Arkturierna via Suzanne Lie, 3 oktober, 2017

Arkturierna

via Suzanne Lie

3 oktober, 2017

”En blixtvisit Hem”

Vi kan se att många av er redan tjänar Gaia genom era dagliga gärningar av Villkorslös Kärlek. Ni alla vet att rädslan är smittsam, men att Villkorslös Kärlek är ett femte-dimensionellt energifält.

Därför helar den Villkorslösa Kärleken, i synnerhet när den används tillsammans med den Violetta Flamman, inte bara det som är skadat. Utan de helar skadan via transmutation, först av medvetandet och sedan Hjärtat, såväl som Hjärtats flöde av näringsrikt blod.

Till att börja med helar den Villkorslösa Kärleken Hjärtchakrat, sedan nervsystemet, sedan det muskulära systemet och slutligen förenas alla dessa system till den Villkorslösa Kärlekens FLÖDE.

Eftersom Villkorslös Kärlek är ett femte-dimensionellt energifält, har den ”transmutationens” kraft. Transmutation innebär att den aktuella frekvensen inom det område som ska healas, riktas till att genljuda till den femte dimensionens frekvens.

Transmutation innebär att frekvensen inom en person, plats eller sak, som välsignas med Villkorslös Kärlek och den Violetta Flamman, kan eller kanske inte behöver, vara medveten om en ovanlig känsla av kärlek för allt liv. Men under tiden helar den Violetta Flamman varsamt många av de rädslobaserade problemen inom er värld inom detta NU.

Det kan förefalla som om Förenta Staternas främste ledare inte vet vad han håller på med. Olyckligtvis så stämmer inte detta antagande. Mörkret känner till den Violetta Flammans kraft och spyr ut motgiftet för Violetta Flamman – RÄDSLA – till alla som försöker leva sitt liv styrt av Violetta Flamman.

På grund av att Förenta Staterna är menade att vara den Planetariska Uppstigningens ”Flash Point”, flampunkt, har de Mörka/Förlorade, fokuserat denna RÄDSLA på Förenta Staterna, såväl som på alla som Förenta Staterna har lovat att beskydda.

Förenta Staterna är målet, för att de är menade att bli den Planetariska Uppstigningens Flampunkt. Vad vi menar med en ”Rädsla” är att de sammantagna energifält av rädsla som har ackumulerats inom det Lägre Astralplanet, riktas mot Förenta Staterna. Sedan behövde man hitta en marionett, eller en oskicklig ”ledare”, för att distrahera mänskligheten från det som egentligen sker.

Lyckligtvis har många av Förenta Staternas medlemmar, såväl som de som USA har valt att skydda, valt att:

”VÄGRA TA DEL I DENNA RÄDSLA!

Förenta Staterna var/är menade att vara Uppstigningens ”flash point”. Olyckligtvis, för de Mörka är medvetna om detta faktum och har riktat sina ansträngningar till att skapa och sprida så mycket rädsla som möjligt.

Därför kallar vi på ALLA de VÅRA som håller på att Uppstiga, att minnas att Villkorslös Kärlek och den Violetta Flamman är motgiftet för rädsla och vrede. Ni har sett hur de människor som har stigit upp från Gaia till de Högre Planen, har vägrat tillåta rädsla eller vrede sänka sitt medvetande.

Det var i sina högre medvetandetillstånd som de förmådde påbörja sin uppstigning med ett ständigt flöde av Villkorslös Kärlek. Denna Villkorslösa Kärlek öppnade i själva verket en ljusportal ovanför dem, som ofta var synlig för andra.

Denna Ljusportal var det kommunikationssystem genom vilket de fortlöpande förenade sig och kommunicerade med sina högre uttryck av sina SJÄLV.

På grund av detta ständiga flöde av Villkorslös Kärlek, såväl som Violetta Flamman, som gjorde det möjligt för dem att skapa sina ”mirakler” av healing och att ge näring till andra, kunde mänskligheten förena sig med en ledare på randen till att stiga upp.

Många människor i uppvaknande ”minns” KÄNSLAN av Villkorslös Kärlek och den frihet som följer med vetskapen om att det förekommer högre verklighetsfrekvenser till vilka de kommer att kunna återvända när de är klara med sin service för Gaia och Hennes varelser.

I och med att mänskligheten alltmer vaknar upp till sitt femte-dimensionella medvetande, förmår de varsebli högre-dimensionella verkligheter. Vi Arkturier önskar försäkra er alla om att det finns en hel del transmutation som måste äga rum innan mänskligheten kan behandla Gaia som sin ”MODER JORD”.

När väl Landningarna förmår äga rum – vilket innebär när människorna har tillräcklig kontroll ÖVER de mörka, så att de inte försöker skjuta ner oss – kan vi, er Galaktiska Familj med lätthet reparera det som de mörka har ”förstört”.

Men Gaia är en planet av Fri Vilja och majoriteten av människorna på Jorden behöver utvidga sitt medvetande i tillräckligt hög grad så att de äntligen ska kunna minnas att de ALLA har Högre-Dimensionella Uttryck av SJÄLVET, vilket kommer att hjälpa dem igenom övergången till en högre-dimensionell verklighet.

Det finns naturligtvis de som vägrar att ändra på sig, så de kommer att fortsätta leva inom 3D-Matrisen, som styr ”illusionen om en tredje-dimensionell planet”.

När Gaia fortsätter med Sin uppstigning till verklighetens högre fjärde- och femte-dimensionella dimensioner, kommer 3D-Matrisen att alltmer separeras från Gaias kropp. Därför kommer den planetariska varelsen, känd som ”Gaia och/eller Moder Jord”, inte längre begränsas av Matrisens lägre frekvenser.

Slutligen, när Gaia fortsätter till den femte dimensionens resonans, kommer 3D-Matrisen INTE förmå upprätthålla detta energifält och kommer att lösgöra sig från planeten. De som fortfarande åtnjuter, och/eller behöver, den tredje dimensionen, följer med 3D-Matrisen.

Samtidigt stannar de som är redo att uppstiga tillbaka till sitt ursprungliga 5D-Ljuskropps-SJÄLV, kvar på Gaia för att hjälpa Henne med Hennes Transmutation till en femte-dimensionell planet. Återigen påminner vi er, våra underbara volontärer till Jorden, om att all rädsla eller ilska som ni upprätthåller inom ert energifält, i själva verket ”ger näring” till de mörka.

Följ därför de uppstigna människornas Väg och välj att sända Villkorslös Kärlek och Violetta Flamman till alla som har gått förlorade till mörkret. Vi Arkturier förstår att vi ber er om att göra något som är MYCKET svårt.

Men när vi ser in i de uppstigandes hjärtan och sinnen, VET vi att ni är redo att återvända till ert sanna, Multi-dimensionella SJÄLV. Återgången till ert Multi-dimensionella SJÄLV innebär att ert mänskliga själv kan stanna kvar på planeten Jorden tills ert Uppdrag är slutfört.

Under tiden kommer NI att bli alltmer uppmärksamma på er femte-dimensionella verklighet gällande ert Rymdskepp eller er Hemmavärld, som ständigt finns tillgängliga för er, för att ni ska kunna:

Besöka er Galaktiska Familj …

Få en lång vila i en fullständigt trygg och villkorslöst kärleksfull omgivning …

Ta del i våra många lektioner i hur ni bäst ska hjälpa Gaia och Hennes människor …

Eller bara Vila och Koppla av efter en lång ”uppdragsresa” på Planeten Jorden …

Vi Arkturier kommer att välkomna er vid dörren!

Vi ser att många av er redan tjänar Gaia genom era dagliga gärningar av Villkorslös Kärlek. Ni alla vet att rädslan är smittsam, men det är även den Villkorslösa Kärleken, som är ett femte-dimensionellt energifält.

Därför helar den Villkorslösa Kärleken, i synnerhet när den används tillsammans med den Violetta Flamman, det som är skadat, den helar också alla skador genom transmutering. Denna transmutation börjar inom medvetandet och den flödar sedan till Hjärtat, såväl som in till Hjärtats flöde av närande blod.

Till att börja med helar den Villkorslösa Kärleken Hjärtchakrat, sedan blodomloppet, sedan nervsystemet, sedan det muskulära systemet och slutligen förbinder det samman alla dessa system till den Villkorslösa Kärlekens FLÖDE.

Eftersom Villkorslös Kärlek är ett femte-dimensionellt energifält, har den ”transmutationens” kraft. Transmutation är inte enbart en healing. Transmutation innebär att resonansfrekvensen i det som blev healat, utvidgar sig till femte dimensionens frekvens.

Med andra ord dirigeras den aktuella frekvensen inom området som ska healas, till att genljuda till den femte dimensionens frekvensnivå.

Transmutation innebär att frekvensen hos en person, plats eller föremål, som blir välsignat med Villkorslös Kärlek och den Violetta Flamman, kan, eller kanske inte är medveten om en ovanlig känsla av kärlek för allt liv. Under tiden tjänar den Villkorslösa Kärleken och den Violetta Flamman stillsamt som ETT för att hjälpa till med botandet av många av de skrämmande frågorna in om er värld just NU.

Det förefaller som om många människor inte känner till vad som pågår. Detta antagande är helt korrekt. Mörkret känner till den Violetta Flammans kraft och spyr ut så mycket RÄDSLA som möjligt. Olyckligtvis för de Mörka – så minns alltfler människor att det NU gäller att återgå till verklighetens högre frekvenser. De kan också minnas att ”Nyckeln till Uppstigningen” är Villkorslös Kärlek.

På grund av att Förenta Staterna var ägnade att bli ”Flampunkten” för den Planetariska Uppstigningen, har de Mörka fokuserat ”Rädslans Vapen” till Förenta Staterna, såväl till alla som Förenta Staterna har lovat beskydda. Javisst, rädsla kan användas som ett vapen, men den Villkorslösa Kärleken är Skölden.

Förenta Staterna var ägnade att bli målet för RÄDSLAN. Vad vi menar med ”rädsla” är att de sammantagna energifält som har ackumulerats inom det Lägre Astral-Planet riktas mot Förenta Staterna.

Sedan behövde man hitta en marionett, eller en oskicklig ”ledare”, för att distrahera mänskligheten från det som egentligen sker.

Lyckligtvis har många av Förenta Staternas medlemmar, såväl som de som USA har valt att skydda, valt att:

”VÄGRA TA DEL I DENNA RÄDSLA!

Förenta Staterna var/är menade att vara Uppstigningens ”flash point”. Olyckligtvis, för de Mörka är medvetna om detta faktum och har riktat sina ansträngningar till att skapa och sprida så mycket rädsla som möjligt.

Därför kallar vi på ALLA de VÅRA som håller på att Uppstiga, att minnas att Villkorslös Kärlek och den Violetta Flamman är motgiftet för rädsla och ilska. Ni har sett hur de människor som har stigit upp från Gaia till de Högre Planen, har vägrat låta rädsla eller ilska sänka sitt medvetande.

Det var i sitt högre medvetandetillstånd som de förmådde påbörja sin uppstigning med ett ständigt flöde av Villkorslös Kärlek. Denna Villkorslösa Kärlek öppnade i själva verket en ljusportal ovanför dem, som ofta var synlig för andra.

Denna Ljusportal var det kommunikationssystem genom vilket de fortlöpande förenade sig och kommunicerade med sina högre uttryck av sina SJÄLV.

På grund av detta ständiga flöde av Villkorslös Kärlek, såväl som Violetta Flamman, som gjorde det möjligt för dem att skapa sina ”mirakler” av healing och att ge näring till andra, kunde mänskligheten förena sig med människor som genomgick uppstigningsprocessen.

Många, om inte de flesta av dem som var i färd med att uppstiga, kom till Jorden för att stillsamt, eller ibland högljutt, påminna människorna om att det förekom en möjlig verklighet av ett utvidgande ifrån en tredje-/fjärde-dimensionell verklighet baserad på Tid och Rum TILL en femte-dimensionell verklighet baserad på HÄR och NU.

Många människor i uppvaknande ”minns” KÄNSLAN av Villkorslös Kärlek och den frihet som följer med vetskapen om att det förekommer högre verklighetsfrekvenser, till vilka de kommer att kunna återvända när de är klara med sin service för Gaia och Hennes varelser.

Mänskligheten håller alltmer på att vakna upp till sitt femte-dimensionella medvetande. Därför förmår de alltmer varsebli högre-dimensionella verkligheter. Vi Arkturier önskar försäkra er alla som står i färd med att Uppstiga, om att det FINNS högre verklighetsversioner till vilka Älskade Gaia slutligen, och i allt högre grad kommer att genljuda.

Gaia befinner sig på ett äventyr av stora förändringar, likaså ALLA Hennes invånare. Det kan förfalla som om: ”Den Mörkaste av Nätter infaller precis före Gryningen”. Javisst, den mörka natten förefaller vara mycket lång, men det finns en hel del transmutation som måste ske innan mänskligheten förmår behandla Gaia som sin ”MODER JORD”.

När väl Landningarna kan äga rum – vilket innebär när väl människorna har tillräcklig kontroll ÖVER de mörka, så att de inte försöker skjuta ner oss och skadar andra – kommer vi, er Galaktiska Familj, med lätthet att kunna reparera det som de mörka har ”haft sönder”.

Men Gaia är en planet av Fri vilja och majoriteten av människorna på Jorden behöver utvidga sitt medvetande tillräckligt för att de äntligen ska kunna minnas att de ALLA har Högre-Dimensionella Uttryck av SJÄLVET.

Det är även hjälpsamt för er alla att minnas att de som vill hjälpa er igenom övergången till en högre-dimensionell verklighet kommer att ”känna sig” som VILLKORSLÖS KÄRLEK, för de har återfått sin förmåga att transmutera verkligheten till en högre resonansfrekvens.

Det finns naturligtvis de som vägrar att förändras. Därför kommer de att fortsätta leva på den 3D-Matris som styr ”illusionen hos en tredje-dimensionell planet”.

När Gaia går vidare med Sin Uppstigning till de högre fjärde- och femte-dimensionella verklighetsdimensionerna, kommer 3D-Matrisen att alltmer separeras från Gaias kropp. Därför kommer den aktuella planetariska varelse som är känd som ”Gaia och/eller Moder Jord” inte längre begränsas av Matrisens lägre frekvenser.

Slutligen, när alltfler av 3D-Matrisen befrias från Jorden, kan Gaia i allt högre grad genljuda till den femte dimensionens frekvens. När Gaia alltmer flyttar till de högre frekvenserna, kommer 3D-Matrisen INTE förmå upprätthålla detta energifält och kommer att lösgöra sig från planeten.

De som fortfarande åtnjuter och/eller behöver den tredje dimensionen, stannar kvar inom 3D-Matrisen. Samtidigt kommer de som är redo att uppstiga tillbaka till sitt ursprungliga 5D-Ljuskropps-SJÄLV, stanna kvar hos Gaia för att hjälpa Henne med Hennes transmutation till en femte-dimensionell planet.

Återigen påminner vi våra underbara volontärer till Jorden om att all rädsla eller vrede som ni håller inom ert energifält, faktiskt ”ger näring” till de mörka. Därför påminner vi er att följa de Uppstignas Väg, de människor som har stigit upp bortom verklighetens tredje/fjärde dimensioner.

Dessa Uppstigna valde att sända Villkorslös Kärlek och Violetta Flamman till dem som hade gått förlorade till mörkret. Vi Arkturier begriper att vi ber er om att göra något MYCKET svårt.

Vi ber er att ”släppa taget” om era sår och att sända Villkorslös Kärlek och Violetta Flamman till varje människa, plats situation eller sak som på något sätt har gjort er illa. När vi alltmer ser in i De Uppstigandes hjärtan och sinnen, uppmärksammar vi de sätt på vilka de är redo att återgå till sina sanna, Multi-dimensionella SJÄLV.

Återgången till ens Multi-dimensionella SJÄLV innebär att det mänskliga självet kan stanna kvar på planeten Jorden tills ens Uppdrag är slutfört. Under tiden kan NI, Anden inom SJÄLVET, besöka ert Skepp under sömnen eller i djupa meditationer, tills ni kallas tillbaka till den femte dimensionen.

Ni kommer ALLA bli alltmer medvetna om er femte-dimensionella verklighet gällande ert Rymdskepp och/eller er Hemmavärld som STÄNDIGT och NU finns tillgängliga för er:

Besök er Galaktiska Familj …

Ta er en lång vila i en fullständigt trygg och villkorslöst kärleksfull omgivning …

Ta del i våra många lektioner i hur ni bäst kan hjälpa Gaia och Hennes människor …

Eller bara Vila och Koppla av efter en lång ”uppdragsresa” på Planeten Jorden …

Vi Arkturier kommer att välkomna er vid dörren!

I själv verket får vi träffa många av er i era Nattliga Kroppar just nu.

 

Arkturierna

Genom Suzanne Lie

 
The Arcturians via Suzanne Lie, October 3d, 2017 – Sananda

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...