Arkturierna via Suzanne Lie, 12 mars 2020

Arkturierna via Suzanne Lie, 12 mars 2020

Kom ihåg er Galaktiska Familj – Arkturierna genom Suzanne Lie

Kära Arkturier,

Har ni ett meddelande som jag kan dela idag?

Ja, idag och varje dag har vi, er Galaktiska Familj, ett meddelande till var och en av våra modiga jordvarelser. Dessa Jordvarelser tog på sig en jordfarkost under detta NU med stor planetär utmaning.

Vi, er Galaktiska Familj, vill påminna alla ni ”Modiga Varelser” som valde att ta en Jordfarkost under detta NU, att ni INTE är ensamma. Vi, medlemmarna i er Galaktiska Familj, såsom Arkturierna, Plejadierna, Antarerna, Venusianerna, samt alla andra Galaktiska familjer, hjälper också kära Gaia.

Vi säger hellre ”Gaia” än Jorden, eftersom alla de Galaktiska Medlemmarna kallar planeten ni för närvarande bor på, för ”Gaia.” Vi, de förenade medlemmarna i er Galaktiska Familj, är medvetna om de många utmaningar som nu uppstår för er själva, såväl som för er planet.

En del av orsaken till dessa utmaningar är att det finns de i maktpositioner, som inte utvecklats tillräckligt mycket för att inse att Planeten Jorden är en Levande Varelse, med alla de behov och det skydd som människor behöver.

Det har funnits tider i Gaias historia då Gaias Jord hedrades och till och med tillbads,  av de som levde på Hennes Planetariska Själv. Tyvärr har det också funnits eror då det förekom krig mellan olika grupper, vilka orsakade stor skada på Gaia och alla Hennes Elementaler.

Tyvärr, så vet många människor inte ens vad en Elemental är. Därför vill vi, Galaktiker, påminna er. Vi säger ”påminna er”, eftersom vi, er Galaktiska Familj, kan se den sanna Multidimensionella Varelse som är ert medfödda SJÄLV.

Inom er medfödda Multidimensionella Varelse, kan ni kommunicera och vara förtrogna med de myriader av människor, djur, fåglar, fiskar, insekter samt alla träd, berg, dalar, till och med luften och atmosfären.

Tänk om fler och fler medlemmar av den mänskliga familjen, började minnas att de, människorna, är lika mycket en komponent av Gaias Jord, såväl som alla andra komponenter av Gaias stora Jordkropp.

Naturligtvis kallar vi Arkturier liksom alla Galaktiker, planeten som människorna kallar ”Jorden” för ”Gaia.” Namnet, ”Gaia,” är det högre dimensionella namnet av vad den tredimensionella människan kallar för ”Jorden.” Människorna har ofta kallats ”De Förlorade Varelserna” när de bär en jordfarkost, eftersom de för länge sedan glömde att planeten de lever på, i själva verket är en levande varelse.

När vi, Arkturier, säger ”de Förlorade Varelserna,” så hänvisar vi till de många modiga som lämnade sina egna femdimensionella Hemvärldar, såsom Arkturierna, Plejadierna, Antarierna och Venusianerna, för att hjälpa sin systerplanet Gaia, med den stora utmaningen hon står inför.

Det verkar som om många människor på Gaias Jord, har glömt att Gaia är en levande varelse. Andra planeter betraktas också som ”saker”, istället för ”levande varelser.”

På samma sätt betraktas alla varelser, växter, vattendrag och atmosfären på Gaias Jordkropp ”bara som saker” och INTE som levande varelser.

Sanningen är, precis som att det hos människor är essensen som bär en mänsklig kropp, så är Gaia den som bär en Planetär Kropp. De ”primitiva” människorna var väl medvetna om att ALLT liv var LEVANDE. Men när människorna ”utvecklades”, som de på många sätt faktiskt gjorde, så förlorade de kontakten med sina egna ”Högre Dimensionella Uttryck av SJÄLVET.”

”Hur förlorar man kontakten med sitt eget Högre Dimensionella SJÄLV?” hör vi er fråga. Vi, Arkturier, blev också förbryllade och upprörda över hur våra modiga femdimensionella, kunde glömma bort sina egna Multidimensionella Essenser.

De Multidimensionella Varelserna verkade främst leva i den femte dimensionen och bortom. Men när de frivilligt tog en tredimensionell form, på en tredimensionell planet, så glömde de allt om sitt eget högre dimensionella själv.

Vi, er Galaktiska Familj, har försökt förstå varför denna ”förlust av SJÄLVET” blev så vanlig, när våra Galaktiska Familjemedlemmar sänkte sin essens och form, till den tredje dimensionens frekvens av verklighet.

Ännu värre, eftersom det finns för många människor, och för många ledare som har glömt sitt eget Högre Dimensionella Själv, kan de ”sårade ledarna” inte på ett effektivt sätt konfrontera och hantera de MÅNGA hårda utmaningarna som Gaia, liksom alla levande varelser på hennes Jordkropp, står inför i detta NU på Jorden,

Vi säger ”Jorden” nu istället för Gaia, eftersom Gaia är Essensen, Auran och de högre dimensionella aspekterna av Jorden. Precis som att människor har högre dimensionella potentialer inom sina auran, så har Jorden också högre dimensionella potentialer inom Sin planetära aura.

Tyvärr kan de ”förlorade människorna” (det vill säga de människor som har tappat sin koppling till sina egna högre dimensionella SJÄLV), inte ens kunna förstå och konfrontera de stora utmaningarna de måste möta, för att hjälpa sin kära planet, Moder Gaia, att transmutera Sin Planetära Kropp till den Femte Dimensionens frekvens av verklighet.

Vi, de femdimensionella medlemmarna i er Galaktiska Familj, vill att ni tänker på att ”det är som mörkast strax före gryningen”, och Gaia, liksom de många levande varelser som Gaia erbjuder sitt hem till, är redo att ta emot ”gryningen” av en Planetarisk Uppstigning till den femte dimensionen och bortom.

Vi, er Galaktiska Familj, vill påminna alla er ”Modiga Varelser” och ALLA Jordens människor som valt att ta en jordfarkost under detta NU, att ni INTE är ensamma.

Vi, såväl som medlemmarna i er Galaktiska Familj, Arkturierna, Plejadierna, Antarierna, Venusianerna och alla andra Galaktiska Familjer, hjälper också kära Gaia.

Vi säger hellre ”Gaia” än Jorden, eftersom alla de Galaktiska Medlemmarna kallar planeten ni för närvarande bor på, för ”Gaia.” Vi, de förenade medlemmarna i er Galaktiska Familj, är medvetna om de många utmaningar som nu uppstår för er själva, såväl som för er planet.

En del av orsaken till dessa utmaningar är att det finns de i maktpositioner, som inte utvecklats tillräckligt mycket för att inse att Planeten Jorden är en Levande Varelse, med alla de behov och det skydd som människor behöver.

Det har funnits tider i Gaias historia då Gaias Jord hedrades och tillbads, till och med av de som levde på Hennes Planetariska Själv. Tyvärr har det också funnits eror då det förekom krig mellan olika grupper, vilka orsakade stor skada på Gaia och alla Hennes Elementaler.

Tyvärr, så vet många människor inte ens vad en Elemental är. Därför vill vi, Galaktikerna, påminna er. Vi säger ”påminna er”, eftersom vi, er Galaktiska Familj, kan uppfatta den sanna Multidimensionella Varelse som är ert medfödda SJÄLV.

Inom er medfödda Multidimensionella Varelse, kan ni kommunicera och vara förtrogna med de myriader av människor, djur, fåglar, fiskar, insekter samt alla träd, berg, dalar, till och med luften och atmosfären.

Tänk om fler och fler medlemmar av den mänskliga familjen, började minnas att de, människorna, är lika mycket en komponent av Gaias Jord, som alla andra komponenter av Gaias stora Jordkropp.

Naturligtvis, kallar vi Arkturier, liksom alla Galaktiker, planeten som människorna kallar ”Jorden” för ”Gaia.” Namnet, ”Gaia,” är det högre dimensionella namnet av vad den tredimensionella människan kallar för ”Jorden.” Människorna har ofta kallats ”De Förlorade Varelserna” när de bär en jordfarkost, eftersom de för länge sedan glömde att planeten de lever på, i själva verket är en levande varelse.

När vi, Arkturier, säger ”de Förlorade Varelserna,” så hänvisar vi till de många modiga som lämnade sina egna femdimensionella Hemvärldar, såsom Arkturierna, Plejadierna, Antarierna och Venusianerna, för att hjälpa sin systerplanet Gaia, med den stora utmaningen hon står inför.

Det verkar som om många människorna på Gaias Jord, har glömt att Gaia är en levande varelse, precis som alla andra planeter och alla andra varelser, växter, vattendrag och atmosfären av Gaias Jordkropp.

Sanningen är, precis som att det hos människor är essensen som bär en mänsklig kropp, så är Gaia den som bär en Planetär Kropp. De ”primitiva” människorna var väl medvetna om att ALLT liv var LEVANDE. Men när människorna ”utvecklades”, som de på många sätt faktiskt gjorde, så förlorade de kontakten med sina egna ”Högre Dimensionella Uttryck av SJÄLVET.”

”Hur förlorar man kontakten med sitt eget Högre Dimensionella SJÄLV?” hör vi er fråga. Vi, Arkturier, blev också förbryllade och upprörda över hur våra modiga femdimensionella, kunde glömma bort sina egna Multidimensionella Essenser.

Vi, er Galaktiska Familj, har försökt förstå varför denna ”förlust av SJÄLVET” blev så vanlig, när våra Galaktiska Familjemedlemmar sänkte sin essens och form, till den tredje dimensionens frekvens av verklighet.

Ännu värre, eftersom det finns för många människor, och för många ledare som har glömt sitt eget Högre Dimensionella Själv, kan de ”sårade ledarna” inte på ett effektivt sätt konfrontera och hantera de MÅNGA hårda utmaningarna som Gaia, liksom alla levande varelser på henne Jordkropp, står inför i detta NU på Jorden,

Vi säger ”Jorden” nu istället för Gaia, eftersom Gaia är Essensen, Auran och de högre dimensionella aspekterna av Jorden. Precis som att människor har högre dimensionella potentialer inom sina auran, så har Jorden också högre dimensionella potentialer inom Sin planetära aura.

Tyvärr kan de ”förlorade människorna” (det vill säga de människor som har tappat sin koppling till sina egna högre dimensionella SJÄLV), inte ens kunna förstå och konfrontera de stora utmaningarna de måste möta, för att hjälpa sin kära planet, Moder Gaia, att transmutera Sin Planetära Kropp till den Femte Dimensionens frekvens av verklighet.

Vi, de femdimensionella medlemmarna i er Galaktiska Familj, vill att ni tänker på att ”det är som mörkast strax före gryningen”, och Gaia, liksom de många levande varelser som Gaia erbjuder sitt hem till, är redo att ta emot ”gryningen” av en Planetarisk Uppstigning till den femte dimensionen och bortom.

Välsignelser från er Galaktiska Familj

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...