Djwhal Khul via Natalie Glasson, 6 januari 2017

Djwhal Khul via Natalie Glasson, 6 januari 2017

Tidens Synergi av Mästare Djwhal Khul

Kanaliserat genom Natalie Glasson 6 januari 2017

Originalkälla: Sacred School of OmNa

Hälsningar, jag är Mästare Djwhal Khul, jag arbetar inom ashram av Världens Spirituella Lärare som övervakas av Mästare Kuthumi och Mästare Sananda. Före det arbetade jag tätt med den Andra Strålen av Ljus, hängiven kärleken och visdomen. Här upprätthöll jag ett ashram som är känt som Syntesens Ashram, designat för att ge stöd till integrationen och fusionen av alla aspekter och energier från Skaparen. Det är mitt syfte att känna igen, assimilera och balansera alla Skaparens energier och skapelser, särskilt inom dem som uppnår sin uppstigningsprocess på Jorden.

Vi går nu in i en tid med kraftfull synergi, där aspekterna av er själva på alla nivåer av er varelse går samman för att skapa en större stråle och närvaro av Skaparen inom er varelse. Aspekter av er själ från tidigare livstider helas och går samman med er varelse nu.  Visdom från livstider och civilisationer för länge sedan dras in i den nuvarande tiden på Jorden och in i medvetandet hos mänskligheten för att bli erkänt, accepterat och antaget åter igen. Healingförmågor syntetiseras med varje person på Jorden från deras själ och andra livstider. Synergi sker inom er fysiska kropp när era celler accepterar nytt medvetande och börjar att transformeras. Hela er varelse går samman med många aspekter av Skaparen, aspekter som ännu måste erkännas eller inses på Jorden. En kraftfull transformation sker. Varje aspekt av er varelse är högst beredd på att syntetiseras, blandas och gå samman med Skaparens energier som kommer att ge stöd till en accelererad uppstigning, förkroppsligandet av Skaparmedvetande och en insikt om den inre sanningen.

Er Själs Aktivering av Syntesen

Det är viktigt att vara medveten om behovet för hela er varelse att sytetisera med många olika aspekter av Skaparen vid denna tid av uppstigningen. En ny aspekt av er själ går samman med er personlighet. Den nya eller högre aspekten av er själ förankras inom er varelse nu och håller nu ett fokus på att skapa ett nytt perspektiv inom ert sinne, era känslor och er syn på er själv och på Jorden. För att ge stöd till er själs förkroppsligande och integration med er personlighet, aktiveras er själ och går in i en mycket kraftfull övergångsprocess av syntes på många nivåer.

  • Er själ kommer att attrahera alla energier den kräver in i er kropp för att ge stöd till syntesen med er nu. Dessa kommer att vara energier, frekvenser, koder och mallar av ljus från Skaparens Universum och er Själsgrupp som kommer att skapa en ny grund av ljus inom er varelse för att ge stöd till er själs närvaro.
  • Er själ kommer att dra på sig andra livstider, återskapar och förankrar förmågor eller mönster av erfarenheter in i ert nuvarande förkroppsligande för att försäkra att ni har verktygen, tillväxten och förmågorna för att existera som ett mer fullt uttryck av Skaparen.
  • Visdomen, energin, ljuset, kärleken och medvetandet i er nuvarande gemenskap av guider kommer att kallas till att arbeta närmare med er av er själ, med syftet att ge stöd till er själ. Som ett resultat av detta kan ni upptäcka att ni kan få kontakt med er gemenskap av guider på ett lättare sätt. Ni kan också känna att nya guider kommer in för att vara till tjänst; dessa guider kommer att agera som reflektion av energierna och kvaliteterna av er essens som er själ vill att ni känner igen inom er.
  • Ni kanske känner det som om tiden syntetiseras, vilket betyder att ni kommer att börja att se genom tidsillusionen. Detta kan upplevas som tidsperioder från ert förflutna, nuvarande och framtid överlappas och blir som en inom er varelse. Ni kanske upplever tidssyntesen som att uppleva stunder av tid (vilket kan betecknas som minnen) från det förflutna, tidigare liv eller framtiden, som om de var fullt närvarande inom er varelse, att de sker i den nuvarande stunden. En annan upplevelse av tidssynergi skulle kunna vara att ni märker att ni själva går bortom tvånget, restriktionerna och begränsningarna hos tiden, som om den stannar, och ni går in, även om bara för en stund, in i en ficka av expansion, obegränsade känslor och upplevelser liksom att känna ett tillstånd av oändlighet inom er varelse.

Varje aktivering som är noggrant skapad av er själ kommer att förhöja er upplevelse av Skaparen, ge stöd till er själ i att vara mer fullt närvarande på Jorden och hjälpa till med er större förståelse av er själ. När ni aktivt kan bjuda in er själ att skapa dessa aktiveringar inom er varelse, har er själ redan börjat denna process och kommer att fortsätta tills denna aspekt av er själ är fullt förkroppsligad. Det är välgörande att vara medveten om aktiveringarna er själ driver på för med ert medvetande kommer ni att kunna känna igen, med större förståelse, skiftena och övergångarna som sker inom er varelse.

Gå Bortom Tiden

Er själs aktivering att släppa tidsillusionen kanske inte betyder att ni inte längre tillåter er själva att vara begränsad till tidens stelhet eller användandet av tiden på Jorden. Ni kanske upplever en känsla att tiden snabbas på vilket kommer vara en indikation på att er energivibration har snabbats på  på grund av förkroppsligandet av er själ. Den största upplevelsen från denna aktivering kommer att vara en fördjupad förbindelse, inriktning till en känsla av er själs oändliga natur. Ni kan märka att ni själva tar kontakt med expansionen och de obegränsade vibrationerna av er varelse som aldrig förr. Aspekten av er själs förkroppsligande inom er varelse nu och kanske under 2017 håller vibrationerna av er själs oändliga natur. Därför är syftet för er själ att föra fram en större förståelse och minne av er själ och själv som en oändlig källa av ljus och medvetande. Det nya perspektivet som gryr inom er inkarnerade varelse, särskilt er mentala kropp, för fokus, upplevelse och acceptans av expansion, gränslöshet och oändlighet. På grund av er växande förmåga att ta kontakt med fickor av Skaparens oändlighet och vidare förkroppsliga Skaparens oändlighet kanske ni märker att ni själva omvärderar er existens på Jorden. Nya svar kan gry inom er från er själs expansionsvibration, oändlighet och evig förbindelse till allt, gällande betydelsen och syftet med livet, er existens på Jorden, hur ni kan vara till tjänst, sättet att få kontakt med andra, hur man ger healing till världen och många andra fokusområden som ofta verkar obegripliga för mänskligheten.

Varför den Oändliga Naturen hos er Själ är Nödvändig Nu

Den oändliga naturen er själ kommer att föra fram kan bli motarbetad av aspekter av ert ego eller personlighet. Men, det är nödvändigt att lösa upp och släppa. Med större lätthet och hastighet, illusionerna mänskligheten är engagerad i vilket orsakar skada, kaos, och disharmoni i världen. När mänskligheten accepterar denna vackra aspekt av sin själ, så kommer de att inse sin ständiga förbindelse med alla Skaparens aspekter på Jorden och de inre planen. Allt som existerar är fött från Skaparen och därför i förbindelse med er och alla andra aspekter av Skaparen. Bara för att ni uppfattar något eller någon som negativ, betyder inte att de är isolerade från att uppleva en evig förbindelse med Skaparen. Till och med energivarelser som verkar negativa håller Skaparens sanning inom sina varelser. När ni erkänner detta, kommer ni inse att ni har tillgång till en enorm kärleksfull och inspirerande kraft från förståelsen och upplevelsen av er förbindelse med alla saker och att allt är Skaparen. Detta tillåter rädsla, separation, disharmoni och sådana energier att inte längre ha makt över er och mänskligheten. När illusionens makt släpps kommer alla kunna erkänna Skaparens närvaro inom varje existens och skapelse. Och därmed kommer Kärlekens Era att fullt ut upplevas av alla som ett medvetet kollektiv.

Mästare Djwhal Khuls Service

Jag, Mästare Djwhal Khul hjälper till med övergången och aktiveringen av er själ när det förbinds med och börjar sin process av förkroppsligande med er fysiska varelse. På de inre planen inom Mästare Kuthumi och Mästare Sanandas Världs-Lärar Ashram, har jag ett ashram med ett Rum av Syntes. Jag vill bjuda in er att besöka mig i meditations- eller sömntillstånd till mitt Rum av Syntes. Föreställ er helt enkelt, känn eller var uppmärksamma på att ni själva sitter med mig med ljuset av Rummet av Syntes som omger er och smälter djupt in i er varelse. Att absorbera ljuset och frekvensen av detta rum kommer att ge stöd till övergångarna och aktiveringarna hos er själ och släpper energierna som hindrar och blockerar energiflödet hos er själ och hjälper er med att bli bekant med er själ. Jag, Mästare Djwhal Khul kommer att vara närvarande med er för att dela all upplysning, alla insikter eller healing som ni kan känna är nödvändig. Det är inom detta rum ni kan be mig att hjälpa er med att få tillgång till och uppleva er själs oändliga natur.

Jag är närvarande för att vara till hjälp; var snälla och kalla på min närvaro och mina energier vid denna tid av enormt själsuppvaknande.

Master Djwhal Khul

Read More from Master Djwhal Khul

 

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...