Arkturierna via Suzanne Lie, 3:e oktober

 

Oneness7sig

Kapitel 26 – Förberedelse för Första Kontakten – Arkturierna Genom Sue Lie

10-3-16

FÖRBEREDELSER FÖR FÖRSTA KONTAKTEN

Av Arkturierna genom Sue Lie

Kapitel 26

Att Leva Från Er Kärna

Vi, Arkturierna, sänder er denna Överföring från Skeppet med ”Förberedelser för den första kontakten.” Men först vill vi tacka er, för att ni är så lojala företrädare med att jorda högre ljus i er Kärna, liksom inom Kärnan av Gaia.

Vi börjar detta meddelande med att påminna er om att, när ni rör er längre och längre in i frekvensen av den femte dimensionen, blir regeln för, ”det ni tänker, så blir det,” allt starkare. Ert tredimensionella liv har lärt er att ”lyssna på andra och få vägledning utifrån och/ eller från er själva.”

NU måste ni inse, att NI skapar er egen verklighet. Vi är fullt medvetna om den stora utmaningen som finns i att VARA herrar över sina tankar och känslor.

De mörka vet att de har förlorat, så de ”drar ur alla pluggar” för att skapa så mycket rädsla som möjligt. Precis som när Hitler visste att han hade förlorat kriget, ville han förstöra allt han kunde.
På samma sätt, vill de mörka skapa så mycket rädsla de kan, i ett desperat försök att behålla sin kontroll.

Rädsla har alltid varit det viktigaste verktyget för de mörka, eftersom det sänker medvetandet hos de som känner den. Sedan, på grund av de lägre medvetandetillstånden, är det lättare att dras djupare och djupare in i 3D-Matrisen.

3D-Matrisen styrs av tid, polariteter, och ”makt ÖVER andra.” Men dessa tredimensionella uttryck av verkligheten, passar inte in i ett femdimensionellt medvetandetillstånd.

Ja, detta mörker kan invadera er i tankarna och känslorna, när era tankar och känslor består av rädsla, men när ni väl ”flyttar fokuset från rädsla till KÄRLEK” kommer tiden, polariteterna och ”makt över”, att tas bort från ”det ni först uppfattade”, och gå tillbaka till ert tredimensionella medvetande, där de uppstod.

Rädsla, polariteter och makt över andra, är som ett virus ni kan ”drabbas av” när ni går ”ut i den kalla natten” utan värmen av ert eget inre ljus. Ert eget INRE, det interdimensionella SJÄLV, tjänar som skydd mot det YTTRE ”mörkret” som försöker svepa bort era tredje och lägre fyrdimensionella realiteter.

Vi säger, ”försöker svepa bort” eftersom det tredimensionella mörkret är bundet till de lägre frekvenserna, av de tredje och fjärde dimensionerna. Precis som att ni inte kan se en fisk i skyn, eller en fågel i vattnet, kommer ni inte heller att upptäcka någon som styrs av mörker, men lever i ljuset. Men, vissa fiskar kan flyga och vissa fåglar kan simma. Kom därför ihåg, att det aldrig är för sent för någon som har blivit instängd i mörkret, att finna sin väg in i ljuset.

Ja, fler och fler av de yngre medlemmarna i Illuminati, eller vilken term som nu används för de som är ”tjänare av mörkret,” kommer ihåg hur man använder sina känslor, för att KÄNNA skillnaden mellan det som är kopplat till ”makt över”, i motsats till det som är kopplat till ”kraft inom.”

Många av medlemmarna i ”de förlorade”, var en gång medlemmar av ljuset, men många av dem gick vilse i mörkret. Fast vissa, gick vilse i mörkret redan i sin ursprungliga värld, långt innan de ens kommit till Jorden.

Det är de som kom till Jorden långt före Atlantis fall, med avsikten att få ”makt över” de tidigaste människorna, och fick dem genom genetisk ingenjörskonst, att fungera som deras hantlangare.

I själva verket kom de till Jorden, för att få tillgång till Gaias ”tredimensionella planetmatris” eftersom den är baserad på separation genom polarisering, med polariteter av ”bra” eller ”dåligt.” Lyckligtvis, innehåller denna planetmatris också operativsystemet för ”fri vilja” men också separation av polariteter, så att ljuset kunde fly någonstans från mörkret.

Och på grund av dessa polariteter, kan ert jordiska tänkande lätt bli att ”de goda gjorde detta” och ”de dåliga gjorde det”, eftersom Gaias 3D-Matris separerar det ”goda” och det ”dåliga”.

Ofta tror ”de goda – Hjälper Andra” att de kanske är ”dåliga”, och när ”de dåliga – Hjälper sig Själva” tror de kanske att de är ”goda”. Denna växling och sammanslagning av tredimensionella polariteter, skapar sprickor i 3D-Matrisen som gör att det tilltagande femdimensionella ljuset, lättare kan komma in Gaias planet.

Femdimensionellt ljus, genljuder bortom jordens operativsystem av ”tid”, som skapar ”rum” mellan ”olika ställen, begrepp, val och uppfattningar.”

Därför, när det femdimensionella ljuset, alltmer sammansmälter med Gaias 3D-Matris, transmuterar Hennes tre/fyrdimensionella matris, till högre och högre frekvenser. Faktum är, att det finns områden på Gaia, som börjar förvandlas genom resonansen av den femte dimensionen.

Det är också bra att Gaias kärna har varit femdimensionell sedan Lemurernas uppstigning, och senare Atlanternas uppstigning, och att hon bestämde sig för att skapa sin ”Nya Värld” i kärnan av Gaia. De flesta planeter behåller sin högsta resonans av livet, i sin planetkärna.

Gaia var en gång omgiven av en skyddande mantel, så att hennes planetinvånare kunde leva säkert på Jordytan. Tyvärr förstördes Manteln i början av Jordens historia. Sedan dess, har livet varit svårt för er kära planet.

Jorden blev så småningom helt tredimensionell, och tiderna blev svåra, inte bara på Gaias mark, utan också i Hennes vatten, Hennes atmosfär, och till och med solen fläckades av Hennes förorenade atmosfär. I själva verket, samlades föroreningar i alla hennes element, jord, luft, eld och vatten. Dessa element är byggstenar för allt liv på jorden, inklusive mänskligt liv.

Därför, eftersom resonansen av elementen, som en gång var i resonans med den femte dimensionen, sjönk till den lägre resonansen av den tredje och fjärde dimensionen, halkade Gaia allt djupare och djupare in i otaliga illusioner, av den tredje dimensionen.

Eftersom illusioner av separation, hårt arbete, krig och ”makt över andra” fyllde Gaias tredimensionella civilisationer, kom den fjärde dimensionen att fläckas av svart magi, mörka tankar och känslor från ”slöfockarna”, som Gaia kärleksfullt gav en andra chans, till att få bo på Hennes planet.

Dessa mörka varelser, besvarade Gaias vänlighet genom att ansluta sig till, de ni nu kallar Illuminati. Illuminati är som ett datavirus som invaderar operativsystemen, hos var och en vilket gör att tankarna, känslorna och energifälten då faller mot den lägre fjärde dimensionen.

Sedan, eftersom ”virus infekterade dem,” förlorade de kontrollen över sin ”fria vilja”, som var en av de stora fördelarna, med att ta en inkarnation på jorden. Detta mentala virus flyttade Illuminati in i hjärnan på de drabbade, och stängde av alla synapser som är formaterade för att ge ”hjälp till andra.”
Det var på det sättet de mörka varelserna förändrade de ”mänskliga operativsystemen som många en gång levde med för ”hjälp till andra” och gjorde om dem till att ”hjälpa sig själva.”

På grund av dessa växlingar, kan så få leva ett liv med ”hjälp till andra” eftersom detta operativsystem för ”att hjälpa andra: inte kunde få tillräckligt med kraft för att vrida om nyckeln till uppstigning.

Anledningen till att ”hjälp till andra” så småningom kan få kraft att överrida, och så småningom heala de infekterade operativsystemen i den mänskliga hjärnan, är därför ”att hjälpa andra” endast kan ske när man har låtit sitt individuella energiområde anpassa sig till energifältet av Ovillkorlig Kärlek.

Ovillkorlig kärlek är ett energifält som genljuder med den femte dimensionen och bortom. På grund av att den höga resonansen av villkorslös kärlek, kan inte de som finns inom ”hjälp till sig själv” uppfatta, eller ens föreställa sig, att en sådan frekvens finns.

De kan ha läst om villkorslös kärlek i en bok, eller någon kan ha berättat om det för dem , men på grund av deras stora arrogans, kan de inte ens föreställa sig, att något skulle kunna finnas utanför deras ”makt över andra.”

Dessa förlorade varelser, måste hålla fast vid de lögner som de har fått lära sig, och de illusioner de har skapat för att dölja sina mörka gärningar. Man skulle kunna tro att de måste gömma sig bakom detta på grund av att de är så onda.

Sanningen är, att de måste gömma sig från sanningen, eftersom ALLA, även de mörkaste mörka, har en gnista av villkorslös kärlek i kärnan av deras Trefaldiga Flamma i sina Höga Hjärtan.

”Hur kan de ha ett Högt Hjärta?” Kanske ni frågar. Svaret är, att de har valt att bära en mänsklig kropp, och alla mänskliga kroppar har chakran och Höga Hjärtan. Det är inbyggd i operativsystemet för den fysiska kroppen.
Därför att, om de mörka har en fysisk kropp, så måste de ha drabbats av en konstant ”brist på samvete” som göms i ATMAT av deras Höga Hjärta, som innehåller den egna portalen av villkorslös kärlek.

Ovillkorlig kärlek fungerar som en portal för ljus, som förbinder mänskligheten med högre dimensioner. Det är detta sammanhang som gör att de sammanfogade cellerna blir ett foster, fostret blir en människa och människan kommer att födas från modern i en tredimensionell värld.

Ni förstår, Illuminati fruktar stort det Lägre Astralplanet av den fjärde dimensionen, och på något omedvetet eller medvetet sätt, minns de vad som finns på nivån i det Lägre Astralplanet, också känt som HELVETET, efter deras”död” i andra inkarnationer.

Detta minne hålls vid liv i deras medvetande via den Ovillkorliga Kärleken i deras Höga Hjärtan. ”Hur kan minnet av det Lägre Astralplanet lagras i det Höga Hjärtat?” Frågar ni kanske.

Svaret är, att ALLA minnen från era liv i den tredje/fjärde, lagras i era Höga Hjärtan, eftersom det är A och O för alla era inkarnationer på Jorden. Dessutom, om ni expanderar era medvetanden i NUET till den femte dimensionen, måste ni medvetet uppfatta, heala och släppa alla tre/fyrdimensionella sår, från alla era inkarnationer.

”Det är omöjligt” hör vi er säga.

”Ja, det är omöjligt om ni försöker heala er själva genom det tredje/fjärde dimensionella medvetandetillståndet.”

”Vänta en sekund,” hör vi er säga. ”Hur kan vi heala oss själva, i tillståndet av det femte dimensionella medvetandet, när vi bara kan komma ihåg hur man uppfattar den tredje/fjärde dimensionen?”

”Svaret på denna fråga är, Kära Ni, att om ni expanderar ert medvetande till den högsta frekvensendelarna med era tre/fyrdimensionella tankar och känslor och säger …” JAG ÄR HÄR för att hjälpa Gaia, ”då kommer ni att medvetet börja erkänna, minnas och acceptera löftet och ansvaret som ni accepterade, innan ni tog denna inkarnation.

Godkännandet av era löften före födelsen, och godkännandet av det ansvar som detta löfte innebär, gör att ni kommer att känna så starkt inom ert SJÄLV, att ni kommer att kunna ”GÖRA ER AV MED” de lägre dimensionella belastningarna och accepterar inflödet av Villkorslös Kärlek och Högre Dimensionellt Ljus.

Bli inte orolig om ni inte medvetet upplever Villkorslös Kärlek och Högre Dimensionellt Ljus. Många av er har fått höra av andra, och/ eller sagt själva, att ni inte förtjänar Högre Ljus och Villkorslös Kärlek.

Därför måste Kärleken och Ljuset in i ert oskyldiga barn, för att sakta komma framåt genom er medvetenhet, tills det försiktigt smeker ert vuxna medvetande. Så en dag, kommer ni medvetet att uppleva det ljuset och den kärleken, som ni lovade er själva innan ni antog denna inkarnation.

Bryt INTE löftet från ert SJÄLV till er själva. Istället ber vi er komma ihåg denna gåva av Villkorslös Kärlek och Högre Ljus, är er födslorätt.

Eftersom ni bad om denna gåva innan ni tog denna inkarnation, sa ni omedvetet till er själva, att ni förtjänar denna gåva, som er födslorätt. Var snälla mot och ha tålamod med er själva. Livet på den tredimensionella Jorden under er tid av ”tid/rum” har varit mycket svårt, och otroligt grymt.

Många av våra älskade ”Volontärer på Jorden” har brutits ned av grymhet under er tid, och har förlorat kontakten med sina SJÄLV. De många utmaningarna bara för att överleva inom ”den mörkaste natten som kommer strax före gryningen” har varit svåra för alla våra modiga, som har erbjudit sig att ta en jordfarkost.

Ja, kära volontärer, för att hjälpa kära Gaia och hennes invånare, är ni nu i ”den mörkaste natten strax före gryningen.” Det viktigaste är att NI kommer ihåg att ni också är, Budbärare för den GRYNINGEN.

Då ni frigör er från de lögner som har hållit er borta från ert verkliga SJÄLV, kommer ert inre Ljus att börja vakna, och sakta låta er Kundalini stiga upp. Med andra ord kommer det ”mystiska äktenskapet” med Lady Shakti och Shiva att påbörjas. Då kommer kraften av er stigande Kundalini att vägleda Lady Shiva, till hennes Mystiska Äktenskap, med Lord Shiva i Templet av det Inre Ljuset.

Eftersom detta äktenskap återförenar och sammanfogar energifälten av alla era Chakrasystem, kommer er inre Kraft från Rotchakrat till Kronchakrat, att börja processen av uppvaknandet i era dagliga liv.

När ni känner att energifälten i kroppen börjar skifta och gunga, kommer ni lättare in i ”Flödet” för er femdimensionella Livskraft, som söker återförening med det femdimensionella ljuset som ökar i atmosfären av Gaia .

Ju djupare ni är jordade i den femdimensionella Kärnan av Gaia, desto mer kommer ni medvetet att uppfatta Högre Ljus, och desto ”vaknare och medvetnare” kommer ni att bli i er pågående ”Återgång till ert SJÄLV.”

När ni gör framsteg i ert ”tillbaka till SJÄLV,” kommer ni att få” högre upplevelser”, era drömmar blir mer levande, och er fantasi kommer att vägleda er djupare och djupare in i det femdimensionella energifältet.

Om ni avsätter en stund av er 3D-tid/rum, för att förstå att NI har nått nästa oktav av ”själverkännande,” då börjar ert medvetande sin expansion, från det högre fjärde och till den femte dimensionen.

Om ni vill ”ansluta detta ögonblick för att bättre komma ihåg det,” se till att ni delar med er av er gåva av högre ljus till Gaia, och till ALLT liv på Hennes Jord. Eftersom operativsystemet för tredje/ fjärde dimensionen, är baserat på rum/tid, måste ni upprepa er ”förbindelse” tills ni kommer tillbaka till ert NU, av den femte dimensionen.

När ni är klara med ert skifte från Gaias tre/fyrdimensionella operativsystem, och är helt i linje med ert medvetande till Hennes femdimensionella operativsystem, då kommer ni att vara fria från separation, motsatser och polariteter av ljus och mörker.

Ni kommer att finnas inom HÄR för NU, där det inte finns TID eller RUM.
Ert liv kommer inte att bli ”bättre” gradvis, då ni så småningom blir femdimensionella, eftersom ni direkt kommer till NU, med femdimensionell upplevelse, medan ni samtidigt är era NI, på den tredimensionella Jorden och skapar/kommer ihåg er återgång till SJÄLV.

Ni har inte återvänt från ett femdimensionellt perspektiv, eftersom ni aldrig har lämnat det. Ni har aldrig lämnat ert femdimensionella själv. Istället, tillät ni ert femdimensionella medvetande att expandera, i en tredimensionell Jordfarkost.

Ändå var Jordfarkosten bunden av tid/rum, och kunde inte ens föreställa sig att den högre dimensionella varelsen, som kallas vägledning, förståelse och kärlek, var en högre frekvens av er själva.

Var snälla och kom ihåg, att NI inte kan lämna den femte dimensionen, för att komma ner i den tredje, eftersom det inte finns tid i den femte dimensionen, där ni kan ”gå igenom processen för att lämna – eller för att återvända till den femte dimensionen.”

Ni ÄR femdimensionella varelser, som har valt att bära illusionen med att vara en tredimensionell varelse, som kom till Gaia för att dela med er av er inneboende frekvens av femdimensionellt ljus, till ALLT liv, inklusive de förlorade av Illuminati.

Därför ber vi er att skicka Högre Ljus och Villkorslös Kärlek till Illuminati. Vissa kommer att ignorera det, men fler och fler av dem accepterar er gåva, av ljus och kärlek.

Varför gör de det?

Eftersom de är lika trötta på mörkret, som ni är!

Det är NUET.

Välsignelser från Arkturierna

GÅ SAMMAN MED ERT FEMDIMENSIONELLA SJÄLV
Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

 

Du gillar kanske också...