Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 16 november, 2019

HUR MAN GÖR LIVET INTRESSANT ~ DET 9D ARKTURISKA RÅDET, KANALISERAT AV DANIEL

”Hälsningar, Vi är det Arkturiska Rådet och vi är glada över att kontakta er alla.

Vi är mycket intresserade av er evolution av medvetandeutveckling därför att vi ser i er en aspekt av oss själva. När ni går genom livet, ser ni er själva i alla de ni möter vilket gör det mycket lättare att vara intresserad av livet. När man går genom livet på ett mycket ego-centrerat sätt som tänker att det finns en bestämd fast och stabil gräns mellan mig själv och alla andra jag möter, det är då det är lätt att känna sig ensam, uttråkad, oinspirerad och ointresserad av livet. Men när du upplever en annans framgångar som dina framgångar, och någon annans förluster som dina förluster, då vet du att du är i gemenskap, och då upprätthåller du ditt intresse av livet.

Du är en del av en levande organism känd som det mänskliga kollektiva medvetandet. Du bidrar till detta medvetande, och du får fördelarna av vad andra bidrar till det. Så allt som hänt kan bli medvetandegjort för dig om du tar dig tid att känna in och anpassa din förståelse till vad som är en större del av den du verkligen är.

Du har alltid ett val i detta livet. Om du inte är engagerad romantiskt med en annan person, och du önskar att du var det, och du ser två personer som uppenbart är förälskade i varandra och går gatan fram, så har du ett val. Du kanske inte tycker att du har ett val i detta ögonblick, men det har du. Du behöver börja välja att se andras lycka som din egen innan du tar ut din ensamhetskänslas själv till en plats där du möter många tvåsamheter sysselsatta med att smekas och kyssas. Du behöver anpassa dig till denna sanning att alla andra, och vad de lever och upplever, är också ditt, att lära av det vad du vill.

Även era fiktiva historier – böcker och filmer, teaterföreställningar, television eller lek med dockor – kan också bli ett sätt för dig att  knyta an till en karaktär som känns mycket verklig. När du bortser från att det är text, skådespelare, roller och det är musik och dekor och många inblandade i att producera din känsla och upplevelse då kan du njuta av en känsla av medverkan i händelseförloppet. Berättelsen blir din berättelse. Den författare eller producent eller vad det nu är du är åskådare av för underhållning, fick berättelsen från det kollektiva medvetandet som du är en del av. Även alla dina tidigare liv själv har bidragit, och på sätt och vis fortsätter att bidra till, mänsklighetens kollektiva medvetande.

Så du kan bli mer intressant som person genom att gräva i historieböcker eller genom att se det där lyckliga paret dela en glasstrut och fantisera att du känner vad de känner. Du behöver inte göra valet att separera dig i ensamhet, svartsjuka, avund och förbittring. Du kan vara den större personen och uppleva allt och därigenom göra dig själv till en intressantare person och ditt liv mer intressant samtidigt. Det är så vi som inte har fysiska kroppar gör, det är så vi som inte har ett hem där vi kan vila i en säng upprätthåller vårt intresse för livet. Vi gör så därför att vi vet att vi lever allt som ni lever, och för oss är det spännande.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har haft nöje av att kontakta er. ”

 

https://sananda.website/the-arcturian-council-via-daniel-scranton-november-16th-2019

 

Översättning: Mats

Du gillar kanske också...