Ärkeänglarna, Elohim, Uppstigna Mästarna via Suzanne Lie, 8 januari, 2017

Älskade,

Vi kommer till er i NUET för att påminna er om att Gaia lever. Vi ber er dessutom, ni uppvaknade människor, att föra budskapet vidare på alla möjliga sätt. 2017 är året då människor komma att minnas att de INTE bara är sina kroppar på jorden. Under 2017 kommer människor börja förstå att Gaia är Levande Varelse.

Genom att mänskligheten ”växer upp” och släpper sin själv-absorberande natur, kommer de att FÖRSTÅ att Gaia LEVER. Kommer de att förändra sitt beteende då? Många, om inte de flesta, människor tror att de ”bara” är besökare på Jorden för de inser inte att mänskligheten och Jorden är ETT.

Av den anledningen, skräpar de ned Gaias planet, mördar Hennes växter och djur, och hugger ned Hennes magnifika träd. Skulle du hugga ned ett träd i din grannes trädgård? NEJ, din illusion är att det är ”grannens träd”. Men du tar miste i det antagandet eftersom trädet är Gaias träd.

Skulle du slänga skräp på din väns golv när du hälsar på hemma hos denne? Er illusion är att det är ”deras” hus. Skulle du säga till deras barn eller skrika åt deras husdjur? NEJ! Du skulle visa respekt för andra människors hus och barn. Men hur många människor visar respekt för Gaias planetariska hem eller Hennes barn av flera olika arter?

Om du läser den här artikeln vet vi att vi inte behöver påminna dig om att Gaia lever. Vi sänder den här artikeln till dem av er som läser den så att du kan skicka den vidare till andra, som sänder den ytterligare vidare till andra som kanske inte vet att Gaia lever.

Faktum är att Gaia är en levande, intelligent, multidimensionell varelse, precis som en uppvaknad människa. Förstår ni hur mycket ni har gemensamt med Gaia? Ni andas samma luft, skyddar samma vatten, njuter av samma berg och känner värmen från samma öknar.

För många medlemmar av mänskligheten har glömt eller aldrig tänkt på att Gaia är en levande varelse. För många människor är Gaia ”ett ting”. Därav att dessa vilseledda människor inte känner något åtagande i att tacka deras Värdinna för att hon tillåter dem att ”stanna i Gaias hem”.

Djupt inom sig känner alla människor att Gaia lever, men ”makten över andra” människorna tog nästa steg till ”makten över planeten”. Kan ni förstå att ”makten över” andra fyller ett behov hos dem som inte finner ”Kraften Inom”.

Människor som söker makt över andra är alla offer för andra som har ”makten över” dem. De flesta av dessa mörka var inte födda så. De blev indoktrinerade till att vara så. Emellertid, genom att Gaias frekvens höjs mer och mer in i femte dimensionen, kommer de som lever via ”makten över andra” att få tillbaka det energifält som de sänder ut.

Det har naturligtvis alltid varit så att den energi som ges ut kommer tillbaka till sändaren. Tiden har emellertid ofta gjort att återkomsten av den energi som sänts ut sker långt efter att den sänts ut. Därav av sändaren inte fick en känsla av ansvar för de energifält som deras agerande skapat.

Därför behövde de inte ta ansvar för vad de gjort. Dessa vuxna hade förmåga att ta makten över andra och komma undan med det under längre tid än ni önskar veta. Detta scenario är emellertid på väg att förändras.

Genom att Gaia blir mer och mer en del av femte dimensionen blir tiden mellan vad som ges ut och när det kommer tillbaka kortare och kortare. Så småningom kommer alla energi som sänds ut på samma gång sändas tillbaka till sändaren.

Gaias ”energi ut = energi tillbaka” operativa system fungerar mycket som en dator. Den har ingen rädsla för konsekvenser av agerande och ingen möjlighet att förändra sitt eget operativsystem.

För länge sedan löste de mörka koden för ”energi ut = energi tillbaka” genom att skapa krig, död, svält och ödeläggelse av mark, djur och människor så att det ursprungliga systemet kraschade.

På grund av att beskyddarna av Gaia var inbegripna i att motarbeta krig, försöka stoppa krig och att ta emot mutor från de mörka, lade de inte märke till det enorma lidande som omgav dem. Hur kunde beskyddarna bli så korrupta? Svaret är pengar och rädsla – pengar och rädsla – och mer pengar och rädsla.

När de, såsom större delen av mänskligheten, inte hade några pengar (vilket skapades av de mörka) blev de rädda för sin egen och sina familjer skull. I den situationen, eftersom deras medvetenhet var lamslagen av rädsla, kunde de inte finna lösningen.

Rädsla fungerar som bromssystem för medvetenhet. När du är rädd går hela kroppen i försvar, och du glömmer allt om effektiv offensiv. Gaias krigare har funnit effektiva offensiver, men det har ofta kostat dem livet.

Vi vill att ni ska veta att även om deras död är tragisk så har de planterat ”Fröet om Hopp/Seed of Hope”. Så länge det fanns hopp om förändring till det bättre, fann Gaias krigare modet att stödja sin planet.

Ofta var det enda de kunde göra att gömma sig för Illuminatis mörka trupper, men det gav åtminstone krigarna möjlighet att överleva för att tjäna ännu en dag. Sedan, dag efter dag och många fler dagar efter dagar, slogs de för Sanning och Rättvisa mot Illuminatis Lögner och Orättvisa.

Gradvis började något unikt växa fram bland Gaias beskyddare. De började se en verklighet som de mörka inte ens kunde fantisera om. Till en början var det en person i taget som såg ”Visionen/the Vision” som man började kalla det.

Emellertid var det så att de första som uppfattade denna nya verklighet oroade sig för att det endast var en illusion, och andra skrattade åt dem om de delade sin vision. Men så småningom kunde några inte hålla sig längre utan bestämde sig för att dela vad de såg.

Då hände DET! När en person till slut delade sin erfarenhet, hade en annan person modet att dela sin, och sedan ytterligare den person och ännu en. Gradvis blev flera ”pusselbitar” av visioner grundade på Gaias mark.

Dessa pusselbitar var synbara endast för de människor som hade expanderat sitt medvetande i den mån att de kunde se de första visionerna. Sedan för att göra sin vision mycket tydlig skapade de bilder av vad de såg in sina hjärtan och sinnen.

Dessa människor blev ”The vision seekers” som plötsligt började driva på sökandet efter en vision hos andra. Till slut fick alla Visions seekers budskapet att skapa en bild, en modell, ett musikaliskt stycke, en dikt och/eller en berättelse om deras vision.

Till allas förvåning, när alla satte in sin personliga, fysiskt manifesterade, vision i ett enda stort collage av många uttryck, kunde alla se den sammansatta bilden. Ni förstår, innan ”pusselbitarna” sattes samman, trodde alla att de var alla separata bilder, av separata visioner.

Men allt eftersom alla uttryck lades ut i ett ENDA uttryck, förstod alla att de såg samma bild, men från deras egna separata uppfattningar.

När bilderna inte längre var separata, flöt alla separata uppfattningar ihop till en bild av deras gemensamma vision. Det var då de förstod att deras bilder formades av skiftande lager av ljus flödande över, under, runt och genom det sammansatta uttrycket.

Det var då som de förstod att denna sammansättning formade ett budskap- ett Ljusets budskap. I det NUET, trädde Ärkeänglarna in i the Vision seekers hjärtan, Elohim omslöt deras multidimensionella sinnen och de Uppstigna Mästarna fyllde deras expanderade röster med budskap om kärlek och ljus.

En i taget började de att tala. Då i den stund som de sammanfogades med det kollektiva medvetandet för att skapa ett kollektivt budskap, sammanfogades deras röster till Enhet för att skapa det budskap om ljus som fyllde dem som individer till förenade, Själar.

”Älskade NI”, budskapet fyllde luften, jorden såväl som the Vision Seegers tankar och känslor. Er tid av fångenskap i illusionen om fast form kommer till sin slutsats. Det är NU dags att erkänna fullt ut att NI är Ljusvarelser!

På grund av att ert inre ljus expanderar, kan ljuset uttrycka dina tankar och känslor utan bördan från fysisk form. Dessutom, bär ljuset som ständigt rör sig genom dig, budskap som du vet att du måste dela.

På samma sätt som du hade din egen bild, som sammanfogades till att skapa en kollektiv bild, förs ditt budskap om ljus samman för att skapa ett kollektivt språk för budskap om ljus. Vi påminner er, NI är ”Budbärare av Ljus!”

Var och en av er kommer ta emot ert personliga budskap om ljus, vilket kommer sammanföras med andra personliga ljusbudskap. Den här processen handlar inte om ”borde jag?” eller ”kan jag?” den här processen handlar om att erkänna det Ljusspråk som finns inbäddat i era dagliga 3D budskap.

Naturligtvis behöver du först lära dig/minnas hur du känner igen det Ljusspråk som försiktigt är inbäddat i ditt dagliga liv. Du kanske inte känner igen det ännu eftersom du glömt hur du talar ljusspråk under dina många fysiska förkroppsliganden i 3D Världen.

Många av er har befunnit er i ”aktiv tjänst” tjänande Moder Gaia. Därav att du har haft många jordfarkoster under olika tidsepoker i Gaias långa tjänst som en tredimensionell planet.

Nu minns du ditt sanna multidimensionella JAG som också har en farkost på jorden. Om du minns helt ditt Multidimensionella JAG under det att du är i din jordfarkost, kommer du att röra dig in i och genom din uppstigningsprocess.

Vi har varit oroliga för våra vänner och vår familj som frivilligt tagit en jordfarkost, men nu har tidvattnet vänt. Ni minns att NI är Ljus. Därav ser ni ljus, hör ni ljus och talar ni ljus.

Detta ljus är inte beroende av tid och plats. Faktum är att det är det multidimensionella ljus som från början hjälpte dig att förena dig med enhetligt medvetande, som startade upp ditt ”stora äventyr”. Den lägsta frekvensen av detta ljus är den femte dimensionen.

Alltså, det här ljuset, och ljusspråket, svarar på NUET av det ENDA. Det är kontakten med det ”tidlösa NUET” som sammanför de många dimensionerna och frekvenserna av ditt Multidimensionella JAG till ETT av ditt NU.

Det är det högre dimensionella ljuset som blandar ditt Multidimensionella Sinne med din Strupe och ditt Högsta Hjärta. Via den här kontakten kommer du snabbt, eller långsamt, beroende på ditt val, börja minnas hur du talar och förstår ljusspråk.

Det kräver mod att minnas Ljusspråket från ditt Multidimensionella JAG, eftersom det minnet kommer att försätta dig i transmutation som är bortom allt du tidigare upplevt i någon av dina tidigare inkarnationer på Gaia.

Ett av de största problemen som de Uppstigna kommer att möta, är sin blygsamhet. Deras blygsamhet kommer att säga ”Du är så självgod! Vem tror du att du är?” Dessutom, om du agerar utifrån ditt verkliga JAG, kommer människor tycka att du är konstig och inte vilja vara kring dig.

Det är nu du måste ta ditt sårade förflutna till ditt hjärta för att helas av Ärkeänglarna. Du har förmodligen en särskild Ärkeängel som alltid följt dig, men du har kanske inte vågat berätta det för någon, men människor har viskat om sin ”Skyddsängel”.

Tillåt dig själv att fortsätta minnas att du är en multidimensionell varelse som INTE är begränsad till mänsklig form. Du har troligen haft flera olika former, liksom jordfarkoster som du haft under dina många inkarnationer på Gaia. Du kanske till och med minns formen av ditt fem dimensionella JAG på ditt Galaktiska Rymdskepp, och/eller din Hemmavärld.

Det är NU tid för ALLA av er att minnas de många andra uttryck som ditt multidimensionella JAG har. Då kan du sammanföra alla dina multidimensionella uttryck av ditt JAG till EN varelse så att du starkt kan förbättra din kraft av Ovillkorlig kärlek och Transmutation.

Kom ihåg att ”transmutation” inte är samma sak som ”transformation”. Med transformation tillförs nya element, nya väsen, tankar och känslor till en till synes tredimensionell upplevelse för att ”förskjuta ditt medvetande över kanten” in i det fem dimensionella NUET.

När du transmuterar din farkost, tillför du inte något. Istället använder du den Violetta Strålen av Transmutation för att Stråla, Stråla, Stråla den Violetta Strålen till Ljus, Ljus, Ljus! På det sättet expanderar du faktiska resonansen, den vibration Ella frekvensen, av din kropp till att vibrera till det frekvenstal som råder i femte dimensionen och bortom.

Välsignelser till alla kära Vision Seekers, och snälla kom ihåg att det du SÖKER är det du FINNER. Därför, sök inom dig själv för att finna DITT SANNA JAG.

 

Översättning: Anneli Davidsson www.st-germain.se

 

http://suzanneliephd.blogspot.ch/2017/01/the-vision-seekers-by-archangels-elohim.html

 

Du gillar kanske också...