Veckomeddelande från Hilarion

Hilarion

17-24 augusti, 2014

Kanal: Marlene Swetlishoff

Kära Ni,

Det är en härlig tid för planeten Jorden när hon går genom nästa fas i hennes kosmiska uppstigning och detta kommer att märkas av hela mänskligheten under de kommande dagarna. Det är en energi som kommer att trappas ner i intensitet såatt alla hennes invånare kan absorbera mer förfinade energier. Det är underlättande att ofta gå inom och vara öppen för att ta emot de inkommande energierna med avsikt att utnyttja dem till sin fulla kapacitet, och även med avsikt att medvetet anpassa sig flera gånger varje dag med de högsta aspekterna av din JAG ÄR Närvaro. Börja varje dag med en medveten anpassning till din JAG ÄR och känn vördnad, tacksamhet och glädje i ditt hjärta inför förmånen och äran att vara en del av de händelser som utspelas. Det finns inget att frukta –låt bara glädjen och känslan av firandet att gågenom dig. Kärlek i alla dess aspekter kommer hem till planeten Jorden och detta börjar bli uppenbart i allt som sker både påvärldsscenen och inom varje mänskligt hjärta.

 

Bli mer medveten om gamla mentala program som fortfarande är igång i ditt sinne och ändra programmen till de som stärker och stödjer dig. De gamla sätten blir snabbt historia allt som de nya energiska nedladdningarna inträffar. Varje dag, gå på din väg som en snäll, kärleksfull och medkännande ambassadör allt som den Gudomliga Planen utvecklar sig. Många är snart väckta och kommer att söka svar för att rensa spindelnätet från sina sinnen. Du har redan gått denna väg tidigare och tålamod behövs då du strävar efter att komma ihåg hur svårt det var. De nyligen uppvaknade och kommer inte att ha så svårt för det som Ni, de trogna, hade, för deras uppvaknande är i flödet av kosmiska händelser och de energier som råder är till stöd för denna händelse. Var medveten om att det kan finnas kundalini-energier som stiger inom de uppvaknande och skicka därför din kärlek och balanserings intentioner till dem.

 

Vi går nu in i en accelererad tid för hela mänskligheten då deras hjärtan börjar släppa hindren och sköldarna som har funnits inom deras mänskliga mallar. Detta kommer att öppna deras medvetenhet till nya sätt att interagera med varandra och de kommer att se lösningar pålångvariga problem i många olika perspektiv. Det kommer att kännas som en frisk fläkt och ge en känsla av förnyelse i allt som sker, allt som dessa överenskommelser uppstår. De nya energi-mallarna stödjer inte de gamla paradigmsystem längre, och mänskligheten som helhet kommer att känna sig friare och stärkta på ett sätt som inte längre begränsar och fängslar dem i dualitet och ett polaritet-medvetande. De rådande energierna riktar till enhet för alla och enhetsmedvetande är det nya paradigmet som Jorden, och allt på Henne, nu kommer att uppleva. Allt som det gamla fortsätter att falla sönder till stoft, uppstår det nya i ett brett spektrum av potentialer och möjligheter.

 

Ni som förankrar Ljuset på och inom planeten är hoppet och stöttepelarna i den nya Jordens verklighet. Vi säger till dig, dröm dina drömmar och utöka dina visioner till nya och okända territorium. Än en gång, påminns Ni alla om att själva atmosfären runt omkring er är fylld med ny information, nya idéer, nya uppfinningar, ny teknik och nya lösningar för att flytta er alla med tillförsikt fram på era individuella och kollektiva öden. Öppna er för att få kunskap och för de gåvor som kommer till er genom förändringens vindar. Allt du behöver göra är att ange din avsikt varje dag för att vara öppen för allt som är nytt och allt som är redo att komma in i manifestation inom dig och du kommer att finna att det är så då du använder din gudomliga gåva av fri vilja på välvilliga och harmoniska sätt.

 

Allt du söker finns inom dig, och det anstår er alla att tillbringa mer tid i meditation och stilla kontemplation. I denna ensamhet kommer svaren på dina frågor och livet i allmänhet kommer att bli mer fredligt och fyllt med graciösa synkroniseringar som flyttar dig genom förändringarna in till ditt högsta och bästa liv hittills. När ni överlämnar er till de högsta aspekterna av er själva, kommer livet att explodera med fantastiska och underbara mirakel som kommer att utveckla sig och slårot i era personliga och kollektiva liv. När du går på jorden som befälhavaren av dina tankar, ord, handlingar och intentioner, kommer din egen potential att utvecklas och blomstra i nya och fantastiska realiteter. Oavsett vad din kronologiska ålder är, du har bara just börjat!

 

Översättning: Alexandra Davidsson – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...