Arkturierna via Marilyn Raffaele, 4 oktober

Arkturierna, 4 oktober 2015

Via: Marilyn Raffaele

Kära Ni, i denna tid av förändring och nystart, uppmanar vi er att släppa taget om alla kvarvarande förväntningar, för förväntningar tjänar bara som ett sätt att hålla er kvar i koncepten – sinnesbilder som representerar något ni har läst eller hört angående uppstigningen. Ni skapar en ny värld, inte formar en utifrån det som redan är känt. Lär er att vila i nuet hela tiden, med vetskapen om att detta är ett andligt universum och alla är andliga varelser när de tillåter varje dag att öppna upp sig utan motstånd. Denna övning kommer att leda er in i en alltmer fördjupad medvetenhet om kärlek och tacksamhet då ni börjar se allt som en del av en Gudomlig plan hur svårt eller ”oheligt” det kan verka för ett tredimensionellt tänkande. Som vi tidigare har uttalat: Detta betyder inte att vara en ”dörrmatta” eller att stanna kvar i en otrygg miljö.

 

Tidigare och nuvarande livstid har innehållit kamp och väldigt lite stöd för dem som söker sanningen, men de tiderna börjar närma sig sitt slut för de flesta av er. Ni har gjort ert arbete och ofta straffats för det och nu är det dags att vila, leva och bli det ni har tillägnat er. Man kan inte stanna kvar på högstadiet om man är redo för gymnasiet bara för att en vän eller någon närstående fortfarande behöver gå i högstadiet, eller för att någon ”expert” säger att de måste. Tiden har kommit för alla seriösa studenter att förflytta sig in i sin kraft som uppvaknade andliga varelser, medan de samtidigt rör sig modigt genom de eventuella kvarlämningarna från det ”gamla” som fortfarande driver på dem eller påverkar dem. Då en individ utvecklas till nya och högre sätt att lösa upp karmiska frågor och kvarvarande läxor, behöver han inte längre de intensiva problemen, olyckorna och svårigheterna som behövdes tidigare för att vakna upp. De flesta av er är där nu. På Jorden kommer det alltid att finnas svårigheter av något slag oavsett om de är era egna eller någon annans, men ni har nya, högre och vägledda verktyg som ni kan lösa upp dem med. Ni är kraftfulla Ljusvarelser, men denna sanning måste erkännas och levas ut tills de blir ett medvetet tillstånd och inte bara några fina ord i en bok. Om en människa är redo att ta detta nästa steg men vägrar att lämna det som är gammalt, bekvämt och välkänt kommer han förmodligen få något slags uppvaknade i skepnad av svårigheter som tjänar till att tvinga honom djupare in i det han andligen är redo för. Offerrollen kan inte längre vara en del av de seriösa sanningsstudenternas medvetande.

 

Många har inte uppfattat hur mycket som faktiskt är förändrat. Notera världsrörelser för fred, djurrätt, informationsfrihet och andra frågor som för 20 år sedan inte ansågs viktiga för den breda massan. Notera också hur människor börjar titta lite djupare på allmänt vedertagna trosuppfattningar och undersöker också motíven och intentionerna närmare hos världens ”Ledare”. Ni återkallar er medfödda kraft genom att lyssna till, resonera med och leva utifrån inre vägledning istället för att blint liera er med de ofta begränsande koncepten från vissa experter, regeringar, kyrkor eller personer. Ni lär er att stå i kraften hos ert Jag vilket inte betyder att ni aldrig kan lära er om sanningen från en utvecklad minister, expert, lärare eller vän. Grunden måste dock alltid komma från er själva, baserade på ett inre vetande om vad som är rätt och passande för er.

 

Vi önskar tala om de nya energierna. De flesta av er var medvetna om fullmånen och höstdagjämningen som förde in höga ljusfrekvenser. Tro inte att inget hände baserat på utseendet hos nya Ljusenergier som kom och som är tillgängliga, men integrationen av dem kan bara ske då en individ är kapabel att ta emot dem. Väldigt få människor är kapabla att integrera alla höga frekvenser på en gång på grund av de fysiska, mentala och känslomässiga kropparna måste vara förberedda på att acceptera och resonera med dem. Tvivla aldrig på att ert Högre Jag kommer att se till att ni tar emot allt ni är redo för eftersom som ni är reda att utan ansträngning från er sida annat än att leva utifrån er högsta känsla av sanning. Kom ihåg att ni alltid är vägledda och assisterade, alltid. Ingen, inte ens den mest o-uppvaknade lämnas att kämpa sig igenom ett liv på Jorden ensam. Ert arbete som sanningsstudenter under utveckling är att vila i medvetenheten om att det är ett andligt universum, som styrs av Kärlek och befolkas av andliga varelser. Spendera inte tid med att oroa er om ni stiger upp eller inte eller ”gör det på rätt sätt”. Att leva utifrån din högsta känsla för rätt i varje ögonblick är allt som krävs.

 

Så mycket av det tredimensionella tänkandet angående andlighet är begränsande – hur upplevelser måste se ut eller kännas för att räknas. Detta är koncept baserade på och har gått i arv från något trossystem. Upplevelser andra har haft var kanske värdefulla för dem, men är inte självklart rätt för er. DNA kommer att aktiveras när ni är redo, era chakran kommer att rensas och öppnas upp när ni är redo och 5-dimensionella upplevelser kommer att ske när ni är redo. Alla de kurser ni gått, de övningar och ansträngningar ni gjort för att uppnå detta kan hjälpa, men helheten av upplevelsen kan inte äga rum förrän själen är förberedd. Ha intentionen att utvecklas medan ni fortsätter att praktisera det ni redan kan och mer kommer att komma till er. Uppstigning ramlar inte bara ner i någons knä utan förberedelser. Varje steg ni tar längs vägarna i era livstider läggs till varandra och tills slut för det fram ett helt medvetet medvetandetillstånd som resulterar i att era skapelser som manifesteras i det yttre når allt högre nivåer.

 

Älska allt. Älska det ”dåliga” så väl som det ”goda”. Älska er brister och älska dem som inte älskar er. Älska tankarna som dyker upp i era huvuden som kanske får er att reagera med rädsla, ilska, förbittring, avundsjuka osv för det finns inget annat än GUD och medan ni lär er att älska allting, slutar ni ge kraft åt dessa yttringar vilket får dem att förlora sin styrka. Ett utvecklat medvetandetillstånd löser automatiskt upp gamla inlärda beteenden och trosuppfattningar, som att vara ”Mindre än” och ”ovärdig”. Lär er att skratta åt ärliga misstag och notera att himlen varken faller ner över er, eller att era Guider lämnar er eller att ni slutar växa andligen när ni gör något felval. Detta är vad livstider i den tredje dimensionen har handlat om – att resa sig och falla, resa sig och falla…

 

Ni valde att vara här och ni har lärt er. De flesta av er märker eller kommer snart att märka att ni hjälper andra att också växa och lära sig vilka och vad de är. Gläd er för varje möjlighet ni får, oavsett om det bara är att slänga ut ett frö av sanning eller faktiskt lära ut till andra, men sök inte upp studenter, tvinga er på, omvänd eller arbeta för att ”rädda” någon för det finns bara EN och DEN ENDA behöver inte bli ”räddad”. Då ni utstrålar mer Ljus, kommer ni att attrahera sådana som söker ert Ljus istället för att hitta sitt eget. Dessa, Kära ni, är oftast inte intresserade eller förberedda för de högre sanningarna. De som är redo för det ni kan ha att ge kommer att hitta er. Lita på er intuition och tillåt er själva att bli vägledda till den beredskap de har som söker er. Fortsätt arbeta med andra på medkänslo-nivån inte på sympati-nivån, för sympati kommer att linjera sig med den andres lägre resonerande energi. Medkänsla är ett mer fristående sätt att se på andra personers frågor och tillåter er att erbjuda de ord som personen behöver höra på sin medvetandenivå medan ni håller ert Ljus högt.

 

I ovillkorlig kärlek och medvetenhet är vi:

Arkturiska Gruppen

 

Svensk översättning: Charlotta Olsson – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...