Arkturiernas Höga Råd via Marie Mahler, 9 januari 2018

Arkturiernas Höga Råd via Marie Mahler,

9 januari 2018

 

 

Arkturiernas Höga Råd:

Uppstigning, Alkemi och Transformation

~ Ni Är Skapade För En Bättre Värld ~

 

Ett meddelande från El Morya, Moder Jord, Moder Maria,

och Arkturiernas Höga Råd

 

Kanaliserad via Marie Mohler

Mottaget 9 januari 2018

 

Kära Ni,

Vi är det Arkturiska Höga Rådet. Vi kommer till er idag med ett Budskap och en Sång av Hopp för hjärtat till de som är utmattade av resan, och i behov av en större kosmisk upplyftning för att se genom Linsen för den Större Bilden. Makrolinsen, om ni så föredrar, av Mikroupplevelsen ni alla haft i er värld.

Vad innebär den Sanna Energin och Essensen av Förändring? Vi vill be er gå inom er till era hjärtcentrum, för att förstå vad “förändring” betyder för er. Se färger, känslor, texturer, insikter och förståelser, när ni tar denna paus och funderar på vad “FÖRÄNDRING” betyder för er.

Vi skulle vilja säga, att förändring är en Alkemisk Inre Process av att Uppleva ett Skifte eller Omvandling i er Perception av Verkligheten. När ni upplever förändringar i de inre planen, manifesterar den sig som en förändrad upplevelse av verkligheten i kroppens fysiska, emotionella, andliga och/eller mentala aspekter.

Så låt oss ta en titt på er nuvarande planetariska upplevelse. På en global skala, oavsett vilken nivå eller grad av medvetenhet en person har, så förekommer det ett tydligt skifte och en växande känsla av förändring i vardagen. Det förekommer geologiska plågor och det resulterar i eruptioner. Det uppstår politiskt motstånd och exponering av korruption, på alla kontinenter och i alla länder. Det finns sjukdomsepidemier av många slag. Det uppstår systemiska nedbrytningar i de strukturer, som ursprungligen utformades för att underlätta och inspirera till lärande, och den emotionella och utvecklingsbetingade tillväxten. De typer av valutor som används i er värld för att underlätta en rättvis handel, vacklar och kämpar för att behålla sitt “värde”. Medierna, som en källa till kommunikation för massan, verkar i det närmaste schizofrena. . . med ett stort utbud som skapar en slags förfärlig cancersvulst av felaktig information, desinformation och manipulation, medan andra källor försöker att få bort de “cancersjuka” fraktionerna, och exponera korruptionen som förekommer i världen.

I allt detta kaos, kan det verka som om er värld är upplösning. Spricker i sömmarna. Skadar sig själv på alla fronter.

Och ändå, genom kaoset, är en ny form av Organisation och Styrka på väg att Födas och Vinner Kraft. Genom störningarna och de mörka energierna Återföds Ljuset. För detta är Ljusets Natur. När det kommer till Nivån av Frätning och Korrosion av “Metall”, orsakat av ett Stort Antal Toxiska Reaktioner mellan många och multipla system av Misslyckad Medvetenhet, gör Ljuset det det bäst kan göra. Och det det skapades för att göra.

Det blir Alkemi i sig Själv.

Vilket betyder att det Omorganiserar sig Självt. Det triggar och katalyserar en Gudomlig Transformationsprocess, där de Toxiska Ingredienserna i den Nuvarande Verkligheten Smälts Ner, och Renas av Renheten i Ljusets Eteriska Kopia och Frekvens. . . och detta blir den “Nya Metallen” eller den Nya Substansen och Jorden, genom vilken en Helt Ny Dimensionell Upplevelse blir Möjlig och Skapas.

Vi skulle vilja fråga er. . . har ni i ert liv . . just nu . . . något område där giftiga ingredienser smälts ner? Misslyckanden? Något som inte fungerar optimalt, eller kan användas på det sätt som det konstruerades eller ursprungligen var tänkt? Finns det saker ni kan identifiera som en gång fungerat för er ~ som inte nu längre verkar tjäna er, för att få en positiv livserfarenhet?

Det som sker i den yttre världen, i själva den offentliga och globala världen. . . sker också inom var och en av er, i ert inre. Begreppet “Uppstigning”. . . betyder bokstavligen för oss. . . att Stiga Ut ur Askan och Elden från Tidigare Upplevelser. . . för att Lyftas Upp till ett Helt Nytt Spelområde av Vibrationell Medvetenhet och Fysiskt Manifesterat Varande.

Detta är en Fågel Fenix-tid av Uppstigning, Alkemi, och Transformation av er värld.

Alla Tidigare Skapelser, som inte tjänar Frekvensen av det Nya Ljusets Koder som Översvämmar er Värld, Smälts Ner av Flammorna och den Eteriska Värmen av Mycket Intensivt Ljus, för att bli Nya Molekyler som endast kan Användas av Andra Motsvarande Molekyler Av Ljus, för att Organisera och Bygga Nya Strukturer av Ljus.

Med andra ord, det Renade Flytande Ljuset som kommer genom den Alkemiska Processen och uppstår i er värld, kan nu Endast Används för att Skapa Strukturer som Matchar dess Frekvenser av Högre Ljus, och Matchar Avsikten att Skapa Upplevelsen av Högre Universellt Ljus. Och då All Gammal Förlegad och Mörk Energi Falnar, så Kan Den Inte Återuppbygga Sig Själv.

Dess energi blir bokstavligen en Alkemisk Askfrekvens som Transformeras och Förändras i den Fysiska och Eteriska Strukturen till att Bli. . . Den Levande Essensen. . . och den Nya Gudomliga Mallen . . . En Äkta Fågel Fenix och ett Levandegjort Nytt Ljus.

Det är en Extraordinär Transformationsprocess. Det är en Kraftfull Process av Alkemisk Förändring. . . från Ett Tillstånd av Empirisk Verklighet till En Annan.

Strängt taget, när sinnet upplever en sådan förändring världen, kan det verka som om “himlen faller ner och världen slits sönder av fullständigt kaos”.

När det ses, oavsett om det är från det Allseende, Allvetande, Sammanlänkade och Universellt Medvetna Hjärtcentrumet, Medvetenheten om Kosmisk Alkemisk Medvetenhet. . . så Förstås Kaoset från detta Högre Perspektiv, av att det Skapar och Återställer Ordningen Åter Igen.

Kaoset Ses som Tillhandahållandet av Värmen och Scenen för Transformation och Alkemin av Mörker till Ljus.

Kom ihåg ~ särskilt de som är skeptiska till våra ord idag ~ som kanske tenderar att ha en mer rationell och vetenskaplig syn på livet. . .

Energi Kan Inte Förstöras. Bara Transmuteras och genom Alkemi bli till Någon Annan Form.

Detta är bokstavligen vad som sker nu i er värld.

Om ni medvetet kan bevittna er egen Inre Fågel Fenix, kan ni ta emot den FÖRÄNDRING som uppstår, och omfamna GÅVAN av det NYA, LJUSET och den GYLLENE INSIKTEN som erbjuds var och en av er.

Alla ni, får en stol i främre raden för denna Process av Gudomligt Skifte och Alkemi.

För det sker inte bara i regeringar, system, företag etc. över hela världen, det händer inom ER.

Vi har genom tiderna, sett många civilisationer gå igenom samma uppstigningsprocess. Det som är unikt för Jorden, är att det händer med ett Kvantsprångs Hastighet nu. Det som har tagit många tusentals och miljontals år för att åstadkomma, på andra platser och i andra världar, gör Jorden på några månader och dagar.

Snabbheten är Verklig.

Alkemin är Verklig.

Det Nya Dimensionella Ljuset är Verkligt.

Och vi anmodar er att gå till era hjärtans center, för att få kännedom om det. Att medvetet se möjligheterna och uppgraderingarna som strömmar genom Livskraften, och de Skiften som kommer i er värld.

När ni medvetet deltar med förståelsen, medvetenheten och viljan för denna typ av Ny Födsel, frigörs rädslan för att förlora det gamla. Och Glädjen i det Nya blir mycket starkare och Gudomligare. När ni håller fast vid det ni förlorar och frigör, blir ni bundna av rädsla. Och blir oförmögna att ta till er alla gåvorna, som dessa helt nya frekvenser har förvarat åt er.

Ni är skapade för en bättre värld.

Ni är gjorda för att leva i Ljus Medvetenhet.

Mörkret och Densiteten har haft sina Dagar i den Mänskliga Medvetenheten.

Och Ljuset vinkar till alla att ansluta sig till sina egna Organiska Ljusfrekvenser. . . att vara Essensen av Förändringens Kärlek, Frid, Helhet, Medkänsla, Glädje, Välbefinnande och Överflöd, på ALLA GUDOMLIGA SÄTT NU.

Släpp det som inte längre tjänar er.

Öppna era Hjärtan och Sinnen till den Klarhet som Ljuset Erbjuder Er.

Acceptera Möjligheten att Bara Bevittna Omfattningen av Naturens Knarrande i Korrosionen av Mörkret, och den Separerade Medvetenheten.

En Ny Jord formas för Alla.

Ni får en stol i Främre Raden och en Förstaklassbiljett för att delta, som en Medveten Medskapare i Byggandet av en Ny Värld av Ljus, och Kärlekens Medvetenhet.

Vi på Arkturus, tycker att detta är den mest spännande showen i alla existerande områden nu.

Vi är här för att erbjuda kärlek, tro, stöd och vägledning när det än behövs.

Kalla på oss och åberopa Ljuset av en Strålande Blå Extremt Kärleksfull Energi. Vi kommer till er i varje inbjudan, för att duscha er med kärlek och uppskattning, för allt ni är och stiger upp till att bli.

Var Förändringen och Förändringen kommer att bli Allt Era Hjärtan Har Önskat och Mer, under Tusentals år.

Ni är älskade.

Ni är kärlek.

All vår kärlek.

 

Översättning: Margareta Jonåker

You may also like...