Arkturierna via Suzanne Lie, 4:e november

Oneness7sig

Arkturierna via Suzanne Lie, 4:e november

4:e november 2016, Uppdatering från Arkturierna – Genom Suzanne Lie

 

 

Hälsningar, vi är Arkturierna som kommer till er genom Suzille, trots att hon inte mår så bra i dag. Kanske kommer vårt energiflöde genom henne att hjälpa.

Suzanne: Shawnna, vill du börja med de frågor eller kommentarer du har?

Shawnna: Ja tack. Vi kände att det skulle vara till hjälp om vi checkar in veckovis, för att se om ni, Arkturierna, har någon användbar information att dela med er till oss och andra. Finns det några insikter som ni tycker skulle vara till hjälp just nu?

Arkturierna: Detta sker nu mycket förändringar på planeten Jorden. Det finns många möjliga verkligheter, exempelvis som sammanflätning, separering, sammanslagning. Från vårt perspektiv, när vi tittar på energifältet i Gaias atmosfär i den tredimensionella världen, ser vi att det är ett Violett Ljus som skiner igenom.

Men det finns också en hel del skuggor. Det är nästan som om dessa Violetta Ljusstrimmor går igenom rädslan och mörkret. Det finns en hel del rädsla, särskilt i USA, och på vissa platser i Europa som har haft en hel del utmaningar.

Vi ser de som anslutit sig till Jorden, såsom ursprungsfolken, bönderna, såväl som alla som har kunnat interagera och få kontakt med planetens energifält.

Det finns de som har anslutit sig till Gaias energifält, oavsett om de är medvetna om detta sammanhang eller inte, och dessa människor jordar energifälten av det Violetta Ljuset som kommer in Gaias atmosfär, via högre frekvensers energipaket.

Vi, de högre dimensionella varelserna som bistår Gaia med sin övergång, har sänt mycket Violett Ljus till Jorden. Vi skickar det Violetta Ljuset, eftersom den oktaven av ljus är i samklang med frekvensen av Ljus, som rör sig in i de högsta frekvenserna, realiteter av gammavågor.

Detta Violetta Ljus kan göra en förändring av framtida perceptioner hos mänskligheten som fortfarande lever i 3D-rum/tid, eftersom det kommer att skapa en förändring i framtiden. De jordade varelserna, som är i resonans bortom Gaias tredimensionella planet, och är fria från den tredimensionella matrisen, använder det Violetta Ljuset för att åstadkomma en potentiell realitet, som är fylld med Ljus och Kärlek.
Det finns också potentiella realiteter som inte är fyllda med Ljus eller Kärlek. I detta fall söker det Violetta Ljuset efter de eventuella verkligheter som kan vara skadliga för Gaia, hennes folk, hennes djur, hennes omgivning, och alla komponenter i Gaias Planetariska SJÄLV.

Det Violetta Ljuset av transmutation, söker efter eventuella grå ränder med lägre frekvens, från det rädslobaserade Ljus som släpps ut i atmosfären, genom de många människor som är skrämda av det stora flödet av energipaket som de omedvetet får.

Dessa skrämmande tankar och känslor finns hos mänskligheten, eftersom Jorden befinner sig i stort flöde. Och många människor är rädda för det”okända”, för det är en av mänsklighetens största fasor.

Dessutom, lägger de mörka avsiktligt ut mörka energifält, som skapar känslor av konfrontation i mänsklighetens fyrdimensionella medvetande, och i Gaias fyrdimensionella uttryck av sitt Astralplan.

Vissa människor har mycket livliga drömmar och/eller svårigheter att sova. I meditationerna kan de heller inte komma in i högre medvetandetillstånd, vilket de normalt kan.

Vi föreslår, att om något av detta inträffar, så bör ni inse att ni uppmanas att hjälpa till med jordningen av det Violetta Ljuset, som vi av de Högre Frekvenserna skickar in i Gaias atmosfär.

Vi ber, att alla ni som är vakna och medvetna om de situationer som uppstår i kroppen av kära Gaia, hjälper till med jordningen av det Violetta Ljuset i Gaias fysiska kropp. Det är genom detta jordade Violetta Ljus som Gaia kan använda den transformerande energin, för Hennes transmutation till den femdimensionella, Nya Jorden.

Shawnna, vill du ställa en fråga?

Shawnna: Ja, jag tror att mitt huvudsakliga intresse alltid är, hur vi bäst kan tillföra influenser till den höga potentiella verkligheten, som du nämner skulle vara den högsta frekvensen. Jag antar att det sätt som vi kan hjälpa till med, är genom att jorda den energi som skickas in i och genom oss. Har du några andra förslag på hur vi kan hjälpa till, och vad vi kan åstadkomma just nu?

Arkturierna: Ni som är medlemmar av mänskligheten, om ni använder er själva som portaler för liv och ljus, är ni till stor hjälp för att föra de högre energifälten i Gaias planet. Eftersom det fortfarande finns mörker i Astralplanet, särskilt nu eftersom det sker så många förändringar, som ofta skrämmer människorna. Det finns också en hel del rädsla för vad de mörka placerar, i de lägre underplanen av det fyrdimensionella Astralplanet.

Lyckligtvis, när förebuden av Ljus, de uppväckta, öppna sina portaler av Ljus, kan de dra den högre frekvensen genom dem. Våra volontärer som tog jordfarkoster, kan faktiskt dra Högre Ljus genom sina fysiska kroppar, och in i Gaias kropp.

Det som NU händer, är att fler och fler människor medvetet accepterar det Högre Ljuset när det rör sig genom kroppen. Först tillåter de att det Högre Ljuset transmuterar dem själva, vilket gör att de får en mycket större kraft och intention, för att dela transmutationen med planeten.

I gengäld, jordar planeten Gaia människorna, så att de kan ta in högre och högre energifält, utan att skada de ömtåliga tredimensionella farkosterna. Det som är av stor betydelse, är att dessa transmuterade erbjuder sig själva som ”mänskliga portaler.”

Som ”mänskliga portaler”, tar de de högre frekvenserna av ljus och strålarna av transmuterande Violett Ljus genom sin portal, och hela vägen ner till kärnan hos Gaia. I Sin Kärna, delar Gaia dessa högre energier med mäktiga varelser, som väntar i Gaias femdimensionella kärna, för att hjälpa de på ytan att transmutera hela planeten.

Shawnna: Finns det någon ”kritisk massa” för att kunna skapa den högsta potentiella verkligheten?(Kritisk massa = den minsta mängd radioaktivt material som kan upprätthålla en självständig kedjereaktion

Källa: Synonymer.se. Övers. anm.)

Arkturierna: Ja, den ”kritiska massan” är en viktig del i denna process. När detta tillstånd kommer, blir det en klyvning av verkligheten, eftersom det finns medlemmar av mänskligheten som egentligen inte hör hemma där.

Dessa varelser är slöfockar som inte har kunnat nå den ”kritiska massan” som skulle underlättat deras tidigare planetuppstigning, eftersom dessa förlorade också förlorade i illusionen av ”makt ÖVER andra.” Dessa slöfockar har gått från verklighet till verklighet, från planet till planet.

Deras uppgift har bestått av att vara ”representanter för mörker och rädsla.” Dessa förlorade varelser flyttar till tredimensionella planeter, för att uppleva motsättningar mellan mörker och Ljus. Då Gaia flyttar in i sitt femdimensionella uttryck av sitt SJÄLV, kommer tid/rum som skapar separation, att slås samman till NU av ETT, vilket skapar enighet med allt liv.

Mörker kan inte överleva i frekvensen av det femdimensionella Nu. Det som kommer att ske är att, precis som när ett torrt löv kastas i elden, så kommer dess lägre resonansfrekvens att omedelbart förvandlas till en del av elden. Å andra sidan, kommer de som vill låta sig omfamnas med energifält av Ljus och Kärlek, att uppleva en stor transmutation i sin verklighet.

Nu vill vi låta dem veta att, initialt så är det inte särskilt komfortabelt, eftersom det som kommer att ske med mänskligheten, är mycket av det som kommer att ske med det mänskliga samhället som helhet, eftersom mörkret måste komma upp till ytan.

Eftersom mänskligheten har lärt sig att dölja mörkret djupt inne i sitt undermedvetna, så måste det avslöjas på planeten Jorden, så att mänskligheten kan använda den Violetta Flamman och Ovillkorlig Kärlek, för att förvandla mörkret och läka smärtan med Ovillkorlig Kärlek.

När ”smärtan som skapade mörkret/rädslan” är blottlagd, kan den slutligen bli botad med gåvan av Ovillkorlig Kärlek. Människor, vare sig de vet det eller inte, representerar Jorden via deras elementära system, som är exakt detsamma som Jordens elementära system.

Därför, då människor ändras inom sig, kommer de att hjälpa Gaia att göra sin ändring inom sig själv. För att kunna frigöra det som är av en lägre frekvens, så måste individen, eller planeten, bli medveten om vad de frigör.

Upplevelsen av att bli medveten om sina inre rädslor, sina inre konflikter, tidigare liv, och att bli fullt medveten om vad som verkligen händer, kan vara en av de mest skrämmande aspekterna av det tredimensionella livet.

Eftersom rädslan ersätts med sanningen, kommer rädslan upp till ytan, där den kan bli ovillkorligt älskad, eftersom Ovillkorlig Kärlek är ett motgift mot all rädsla. Då kommer den Ovillkorliga Kärleken att tillåta mänskligheten, att medvetet konfrontera mörkret som fortfarande är en del av Gaias tredimensionella operativsystem.

Gaias tredimensionella operativsystem, är ett operativsystem i vilket det finns polariteter av ljus och mörker. Det som kommer att hjälpa Gaia att flytta in i sitt femdimensionella operativsystem, kommer att bli stängningen av dessa polariteter av ljus och mörker, och det flyttas då till vetskapen av sanningen. Sedan kan sanningen heala vågorna av mörker, med vågorna av högre ljus.

Även i det femdimensionella tillståndet av medvetande, kan ni medvetet uppfatta alla polariteter, liksom de polariteter som finns ”mittemellan”. Med andra ord, de uppfattas inte längre som ”separata”, eftersom ni kan se ”mittemellan” det som förenar polariteterna i ETT.

Så länge våra mänskliga representanter, som är modiga nog för att vara förkroppsligade nu, skyddar sig med Ovillkorlig Kärlek och med den Violetta Flamman, har de en sköld runt sig som skyddar dem, medan de arbetar för Gaia.

Den andra saken som skyddar mänskligheten, är att när de gör arbetet för Gaia integrerar de sina energifält i planetens energiområde. Denna sammanslagning av människa och planet, erbjuder mänskligheten en hel del skydd, för då får människor kraft, och energifält på hela planeten. Därför kan de utföra större saker oftare.

Eftersom så många av er är representanter, och har valt att vara inkarnerade nu, rekommenderar vi att ni kommer ihåg ert femdimensionella själv, på en medveten nivå. Kom ihåg den del av ert multidimensionella väsen, som tjänstgör på ett Rymdskepp, eller kanske i er Egen Värld.

Anslut sedan er själva, fläta samman er själva, med detta högre dimensionella uttryck av vilka ni verkligen är. När ni integrerar ert eget högre dimensionella uttryck av ert själv, i ert fysiska medvetande, då kan ni sedan skicka in det i Gaias kärna, vilket gör att ni kan känna er trygga när ni hjälper henne.

Vi Arkturier är medvetna om att vi har sagt detta flera gånger, men vi är också medvetna om att under utmaningarna i er nuvarande verklighet, kan denna information inte upprepas tillräckligt ofta.
Shawnna: Jag tycker att det är till stor hjälp, att ni talar om för oss vad vi kan använda oss av, för att kunna bidra på det största, mest effektfulla sättet. Så jag tror att det är en perfekt beskrivning av vad vi kan göra.

Arkturierna: Ja, och ett sätt som medvetet och aktivt bidrar till planetens övergång, och ni börjar se den mörka sidan, den skrämmande, utmanande sidan av verkligheten, ur en helt annan synvinkel.

Ni kommer att förstå att ni inte är offer. Istället är ni krigare för Ljuset! Som krigare för ljuset, kan ni hamna i situationer då ni inser, att för att kunna expandera ert medvetande så måste ni ta tag i era egna rädslor, era egna tvivel och era egna frågor.

När ni gör det, kanske ni inser att, ”NEJ, det är inte något fel med mig! NEJ, jag är inte en dålig människa! Jag är en individ som transmuterar min verklighet i den högre frekvensen. Och genom denna omvandling, kommer jag att bli medveten om delar av mig själv som jag upplevt tidigare i livet, och varit tvungen att bortse ifrån, varit tvungen att ignorera.

”Jag hade inte styrkan att möta denna del av mig själv, och jag hade inte styrkan att möta att jag inte bara var en människa, utan att jag är en multidimensionell varelse, och nu måste jag vakna upp till dessa högre frekvenser av mig själv dagligen, och särskilt till de delar av mitt liv som är utmanande.”

För det är de utmanande delarna i livet som gör att ni kommer att växa. Det är de utmanande delarna i er liv som gör att ni kommer att minnas er egen högre frekvens av ert själv, på det medvetna, aktiva, interaktiva steg-för-steg-sättet.

Shawnna: Jag tycker att det alltid är en bra påminnelse när vi möter de utmaningar som arbetar för en lösning av polariteterna, att släppa rädslan och transmutera vår värld. Det är bra att ha den hjälp som ni ger, så att vi på ett effektivt sätt kan vara portaler av Ljus, och hjälpa andra att inse sanningen om vad som sker, samt hur vi kan uppfatta dessa sanningar från vårt högre frekvensmedvetande.

Arkturierna: Ja, och eftersom tillståndet i era liv går igenom stora förändringar, vill vi också gratulera er ALLA.

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...