Förberedelser för första kontakt med er Galaktiska familj via Sue Lie, 16 november

Oneness7sig

FÖRBEREDELSER FÖR FÖRSTA KONTAKT

med er Galaktiska Familj

 

Kapitel 29

Vi är er, NI är OSS och Jag är VI

Hälsningar, vi är er galaktiska familj, som omger kära Gaia för att hjälpa till med hennes planetära uppstigning. Vi talar till Gaia Earths modiga medlemmar, såväl som många medlemmar i våra galaktiska skepp, som har erbjudit sig att ta en jordisk kropp för att hjälpa Gaia med hennes planetära uppstigning.

Vi har kommit till er i dag för att tala om att vi är redo att hjälpa er att ta era steg framåt, upp, ut och bortom, eftersom det är ständigt växande interdimensionella energifält som smeker vår kära Gaia i detta NU.

Men, kom ihåg att de som kan röra sig in i dessa transmutations energifält kommer att befinna sig i det kaos, som föregår all förändring.

De av er som omfamnar denna resa in i det okända, som också är resan tillbaka till ert / vårt femte dimensionella hem, återvänder nu till platsen där det först började.

De som omfamnar detta okända kommer snart att veta mer än de någonsin har kommit ihåg i någon av sina inkarnationer i någon av deras tredje / fjärde dimensionella realiteter.

Alla era / våra Jordiska kroppar flyttar in i och ut ur olika verkligheter, medan ert primära medvetande fortfarande är medvetet om ert dagliga liv. Först vet vi bara eller kommer ihåg, bitar av ”andra verkligheter”, som vi har samlat i vårt medvetande för att skapa den ”mångdimensionella historien av våra många inkarnationer.”

Sedan, när vi börjar att uppfatta vår inre väg, börjar vi att göra radikala justeringar av perceptuella fältet, som vi har känt som ”vår verklighet.” Det är då som vi kan skymta högre ljus som börjar integrera djupare och djupare in i vår elementala kropp och cellkroppen.

Från perspektivet av vårt cellulära själv, är det omöjligt att bortse från att vi är EN, som varje cell i vår kropp är en arbetsgemenskap. Varje del av vår kropp är som en ”stad” och vi är borgmästaren.

Vilket ”mig” är borgmästare? ”Frågar vi.

Svaret är att Borgmästaren är den, som vi måste välja för oss själva. Därför, vilket du väljer du till att vara borgmästare i din verklighet?

DU är bland OSS som är skaparna av våra personliga liv, och var och en av er, som också är en av oss, behövs för att hjälpa till med planet uppstigningen. Därför finns det många ”kollektiva medvetna” val som skall göras.

Fler och fler av er / oss blir medvetna om ”NU”, där vi / ni är i resonans med de högre frekvenserna. Fler och fler av oss blir medvetna om våra högre dimensionella känslor, eftersom vi känner dem i vår fysiska kropp och upplever dem via våra ständigt växande uppfattningar att något är annorlunda.

Vi börjar känna att ”någon har aktiverat lamporna.” Många får de ”känslor” och / eller ”tankar”, som är skaparen av deras liv.

Det är mycket viktigt inom detta NU att tro att ni är skaparen av ert liv. Där så många nya saker händer, kommer att hända och fortsätter att hända, att om ni inte accepterar er själv som skaparen av er verklighet, kommer ni att börja känna er som offer.

Då kommer den där känslan av utsatthet att sänka ert medvetande och ni kanske inte längre känner, upplever och vet att ni är skaparen av er verklighet. Sen kan ni bli den som ”gensvarar” i stället för ”en som skapar.”

Det är mycket viktigt inom detta NU när vi lever i tron att ”Vi är EN som skapar.” I själva verket är det NU för oss alla att vara den som skapar, den som minns och den som återvänder.

Eftersom vi skapar det som vi återvänder till, som är våra högre frekvenser av självet, kan vi samla alla kring oss, som gör exakt samma som vi gör. Detta ”gemensamma syfte” är mycket viktigt eftersom vi är de första brigaderna av de uppstigande.

Vi är de första att korsa detta femte dimensionella territorium, som Jordens planetväsendet sällan har varit i resonans med, detta femte dimensionella territorium för eoner och eoner. På grund av hennes humanoida invånare och de första mörka, har kära Gaia varit tvungen att behålla sin status som en tredje / fjärde dimensionella planet.

Men nu, vi som har besökt planeten Gaia myriader av gånger och sedan vid vår ”död” har återvänt till vårt sanna jag i våra hem-världar eller i våra rymdskepp, delar vi nu med hela mänskligheten vad som händer på / i jorden, samt Gaias behov.

Vi pratar med andra om att ta en ny ”tjänsteresa” på den uppstigande Gaia och de säger ”Okej, det är frivilligt. Jag kommer frivilligt att ta en inkarnation på Gaia. Det låter som en ganska spännande tid, jag tror att jag kan njuta av mig själv. ”

Då säger vi, som redan har haft dessa inkarnationer, ”Ja, det är en bra attityd, men vi vill att du ska veta att det är mycket utmanande nere på Gaia nu.

Gaia har fallit in i en kraftigt polariserad verklighet av goda och dåliga, om rätt och fel, för dem som älskar och vill hjälpa och dem, som är rädda och vill styra.”

”Men det är ditt val” tillägger vi. ”Önskar vi vara de som älskar och hjälper? För när ni hamnar in i den stora rädslan, som finns där, kanske ni vill kontrollera andra, eftersom inom detta NU på Jorden har att styra andra blivit en automatisk reaktion på rädsla.

Rädsla är när de känner sig utan kontroll och därmed vill de kontrollera. Men om vi kan minnas vårt sanna JAG som väntar oss på Skeppet, kan vi behålla kontroll över oss själva. Även om du / vi har kontroll över oss själva, i synnerhet om vi förblir anslutna till oss själva på Skeppet, fruktar vi inte rädslan.

Vi påminner er om att om vi känner rädsla samtidigt med ert uppdrag att hjälpa Jorden, behöver vi gå in i oss själva, vårt Högre Jags inre ombord på Skeppet, prata med Jordens tröskelbevarare, Golden Ones, prata med de uppstigna Mästarna, prata med våra guider och säga,

”Kära inre vägledning,

Inom detta NU är det extremt svårt på Jorden och jag känner att jag börjar falla in i känslor av rädsla. Vad jag skulle vilja göra i detta NU, vad jag skulle vilja ha i detta NU är en lång gemenskap med dig mitt Högre Själv på skeppet.

”Jag skulle vilja prata med den version av mig SJÄLV som bor i ständig Ovillkorlig Kärlek, konstant säkerhet och i min ständiga kunskap att JAG ÄR en flerdimensionell varelse.

OMEDELBART kommer ”the Golden Ones”, Ert Högre Jag, till vem ni än talar till säga, ”Snälla slå följe med oss. Vi ser att ni gör en sådan underbar service för vår kära vän Gaia, och vi vill trösta er.

”Vi vill älska er och skicka er villkorslös kärlek. Vi vill bada era kroppar i Violetta Flamman, så att ni kommer att gå tillbaka till er Jord med medvetandet fyllt av vår känsla av kärlek och komma ihåg att ni erbjöd er att ta en kropp på Gaia inom detta NU för att hjälpa till med planet uppstigningen.

”Vi tackar var och en av våra tappra frivilliga för Jordens uppstigning. Vi välsignar var och en av er och skicka er alla Ovillkorlig kärlek som vi ”Blaze, Blaze, Blaze er och er nuvarande fysiska verklighet, med Violetta Flamman för att förvandla alla skuggor till ljus, ljus, ljus.”

Välsignelser.

Kom ihåg kära, ni är inte ensamma för VI är ER och NI är OSS!

 

Du gillar kanske också...