Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 13 november 2019

Det Arkturiska Rådet, 13 november 2019

Via Daniel Scranton

Den Femte Dimensionens Ljusbringare

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över kontakten med er alla.

Vi har mycket noga uppmärksammat hur mänskligheten har svarat på det ljus och den kärlek som har kommit in i er planets atmosfär och i ert energifält. Det här ljuset och den här kärleken har riktats till er alla genom ett kollektiv av varelser. Det är ett femdimensionellt kollektiv, och de representerar alla de stora stjärnsystemen i hela galaxen. De har gått samman för att hjälpa mänskligheten i sitt medvetandeskifte. De vet att ni är mitt uppe i ett skifte i den här galaxen. De har gått samman eftersom de förstår hur viktigt det är att stödja mänskligheten.

De är ett nytt kollektiv i den mening att de precis har börjat samlas på ett enormt moderskepp, som just nu gömmer sig i era skyar. De kan gömma sig i klart väder eftersom de är femdimensionella, och det är även deras skepp. Vi vill ge dem ett namn nu, så att ni kan hänvisa till dem. De är den Femte Dimensionens Ljusbringare, och de har varit inriktade på områden där chansen att de skulle bli mottagna varit mycket större. De har skickat sin sändningar av ljus och kärlek till olika ställen över hela planeten, och i en nära framtid kommer de att titta mer på de större städerna runt om i världen, där det är mindre troligt att de blir mottagna. Platser där stress, liv och rörelse hindrar människor från att öppna upp i någon större utsträckning.

Men de har redan sett framgångar i delar av världen som de har inriktat sig på. Vi talar om Machu Picchu, Mont Shasta, Mont Fuji och andra områden dit människor går i syfte att finna sig själva och uppleva andlig tillväxt. De kommer också att inrikta sig på områden i världen där det har förekommit en hel del konflikter, och där det har släppts många bomber och avlossats många kulor.

Som vi kan se kommer denna grupp av Femdimensionella Ljusbringare att lyckas med att hjälpa fler och fler individer att höja sina vibrationer, släppa sina rädslor och dömanden, och de kommer delvis att vara ansvariga för att en stor del av mänskligheten får större medkänsla, mer förlåtelse och mer villkorslös kärlek i sina hjärtan.

Dessa underbara utomjordiska varelser vet att de är besläktade med Jordens invånare, och många av dem känner ansvar för det jordiska experimentet och var ni befinner er just nu. Allt det här har naturligtvis gjorts genom överenskommelse med ert Högre Jag, och det är den perfekta tidpunkten för dem att utforska hur de kan hjälpa mänskligheten mer. Vi är mycket entusiastiska över denna strävan och de har naturligtvis vårt fulla stöd också.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...