat kraftigt eftersom ni inser att ert medvetande är multidimensionellt och det finns många högfrekvens-uttryck av ert JAG som bokstavligen är uppradade för att hjälpa er.

Uppfatta er NU som EN del av ert Multidimensionella JAG.

Dessa högre-dimensionella uttryck för ert Multidimensionella JAG är ALLA med er i detta NU eftersom ni är en multidimensionell varelse som frivilligt tagit en jordfarkost under detta NU av planetuppstigningen. På grund av er överenskommelse att bistå med planetuppstigningen, förenas ni djupt med planeten. Med, ”falla in i” den djupa enhet ni känner med Gaia, kom ihåg att djup enhet börjar med det minsta och expanderar till det största.

Därför, när ni förbereder er jordfarkost till en Ljuskropp, börjar ni på en elementär nivå. Genom att förvandla varje element i er egen fysiska form, kan ni djupt rikta in er själv till Gaia, element för element. Ni kommer att arbeta med inriktningen av elementaler, eftersom de elementaler som flödar inom och genom er kropp är exakt de elementaler som flödar in i och genom er planet Jorden.

Om man ska flytta något så stort som en planet, måste man börja med byggstenen i den verklighet som är Elemental-Kungariket av Jord, Vatten, Luft, Eter och Eld. Vi sparar Eld-elementet till sist eftersom ni förbereder er för att gå in i Kärnan av Gaia, för att använda er Villkorslösa Kärlek och Violetta Eld för Transmutation, för att hjälpa Gaia med Hennes planetuppstigning.

Under tiden kommer vi att hjälpa er alla att transmutera er egen jordfarkost, elemental för elemental, på ett liknande sätt som ni också kommer transmutera Gaia.

Ni ALLA har den Tre-Faldiga Flamman av liv i er Atma.

Ni ALLA har förmågan att älska allt liv villkorslöst.

Och ni ALLA har vetskapen om transmutationskraften hos den Violetta Elden.

Alla ”färger” är baserade på resonansfrekvensen. Färgen Violett är i resonans med den högsta frekvensen av ljusspektrumet och med den högsta frekvensen av ert medvetande. Således genljuder Violett Ljus med det övre tröskelvärdet för varje verklighet. Ja, det finns många versioner av verkligheten.

Då ert medvetande expanderar till den femte dimensionen och bortom, expanderar även era varseblivningar för att avslöja den multidimensionella värld som alltid var där, strax bortom gränserna för era varseblivningar.

Nu när ni kan börja att regelbundet använda Violetta Elden för Transmutation, kommer era varseblivningar bli kalibrerade till den femte dimensionen och bortom.

Under tiden kommer ni att arbeta på nivån för elementen av jord, vatten, eter och eld. När kroppens elementaler i er inre värld är transmuterade, kommer ni ha stora möjligheter att förvandla er yttre verklighet också.

Sammanfattningsvis påminner vi er, ”Där ni riktar ert medvetande – Där finns också NI”. Därför, när ert medvetande genljuder till den tredje dimensionen, genljuder er kropps elementaler till frekvensen hos en tredje-dimensionell fysisk kropp.

När ert medvetande expanderar till en fjärde-dimensionell resonans, börjar er kropps elementaler genljuda till frekvensen av er fjärde-dimensionella astralkropp.

Sedan, när ert medvetande genljuder till det femte-dimensionella HÄR och NU, börjar er kropps elementaler genljuda till frekvensen av er femte-dimensionella Ljuskropp.

Därför ber vi er att börja denna process genom att fokusera på att höja resonansen hos er fysiska kropp.

Ni kommer att börja med JORD-kropps-elementalen, sedan VATTEN-kropps-elementalen, sedan LUFT-kropps-elementalen, sedan ETER-kropps-elementalen och slutligen med ELD-kropps-elementalen. Med denna förberedelse, kan den inre Elden i er Kundalini väckas för att välkomna till processen med att återvända till Ljuskroppen.

Välsignelser till er alla.

Kom ihåg att VI, er Galaktiska Familj, assisterar er ALLTID.

ARKTURIERNA

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...