Arkturierna via Suzanne Lie, September 26

kanalsol

 

Vilken Verklighet är den Verkliga Verkligheten?

Suzanne Lie: Arkturierna

Arkturierna vill att jag hör vad de säger till mig, översätta det och skicka det till er. De visar oss hur vi ska dela allt vi har lärt oss. Detta är hur meddelandena sänds ut i vår expanderande verklighet. Först tar vi emot, och sedan delar vi med oss. På detta sätt, fullföljer vi uppdraget som vi valde innan vi tog denna Jordfarkost.

När vi slutför vad vi ställde upp på att göra, innan vi tog denna form, kommer vi komma ihåg hur vi transmuterar vårt medvetande så att vi kan vara fullt medvetna om våra högre frekvenser medan vi fortfarande bär vår Jordfarkost. På detta sätt, transmuteras alla våra ”3D problem”, som orsakat oss tredimensionella svårigheter, till sina uttryck i högre dimensioner. Ja, till och med våra problem är ”Multidimensionella”.

När vi väl erkänner att det är NU vi ska släppa alla ”gamla problem”, kan vi sända dem Ovillkorlig Kärlek och lysa på dem med den Violetta Flamman. Vi inser också att dessa ”problem” är myriader av tankeformer, minnen, lukter och bilder som har lagrats i vårt omedvetna sinne. När vi går mot att bli redo att ”släppa” våra problem börjar de poppa upp i våra dagliga liv.

Det är då som vi blir medvetna om det som har hållit oss tillbaka från att vara vårt renaste uttryck av Självet. ”Problemen” är i själva verket minnen hos vårt Själv. Några av dessa minnen är från denna verklighet och några är från andra verkligheter.

Vilket som, så blir de uppenbarade NU, för vi har ställt upp för att flytta vår medvetandeperception om SJÄLVET till vårt medvetande i femte dimensionen. Processen att flytta till vårt medvetande in i femte dimensionen liknar mycket som att hoppa på en trampolin. Först kan vi hoppa mycket högt.

Men då vi bygger upp en hastighet, går vi upp lite högre, längre ner, högre upp, och sedan längre ner. På detta sätt går vi in i högre tillstånd av medvetande för att ha dessa underbara upplevelser och när vi kommer tillbaka ner till vår medvetandebaslinje, är den lägre för vi har expanderat vårt perceptionsomfång.

Genom att gå UPP i vårt SJÄLV i fjärde/femte dimensionen kommer vi ihåg och upplever vårt tredje och fjärde dimensionella Själv från ett högre perspektiv. Från detta högre mer avskilda perspektiv ser vi alla våra fysiska inkarnationer som parallella, omväxlande, och simultana verkligheter i detta – eller i andra tidslinjer.

Från vårt högre perspektiv kan vi också observera alla energifält som vi har lämnat på Jorden som fortfarande flyter runt Gaias tredje och fjärde dimensionella habitatområden. Från detta högre perspektiv kan vi också observera hur tankar och känslor har mycket makt.

Vi är alla medvetna om att vårt medvetande expanderar för vi uppfattar nu verkligheten på ett annorlunda sätt än vi någonsin har gjort i någon inkarnation, oavsett hur många liv vi har tagit i ett 3D-fordon. Därför vet vi att något unikt händer i detta NU.

De av oss som är de första att inse att detta livet är mycket unikt och speciellt är De som ställde upp att vara Uppväckarna. Vi ställde upp att väcka så många andra som vi kunde. Vi valde att tjäna som Prinsen i Törnrosa när vi sänder vår ”kyss” av Ovillkorlig Kärlek till andra.

För att vi har upplevt ”kärlekskyssen” från vårt eget Högre SJÄLV, kan vårt fysiska Själv gå bortom koncepten av tredje/fjärde dimensionen och in i frekvenser där det INTE finns något gap mellan ”här och där” och INTE något gap mellan Himmel och Jord, dig och mig eller person och planet.

Där det inte finns något gap ”mellan” finns ingen separation. Då vi vet att det inte finns någon separation, vet vi att det inte finns något liv eller död. Det finns bara skapelse. Att inse vår egen enorma ”skapandekraft” är där vår största förpliktelse kommer in.

Hur skulle det vara om vi alla verkligen VISSTE att vi skapar varje del av vårt liv?

Hur skulle våra liv förändras?

Skulle vi Älska våra skapelser Ovillkorligt, eller skulle vi döma dem?

För att försäkra att vi inte dömer oss själva, måste vi komma ihåg att ge oss själva Ovillkorlig Kärlek och den Violetta Flamman. Så här säger vi till oss Själva:

”Jag Älskar mig Själv Ovillkorligt, och jag solar mig i den Violetta Flammans härlighet”.

Med detta ständiga budskap till oss själva kommer vi kunna komma ihåg att varje minne erbjuder oss möjligheten att transmutera våra liv, våra verkligheter och våra skapelser. Varje ögonblick har vi en chans att transmutera alla de rädda, förlorade och /eller ledsna tankeformerna som vi någonsin sänt ut i alla våra inkarnationer.

Dessa inkarnationer skulle kunna vara i vår tredje och/eller fjärde dimensionen. Men, innan vi helt kan komma ihåg vårt Själv, måste vi komma ihåg hur VI, som vårt Multidimensionella Själv, ställde upp att ta ett Jordfordon för att hjälpa Moder Gaia.

Med denna insikt expanderar vårt medvetande snabbare och snabbare in i den femte dimensionen där det INTE finns någon separation och INGET dömande. I den femte dimensionen finns det inte ens något dömande om detta var ett bra liv eller ett dåligt liv. Från vårt högre perspektiv är vi medvetna om att alla våra 3D-liv är hologram som vi skapat, spelat i, vi förlorade eller vann.

Det är NU när vi ska älska oss själva för att spela i detta hologram, inse allt vi tjänat och säga: ”OK, nu vi åker hem. Det var ett intressant hologram”.

Men detta är den viktigaste delen i vår resa hem.

När vi loggar ut från detta hologram inser vi att ”DETTA är den del av våra liv som är på RIKTIGT.”

Link to the recording of this years Equinox meeting:
https://www.dropbox.com/sh/ygyl5ll70slma7h/AAAY5CjcsgbcmMO9y9dBR3W-a?dl=0

The Arcturians – What Reality is the Real Reality? Channelled by Suzanne Lie. September 25, 2015. http://suzanneliephd.blogspot.co.uk/

Svensk översättning: Åsa Falk www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...