Arkturierna via Ute Posegga-Rudel, 8 november

kanalsol

ARKTURIERNA:

ERT DELTAGANDE I DEN GLOBALA TRANSFORMATIONEN

Kanal: Ute Posegga Rudel

Söndag 8 november 2015

 

Kära bröder och systrar på planeten Jorden!

Vi är era Arkturiska vänner, som nära bevakar de utvecklande processerna på Gaia.

När höga frekvensnivåer anländer från ert Galaktiska Center och nu tränger in i ytskiktet av er planet, lyfter många slöjor på astrala och eteriska nivåer runt Jorden och även runt er själva.

Detta är anledningen till varför vi nu kommer närmare varandra. Nu är det lättare för oss att skapa en medveten kontakt med er, när det också är lättare för er att förena er med nivån av vår högre ljusfrekvens.

Det här stödjer er att bättre hantera de intensiva negativa känslor, av utsidan på många platser på er planet, eftersom Gudomligt Ljus skiner på den; speciellt i de regioner av krig och anhopningar av människor som flyr från sina härjade länder, eller som känner sorg och missnöje i de länder dit de kommer.

Det här är tiden käraste vänner, som ni har förberetts att stå i detta planetariska ökande tumult, uppriktiga och energiskt starka. Att förse sig med center av jämnmod och emotionell styrka för att bryta vågorna av negativitet.

Ni har blivit förberedda för detta, genom att först släppa taget om, och hela era egna karma, (personliga, nedärvda, regionala och globala). Utan lidandet ni har gått igenom, och utan att gå bortom det, skulle ni inte ha haft den uthålligheten att stödja lyftandet, av det nuvarande kaoset som finns överallt omkring er.

Ifall ni redan har etablerat lycka och jämnmod i era dagliga liv, och undrar om ett nytt stigande mörker, ta inte det personligt!

Det spelar ingen roll ifall ni bor i en region av krig eller social konflikt, eller långt ifrån det. Många av er Ljusarbetare och – krigare är sensibiliserade att vara medvetna om de störda och förvanskade fälten av er planet, var ni än är. Därför att detta är det arbete som ni röstade om för att vara här.

Då enorma områden av mörker släpps in i mänsklighetens medvetande och planeten Jorden innehåller, som har blivit omedvetet undertryckt så länge, ansamlat genom årtusenden av ofattbart lidande, dessa täta vibrationer, upplöses nu sakta in i det Gudomliga Ljuset, med hjälp av de höga frekvenser från ert Galaktiska Center, kanaliserade genom er Sol.

Det här är inte alltid en lätt upplevelse för er, när ni medvetet deltar i denna globala transformation. Det kan för många av er vara en utmaning, för er fysiska och er energi-kropp.

Men, om ni bara är medvetna om orsaken till det, och genom kontakt med ert eget högre medvetande, och också vår glädjefyllda närvaro, kan låga och täta energier bli transformerade och lyftas på ett ögonblick till ett Gudomligt Ljus. Det krävs faktiskt ert ständigt medvetna arbete av frisläppande, om och om igen. Och vi är här för att hjälpa er, om ni ansluter er till oss och ber om vår hjälp.

Det är också av stor vikt att ni ansluter er med krafter till er mänskliga ljusfamilj, eftersom förenade är ni oövervinnliga! Det måste vara ett förenat vågspel att övervinna i detta ögonblick, av det stora negativa kulturarv av människosläktet.

Det kolossala Ljuset är här, ja, men det transformerande arbetet måste göras nu. Det händer inte av sig själv, men med medvetet deltagande av de av er, som är hängivna till Ljuset.

Vi är här för att uppmuntra er med Gudomlig Kärlek och Vision! Föd er själva med med Essentiellt Ljus i ert Väsen och Kärleks-Kraften.

Ni är Hoppet och Löftet för Segern och Ljuset på Jorden, som Är Verkligheten i era Liv. Ni lever Uppfyllelsen av vad som har blivit profeterat sedan urminnes tider.

Vi tackar er, hela Universum firar i tacksamhet för er spirituella styrka och er orubbliga oräddhet!

Med Kärlek och Välsignelser!

Vi är Arkturierna!

 

Conveyed by Ute    http://radiantlyhappy.blogspot.com.es/2015/11/the-arcturians-your-participation-in.html

 

Översättning: Mie Fjällvide

Du gillar kanske också...