The Arcturian Council via Daniel Scranton, September 5th, 2018

Det finns inget behov av en ny religion

Hälsningar! Vi är det Arkturiska rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.

Vi har givit er det bästa som vi kan erbjuda och vi kan säga det med självsäkerhet. Vi vet att var och en av er har er egen upplevelse av vilka vi är och vad vi erbjuder er och vi vill att ni ska veta att det är riktigt att ni, var och en, upplever oss på olika sätt. Ni har alla era individuella resor, förutom den resa som ni gör som ett kollektiv och varenda person är på olika platser, var och en på sin väg.

Det är därför det är så viktigt att inte försöka ”rätta er efter någon annan”, när det gäller era övertygelser eller era upplevelser. Ni behöver inte skapa en religion av det ni tror på och det är faktiskt mycket mer fördelaktigt för er alla att vara ganska flexibla med vad ni tror (på). Det är också viktigt för er att inte jämföra era upplevelser med andras upplevelser, för att försöka få till en konsensus runt vad ni alla ”borde” uppleva.

Och när andra visar fram olika gåvor och förmågor, som ni inte har tillgång till än, så förstå att det inte betyder att ni gör något fel. Det betyder inte att ni inte är exakt där ni var ämnade att vara på er väg. Det betyder bara att ni är på ett annat ställe och att ni ska fokusera på andra saker. Vi vill att ni alla ska värna om den individualitet som ni fortfarande upplever och den unikhet som ni kan ha inom er.

Ni behöver inte likhet eller enformighet, för att uppleva enhet. Faktum är att, upplevelsen av enhet och enhetsmedvetande blir så mycket rikare, när ni alla är de unika uttryck för Källan som ni är. Låt alla andra vara där de är och acceptera var ni är och ni kommer att få en mycket trevligare tid, när ni ”navigerar genom de återstående åren som ni har innan ni helt skiftar till den femte dimensionen.

Släpp taget om alla eventuella behov av att uppleva exakt samma saker, på exakt samma sätt och fira olikheterna i er och i era upplevelser. Och kom ihåg att ni inte behöver vara bättre än någon annan, nu eller längre fram på era vägar, för att älska er själva helt och fullt, precis så som ni är.

Vi är det Arkturiska rådet och vi glatt oss över kontakten med er.

Översättare:

Marie Silja

Du gillar kanske också...