Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 1 januari 2023

 

Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele

1 januari 2023

 

Gott Nytt År, kära läsare. Välkomna till ett år där ni kommer att bevittna allt mer förändring, uppvaknande, avslöjande och nya begynnelser.

Nya begynnelser, därför att världens kollektiva medvetande, vilket är summan av alla tidigare och nuvarande medvetandetillstånd på jorden, nu förändras. Det blir Ljusare och mer utvecklat tack vare närvaron av så många andligt avancerade själar nu på jorden, med fler som fortsätter att komma. Mycket av det som länge utgjort det universella kollektiva medvetandet är på väg att lösas upp, eller har redan blivit upplöst, genom närvaron av så många andligt utvecklade individer på jorden.

Gudomligt Sinne är det Enda sinnet och därför det riktiga sinnet hos varje människa. Emellertid, i energin av lägre resonans i den tredje dimensionen, är sinnet, kanalen för medvetenhet om medvetande, överskuggat av täta energier av dualitet, separation, och två krafter som för alla avsikter och syften blir ett mänskligt, personligt ego-sinne, ett tredje-dimensionellt koncept av det ENDA SINNET.

Det personliga/ego sinnet kan bara tillgå information och sanning från utanför sig självt – från kollektivet. Då kollektivet blir allt mer upplyst genom närvaron av de många medvetandetillstånden av hög resonans nu på jorden, som kom specifikt i detta syfte, så kommer människor att få tillgång till och börja få idéer från ett kollektiv av högre resonans, och börja implementera dem som andligt utvecklade, nya och bättre sätt att leva.

Det kommer alltid att finnas de som drar fördel av status quo och motsätter sig förändring, medan de klamrar sig fast vid och befrämjar mindre upplysta sätt att lösa problem och leva livet. Alla har fri vilja att välja efter behag, men förändringar är på väg och motstånd kommer att visa sig fruktlöst eftersom jordens uppstigning är en Gudomlig Plan som fortsätter att utvecklas trots allt motstånd.

Det nya året ses som en tid att uttala ”Nyårslöften” eftersom början på ett nytt år känns som en perfekt tid att utvärdera det gångna året och göra förändringar. Dock bär de flesta Nyårslöften inte till fullo frukt, helt enkelt för att människor är medvetande med kropp och inte kroppar med medvetande, och allt som kvarligger stadigt etablerat i ens medvetande bara fortsätter att manifestera.

Emellertid, att välja att ge löften om positiv förändring indikerar att en person tittar djupare inom sig, och bekräftar hur och vad den vill förändra, och försöker få det att hända. Problemet är att de flesta löften är baserade på tredje-dimensionella koncept om hur livet kan bli bättre – fysiskt, känslomässigt, mentalt och andligt, koncept som aldrig riktigt angriper roten till vad de hoppas förändra.

Sedan länge accepterade övertygelser om hur människor eller livet borde vara för att vara rätt eller framgångsrika, är inte längre i resonans med sanning hos ett ökande antal individer. Människor börjar erkänna att förändring sker automatiskt då de släpper taget om gamla koncept, och tillåter sig expandera och omfamna idéer som är baserade på enhet istället för separation och tävlan. Det inre är det yttre, så i realiteten finns det inga offer, men det kan ni inte säga till dem som ännu bara kan förstå livet utifrån ett tredje-dimensionellt perspektiv.

Låt Nyårslöftena handla om att observera, tillåta, och sluta göra motstånd i insikten om er själva som SJÄLV, en Gudomlig varelse som valde att vara på jorden i denna tid för att addera Ljus till kollektivet, rensa bort kvarvarande täta energier och hjälpa till att väcka andra. Låt era löften spegla ert utvecklade medvetandetillstånd, er andlighet. Låt dem handla om kärlek, allt livs verklighet och att helt enkelt VARA.

Motstånd adderar energi till och bemyndigar alltmer det som motståndet gäller. Rensningsprocessen får ofta ilska, förbittring, rädsla, avundsjuka, självförakt, skuld och all sorts negativa känslor att komma till ytan. Gör inte motstånd mot dem, för deras närvaro betyder inte att ni återgår till ett gammalt medvetandetillstånd, utan bara att ni upplever att känslorna associerade med fickor av gammal energi går genom er. Observera, känn och bara tillåt alla negativa känslor eller tankar. Låt dessa gamla energier flöda genom er och ut, utan att ge dem styrka eller tro att de är era personliga.

Att vägra ge något kraft, trots hur det ser ut att vara, betyder inte att ni ignorerar dem eller situationen i nöd, sägande; ”Gud är allt, det är inte verkligt, det är en illusion”. Många har gått i fällan av detta tredje-dimensionella sätt att tolka sanningen, vilket är det egobaserade sättet att låtsas ett ännu inte uppnått medvetandetillstånd. Att leva sanningen betyder att hjälpa till eller kliva in med mänskliga fotsteg när eller om ni intuitivt vägleds att göra det, medan ni aldrig glömmer den underliggande verkligheten och den inneboende Gudomligheten hos alla inblandade. Detta betyder inte att ni ska knuffa ut någon från deras utvalda lektion. Lyssna alltid till er intuition för vägledning i dessa situationer.

Det finns de som ännu inte är redo eller har förmåga att integrera energierna med ny och högre resonans som flödar till jorden i denna tid, och som väljer att lämna för att komma tillbaka till den nya jorden senare. Andra lämnar eftersom de tror att de kan hjälpa jordens uppstigningsprocess bättre från den andra sidan. Döden är alltid ett val. Inte ett som görs utifrån tredje-dimensionell medvetenhet, utan ett som görs på djupare nivåer. Många var trötta och ville bara gå hem och Covid erbjöd den möjligheten.

Jorden är en mycket svår skola för utveckling, men eftersom det bara finns detta ENDA liv, så förloras inget liv någonsin, eller slösas bort, eller är ett misslyckande. En människa som lämnar som resultat av missbruk, våld eller andra negativa val, börjar snabbt och med Guidernas hjälp att förstå vad han var oförmögen till under tillvaron på jorden. Alla själar har oändliga möjligheter att återvända till jorden, beväpnade med en ny medvetenhet och förberedda på att uppleva och gå bortom det som höll honom eller henne fängslad förra gången.

Detta är hur andlig utveckling fungerar på jorden, tills själen vid någon punkt lärt sig allt den kan från tredje-dimensionella upplevelser, och är redo att fortsätta sin utveckling i de högre dimensionerna.

Klappa er själva på axeln kära ni, för det kräver en stark och hängiven själ att välja och ta examen från jordens tredje-dimensionella utvecklingsskola, och sedan när det inte längre behövs, till och med komma tillbaka för att hjälpa andra.

Nya energier och högre medvetandetillstånd föder fram en ny jord.

Vi är den Arkturiska Gruppen

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...