Arkturierna via Suzanne Lie, april 1

Oneness7sig

Suzanne Lie: Arkturierna – Vad är en Ljuskropp?

Ljuskroppen är det DU som finns i ljuset vid varje synaptisk korsning i ert neurologiska system, och i kärnan inom 97% av ert ”skräp-DNA”. Er Ljuskropp har ett neurologiskt system lika det i er fysiska kropp, men istället för att vara i resonans med den tredje och fjärde dimensionen, är Ljuskroppen i resonans med den femte dimensionen och bortom.

Ljuskroppen är den som håller er ”levande” och ert Höga Hjärta och ert Tredje Öga styr den. Ert fysiska hjärta och er fysiska hjärna styr er fysiska kropp. Den eteriska kroppen av ert fyrdimensionella Själv fungerar som frekvensgränssnittet mellan er fysiska kropp och er Ljuskropp.

Efterhand som ert ”skräp-DNA” koppplas in, vilket det gör dag för dag, kommer mer och mer av er Ljuskropp att avslöjas i ert tredimensionella medvetande. De av er som har mediterat så mycket att ni medvetet kan ansluta till ert gammavågsmedvetande, har haft flyktiga upplevelser av att ”vara en Ljuskropp.”

Dessa erfarenheter är flyktiga, eftersom ni har skrivit ett före-födelsen-kontrakt om att ni inte skulle träda in i er personliga Ljuskropp innan det fanns tillräckligt med Enhetlig Medvetenhet hos mänskligheten, och för att ”rätt tidpunkt” har kommit för er att träda in i er personliga Ljuskropp, tillsammans med Gaias inträdande i den Planetariska Ljuskroppen.

Det är viktigt att ni alla förenar era transmutationer till Ljuskroppar tillsammans med Gaias transmutation i Ljusplaneten. Anledningen till detta är att de flesta av er som får denna transmission, är medvetna om att ni redan är femdimensionella Ljuskroppar i era femdimensionella Själv.

Därför behöver ni inte ”skapa” er Ljuskropp, utan ni ”återvänder” till er Ljuskropp. Ni, alla ni som tog en Jordkropp för att hjälpa till med Planetens Uppstigning, ska komma ihåg att detta ”tillbaka till era inneboende Ljuskroppars Själv” planerades innan ni gjorde denna inkarnation.

I själva verket erbjöd ni er att göra denna, speciella och mycket viktiga inkarnation, eftersom ni visste att Gaia hade en bra möjlighet att bli en femdimensionell ”Ljusplanet.” Alla Gaias riken är redo för frekvensskiften, med undantag för mänskligheten.

Den stora evolutionära cykel som gjorde människorna till ”de dominerande arterna” på planeten Jorden, lockade också många varelser som ville ”lifta” med den uppåtstigande planeten. Men eftersom en del av dessa ”andra” var själviska, och alltför ofta hade ”makt-över-andra”-beteende, har de faktiskt fungerat som bromsklossar.

Dessa ”bromsklossar” har kraftigt försenat Gaias himmelsfärd, vilket var avsikten för dessa makt-över-andra-medlemmarna av mänskligheten. Detta ”skämda äpple” kunde INTE förstöra hela samlingen, men de har kraftigt försenat processen för Planetens Uppstigning. Deras energifält med ”makt över” har dominerat Jorden alltför länge.

Men ”makt-över-andra” kan bara styra med skräck. Därför, kan Ni Stigande, skicka dessa Förlorade ett motgift med Villkorslös Kärlek och den Violetta Flamman, då kommer de Förlorade inte bara att förlora sin makt-över, utan några av dem kommer, och har, återvänt till sin egen ”Kärna av Ljus.”

Kärnan av Ljus är i resonans med kärnan i er Trefaldiga Flamma. Er Trefaldiga Flamma är i ert Höga Hjärta och i Atman (den universella själen, övers. anm.) som finns inom den Trefaldiga Flamman.
Denna Trefaldiga Flamma ger var och en som bär en jordkropp, förmågan att komma ihåg och aktivera sina inneboende lågor av Villkorslös Kärlek, Oändlig Visdom och Multidimensionell Kraft.

Det är aktiveringen av den inre Trefaldiga Flamman som direkt aktiverar ”Blixten inom Ljuskroppen.” Vi säger ”blixt”, eftersom ni troligen kommer att uppfatta er egen transmutation till Ljuskropp, som en blixt.

Ni kommer att känna det som om ni har träffats av en blixt. Blixten betyder faktiskt att ni har förlorat ”tid-rum” och går in i ”utan tid” i det femdimensionella Nu.

Mycket kommer ni att se som en ”blixt” på himlen, ofta åtföljt av ett högt ljud då ett flygande objekt ”går igenom tidsbarriären,” och övergången från tidsbundna Jordfarkoster kommer att ”blixtra” när de lämnar den tredimensionella tiden, för att återgå till NUET av ETT.

När ert medvetande är i resonans med det tidlösa NU i den femte dimensionen och bortom, kommer ert lerkärl att omedelbart förvandlas till ett kärl av Ljus. Kom ihåg, kära sändebud till jorden, ni kommer inte ”bli Ljuskroppar.” Ni kommer att ”återvända till Ljuskroppar.”

Många av er, våra sändebud på den tre-/fyrdimensionella Jorden, börjar medvetet uppfatta förnimmelser i er fysiska kropp och högre dimensionella perceptioner, om den ständigt föränderliga verkligheten där ni bor.

Dessa erfarenheter säger er att ert uppdrag fortskrider, men ni upplever ofta ”hemlängtan” till ert femdimensionella hem. Några av er har stigit ner till Jorden från er högre dimensionella planet medan andra kom till Gaia från högre dimensionella Stjärnfarkoster.

ALLA ni gick frivilligt med på detta uppdrag. Men när vi säger ”alla ni” menar vi också de som kom till Jorden från en ”makt av” samhället. Det finns också många varelser som har mänskliga kroppar som kom kom till Jorden från en ”makt över” samhället.

Dessa människor var i stort sett ”flyktingar” från den Stora Galaktiska Kriget, som rasade långt innan ni kunde mäta tid på Jorden. Jorden var mycket yngre då och Gaia hade ännu inte upplevt de mörka avsikterna hos ”makt-över-andra-medlemmarna.”

Hon hade avslutat den underbara cykeln av Pan, som skulle följas av Lemurien och Atlantis. Men eftersom alla dessa, främst den fyrdimensionella och världarna bortom, kollapsade, snurrade Gaia nedåt till det lägsta underplanet, med resonans av den tredje dimensionen. Hon har varit ”fast” i den frekvensen under en mycket lång ”tid.”

Lyckligtvis har Gaia avslutat sina mörkaste timmar, och förbereder sig för att återvända till de högre frekvenserna av verkligheten. Men de som inte kan förvandla sina tredimensionella lerkärl, kommer inte att kunna ansluta sig till Gaia med hennes uttryckssätt av den femdimensionella Jorden.

Gaia, med sitt stora engagemang för sina mänskliga invånare, har väntat så länge hon kan. Hennes fysiska form är också sårad, mestadels av mänskligheten, och hon måste återvända till sitt femdimensionella uttryck för att läka.

Eftersom den femte dimensionen är ”utan tid,” är de som endast är kopplade till den tredimensionella frekvensen på Jorden, kanske inte medvetna om det stora skiftet. Eftersom deras medvetande är i resonans med den tredje och lägre fyrdimensionella resonansen, kan de bara fokusera på den tredimensionella matrisen, där de är bosatta.

Denna matris skapar den holografiska projektionen av livet på den tredimensionella Jorden. Eftersom de inte har inkarnerat i den verkliga kroppen på planeten, kommer deras holografiska projektion av verkligheten att fortsätta, på en annan planet eller ett annat rike.

Eftersom tiden är en illusion av den tredje och fjärde dimensionen, har vi valt att släppa all planering av hur prognosen kommer att se ut, fram till NU av vårt ETT. Kom ihåg att vårt NU har ingen ”tid” på det sätt ni känner den, på er tredimensionella planet.

Men våra volontärer sänkte sin frekvens till den tredimensionella frekvensen av Jorden, för att ta en Jordkropp. De gjorde detta offer för att hjälpa Gaia att komma ihåg, och kunna återvända till sin sanna Multidimensionella natur. NU tillåter sig dessa Volontärer att vakna upp, till de interdimensionella minnen som lagrades i deras Höga Hjärta och det Tredje Ögat.

Dessa två dimensionella aspekter inom VARJE människa, är endast tillgängliga för de som har expanderat och/eller återtagit sina medvetanden av sina medfödda Multidimensionella Själv. Det är detta utökade medvetande som direkt föregår er blixt i Ljuskroppen.

När vi säger ”blixt” så menar vi inte att ni kommer att bli förvånade eller är oförberedda. När vi säger ”blixt” tänk på vår föregående analogi av ett flygande objekt som lämnar tidsbarriären. Som vi har sagt, det är lämnandet av den tre-/ fyrdimensionella tiden som tillåter er att gå in i NUet av ETT.

Vi kommer att utöka denna information längre fram i ”tiden”, men vi vill avsluta denna överföring med att berätta om vissa symtom som är tecken på övergång, som vi uppfattar att många av våra Jordbundna ENIGA upplever:

  1. Som vi har sagt, den ökande förvirringen gällande att tiden kraftigt accelererar.
  2. Ogillande av sådant som är bundet genom sekventiell tid, som blir alltmer krävande och även tråkigt.
  3. Tjänster som kräver ett logiskt, sekventiellt och organiserade tänkande, blir allt tråkigare.
  4. ”Dag drömmer” ofta om en annan plats och/eller verklighet som ligger precis bortom ert fullständiga, medvetna minne.
  5. Den ökande känslan av att uppfatta all verklighet som ”levande.” Därför finns det ett ökat fokus på djurens rättigheter, ekologi och att återvända till naturen.
  6. Multidimensionella uppfattningar uppkommer, inte bara genom meditation, utan också i det   dagliga livet.
  7. Ett behov av och viljan att meditera. Det inre fokuset vid meditation gör att kroppen ”känns” annorlunda.
  8. Era uppfattningar expanderar utöver det som ”bara är fysiskt.”
  9. Clairaudience, att höra interdimensionell kommunikation,

   Clairvoajans, att se högre dimensionella varelser, situationer och realiteter, och

   Clairsentience, att fysiskt känna högre frekvenser av verkligheten,

kommer alltmer ”on-line” i ert dagliga liv.

Alla ovanstående interdimensionella förmågor, och mer, blir allt vanligare. Bäst av allt, är att fler och fler människor börjar följa sina inre drifter, och dokumentera det de upplever.

Bäst av allt, som ni, delar de dessa erfarenheter med andra.

Varelser som har upphöjts bortom den tredje dimensionen återgår ofta kort till den fysiska världen, för att visa andra att en övergång till Ljuskroppen är möjlig. Kanske kommer ni att vara någon av dessa varelser.

Ni kanske redan är!

 

Välsignelser,

Arkturierna

 

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

The Arcturians – What is Lightbody? Channelled by Suzanne Lie. March 30, 2016. http://suzanneliephd.blogspot.co.uk/

 

 

 

 

Du gillar kanske också...