Sananda och OWS via James McConnell och Shoshanna, 31 december 2023

 

Sananda och OWS via James McConnell och Shoshanna

31 december 2023

 

SANANDA (Kanaliserad av James McConnell)

Jag är Sananda, jag är här nu, i denna tid, precis före slutet av ett år och början av ett annat. Och Åh, vilket nästa år det kommer att bli!

För ni står på randen, på randen till många stora skeenden, många stora förändringar. Inte den fulla Övergången ännu, men det är händelserna som föregår den Övergången, föregår den Stora Solblixten.

Ni har alla förberett och gjort er redo för detta på olika sätt. Inget sätt är bättre än något annat, om ni så mediterar, kontemplerar eller minns dagligen. Vad det än är ni gör som Personliga Representanter för Alliansen här på denna planet.

Och ja, ni är alla en del av Alliansen. Ni är alla här för att få till stora förändringar, få till fallet av den tredje-dimensionella illusionen. Slöjan sjunker snabbt. Och för er som vet är slöjan bokstavligen borta, den har varit borta en tid. Men den finns fortfarande kvar i programmeringen i ert sinne.

Och sinnet är byggaren. Och sinnet fortsätter att bygga baserat på den programmering ni fortfarande kör.

Så under detta nya år ser ni er släppa den gamla programmeringen mer och mer, släppa de gamla minnena. Håll inte fast vid dem längre, för de gör er inget gott, då ni fortsätter vidare till de högre vibrationella frekvenserna. Och ni rör er alla mot dessa högre frekvenser.

Ni rör er alla, och har rört er från det tredje-dimensionella illusoriska uttrycket, nu till den fjärde dimensionen. Ni är alla där nu. Och i denna stund, precis nu, är ni till och med i den femte dimensionen (detta meddelande föregicks av en guidad meditation). Kommer den att hålla? Det är upp till er, då ni fortsätter med era dagliga aktiviteter. Men när ni går genom er dag, gå genom den på ett lämpligt sätt, med en känsla av att vara i nuet, och bara i nuet. Detta är vad ni måste fokusera på mer och mer under detta år, att vara i nu-ögonblicket, att släppa det förflutna, inte oroa er och fokusera på framtiden. För framtiden kommer som resultat av att ni rör er genom ögonblicket. Detta är vad ni måste förstå mer och mer. Och då ni gör det kommer ni återigen till en större förståelse för vilka ni i sanning är.

Därför att ni är så mycket mer än den kropp ni befinner er i. Ni är så mycket mer än den personlighet som ni tror är ni. För ni är så mycket mer än den personligheten. Ni är en multidimensionell personlighet, och ni kommer mer och mer till insikt om detta och minns detta. Och då ni gör det ökar er vibrationella frekvens. Ni ser er själva mer och mer i de högre vibrationella frekvenserna. Och när ni gör det tonar den gamla tredje-dimensionella programmeringen bort mer och mer. Och de gamla minnena tonar också bort mer och mer.

Kommer ni att glömma alla de fina tider ni haft? Nej, verkligen inte. Men ni kommer att glömma. Ni kommer att röra er bortom de minnen ni inte längre behöver. Tänk på det. Kontemplera på det. Meditera på det närhelst ni kan under det här året, och verkligen i början av det. För det är i början av detta nya år som många saker kommer att visa på fallet för den tredje-dimensionella illusionen.

Slutligen kommer ni att nå den punkt ni alla väntat på, arbetat och tränat för, tränat på att bli de ni alla väntat på. Det är inte vi. Det är inte de Uppstigna Mästarna. Det är inte Galaktikerna. Det är inte Agartherna som kommer för att rädda er. Det är ni som är här för att rädda er själva, för att bringa er frihet och självständighet tillbaka återigen. Det är vad allt detta handlar om.  Och det är vad det nya året kommer att föra med sig.

Jag lämnar er nu, och låter One Who Serves och Shoshanna komma in och ta er genom det nya året på det sätt de planerat.

Jag är Sananda och jag lämnar er nu i frid, kärlek och enhet. Och må ni fortsätta förstå mer och mer att ni är de ni väntat på. Ni är Kristusmedvetandet som går genom var och en av er. Det är inte jag, som Yeshua, som är Återkomsten, det är alla ni som är Återkomsten.

OE WHO SERVES (Kanaliserad av James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum, hum, hum. Hälsningar till er! One Who Serves här, och Shoshanna är här.

Och vi är redo att starta detta nya år, detta underbara nya år. Och ju mer ni tänker på det på det sättet, att det verkligen blir ett underbart år, då är detta det ni kommer att skapa. Det är de som skapar ett jämmer och elände av det som är nästa år, som kommer att hitta detta jämmer och elände. Det är så detta fungerar. Det är inte tvärtom. Det är programmeringen, som Sananda sade. Vi har sagt det många gånger, gång på gång, i oändlighet, det är programmeringen som håller er tillbaka. Det är de gamla minnena ni klamrar er fast vid som håller er tillbaka. Släpp taget om detta. Följ flödet.

När ni följer flödet kommer allt att bli precis vad ni vill att det ska bli, då ni fokuserar på det ni vill, inte på det ni inte vill. Fokusera på er hälsa. Fokusera på allt som fungerar i era liv. Fokusera på era relationer och era vänner, även dem som kanske lämnat er ett tag, fokusera på att de kommer tillbaka, om det är möjligt. Och för många kommer det att vara möjligt, för andra inte så troligt. Därför att detta är ”vaktombytet”. Detta är delningen av tidslinjerna som ni hört talas om. Separationen av vetet från axet: det är vad som sker här. Och det kommer att fortsätta i den riktningen. Men vid en viss punkt, då den Stora Solblixten verkligen kommer, jag säger inte att det blir detta år, det är en potential, men det blir inte nödvändigtvis vid den punkten.

Och förresten, vi är inte här för att förutspå framtiden. Vi gör inte det. Men vi är här för att berätta för er om potentialen och möjligheterna för det som kommer i framtiden.

Men innan vi gör det, tänk på vad som kommit innan detta, och hur långt ni kommit under det gångna året. Också tidigare under livstiden. Tänk på de frågor ni ställt i dessa samtal, varje söndag, och hur de har förändrats. De har metamorforiserats (är det rätt ord? – ja!). De har förändrats över tid här, där ni ställt frågor ni många gånger kunde ha besvarat själva.

Men nu ställer ni frågor som är mer avsedda för det större kollektivet. Och det är vad vi vill att ni ska gå mot och tänka på: det större kollektivet. Ja, det är viktigt att tänka på er själva, verkligen, och vart ni är på väg, att vara i nuet och allt sådant. Men tänk också på det stora hela , det stora kollektiva hela, och hur ni alla hjälper till med att få till de stora förändringarna i det kollektiva medvetandet på denna planet.

Varje enskild tanke ni tänker, varje enskild tanke, går in i planetens kollektiva medvetande, och kan sedan på ett sätt fångas upp, eller tas ned från detta kollektiva medvetande, eller det universella sinnet, kvantfältet, hur ni nu vill se på det, och tas ned, och det blir verkligheten. Varje tanke kan bli verklighet.

Och då ni mer och mer, speciellt under detta nya år, går in i de högre dimensionella frekvenserna, blir era tankar viktigare och viktigare, eftersom de kommer att manifestera mycket snabbare än tidigare. Och ni kommer att se detta under det nya året. Detta är vad som definitivt kommer till er. För dem som har ögon att se med, och många av er kommer att ha ögonen att se med och öronen att höra med under detta nya år.

Ni kommer att få mer och mer av de glimtar vi talat om, av att se bortom det tredje-dimensionella uttrycket och in i de fjärde- och även femte-dimensionella uttrycken, och se de saker som hållits borta från er syn till denna punkt. Också de som dolt sig som skepp. De vi kallar för utomjordingar, Galaktiker – vi ska använda den termen här, Galaktikerna, som har dolt sina skepp. De kommer att bli mer och mer synliga för er. Det händer redan. Det har hänt under hela detta gångna år. Ashtar och KaRa och andra har berättat för er att detta kommer närmare. De kommer närmare och närmare, och blir mer och mer en del av ert uttryck. Det uttryck ni kan börja se, och känna, och veta att de finns där, detta kommer under året.

Ni kan verkligen också förvänta er många förändringar i ert geo/politiska system, på många sätt, och i ert medicinska system.

Det medicinska system ni har nu kommer att börja tona bort mer och mer, för det kan inte upprätthålla sig självt. Det kan inte upprätthålla sig självt därför att det är ett system som inte läker människor, utan gör dem sjukare och sjukare. Och ni börjar förstå det mer och mer, och fler kommer att förstå det. De kommer att förstå att den medicinska professionen inte är deras vän, det mesta av den. Några av dem gör verkligen sitt bästa. Men det finns många som inte gör det, som bara följer den gamla matchplanen, kabalens matchplan, den djupa statens. Men det kommer att förändras, därför att det finns många mirakulösa (teknologier) som kommer att förefalla mirakulösa till att börja med, men som bara blir en del av vetenskapen då den kommer genom. Men det finns teknologier som kommer fram under året, under året efter och så vidare.

Mycket kommer att förändras. Er energistruktur kommer att förändras, det pågår redan. Det finns teknologier som just nu introduceras, som börjar visa sig kunna sänka era energiräkningar och sådana saker. Men det kommer mycket mera på så många olika sätt. Vi kan bara börja antyda detta.

Men, vet att när ni går genom detta år, och verkligen i början av detta nästa år, kommer det att bli olika skiften som börjar ske. Och ja, skiften sker verkligen. Så vet detta, då dessa saker börjar formuleras här.

Och det kommer att bli fler och fler som inte längre säger ”inget händer”. De kommer inte att kunna säga det längre eftersom så mycket händer, och kommer att hända här. Ni kommer att se förändringarna. Ni kommer att bli medvetna om detta.

Och det är inte för er att säga till era vänner, er familj, ”vad var det jag sade”. Det är inte för er att göra det. Men det är för er att finnas där. Att finnas där när de vill ställa frågor eller vill veta vad det är ni vet som de inte vet. De kommer att ropa på detta mer och mer, då detta år framskrider.

Och ni kommer att bevittna ett ”vaktombyte”. Det är allt vi kan säga angående det just nu. men vi tror att ni förstår lite av vad vi talar om. Vaktombyte. Tänk på detta.

Shoshanna, har ni något ni vill tillägga här? Vi ber om ursäkt för att vi monopoliserat sessionen så långt.

SHOSHANNA (JoAnnas Högre Själv, kanaliserad av JoAnna McConnell):

Vi är vana vid det.

OWS: (Skrattar)

Shoshanna: Vi skulle vilja dela ett perspektiv som är annat än det ni lagt fram. Men det ni lagt fram är lämpligt för året, för begynnelsen av någonting nytt. Det är lämpligt. Så vi måste lägga ett lager uppe på denna historia som kommer att hjälpa alla dem som deltar på den här planeten, som deltar med varandra för att komma till fullt deltagande i vad de är avsedda att göra, vad de är avsedda att vara.

Nu ska vi säga er (och vi hoppas att ni inte blir uttråkade av det), men vi ska berätta för er att i början, när människor blev en art, när de började bilda samhällen, blev de en sak. Människor. Ovan det fysiska finns det vad som är känt som arketypen. Och arketypen är en mental konstruktion som människan antar sig för att delta i sina samhällen och göra ett gott jobb och lyfta upp alla omkring sig, och gå framåt i medvetande så att alla kan uppfylla löftet om vilka de är.

Det är en gåta. Alla deltar tillsammans, förstår ni. Så det är ert jobb att identifiera vem ni är. Vilken arketyp ni gör. Och hur ni ska göra ert bästa i den arketypen. Hur ni ska förfina den, och förfina den, och förfina den. Ni förstår, det som hänt här i den tredje-dimensionella kaotiska världen är att alla dessa arketyper, som ursprungligen var rena och perfekta, har blivit korrumperade. Så att Ledar-arketypen, arketypen av Ledare, leder inte så mycket längre, ser inte ut så mycket som en ledare, förstår ni.

Så det finns de som träder fram. Vi ger inga namn, för ni vet alla vad vi talar om. De som nu träder fram för att leda måste förfina sin arketyp för att få till de förändringar som kommer att förfina världen, som kommer att få den här världen upplyft till den fjärde och femte dimensionen, förstår ni. Allt börjar med arketypen. Så ni måste identifiera den för er själva.

Nu undrar några av er (kanske inte), vi undrar, JoAnna undrade, och vi gav henne svaret, hon bär sju arketyper i denna livstid. I var och en av dem måste hon förfina, hon måste bli medveten om och göra sitt bästa för att få till perfektion i den arketypen. Det finns många.

Så nu måste ni göra det. Och då ni identifierar vilket ert uppdrag inom den arketypen är, kanske arketyp-Moder, Fader, Syster, Broder, Skapare, Ledare, vilken arketyp ni nu främst bär fram, så måste ni tänka på hur ni ska göra den perfekt. Och när ni gör det tar ni fram den ursprungliga arketypen så att världen socialt blir upplyft. Samhällen börjar fungera. Vi börjar se detta i liten skala, att det finns många gemenskaper som har förstått vilket deras uppdrag som arketyp är, eller de flera arketyper de fört fram, och skapat samhällen som fungerar. Men det råder stor förvirring kring detta.

Så vi säger er att ert jobb det kommande året, vilket förresten börjar imorgon, är att fundera ut och bli helt medvetna om hur ni ska bära fram er arketyp i världen, och förfina den, och förfina den. Namaste.

OWS: Mycket bra. Och vi vill att ni tänker tillbaka här ett ögonblick, på era gångna år här, från 2020 tills nu, och allt ni gått genom vad beträffar den så kallade pandemin, och allt som de mörka styrkorna gjorde, hur de försökte manipulera befolkningen och skapa rädsla och kontroll, allt sådant. Och ni kommer in i detta nya år, och de börjar redan använda samma plan igen. Återigen samma plan gång på gång på gång. Detta är vad de gör. Men Ljusstyrkorna, de ni kallar Vita Hattar och Alliansen, ni är alla en del av den Alliansen, ni är alla medvetna om det den här gången. Ni känner till deras matchplan. Ni är redo för den. Så, då de försöker att föra ut detta, är det så viktigt att ni alla säger, ”Nej, vi kommer inte att gå tyst in i natten längre, vi kommer att slåss!” Och lyd inte något av deras påbud, eller mandat, eller något. Och om ni inte lyder, kommer många fler att se att ni inte gör det, och då kommer de inte heller att göra det.

De kommer att försöka med detta. De kommer att försöka, eller med något annat, och sedan något annat, och något annat. Detta är vad de gör.

Men deras system faller sänder kring dem, bit för bit. Det rämnar överallt. Och alla som har ögon att se med, och ni alla har dessa ögon att se med, ni kan se vad som händer. Ni kan se det, det händer så mycket. Och de som säger att inget händer, de kommer att få ett vad ni kallar ett ”tufft uppvaknande” här. För det kommer som en tidvattenvåg när förändringarna får momentum mer och mer.

Så det är vad vi vill att ni ska förstå under detta nya år, att ni är så viktiga för att få till allt detta, för att detta nya högre uttryck ska börja visa sig. Ni är de som gör detta,.

Som Sananda flera gånger tidigare sagt, ni är Återkomsten. Ni är Kristusmedvetandet som föds inom var och en av er. Ni bär detta Kristusmedvetande. Och ni bär det till alla era vänner, er familj, alla, till det kollektiva medvetandet runt planeten. Detta är vad ni är här för att göra. Och vi vet att ni är redo för det. Att ni har, återigen, tränat för detta i livstider. I många livstider har ni tränat och arbetat mot det. Shoshanna, har ni något att tillägga?

Shoshanna: Vi ska tillägga här. Vi ska försöka skapa en bro mellan det ni sagt och det vi sagt.

OWS: Bra.

Shoshanna: Vi ska säga att när ni blir ombedda att stå upp, att ha modet att göra det rätta, så är det ofta svårt för många. Allt detta är en del av att fullända det ni kom för att göra, förstår ni. Men, det som hänt är korruption.

Så nu är det upp till er, om ni vill se förändring, måste ni vara förändringen. Om ni vill se mörkret avta, se mörkret lämna planeten, måste det vara ni som fulländar er själva. Det måste vara ni som, i den stunden av medvetande, beslutar er för att vara modiga, beslutar er för att ha mod, beslutar er för att göra det rätta, förstår ni.

Det är till exempel som en läkare. Det finns så många i den medicinska professionen i er värld som lämnar sitt yrke. De deltar inte, för de fulländar vad de kom för att göra. De kom för att vara en healare, inte den charlatan som många är. Så de gör den modiga saken.

Så ni förstår, när ni inte lyder, när ni verkligen kämpar mot systemet, måste ni bestämma er för att visa mod. Så många backar tillbaka. Så många gömmer sig. Så många stoppar huvudet i sanden. Ni måste sluta. Ni måste fortsätta vara modiga. För när ni gör det blir ert ljus fulländat i den arketyp ni bär, som ni förde fram i den här världen. Och medvetandet, det Gudomliga Medvetandet, Kristusmedvetandet, är lätt att förkroppsliga i den fulländningen.

Så det är en steg-för-steg process. Och det är därför (ledsna att vi predikar) vi ombes att leva i ögonblicket. Eftersom ett medvetet beslut bara kan tas i ögonblicket. Ni kan inte bestämma framtiden. Ni kan inte förändra det förgångna. Ni kan bara vara i ögonblicket. Så när ni står inför ett beslut, måste ni vara i ögonblicket för att ta det beslutet. Tveka inte, Kära Ni, för att föra in Kristusmedvetandet, att föra in den Gudomliga Perfektionen som ni redan är, i varje ögonblick av era andetag och liv. Namaste.

OWS: Vi ska tillägga här att en del av att bära Kristusmedvetandet är att ni kommer att bevittna de förändringar vi talat om. Ni kommer att bevittna dem i den djupa staten, kabalen, de mörka styrkorna, bli arresterade, vad ni kallat ”massarresteringar”. Allt det är på väg.

Och det är viktigt, medan ni bevittnar detta, att inte bli en del av ilskan och negativiteten som kommer att grassera över hela planeten. Inte bara i det här landet, det här kommer att finnas överallt, då Alliansens Styrkor, de Vita Hattarna, Militären kommer att kliva fram och göra vad de lovat att göra. Att upprätthålla konstitutionen. Inte bara konstitutionen för det här landet, utan för hela världens befolkning. Detta är vad som kommer att vara en del av det kommande uttrycket.

Det är viktigt för er att inte bli involverad i rädslan och ilskan, allt det som många som precis börjar vakna upp till allt detta verkligen kommer att uttrycka.

Det är också viktigt att de olika förändringarna av ert finansiella system är del av det nya uttrycket som kommer in. Ni har väntat och väntat på det ni kallar ”omvärdering” (revaluation) och ”global valutaåterställning” (global currency reset) och det nya finansiella systemet, det kvantfinansiella systemet.

Allt detta är på väg i tiden framåt. Vi kan inte säga precis när eller hur det kommer att uttryckas, men det kommer att uttryckas. Det är en del av de förändringar som kommer att ske.

Så, bara fortsätt ha tålamod. Fortsätt vara i stunden. Och om ni är i stunden och inte oroade över framtiden, och helt deprimerade när den framtid ni väntat på inte dyker upp direkt i er tidsram, vet att det inte kan bli i er tidsram. Det blir i universell tidsram. Detta är vad ni också kommit att förstå. Och börjat göra er redo att uttrycka, då dessa förändringar kommer fram mer och mer, och att ni ska vara i de högre vibrationella frekvenserna när dessa förändringar blir till och ni bevittnar sönderfallet av de mörka styrkornas korthus. Ok?

Shoshanna, har ni något ytterligare innan vi går till frågor och svar här?

Shoshanna: Vi vill höra frågor.

OWS: Ja. Då är vi redo, om ni har frågor. Och som James sade tidigare, som vi antydde till honom, vänligen håll era frågor länkade till vad som är på väg under detta nya år, eller vad ni vill ska hända, men inte så mycket personliga frågor.

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Vackra meddelanden från våra bröder, One Who Serves, och från vår syster, Shoshanna. Jag tror de flesta här i detta samtal och många, många andra är vakna. De flesta av oss lyder inte. De flesta av oss säger nej till medicinsk kontroll och så vidare. Och jag känner till den mörka sidans absurda planer. Min fråga är, är det en lavin av uppvaknande på väg? Kommer några av de människor som sover djupt, kommer de att vakna upp genom att någon sanning kommer ut? Eller är vi, kanske inte ensamma, men kommer gruppen att växa till ett massivt uppvaknande, eller är det bara vi Ljusarbetare som är vakna?

OWS: Vi ska säga att ni är väldigt många, och när dessa förändringar börjar och sanningen kommer fram mer och mer, så kommer många fler runt planeten att vakna upp. Precis som ni vaknat upp tidigare, har de sin chans att göra det. Och detta är mycket säkerställt. Kommer alla att vakna? Nej. Kommer alla att följa med in i de högre vibrationella frekvenserna? Nej. Många kommer att hålla emot, skrikande och sparkande, och försöka klamra sig fast vid livet så som de känner det, sin bekvämlighetszon. De kommer inte att vilja lämna den bekvämlighetszonen. Ni kan också se detta i de olika arresteringar som redan sker. Och som de som stått på schavotten, redo att möta sin avrättare, så har de inte kapitulerat. De fortsätter att slåss. De fortsätter skrika och tjafsa, och säga allt de kan för att nedvärdera dem omkring dem, eller varit del av deras uttryck under deras liv. Så ja, ni kommer att se ett stort uppvaknande ske. Detta är Det Stora Uppvaknandet! Det pågår redan, men kommer att bli så mycket mer. Shoshanna?

Shoshanna: Ja, vi kan dela här. Får vi dela, Kära Syster?

Gäst: Ja, vackra Syster.

Shoshanna; Kära Du, vi ska ställa en fråga här. Vad ser du, vad känner du är huvudorsaken till att många vill kvarstå sovande?

Gäst: Jag har ett svar. Jag tror att de är programmerade eftersom de tror på de vanliga medierna. Det har tystats ner på högsta nivå så de får inte ut sanningen. Vi Ljusarbetare har blivit ledda av våra Högre Själv till att finna ut sanningen från andra sfärer. Men dessa människor som kvarstår sovande ser inte utanför de vanliga medierna och så vidare.

Shoshanna: Kära Syster, får vi fortsätta här?

Gäst: Ja.

Shoshanna: Kära Syster, du har givit oss den yttre orsaken till att de kvarstår sovande, då de har blivit programmerade. Vad som verkligen ligger i förgrunden för allt detta, och om du vill delta i uppväckandet av dessa varelser, liksom andra vill delta eller säger att de vill delta, så kallas den fundamentala orsaken till att människor är sovande för ”rädsla”. De är desperat rädda för allting. De är desperat rädda, Och ja, det är ett program. Så för att knuffa till en varelse här och en varelse där, tar det tid, och du måste förstå att deras motivation, deras handlingar, motiveras av rädsla. Och vi, de som är vakna, vill inte falla tillbaka till detta. De vill inte känna det igen. Vi har alla varit rädda.

Så nu, för att väcka dessa, eller hjälpa till att väcka dem, måste ni trösta deras rädsla. Ni måste försöka förstå dem. Att förstå deras rädsla och trösta dem, och hitta gemensam grund. Och när ni gör det, när tilliten växer, kommer de kanske att börja se ljuset här och där.

Men kom bara ihåg, alla dessa varelser som är sovande är extremt rädda för att vakna upp. Namaste.

Gäst: Absolut. Och bara som sidonotering här, och en blinkning till One Who Serves, vad han precis sade, att när dessa mörka står på schavotten, redo att avlägsnas från denna sfär, så slåss de. Är det en bekräftelse på att några av dem faktiskt har arresterats och tagits bort från det här planet?

OWS: Ja, definitivt! Det har skett en tid, och kommer att fortsätta ske. Eftersom det gamla systemet måste falla. Det måste falla fullkomligt.

Shoshanna: Det kommer det att göra!

OWS: De gamla bekvämlighetszonerna, och allt som alla är vana vid i detta samhälle, i er kultur, är på väg att förändras. Det är vad övergången handlar om här, att flytta, att gå över från en sfär av tredje-dimensionellt uttryck in i ett fjärde- och femtedimensionellt uttryck.

Gäst: Underbart. Och kommer de sovande faktiskt att få bevis på detta, eller se att det är vad som hänt, så att de vaknar mer?

OWS: Det kommer, ja. Det kommer att synas på alla stationer på planeten vid någon punkt.

Gäst: Tack så mycket.

Shoshanna: Det händer nu. Det händer mycket snabbt nu. Och vi vill lägga till en sak till, Kära Syster. Får vi det?

Gäst: Ja, gärna.

Shoshanna: Tänk på dominobrickor. Det är så det fiungerar.

Gäst: Mycket goda nyheter, och jag är mycket lycklig. Tack. Vi älskar er så mycket. Namaste, Ni Vackra.

Shoshanna: Namaste.

OWS: Mycket bra. Finns det andra frågor här? Inga fler frågor?

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Jag förstår att upprätthållandet av vår vibrationsnivå kommer att vara mycket viktigt. Så, har ni något råd angående hur man håller upp en aura av medkänsla och förståelse medan vi är så frustrerade över dem nära oss som är så sovande och negativa. Det är verkligen, verkligen svårt. Jag har talat med flera vänner som är vakna. Negativiteten blir verkligen svår ibland.

OWS: Vi ska säga här, just som du sade att du blir frustrerad, att vi skulle säga, bli inte frustrerad. Det är mycket viktigt här. Använd den här terminologin här, ”Det är vad det är”. Det är vad vi skulle säga till er. ”Följ flödet”. Alla dessa saker. Låt inte andra som är på väg att vakna upp, var de nu befinner sig i den processen, låt inte dem ta ned er. Låt dem inte hålla er tillbaka. Släpp den gamla programmeringen, den gamla rädslo-programmeringen, den gamla ”jag är inte tillräckligt bra” programmeringen, och sådana saker ni blivit hjärntvättade med under många, många livstider här. Och de fortsätter, mörkrets styrkor, kabalen, den djupa staten. De fortsätter skapa den programmeringen, den rädslan. ”Släpp den”. Bli inte en del av den. Var i stunden. Var i naturen om ni kan, eller på platser där ni får en känsla av en högre vibration, där ni mår bra. Om ni mår bra, då är ni i en högre vibration, förstår ni? Det är inte magi. Det är bara att skapa ett må-bra tillstånd, på alla sätt ni kan, och i det ögonblicket har ni höjt er vibration. Och ju mer ni håller i den högre vibrationen, i detta må-bra, så kan det till och med leda till en salig känsla. Och sedan, gissa vad? Då är ni i den femte dimensionen, förstår ni. I högre och högre vibrationella frekvenser, och mår bättre och bättre och bättre angående er själva. Och inte bara det, när ni mår bättre och bättre, i dessa högre vibrationer, då finns det inget som kan skada er, vad gäller någon sorts medicinsk situation, sjukdom, inget kan skada er.

Detta är vad ni alla rör er emot om ni omfamnar de saker vi berättat en tid här, och arbetat med er för att se er själva mer och mer i dessa högre vibrationella frekvenser. Hjälper detta? Och Shoshanna kanske vill tillägga något.

Shoshanna: Vi kan dela här.

Gäst: Så det ni egentligen säger är, nappa inte på betet. Det är ett bete åt mig.

OWS: Ja.

Shoshanna: Nej. Vi håller inte med.

OWS: Ok, dela då.

Shoshanna: Vi vill dela.

OWS: Ja.

Shoshanna: Vi vill dela.

Gäst: Ja, gärna.

Shoshanna: Du är anknuten, Kära Syster.

OWS: Ja.

Shoshanna: Det finns inget bete. Du är anknuten. Detta är undergången för dem som lever i rädsla. Vi ska ge dig en metod, om du vill. Vi ska ge dig ett verktyg. Det här är vad du måste göra. Och vi ska ställa en fråga först. Om du möter ett skrämt barn, argumenterar du med det barnet?

Gäst: Nej.

Shoshanna: Det gör du inte. Du tröstar det. Du hittar en väg att minska dess rädsla. Såvida du inte är ett monster. Jag menar, det finns många som … ja. Det är lustigt, det finns många som inte är medkänsliga, som vill skjuta undan barn. Men vi tror inte att detta är du. Så, om du möter ett skrämt barn argumenterar du inte med det barnet. Du knuffar inte omkring det barnet. Du blir inte aggressiv mot det barnet, för du vet att barnet är oskyldigt, det är rädd för något som inte existerar. För det mesta, när du möter ett barn, tror det att ett monster ligger under sängen. Eller de ser en hund och tror att hunden ska bita dem. Deras rädslor förverkligas inte, förstår du. Så när du möter en människa som kanske ser ut som en vuxen, verkar tala som en vuxen, så måste du förstå att det är ett skrämt barn!

Du måste se dem annorlunda. Du måste i ditt sinne inse att denna varelse är 10, eller 8, eller 7, eller 5 år. De vet inte hur de ska hantera världen, och de söker tröst, förstår du.

Så nu är det ditt jobb att se detta annorlunda. Inte vara aggressiv och tro att de lägger ut bete. De är barn. De har inte den medvetna vetande medvetenheten för att förstå vad som händer i världen, och de är rädda.

När du gör det kommer det att förändras för dig. Anknytningen kommer att lyftas. Medkänslan kommer att fylla dig, förstår du. Kärleken till någon annan kommer att fylla dig. Verkar detta vettigt, Kära Syster?

Gäst: Det här är underbart. Tack så mycket.

Shoshanna: Namaste, Kära Du.

OWS: Bra. Har vi några andra frågor här?

Gäst: Ja, om ingen annan har en fråga, så vill jag fråga Shoshanna, hon talade om arketyper, vilket jag tror är mycket viktigt, att finna ut vilka dina arketyper är. Hur tar man reda vilka ens arketyper är, genom meditation? Genom Högre Själv? Genom att arbeta med en shaman? Hur upptäcker man sina arketyper?

Shoshanna: Vi ska svara här, Kära Du. Får vi dela?

Gäst: Ja, gärna.

Shoshanna: Kära Syster, arketypen är en levande andande varelse, förstår du, inom dig. Så det är ingenting komplext. Den är inte något som någon borde berätta för dig. Det är en väg av upptäckt, förstår du. Så vi skulle säga att du måste, som varelse, eller någon som vill bekänna sig till och förfina vad de fört fram som ett arketypiskt medvetande i den tredje dimensionens sfär och gå bortom den tredje dimensionen för att fullända det, se dig omkring på vad de gör.

Till exempel, Kära Du, vi känner dig. Så vi kan titta på dig. Vi vet att du är en djurälskare. Vi vet att du ger vård åt dem som inte kan ta hand om sig själva, de varelser som inte kan ta hand om sig själva. Så du är en omhändertagare. Du ger vård, du tar hand om. Du är en naturälskare. Detta är arketyper, förstår du, Kära Syster. Du behöver ingen shaman för att veta detta. Du behöver bara titta på hur du lever. Hur du lever definierar din arketyp, eller dina cellers arketyper som du fört fram.

Nu, för att fullända det, och det vet vi att du gör, om du är en naturälskare, startar du en skogsbrand?

Gäst: Nej.

Shoshanna: Naturligtvis inte. Om du är en naturälskare, och det är din arketyp, så är detta det i din själ du ska uttrycka. Och du tar hand om naturen. Du vårdar naturen, förstår du?

Gäst: Ja.

Shoshanna: Och du tar hand om de vackra djuren bättre än någon annan, förstår du. Du tar reda på hur du ska ta hand om dem på ett perfekt sätt.

Så, helt enkelt för alla som lyssnar på detta, se på ert liv och vad ni gör naturligt. Vad är naturligt för er? Det är den arketyp ni lever. Den är del av ert uttryck. Ni kan ha mer än en. Och för att fullända den måste ni medvetet lära er hur ni ska bli bättre på den. Hur ni ska förfina den. Hur ni ska förlänga den. Verkar detta vettigt, Kära Syster?

Gäst: Det gör det. Och jag är i resonans med allt ni sade. Hur många arketyp-underkategorier finns det?

Shoshanna: Omkring en miljon.

Gäst: Åh! (Skrattar)

Shoshanna: Det finns många förstår du. Det finns många. Du måste bara, som varelse på den här planeten, hjälpande att föra fram Övergången, du måste göra ditt bästa för att fullända och förfina de arketypiska personligheter som du lever.

Gäst: Vackert. Ja. Naturen och djuren. Det är ett stort uppdrag i liver för mig. Ja.

Shoshanna: Ja. Namaste, Kära Syster.

OWS: Har vi då några andra frågor här?

Gäst: Jag har en fråga. Hör ni mig?

OWS: Nej, du låter förvanskad. Vi förstår inte.

Gäst: Jag kan inte komma så nära min telefon, ledsen.

Shoshanna: Du kommer genom nu. Tala direkt in i telefonen, Kära Du.

Gäst: Ok. Min fråga är, jag skulle vilja få några tips, och jag vet att jag ber om mycket. Några tips om hur jag ska intensifiera relationen med den jag är i alla mina dimensioner.

Jag kan ge ett specifikt exempel på detta. Jag har fokuserat mer på att älska mig själv. Och när jag gör det finns det vissa områden där jag inser att jag har påhäng, mönster som inte tjänar mig, som jag inte vill ha. Ett av de största är isolering från människor. Och jag känner att det är ett misstag av mig att tro att jag på egen hand kan göra framsteg i detta. Så jag försöker gå samman mer, få kontakt med mig i alla mina dimensioner, så att jag tillsammans har större möjlighet att släppa något som jag måste släppa. Och jag undrar bara om ni har några tips angående det.

OWS: Vi ska säga dig, Kära Du, var bara dig själv. Bekymra dig inte. Oroa dig inte för att det här inte fungerar eller det där inte fungerar. Bara var den du är, och allting blir precis som det måste vara. Fokusera inte på något annat än just det. Att bara vara dig själv. Att älska dig själv. Älska Källan inom dig. För Källan finns inom dig. Ditt Högre-Guds-Själv är en del av dig. Du är en del av ditt Högre-Guds-Själv. Du är en del av dina multidimensionella själv. Och allting rör sig i den riktningen då denna övergång fortsätter att gå genom. Och då övergången kommer närmare och närmare uppstigningsprocessen här, som du också befinner dig i, men då den kommer närmare din fulla uppstigning, då kommer allt du talar om nu att bli en del av dig och ditt uttryck i varje ögonblick. Ok. Shoshanna?

Shoshanna: Vi kan dela här. Får vi dela, Kära Broder?

Gäst: Ja, Shoshanna.

Shoshanna: Käre Broder, vi ber dig se dig själv som en hel varelse. Att du ska ge upp dessa fragmenteringar och se dig som ett, som en hel varelse. Vi ska också säga dig, och det har du, så det är bäst vi säger åt dig att sluta analysera. Sluta kapa upp saker. Sluta titta på detaljer. Lukta på en blomma. Plantera en trädgård. Kyss en baby. Håll om ett husdjur. Bli ett med din omgivning. Gör det till ditt jobb att älska allt omkring dig och delta med det i tanken, att du älskar allt omkring dig, och att du är fullkomlig.

Du förstår, Käre Broder, vi känner dig. Vi vet också, och vi har sett andra stirra på dig, och har sett din kärlek och din visdom, och din heder och din storhet. Du förstår, de ser dig. Nu måste du se dig. Namaste.

Gäst: Tack.

OWS: Detta gäller alla här, inte bara den som ställde frågan, utan alla bör följa detta råd. Finns det några andra frågor här?

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: När vi växer upp och blir äldre så går vi genom mycket, eller hur? Vi går genom många bra och dåliga saker. Och vi tjänar också, som goda modeller, och sådant. I det här landet stöter vi på många saker, många människor och många olika platser, och inte bara i det här landet, utan över hela världen. Hur vet vi, som Ljusarbetare, att vi påverkat någon positivt. Att någon förändrats tack vare vår information? När vi ger dem den informationen. Låt säga att vi befinner oss i en speciell stad eller stat under en kort period, kanske ett eller två år, och då känner vi människor, vi agerar på dem och fortsätter sedan till en annan stad, annan stat, och samma sak sker de nästkommande fem åren. Och sedan flyttar vi i 20 år någon annanstans. De människor vi stött på och interagerat med träffar vi inte igen. Hur vet vi att vi påverkat dessa människor på ett positivt sätt? Och vi har förstås negativa, men fokusera på det positiva. Hur vet vi att vi faktiskt påverkat dem?

Shoshanna: Vi måste svara här, Kära Du. Får vi det, One Who Serves?

OWS: Ja, gör det.

Shoshanna: Käre Broder, får vi delta? Får vi ge vårt perspektiv på detta?

Gäst: Absolut.

Shoshanna: Käre Broder, du kanske inte tycker om det vi ska säga. Men föreställningen om att vilja veta om du påverkat någon annan är centrerad i ego. Den är inte centrerad i hjärtat, förstår du. Därför att inget av detta spelar någon roll. Inget av detta kommer någonsin att spela någon roll. Du måste ge från ditt hjärta utan att knyta an till ett resultat, utan att knyta an till att veta. Detta är dilemmat. Detta är svårigheten med att vara på denna planet för människan, för alla människor måste tämja egot, förstå du. Vi säger inte radera egot, men tämja egot.

Du måste förstå att varhelst du befinner dig, när du handlar med din högsta grad av kärlek från ditt hjärta, när du lyser med ditt ljus, så gör du skillnad! Du påverkar alla omkring dig, och det kan ta 100 år för det fröet att gro, men det är inte ditt bekymmer att det gror, för du är fordonet av ljus. Du måste bara lysa ditt ljus på mörkret. Du måste bara expandera kärleken i ditt hjärta till andra, och sedan släppa. Namaste.

OWS: Ja. Och vi ska säga här, du är en i Ljusarbetar- och Ljuskrigar Gemenskapen, och alla ni tillsammans har en stor påverkan på de förändringar som behövs för att påverka det kollektiva medvetandet på denna planet.

Gäst: Frågan är, jag vet att kan finnas någon aspekt av ego här, men bara det faktum att, ni vet, ego är knepigt, alla har en nivå av ego, men i mitt speciella fall ville jag förstås göra gott och ingen skada. Vi går genom en del negativa situationer där vi faktiskt kan göra lite skada, men när vi går vidare, jag mäter mig själv, hur bidrar jag egentligen till detta? Om detta är min egosida försöker jag förbättra mig för att faktiskt sätta egot åt sidan, så att jag göra bättre. Eftersom jag inte har något sätt att mäta hur stor positiv påverkan jag har.

Shoshanna: Käre Broder, det har ingen.

OWS: Nej.

Shoshanna: Det finns ingen på planeten som kan mäta detta, förstår du.

Gäst: Jag tänkte att jag skulle börja titta på det.

Shoshanna: Det existerar inte.

Gäst: Ok. Jag förstår.

OWS: Mycket bra. Andra frågor? Vi tar en till, sedan måste vi släppa. Någon ytterligare?

Gäst: Jag fick ett genombrott i hur jag interagerar med min syster, med kritik mot mig, som jag var tvungen att förklara och rättfärdiga, och det finns ett krav från henne att jag förklarar mig angående vad jag gjorde eller sade. I grund och botten klev jag ur detta i helgen. Jag kommer inte att göra det längre. Det är ett gammalt och skröpligt mönster och vi måste sluta med det. Som resultat gick hon in i ett tillstånd av själv-gissel (vi har alltid försökt skydda henne från depression). Min fråga är, när vi tar tillbaka vår makt, och det inte ser ut att bli så bra för den andra personen, som vi älskar, men vi bara vet att vi måste ta tillbaka vår makt, på vilket sätt hjälper det dem? Om det nu finns något sätt att generalisera det här?

Shoshanna: Vi ska svara här, Kära Syster. Får vi delta? Får vi ge vårt perspektiv på detta?

Gäst: Ja, gärna.

Shsoshanna: Vi ber återigen om ursäkt till One Who Serves.

OWS: Nej, det är helt ok.

Shoshanna: Vi ska svara här, Kära Syster. Kära Syster, när en larv går in i sin puppa (jag vet att det är för att hitta något annat, vi hittar inte ordet – chrysalis), bekymrar du dig för det?

Gäst: Nej, inte alls.

Shsoshanna: Därför att det är ett naturligt fenomen, och vi känner till det. Som människor har vi sett vad som händer. Larven blir en fjäril, förstår du. Men det sker en omvandling. Det finns en övergångsperiod, förstår du. Man kan inte bli en fjäril utan att gå genom omvandlingen. Är det inte så?

Gäst: Ja, det är rätt.

Shoshanna: Och den är ful. Chrysalis är ful. Den ser lustig ut. Den är brun. Och vi säger, ”Oj, ska vi knacka ner den, för den är brun och ful, eller inte?” Så du förstår, när man förändrar något, kommer någon annan att förändras, och man måste vänta. Man måste ha tålamod, då de också går genom en omvandling.

Så, hur lång tid tar det? Det kan vi inte säga. Andra kan inte säga det. Men du måste leva ditt sanna liv. Förstår du detta, Kära Syster?

Gäst: Ja, definitivt. Tack.

Shoshanna: Verkar detta vettigt, Kära Vackra Syster?

Gäst: Ja, mycket vettigt. Ja, absolut. Tack.

Shoshanna: Namaste, Kära Du.

Gäst: Namaste.

OWS#2: Innan vi släpper kanalen, måste vi lägga in lite till. Vi har inte varit med er för en tid, och några av er nya undrar, ”Vad är det som händer? Vem är det som nu kommer in?” Men vi måste bara komma in och säga, Gott Nytt År! Gott Underbart Nytt År!

Och det är vad ni måste göra. Ni måste tänka på det nya året som ett underbart år, och det kommer att bli så speciellt. Och det är för er. Det är för er att gå genom detta nya år och ha trevligt. Roa er! Fira ert liv. Fira att ni är på planeten just nu, för det är så speciellt att ni är här!

Ja, ni kom frivilligt hit och allt det där, och vi vet att ni många, många gånger sagt, ”Varför var jag frivillig till detta? Varför sa jag att skulle komma och göra det här?”

Men ni måste förstå, när allt detta är sagt och gjort, när detta är över, att ni kommer att bli firade. Ni kommer att komma in i skeppen och vara i det uttrycket, och det kommer att bli många som hälsar er och firar er, för ni har gått genom så mycket som vi inte skulle vilja gå genom! Det kan jag säga er nu på en gång, vi skulle inte göra det som ni gjort det.

Vi har funnits här. Vi har varit en del av detta uttryck, men inte som ni då ni går genom tiden här, inte i den speciella övergång som ni går genom. Men när ni ser på detta som en övergång, och det är verkligen det, men se det som en underbar övergång, underbara förändringar som är på väg. Inte de saker som är propagandiserade och programmerade och allt sådant för allmänheten. Ni är inte allmänheten! Ni ska inte vara en del av den längre. Tänk på det mer och mer då ni går genom detta nya år, att ni inte är en del av detta.

Ni är en del av det högre vibrationella uttryck som kommer på den här planeten, och det är vad ni måste tänka om er själva. Tänk på er själva som Alliansen, en del av Alliansen. Som ni många gånger hört, ni är de ni väntat på. Tänk på er själva på det viset. Och om ni gör det mer och mer under detta nya år, speciellt i början av det, då kommer ni att vara i en position där ni kan ge mest hjälp till andra omkring er. Och detta är viktigt här. De kommer se på er. De kommer att se på er och hur ni uttrycker er. Och om ni uttrycker er utan rädsla, utan disharmoni av något slag. Om ni uttrycker glädje och lever i den frihet ni antas befinna er i, som den självständiga varelse ni är, då kommer allt att bli bra för er.

Och vi ska berätta för er att jag själv, jag är mig själv här, jag är en del av självet, precis som jag är en del av detta kollektiv hos One Who Serves, men jag kommer att vara med er mer och mer under detta år. Det är dags. Jag har haft vad ni skulle kalla ett sabbatsår, eller till och med semester, om ni vill kalla det så. Och nu är jag tillbaka! Jag är tillbaka och kommer att vara här med er för att fortsätta uttrycka under detta nya år, speciellt då ni går genom, som jag sade, början av året. Ni kommer att få bevittna några mirakulösa saker här. Det är vad jag vill komma och sedan säga till er. Och bara återigen säga Gott Nytt År, alla. Shoshanna, har ni något ni vill lägga in som avslut?

Shoshanna: Det finns så mycket här. Vi ska säga, och det har sagts förut, älska er själva. Men älska er själva som Skaparen älskar er. För ni är de skapade, och skapelsen. Vet att ni är gjorda av ren kärlek. Att ni är gjorda med kärlek, och kärlek är Ljus, förstår ni. Så det kan inte finnas något annat. Så kämpa inte med detta, för ni är kärlek. Namaste.

OWS: Mycket bra. Och jag vill avsluta med en sång, men James här säger nej, nej, nej, eftersom har är hes i halsen, han kanske har pratat för länge här. Vi har talat genom honom för länge nu. Så vi ska inte göra det den här gången. Kanske nästa gång. Kanske nästa år. Och det kommer att finnas sååå mycket att fira nästa gång.

Shoshanna: Vi tror du vill sjunga ”Let it Be.”

OWS: Nej. Vi skulle sjunga, ”Celebrate”. Men det är ok. Vi ska inte göra det den här gången.

Vi ska bara säga , återigen, Gott Nytt År! Lycka till Allting! Här, då ni rör er in i detta nya år, detta Underbara Nya År!

Frid till er alla.

Shanti. Frid vare med er. Var den enda.

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *