Arkturierna via Suzanne Lie, 3 augusti, 2017

Arkturierna

via Suzanne Lie

3 augusti, 2017

”Villkorslös Kärlek och Aktivt Deltagande”

Villkorslös Kärlek är ett inter-dimensionellt energifält och en nyckel som öppnar ditt hjärta för att hela de sår som finns kvar från flera liv med ”brustna hjärtan”. Hur kan villkorslös kärlek hela er långa myriad inkarnationer med brustna hjärtan?

Detta är var delen för den inter-dimensionella portalen kommer in. Villkorslös kärlek är ett inter-dimensionellt energifält, som kan fånga upp ett energifält av låg frekvens och transmutera det till en högre frekvens av upplevelser.

Denna transmutation till en högre frekvens skapar en sensation av inter-dimensionell rörelse inom ditt liv, inom ditt själv, din tredje-dimensionella essens, inom din fjärde-dimensionella sfär av drömmar och aspirationer samt inom din femte-dimensionella Ljuskropp.

”Känslan” av Villkorslös Kärlek, med början i Villkorslös Kärlek för ditt SJÄLV, är i själva verket viktig för din process med att flytta ditt medvetande och din slutliga Förnimmelse av SJÄLVET, samt den farkost som tjänar dig i egenskap av din ”mänskliga” form.

Din utvidgande rörelse till den femte dimensionen och bortom, är ett flöde inom ditt medvetande, det som känns mycket som en stilla ström eller en len bris. Vänligen notera att rörelse är en annorlunda upplevelse inom de olika dimensionerna.

I den tredje dimensionen rör du dig tvärs över tid och rum i din fysiska verklighet, via din fysiska kropp eller de maskiner som transporterar din kropp.

I den fjärde dimensionen rör du dig in i, och igenom dina ”drömmar”, ”din ”fantasi” och de andra sätten på vilka du kan bereda rum för astralvärldens kreativa uppfattningar via drömmar, maximalupplevelser och meditationer.

I den femte dimensionen rör du dig in i, och igenom myriaderna frekvenser av verkligheter och alternativa uttryck för ditt Högre Själv. Ditt femte-dimensionella medvetande är din portal till ditt Multi-dimensionella SJÄLV. Det är öppnandet av denna portal som är A & O för att du ska kunna fullfölja din uppstignings-/transmutationsprocess.

Vi säger ”uppstigning/transmutation” för detta är processen för att transmutera ditt tredje- till fjärde-dimensionella medvetande till de mycket olika versioner av verkligheten, vilka du kommer att varsebli inom den femte dimensionen.

Vissa av er kan komma ihåg att de har fått uppleva drömmar, mystiska upplevelser och/eller en ”Nära-Döden-Upplevelse” då er hjärna skiftade till den femte dimensionens Delta-Vågs-Medvetande.

När din hjärna väl skiftar till Delta-Vågs-Medvetandet, kommer du sakta, eller plötsligt att minnas de Inter-dimensionella kommunikationer som du har fått uppleva.

Jag, Sue Lie, har talat med människor om deras ”medvetandetillstånd” alltsedan 80-talet. Det har skett ett ENORMT medvetandeutvidgande som mänskligheten inom detta NU får uppleva. Jag har även personligen – en-och-en – samtalat med människor i över 30 års tid.

Jag önskar säga att MÄNSKLIGHETEN håller på att FÖRÄNDRAS. Naturligtvis kan jag numera direkt tala till människor över hela världen, men under 80-talet och under flera år senare kunde jag endast tala med människor inom mitt geografiska område. Jag antar att det är varför Arkturierna bad mig ”göra en webbsida” när jag inte hade en aning om vad en webbsida var.

Utifrån ingenstans, blev jag ombedd att involvera mig med ett college som genomförde en studie som handlade om ifall en ”webbsida” någonsin skulle kunna tjäna pengar eller inte. Resultatet på deras tester var ”NEJ!”. Ingen kommer någonsin att tjäna pengar på ”Internet”.

Men inom detta NU, om du vill ”tjäna pengar”, så borde du skaffa dig en Webbsida eller en Blogg och samla närvaro på Internet. Resultaten av Internets ”enkla åtkomst för alla som lever varstans i världen” liknar mycket att ”bli femte-dimensionell”.

Det är vi, din Galaktiska Familj, som till stor del är ansvariga för detta skifte, för vi hade ett ”Utbytes-Program”, inom vilket många av oss, er femte-dimensionella Familj, tog sig en 3D-jordfarkost. Som en del inom vårt ”Utbytesprogram”, ställde vi frivilligt upp för att ta på oss en mänsklig 3D/4D -jordfarkost.

Vi har antagit tredje-dimensionella kroppar (ett stort personligt uppoffrande) för att kunna vandra bland mänskligheten för att bättre kunna förstå det bästa sättet att ta sig genom, och framgångsrikt assistera Gaia med Hennes Planetariska Uppstigning, vilket inkluderade alla vilkas resonans vi kan utvidga till den femte dimensionen.

Med andra ord, alla människor, platser, situationer, eller saker som höjer sin resonans till frekvensen för ”Tröskeln till den femte dimensionen” kommer att ”uppstiga”. Men att uppstiga är inte att stiga upp till molnen via en Harpa. ”Uppstigningen” innebär att du lär dig (med din VARENDA tanke och känsla) att:

Vad DU tänker på – det förverkligar DU.

Vilka tankar eller emotioner som du släpper in i ditt sinne blir ÖGONBLICKLIGEN, eftersom det i den femte dimensionen INTE finns någon tid och INGET rum, transmuterade till den verklighet som du upplever inom detta HÄR och NU!

Tredje-dimensionell TID upplevs inte längre, när du väl har korsat över till den femte dimensionen. Likaså, tredje-dimensionellt RUM upplevs inte som någon slags separation inom den femte dimensionen.

Den femte dimensionen har ett annorlunda ”Operativsystem” från och med de första till och med de fjärde verklighetsdimensionerna. Inom de tredje- och fjärde-dimensionella verkligheterna har du hela tiden haft ”tid att förbereda dig” och/eller ”tid att undfly”.

Inom den femte dimensionen förekommer INGA ”repetitioner” eller ”att hitta en bättre tid”. Det finns endast HÄR och endast NU! Det förekommer inga ”NEJ, jag ska försöka på nytt någon annanstans och på en annan tid”, eftersom detta inte är den Tid och det Rum som ni känner till inom den tredje dimensionen.

När du kan komma ihåg dina femte-dimensionella verkligheter på ditt Multi-dimensionella Rymdskepp, eller din Multi-dimensionella Planet, eller till och med inom dina drömmar och fantasier gällande ”andra verkligheter”, så kommer du att börja, eller fortsätta, minnas flera bitar inom ditt femte-dimensionella själv.

Vad skulle ske om alltfler av er började, och fortsatte, minnas er femte-dimensionella verklighet och/eller ert femte-dimensionella Rymdskepp?

Arkturierna har väglett mitt själv, såväl som andra kanaler, under många av mina privata kanaliseringar, att hjälpa människor att komma ihåg sina femte-dimensionella SJÄLV och sina femte-dimensionella verkligheter.

Det finns en stor skillnad mellan era Tredje- och Fjärde-dimensionella verkligheter och er Femte-dimensionella verklighet.

Många av er blir kallade att stanna kvar hos Gaia för att hjälpa till med den Planetariska Uppstigningen. För att kunna göra detta, börjar många av er lära er/minnas att upprätthålla en medveten och samtidig förbindelse med er tredje-dimensionella Jord-Kropp, er fjärde-dimensionella Astral-Kropp och er femte-dimensionella Ljus-Kropp.

Detta ”Inter-dimensionella Uppdrag”, för vilket många av er frivilligt har ställt upp under er pågående inkarnation, kommer till stor del vara baserad på er förmåga att Hjälpa Planeten Gaia med Hennes Planetariska Uppstigning.

För att kunna hjälpa planeten Gaia, behöver ni alla FÖRENA ER med SAMTLIGA dimensioner i Gaias planetariska kropp. Ni kommer också att behöva uppleva Enhetsmedvetandet på djupet, tillsammans med era medmänniskor, såväl som de övriga invånarna i Gaias värld.

Vi, er Galaktiska Familj, kan mer djupgående samverka med Gaia, Hennes djur, såväl som Elemental-Varelserna av Jord, Luft, Eld och Vatten, när NI, de människor som för närvarande har inkarnerat på planeten Jorden, ansluter er i medvetande, såväl som i handling.

På grund av att Gaia är en ”planet av fri vilja”, var vi, Galakterna, tvungna att säkerställa att Gaia, såväl som Hennes många invånare, vill förverkliga och hjälpa till med den Planetariska Uppstigningen. ”Enhetsmedvetandet är Nyckeln till att Gaia och hennes Invånare ska kunna uppstiga!”

Det finns ett citat som lyder: ”Det krävs en by för att …”

I detta NU lyder det: ”Det krävs en Planet och majoriteten av Hennes invånare för att…!”

Det krävs även Gaia Själv och majoriteten av Hennes planetariska invånare, till att lyfta upp planeten. Med andra ord, för att Gaia ska kunna stiga upp, behöver mänskligheten släppa taget som sina individuella, själviska önskningar och behov, för att först och främst fokusera på EN PLANETARISK UPPSTIGNING.

Därför frågar vi Arkturier er:

”Vad gör DU för den Planetariska Uppstigningen?”

VI VET ATT MÅNGA AV ER HJÄLPER GAIA PÅ MÅNGA SÄTT.

Om ni önskar dela med er av vad ni GÖR för att hjälpa Gaia med Hennes Planetariska Uppstigning, vänligen känn er fria att skriva det i ”Kommentarfältet”/ ”Comments Section” i denna blogg. På det sättet gör ni ert bästa för att betona den storslagna kraften i den Planetariska Enheten.

Vi värdesätter om ”du” väljer att dela med dig av hur du hjälper Gaia, eftersom du kan ge idéer om hur andra på bästa sätt kan ta del i den Planetariska Enheten.

Välsignelser till er alla!

Arkturierna och DIN Galaktiska Familj

VI, medlemmarna i er Galaktiska Familj, önskar tacka ALLA varelser på Gaia, mänskliga och icke-mänskliga, för all hjälp som ni ”Bidrar med till den Planetariska Uppstigningen!”

Välsignelser,

Arkturierna och ER Galaktiska Familj.

 

The Arcturians via Sue Lie, August 3d, 2017

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...