Meddelande från mödrarna via Galaxygirl, Jan 18th 2018

 

Meddelande från mödrarna via Galaxygirl, Jan 18th 2018

 

Hälsningar kära hjärtan, kära barn, det är jag, moder Mary och jag bringar er på friska vårvindar doften och känslan av skära rosor, till vederkvickelse för era utmattade hjärtan i natt. Jag ser dig med kärleksfulla ögon av en mor som uppskattar både styrka och lidande och vi hör er. Era rop hörs i himlarna i kväll och jag duschar er med både kärlek och barmhärtighet

Hälsningar kära ni, det är jag, er Moder Gaia. Jag hälsar er med en stor energiexplosion från den centrala solen som är i annalkande barn, var redo! Åh, jag är så upphetsad över att få se och uppleva detta, är ni? Känn min varma gröna healingenergi och ljuset och ni blir tröstade i själens djupaste nivå, för att ni är så älskade, uppskattade och uppmärksammade av oss, som Mor Sekmet sade häromdagen.

En sådan stor uppgift som uppstigning har verkligen kallat in alla mästare, råden av ljus och våra galaktiska, himmelska vänner. Känn hoppet och var exhalterad. Kräv hopp. Kräv fred. Var hoppfull. Var fridsam och förankra dessa egenskaper i mig, in i det djupaste centrat av min kropp och bidra till att skapa denna verklighet. Mörkret viker. Ge det goda till varandra och till mina riken. Skapa med oss.

Barn, det är jag Moder Sekmet som bevistar en konsert här i kväll med Moder Mary och Moder Gaia. I sann solidaritet visar vi vår feminina kraft och styrka som vi nu grundlägger i Nova Gaia, denna komplexa matris som nu är upplöst av ljusstyrkor.

Kvinnligheten, den Gudomliga feminismen och kreativiteten har länge kvävts och missbrukats, men tiden för en massiv omfördelning av manliga och kvinnliga energier är över oss. Det krävs balans av båda könen för att klara av denna bedrift. Män, ni kallas till aktion, fördjupa er medkänsla och tjäna den stora Modern, finn det Gudomligt feminina inom er. Det är dags att bryta upp traditioner och utveckla er glädje, skydda det Gudomligt feminina och bli den vita riddare som kämpade för henne i forna dagar.

Kvinnor, ni behöver inte längre låtsas vara män för att överleva och gå vidare. Nej, ni kan utveckla ert Gudomliga feminina uttryck, var kreativ, emottagande, var kärleksfull och finn frihet i detta. De nya energierna är ganska starka men ni är väl förberedda och ni måste hitta er egen balans och det är balansen mellan manligt och kvinnligt inom er. Meditera över detta.

Det är jag, Moder Mary. Barn detta är sant! Lev i fred och upptäck, inte bara vem ni är, utan den ni var tänkt att vara i den Gudomliga balansen. Vilka delar av era liv är öppet maskulina? De flesta av er arbetar och strävar för att överleva – detta är hannen i er, missriktad energi. Balans måste uppnås. Balansen i era liv, er kreativitet som har skjutits åt sidan så att ni kan tjäna pengar och göra karriär. Skapa istället karriärer som hedrar den Gudomliga sidan. Skapa forum och platser där kvinnor kan känna sig säkra och bekräftade. Skapa samhällen där barnen är säkra och uppskattade. När männen kan skapa denna säkerhet, blommar de Gudomliga feminina blommorna.

Då känner hon sig älskad, vårdad och stöttad och till svar strålar hon av glädje och ger av sin gnista så att alla omkring henne blir välsignade. Se detta inför ert inre öga och skapa det. Det är därför ni här. När den stora centrala solen harmoniseras och balanseras återigen kommer dessa begrepp att verka mer förståeliga men än så länge ska ni veta att detta är sant och av största betydelse för framtiden, för mänskligheten och för dyrbara Moder Gaia.

Det är jag, Moder Gaia. Ja! Kan ni höra era hjärtan ropa? Kan ni känna den brännande känslan av sanningen? Kommer ni ihåg Avalon de av er som var där? Min riddare i skinande rustning som försvarade feminismen, han som skyddade mig? Var stilla och lyssna och ni kommer att känna denna djupa längtan att återvända till tider av lojalitet och hängivenhet, andlig balans och enighet. Det är mycket närmare nu som om det var igår, mina kära. Vi skickar meddelanden till våra dyrbara kära ikväll eftersom det nu är dags att minnas! Att få höra stridssignalen! Gråta, skratta, vara fullt ut mänskliga och fullt Gudomliga samtidigt! För det är därför ni är här, änglagestalter med enorm erfarenhet. Vi är påhejade ovanifrån, vet ni. Det är ganska spännande. Håll fast vid mig. Var ett ankare för mig. Tillåt mödrarnas kärlek att mätta er, att omsluta er och att balansera er närmare till er förberedda balanspunkt.

Andas in oss. Vi är ständigt runt er till hjälp för er övergång mot enighet. Kom ihåg er avsikt er Gudomliga balans, det maskulina och Gudomligt feminina. Bjud in oss och vi kommer att hjälpa er för evigt, för vi älskar er så mycket. Jag är Moder Gaia och jag talar för oss alla i kväll. Må väl och var modiga kära hjärtan.

Jag är Moder Mary och jag överöser er med ljus och kärlek. Dofta på rosenknopparna och hör min röst av välbefinnande.

Jag är Moder Sekmet. Jag är alltid här för människorna som en stöttepelare av kvinnlig styrka för kollektivet och för öm kärlek för den ensamme krigaren. Lev i frid i nuet och alltid. Njut av övergången och njut av er förvandling.

 

Översättning: Cicily Bäckström

 

 

Du gillar kanske också...