Arkturierna

Arkturiska Gruppen

17 augusti 2014 Kanal: Marilyn Raffaele

 

Kära Ni, vi hälsar er återigen, vid tiden för den accelererade Ljusenergin på jorden. Mycket högre dimensionell energi flödar och tas emot av alla som är mottagliga. Många vägrar fortfarande att erkänna och acceptera de andliga gåvor som erbjuds nu men det är den fria viljans välsignelse då ingen behöver göra något om man inte väljer det själv. Alla som är öppna och mottagliga upplever nu  allt mer intensiv  ljusenergi, fysiskt, känslomässigt och mentalt. Det är en mäktig tid att vara på jorden nu och många som önskat vara här, klev åt sidan för de som kunde bära mer och fylla på mer ljus till mänsklighetens evolution.

Vi är medvetna om den ilska och frustration som många känner gällande den nuvarande situationen världen runt. Ha tålamod kära ni, för varje medvetenhet gällande vissa världsproblem indikerar att Ljus skiner på vissa av tredje dimensionens skuggiga korridorer. Många av de problem som kommer fram i ljuset nu runt om i världen  är inga nya problem fastän det verkar så, utan de har dolts, förnekats och därför befästs i generation efter generation av ett outvecklat samhälle såväl av de som insett att deras egna själviska intressen kan komma att förändras av en förändring.

Exponering för med sig förändring, för då mänskligheten blir medvetna om vad som skett bakom kulisserna börjar de inse behovet av förändring. När tillräckligt många personer kräver det, kommer nya lagar att godkännas som speglar den allmänna medvetenheten och är baserad på pålitlig och sann information och det ges inget stöd åt protester från de som känner trygghet i det som är gammalt och avslutat.

Träna på att se hemska händelser som sker i världen med nya och medvetna andliga ögon…som en väckningssignal för en universell förändring.  Erkänn dem som illusoriska manifestationer av en tung och ouppväckt tredimensionell medvetenhet.

Det finns en faktor, som önskar starta krig och föder världen konstant  med energin från rädsla och endast för sin egen vinning skull. Var aktsamma och tillåt inte er själva att spela med i deras spel, eftersom rädsla är den energi som föder mörkret på alla nivåer.

Rädsla är roten av alla problem inom tredje dimensionen. Alla oro, ilska, frustration, sjukdom etc, har sina rötter ur rädslans energi. Rädslan för det okända, rädsla för att saker inte går som de tror att de måste, rädsla för brist och begränsningar, rädsla för smärta, rädsla för döden, rädsla för vissa livserfarenheter etc. Rädsla är tron om separation och är det som ligger till grund för varje mänskligt problem…som bara tjänar till att skapa och behålla alla tredimensionella problem och svårigheter.

När ni själva är bekymrade över något, stort som litet, fråga då er själva; ”Vad exakt är det jag är rädd för? Vad är det jag tror, som får mig att känna såhär?”  Var ärliga mot er själva, och tillåt inte ert ego att omedelbart svara på samma sätt som världen har lärt er gällande er rädsla. När detta görs noggrant, kommer övningen att nollställa alla era övertygelser  och föreställningar som ni fortfarande kan tänkas ha kvar, genom att låta er erkänna dem och sen rensa bort dem.

Individer brukar vanligtvis inte vara medvetna om orsaken till sina djupaste rädslor ( ex livslånga rädslor för höjder, vatten, djur etc) Om denna information är nödvändig för att ta bort dem, kommer den att ges – i drömmar, av en andlig kanal/lärare, eller någon annan form som behövs. Sök inte aktivt upp orsaken bara för att stilla nyfikenheten då detta kan ge energi åt det ni egentligen försöker ta bort.

En andlig students arbete består av att antingen verbalt eller tyst konstatera sin avsikt  att rensa ut  alla gamla och avslutade energier från sitt energifält. Med den här avsikten så följer all den hjälp eller medvetenhet som behövs. Kom alltid ihåg att ni är kraftfulla ljusvarelser och era ord, tankar och avsikter tjänar för att skapa.

De djupare rädslorna har oftast rötter i tidigare livserfarenheter, men innan en individ vaknar andligen, så blossar nya upp kontinuerligt som ett resultat av  läror och influenser från en universell  opersonlig världs medvetenhet som innehåller alla mänskliga övertygelser. Kom alltid ihåg att vilket problem, som är baserat på rädsla, ni än upptäcker, är det aldrig personligt och aldrig riktigt era. Rädsla är pådyvlad på den ovakna medvetenheten från de samlade övertygelserna av separation och dualitet. Dessa övertygelser är alltid tillgängliga i mänsklig medvetenhet för att bli accepterad eller ej – valet är ert. Evolution innebär upplösning av dessa falska energier , och ersätta dem med sanning som sen manifesteras ut i högre och sannare former.

Ditt verkliga JAG består endast av Gudomlig Medvetenhet och innehåller allt som är förkroppsligat inom Gudomligt Medvetande. Er  insikt om er Enhet med Gudomlig Medvetenhet utgör automatiskt er enhet med varje Gudomlig Uppfattning såväl som med den andliga verkligheten av varje levande ting. Dock, denna insikt måste bli er medvetandenivå och kan inte bara bli intellektuell kunskap. Detta är resan.

När ni inser att något inte är sant, varför hålla fast vid det? Fråga er själva varför. Alldeles för många ser andlighet som trevliga åsikter som är begränsade till nån timme på söndagar men är opraktiska i det dagliga livet. Det är dags för alla dessa som  är seriösa kring andlig utveckling och uppstigning att sluta prata om det och börja agera istället. De som begränsar sin andlighet till söndagsmorgnar kommer upptäcka att de inte gör så stora andliga framsteg och stannar kvar, snärjda i uttjänta föreställningar och övertygelser.

Om ni verkligen vill komma till insikt, att ni är alla de saker ni har sökt, måste ni inse att  ” helgon ” och ”de heliga” från förr, såväl som för nu, inte är annorlunda mot er själva. Den enda skillnaden är att de vet vilka de är, de kommer ihåg.  Nu är det dags för er att komma ihåg –att  leva utifrån och vara allt det ni sannerligen är. Inget mer offrande, inget mer tycka synd om er själva för era besvärligheter, inget mer gnällande. Det är dags kära ni, det är dags.

Vi är den Arkturiska gruppen

 

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

http:// www.onenessofall.com/newest.html

Du gillar kanske också...