Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 11 september, 2018

Att känna (för) sanningen

Hälsningar! Vi är det Arkturiska rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.

Vi börjar förstå det sätt som ni bearbetar information på och detta hjälper oss med att leverera den information som vi måste tillhandahålla. Ni vet att ni har en massa energi som kommer till er från olika källor och vi vet också det.

Ni kanske jämför något som ni bearbetar mentalt, med någon annan information, som ni fått från någon annan källa, eller från era egna upplevelser. Ni kanske undrar huruvida den ena är sann och den andra är falsk, eller om båda på något sätt är sanna. Det är därför det är så viktigt för er alla att bearbeta informationen med hjälp av era känslor. Era känslor skulle aldrig ljuga för er. Era känslor kommer alltid att vara sanna.

Era känslor kanske inte alltid är konsekventa, men det är inte deras jobb. Det är inte därför ni har dem. Ni har dem för att de ska hjälpa er att förstå vad som är relevant för er att veta i en given situation och ”vad som är ändamålsenligt för er att få” beträffande de energier som kommer er väg. De kommer också alltid att tala om, utifall något är lämpligt för er att göra. Era känslor kommer alltid att guida er beträffande vad som är lämpligt för er att säga.

Så, vi ser att fler av er än någonsin, känner in kanaliseringarna som vi sänder. Vi kan se att färre av er litar allt mindre på era sinnen, som ”plockar isär” varje litet ord, eller fras, eller mening och vi uppskattar att vi kan nå er ända in i kärnan. Vi vill att ni ska veta, det som ni behöver veta, men vi vill att ni ska veta det, på grund av att det ”resonerar” med er.

Ni har förstås de där andra tillfällena, när allt ”radar upp sig”, all information som ni tar emot, allt som ni hör, läser och upplever; det radar upp sig synkronistiskt. Det är då ni vet att ni har rört er förbi ”debattfasen” och in i ”känslofasen”. Det är då ni vet att energisändningarna når er och får er att ”anpassa er till” allt ni behöver och det är då ni kan släppa taget om er tvekan och omfamna det som är precis framför er.

Vi är det Arkturiska rådet och vi har glatt oss över kontakten med er.

Översättare:

Marie Silja

 

Du gillar kanske också...