Arkturierna via Suzanne Lie 7 april, 2016

Oneness7sig

Arkturierna

via Suzanne Lie

7 april, 2016

ATMAN och Elementalerna

Kära Alla som håller på att uppstiga!

När du fortsätter din process med att återvända till ditt Multidimensionella JAG, kommer du att släppa taget om de beståndsdelar i ditt jag som inte längre behövs. Samtidigt kommer du att betona alltmer av din avsikt vid det JAG som du håller på att bli. När du fortsätter med din metamorfos, kommer ditt inre barns lilla röst att utropa: ”Låt mig följa med dig”.

Vi påminner dig om att komma ihåg att välkomna ditt Barn-Jag till ditt Hjärta. Ditt ”barn” är ditt Gudomliga Barn som blev den som du identifierade dig med innan du påbörjade din uppstigningsresa. När du tar in ditt Gudomliga Barn in i ditt hjärta så släpper du taget om ditt fasthållande vid det tredje/fjärde-dimensionella Hjulet av Liv och Död.

Ditt Gudomliga Barn representerar dina första åtta celler som finns sparade i din ATMA i den Trefaldiga Flamman i ditt Högre Hjärta. Inom de första åtta cellerna finns allt som du har lärt dig från dina många inkarnationer på den fysiska Jorden. Dessa åtta celler innehåller också mönstren av de liv, i vilka du återvände till ditt JAG, steg upp, i dina andra inkarnationer.

När du dog, återvände du till Hjulet av Liv och Död i planeten Jordens fjärde-dimensionella aura. När du uppsteg, återvände du å andra sidan till din femte-dimensionella Ljuskropp. Det är din Ljuskropp som bär dig över Det Stora Tomrummet mellan den fjärde dimensionen och den femte dimensionen och bortom dem.

Under eran av den planetariska transformationen kommer många uppstigande att kalla sitt Gudomliga Barn in till sitt Hjärta för att bryta all förbindelse med Hjulet av Liv och Död. Många av er som har kunnat återvända till mycket högre dimensioner, väljer att förena er med världen på tröskeln till den femte dimensionen för att assistera i skapandet av den Nya Jorden.

Vänligen kom ihåg att det i varje version av den femte dimensionen och bortom den, INTE existerar någon tid. Därför håller du på att träda in i en verklighet som alltid har existerat och samtidigt befinner sig i skapandets process.

I verkligheten är det så att närhelst du gör interdimensionella resor, så förenar du din storslagna multidimensionella essens med en verklighet, som återställer din essens, såväl som hela verkligheten. Denna återställning skapar nya valmöjligheter och tillfällen som inte existerade före ditt inträde.

På det här sättet kan du träda in i en verklighet som har existerat bortom tiden, eftersom din närvaro samtidigt skapar en förändring inom den världen. Kära uppstigande, ser du hur stor kraft du har inom dig? Du har förmågan att förändra en hel verklighet genom att sammanblanda din essens med denna verklighet.

Inom din tidsbundna jordiska farkost, kan du faktiskt påverka Kollektivet och det Planetariska Medvetandet i och med vartenda andetag som du tar. Visste du att din andning har en sådan kraft?

Ditt första andetag vid födelsen indikerade att du var vid liv (inloggad i 3D-Spelet) och ditt sista andetag när du dör indikerar att du är död (utloggad från 3D-Spelet). Med andra ord, inträder din Andliga Essens din form vid födelsen och lämnar din form vid döden.

Men eftersom du är din egen andliga essens, så har du inte fötts, inte heller dör du. Det är din form som är född och din form som dör. Kom ihåg, att för att kunna träda in i en form-baserad verklighet, så måste du först skapa en kropp som är baserad på denna verklighets molekylära resonans och gestaltning.

Sedan, när din kropp fullständigt har formats, kommer Anden in i denna form. När du träder in i en verklighet som är bortom all form, kalibrerar du bara ditt medvetande till frekvensen i denna verklighet och blandar ditt medvetande med denna verklighet.

Den Nya Jorden genljuder med tröskeln mellan formens tredje och fjärde dimensioner och den femte dimensionens högre undernivåer, där formen är ett alternativ och inte längre en indikation på att man är levande eller död.

Som en förberedelse för din resa över tomrummet mellan den tredje/fjärde och den femte dimensionen, befinner sig din fysiska form i processen av att transmutera till en Ljuskropp. Men när din form transmuterar till en högre frekvens i sitt uttryck, så gör även din hela verklighet samma sak, för planeten Jorden håller också på att stiga upp.

Därför håller både människorna och planeten på att omkalibrera sina former till allt högre frekvenser. Eftersom din form/kropp består av elementen i den verklighet som du upplever, när din verklighet transmuterar till frekvenser, så måste du matcha detta frekvens-skifte för att kunna stanna kvar inom denna verklighet.

Därför håller ditt medvetande ständigt på att omkalibreras till allt högre ljusfrekvenser och din kropp måste också omkalibrera sig själv. Om ditt medvetandetillstånd blir mycket högre än din kropp, ”dör” du, eftersom ditt medvetande är för högt för att kunna omfattas av farkosten av den lägre frekvensen.

Din jordiska farkost omfattar de tredje-dimensionella uttrycken jord, luft, eld, vatten och ande/eld. De fjärde-dimensionella uttrycken i dessa element i din kropp är kända som Elementaler. Jord-Elementalerna kallas Gnomer, Luft-Elementalerna kallas Sylfider, Eld-Elementalerna är Salamandrar, Vatten-Elementalerna är Undiner och De Eteriska Elementalerna representerar den levande Anden inom all form.

De fjärde-dimensionella Elementalerna upprätthåller inombords Gaias andning och delar Hennes essens med dig via din inandning.

Med vartenda in-andetag tar Elementalerna in de högre frekvenserna i Gaias form i Kroppen (Jord- Elementaler), Andningen (Luft-Elementaler), Nervsynapserna (Eld-Elementalerna), Blodet och den Cerebrospinala Vätskan (Vatten-Elementaler), och Medvetandet (Eteriska Elementaler) i din jordiska farkost.

Sedan andas du ut ditt högre medvetande-uttryck för att bidra till Gaias transmutation, precis som Hon har delat med sig av sin transmutation med dig.

  • På detta sätt balanseras din transmuterande form (Jord) med Gaias transmuterande jordform.
  • Din transmuterande andning (Luft) med Gaias transmuterande atmosfär.
  • Ditt transmuterande nervsystem (Eld) med de transmuterande förbindelse-synapserna inom Gaias ”elektriska” system.
  • Transmutationen i alla dina kroppsvätskor (Vatten) harmoniseras med Gaias transmuterande vattenvägar och massiva oceaner.

När ditt Medvetande transmuterar från eteriskt (fjärde-dimensionellt) till Andligt (femte-dimensionellt), harmoniseras ditt personliga medvetande med det planetariska medvetandet, vilket håller på att transmutera från att vara tredje/fjärde-dimensionellt till femte-dimensionellt.

Gaias fysiska framställning är den tredje/fjärde-dimensionella Jorden och Gaias femte-dimensionella framställning är den Nya Jorden.

När ni alla som håller på att uppstiga, förenar ert personliga medvetande med Gaias planetariska medvetande, så väl som med Hennes SAMTLIGA invånare, bidrar ni i hög grad till den planetariska uppstigningen.

Samtidigt bidrar den stora massa som omfattas av Gaias uppstigande kropp, till din personliga uppstigning. Du gynnas också av den extra fördelen av en fridfull övergång till den Nya Jorden, för du omges och skyddas av hela den uppstigande planeten.

Utmaningen i denna gestaltning av uppstigningen, eftersom det finns många versioner av uppstigningen, är den att du lätt skulle kunna tvivla på att du håller på att uppstiga, för du lämnar ingenting. Om du uppsteg bortom planeten, skulle du dra ifrån denna verklighet och känna att du lämnade Jorden. Då skulle du få ett fysiskt bevis på din uppstigning.

Men att vara beroende av fysisk bevisning är inte förenligt med uppstigningen. I stället är det bäst att släppa taget om ditt egos behov av bevis, och att lita på ditt inre vetande att, eftersom du och Gaia är ETT, så stiger ni båda upp tillsammans. På det sättet inbegriper ÅTERKOMSTEN både människorna och planeten.

Vi ansluter oss kärleksfullt till er när vi alla återvänder som

ETT Folk och EN Planet.

Arkturierna och er Galaktiska Familj.

 

The Arcturians via Suzanne Lie, April 7th

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...