Mike Quinsey Kanaliserar sitt Högre Själv – 8 april 2016

et-contact

Kanaliserat meddelande

Kaoset fortsätter runt omkring er, men det skulle ha varit så mycket värre om det inte hade varit för den Galaktiska Kraften. De mörka är förvirrade och förlorar kraften av att diktera hur era liv ska se ut, för om de hade gjort det skulle ni ha hamnat i ändlösa globala krig. De har dock stoppats i sitt uppsåt och ett världskrig har förhindrats. Med tiden kommer alla sådana grymheter att stoppas, och så småningom kommer det inte att finnas några beväpnade konfrontationer alls. Freden närmar sig, och den kommer att vara av en bestående karaktär, vilket så småningom gör att Jorden bli helt återställd till sin ursprungliga skönhet. Denna period kommer att innebära en stor tillväxt i er evolution, då den nya Jorden framträder och en stor Galaktisk Tidsålder börjar, som snabbt för er framåt till många spännande möjligheter.

Många själar har fortfarande stängda sinnen och kommer inte att kunna utnyttja de många möjligheterna, som kommer i deras väg. Naturligtvis kommer det att finnas en viss grad av uppvaknande, men förutsättningen för att gå framåt vid denna tidpunkt, är att själarna har förberett sig på ett lämpligt sätt. Under hela tiden ges hjälp till er och den är alltid tillgänglig, så kom ihåg att kalla på de högre krafterna när ni behöver det. Genom att göra det så kan era Guider säkerställa att ni följer er livsplan, vilket är viktigt för er utveckling. Många själar har kommit till Jorden för detta speciella tillfälle, och detta kommer inte att upprepas på väldigt länge. Nya uppfinningar kommer att introduceras, vilket kommer att höja er livskvalitet, och ni kommer att tycka att förändringarna kommer snabbare än någonsin.

Ert Universum sjuder av liv på nivåer som mestadels är steget före era egna. Ni kommer därför att bli mycket välkomnade för era framsteg, och kommer att träffa många olika civilisationer. Det innebär att ni kommer att behöva utveckla ett helt annat tankesätt än nu, och vara redo att acceptera de många förändringarna som behövs för er förståelse av Livet. Ju tidigare ni kan öppna ert sinne för ett annat sätt att se saker, desto snabbare kommer ni att göra andliga framsteg och utvecklas. Många själar har blivit hjärntvättade genom att tro på läror som medvetet har hållit er tillbaka, med verktyg av skrämseltaktik och kaos. Dock kommer sanningen att komma fram och ingenting kan någonsin hålla den tillbaka, och genom att vara omdömesgilla kommer ni att ”känna” vad som är rätt och kan tro på. Hitta en källa av Ljus och håll fast vid den, så att den kan användas som ett mått på informationen ni får. Vanligtvis kommer själar instinktivt att veta vad som är sant, och kan därför använda känslorna som infinner sig. De flesta av er har utvecklats tillräckligt mycket för att kunna uppleva Uppstigningen. Det är verkligen värt ansträngningen med att se till att ni håller er på rätt väg.

Nu närmar sig tiden då ni öppet kommer att kunna samtala med era Guider, så glöm inte att ni mentalt under tiden kan kontakta dem. De övervakar era aktiviteter och försöker hålla er på den rätta vägen. De kan hjälpa er så att ni följer er livsplan, och hålla er borta från problem, även med att rädda era liv, om det inte är förutbestämt i er livsplan. Så glöm inte att era Guider är Välvilliga och Kärleksfulla varelser, som tjänar Ljuset. De känner er förmodligen bättre än ni känner er själva, varför ni gör klokt i att följa deras maningar. Lyssna till rösten i huvudet som ofta varnar för farorna i de åtaganden ni är på väg att göra.

Denna gång är speciell eftersom ni är inne i en mycket viktig period, och ni av Ljuset har nu tillräcklig befogenhet att kunna förhindra störningar i processen för upplysning, och införandet av de förändringar som länge har utlovats. Så det är nu bara en fråga om en sista period, med att knyta ihop lösa ändar, och allt ska vara klart för nästa steg. Detta år betraktas fortfarande som ett år av många avslöjanden och förändringar, och kommer verkligen att signalera ankomsten av den Nya Tidsåldern. Ni Ljusarbetare är otvivelaktigt fullt förberedda, efter att ha levt med dessa förväntningar under en ganska lång tid. Förseningar har varit oundvikliga, och tyngdpunkten har legat vid att säkerställa att tidpunkten är rätt, för att få förändringarna till stånd.

Vibrationerna fortsätter att öka och fler själar känner ett uppvaknande inom sig. Det innebär att de kommer att vara mer mottagliga för de förändringar som kommer. När väl sanningen blir känd, med de många fördelar den för med sig, kommer ännu fler själar att svara. Efter många liv på Jorden så vet ni att era förväntningar kommer att bli uppfyllda, och löftet med långtgående fördelar som lyfter er ur fattigdom och misär, och kommer att förändra ert synsätt. Det är för mänskligheten som helhet och ni lyfts alla upp till en nivå, med försäkran om ett glatt och meningsfullt liv, utan nöd.

I er nuvarande situation, förväntas ni inte kunna förstå den fulla betydelsen av det som händer, men inom en snar framtid kommer ni att bli upplysta med sanningen om er resa genom den lägre dimensionen. Det viktigaste ni måste komma ihåg, är att ni frivilligt gick med på dessa upplevelser i de lägre vibrationerna, med vetskapen om att det skulle snabba upp er utveckling. Ni kommer inte ihåg det nu, men ni kommer att göra det när era vibrationer höjs igen. Då kommer allt att klarna och ni kommer att vara tacksamma för att ni fått möjligheten att utvecklas snabbare.
Oavsett vad folk kanske tror att deras syfte med att vara på Jorden är, så är livet oändligt och ni försöker alltid växa för ert återvändande till Ljuset.

Ibland måste det faktiskt verka som om det inte finns någon mening med livet, men det beror till stor del till på att de mörka ständigt har förvrängt sanningen, och hållit er i ett tillstånd av ”brist”. Sanningen om ert väsen från ett spirituellt perspektiv, har även den förvrängts genom att ni varit under deras kontroll. Allt kommer att ändras inom en snar framtid och så småningom kommer endast sanningen att förbli. Så håll er lugna, och vet att var och en av er spelar en viktig roll, i de förändringar som sker och som är viktiga för helheten.

De händelser som väntar på att manifesteras är så viktiga för er framtid, att Jorden övervakas och vaktas av Galaktiska Krafter som är långt mer utvecklade än de är hos er på Jorden. Ni kan därför leva utan rädsla beträffande utfallen av nuvarande händelser, både på och utanför Jorden. Framtiden är redan skriven, Ljuset segrar och de mörka tas bort, för att se till att det inte finns någon ytterligare inblandning i era liv. Ni kanske känner att vissa saker är så utom kontroll, att det inte kommer att finnas något slut på de globala problemen, men vara säkra på att de är helt under kontroll. De kaotiska tiderna kommer successivt att upphöra, eftersom deras inflytanden har begränsats och total fred kommer att återvända till Jorden.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa under era dagar på vägen till fullbordan.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website:Tree of the Golden Light

  

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

 

 

Du gillar kanske också...