Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 12 december 2021

 

Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele

12 december 2021

Kära läsare, välkomna till vårt meddelande.

Vet att många i de högre dimensionerna observerar och vägleder i dessa tider av förändring och förvirring. Vet att ni aldrig är ensamma och att ni är mycket beundrade för ert mod och er styrka att bli en del av jordens uppstigningsprocess, för att frambringa ett mer upplyst kollektivt medvetande.

Allting på varje nivå av det dagliga livet förändras därför att det kollektiva medvetandet förändras. Detta påverkar de vakna såväl som de som inte är det med avseende på de välbekanta ritualerna och firandet under kommande helger. Eftersom medvetande är substansen av form, kan ni uppleva en känsla av inre förvirring och brist på entusiasm inför de Kristna och Chanukka traditionerna, övertygelserna och koncepten ni tidigare älskade och helhjärtat deltog i.

Trots detta försöker många att bibehålla bekanta helgritualer i tron att det gör att allt känns ”som vanligt” igen. Rädsla driver på motståndet mot förändring. Detaljhandeln räds ekonomiska förluster och fortsätter att likställa köp av gåvor med kärlek. Medierna spelar högljudd julmusik och TV återsänder känslomässiga julfilmer.

Om dessa saker inte längre är i resonans med er eller inte får er på gott humör, förstå då att ni inte plötsligt blivit en ”grinpetter”, utan att er energetiska signatur inte längre är i linje med många saker som är i resonans med gammal energi. Då ni utvecklas andligt kommer många av de traditioner ni växte upp med eller firade med familj, vänner eller någon grupp, inte bara vid julen, att automatiskt börja kännas mindre viktiga eller uppfyllande.

Detta kan orsaka problem i familjen eller med vänner som kvarstår hängivna vikten att behålla helgtraditionerna precis som de alltid varit. Som med alla saker i livet, gör inte motstånd eller ställ till scener angående familjefirande, utbyte av gåvor eller traditioner, utan deltag istället kärleksfullt efter tycke, medan ni håller i er högsta sanning och använder dessa tillfällen till att få reda på sanningen om dem omkring er.

Ge inte kraft till aktiviteter ni inte längre till fullo omfamnar. Tro aldrig att ert deltagande i någon familjetradition som är viktig för andra, kommer att påverka ert uppnådda medvetandetillstånd eller separera er från vem och vad ni är. Ni har dock alltid fri vilja att välja. Tillåt er aldrig att trakasseras att göra något, men när ni gör ett val som kan vara förvirrande för andra, gör det med kärlek och respekt för deras övertygelser.

Låt processen utvecklas kära ni, både inom och utom och acceptera att saker aldrig kommer att vara som de en gång var, eftersom energin i det kollektiva medvetandet har förändrats och detta är tack vare er, vilket är ert syfte för att vara på jorden i denna tid. Alla som vaknar upp till eller håller i sanningen i medvetande, adderar automatiskt Ljus till kollektivet.

Det återstår mycket och mycket har redan skett som ni fortfarande är omedvetna om, vilket får er att tro att inget händer. Utför ert arbete, gör det ni ska, fortsätt med era vanliga aktiviteter i livet, medan ni erkänner verkligheten om vem ni och de omkring er är. Håll, mitt i alla personliga och globala kriser, stadigt i det faktum att ni och alla andra på jorden är uttryck för den Gudomliga Källan/Gud och som sådana förkroppsligar allt som DET är.

Processen av andlig utveckling genomförd på detta sätt, genom tredje-dimensionell energi, är en i vilken många livstiders upplevelser tjänar till att så småningom öppna och föra människors medvetandetillstånd till där de kan översätta mänskliga tankar och upplevelser till deras högre sanning, tills, vid en speciell punkt, de sanningar de utövat, funderat på och levt, blir ett uppnått medvetandetillstånd och börjar manifesteras som dem själva.

Exempel på översättning av saker, ”Jag känner smärta, men jag vet att Gud inte vet någonting om smärta och aldrig formade SIG själv som smärta. Jag är pank men jag vet att verkligheten av mitt varande är självförsörjande och självuppehållande Gudomligt Medvetande, vilket är oändligt komplett och helt. Jag har inga vänner, ingen partner, älskare etc. , men jag inser att eftersom Gud är ETT kan jag aldrig vara separat från sällskapet av ETT uttryckande SIG som de många. Jag har inget hem, men jag vet att jag aldrig kan vara separat från mitt perfekta hem, som är Gudomligt Medvetande.”

Detta är bara några få exempel på hur man översätter den yttre scenen till sanningen, då ni lever ert dagliga liv. Det kräver övning därför att, även om tid i verkligheten inte existerar, allting i den tredje dimensionen fungerar i tid.

Varje andlig sökare kommer till ett vägskäl där de måste besluta sig för om de vill leva den sanning de känner till, eller fortsätta vara hänvisade till konversation med metafysiska studenter i allt fler klasser, eller vid middagsbordet. Det är mycket lättare att hålla sig till det kollektiva tänkandet i nästan alla ämnen, men vid en viss punkt upptäcker de flesta att deras andliga medvetenhet inte längre låter dem att helt slappna av och njuta av kollektivt tänkande tillsammans med andra.

För de flesta av er är den period i tiden då ni kan bestämma er för att leva, eller inte leva sanningen, över, därför att den utvecklande energin på jorden för alla dit där de inte längre är i resonans med mycket av det de tidigare var i perfekt linje med … viss mat, underhållning, böcker, grupper, vänner, arbete, övertygelser etc. Vid en viss punkt börjar varje själ helt enkelt att leva de högre frekvenserna, eftersom de integrerat dem i sitt energifält, vilket är målet i den evolutionära processen.

Det som gör denna uppstigningsprocess ovanlig och så intressant för dem på andra planeter är att ni går genom uppstigningsprocessen i era materiella kroppar, istället för att behöva dö först.

Er sanna och eviga kropp är en kropp av Ljus. Denna verkliga kropp är alltid fullt närvarande, även om ni befinner er i ett materiellt koncept av den. Då medvetandet utvecklas och ni bättre inser detta, kommer Ljuskroppen börja att i ökande grad manifesteras som och genom det materiella kroppssättet. Precis som ni är överflöd, fullkomlighet, helhet, intelligens etc. , är ni den perfekta kroppen av Gudomlig Föreställning, en kropp utan fel, sjukdom eller smärta. Denna verkliga kropp är Gud individualiserad och ni kan aldrig förlora den, eftersom det är ni, varande ett uttryck för Gud. Det är vad som lämnar det materiella kroppskonceptet vid tiden för döden.

Vi har ofta berättat den sanna historien om Julen, men gör det igen för dem som inte är medvetna om Julens djupare mening, såväl som dem som behöver en påminnelse. Julen är inte en mans berättelse, utan den är varje människas berättelse, som den tolkas genom mänskligt tänkande.

Kristus Födelse (Ljusmedvetande) är berättelsen om varje själs andliga uppvaknande, vilket vanligen manifesteras under tvång eller förlust av materiella saker (stall), eftersom födelsen av individuellt Kristusmedvetande inte kan ske i ett medvetande redan fyllt av ego och falska övertygelser (ingen plats på Värdshuset). Födelsen av Kristusmedvetande är lätt igenkännlig av dem med högre andligt medvetande, som vid denna punkt kliver in för att hjälpa det sköra nya uppvaknade medvetandetillståndet med gåvor av stöd, styrka, förståelse och kunskap … (de tre kungarna).

De i en lägre resonans (Herodes) är alltid rädda och känner sig hotade i närvaron av Kristusljus, och försöker döda eller eliminera det på alla sätt de kan (lagar, propaganda, socialt tryck), så det nyfödda och ännu inte fullt utvecklade medvetandetillståndet måste, för en tid, hållas hemligt och dolt för dess trygghets skull, då det växer till ett starkt och högt utvecklat medvetandetillstånd … Kristus.

De som försöker att eliminera sanningen kan bara för evigt misslyckas, för Sanningen är en Verklighet som kan döljas, ignoreras och förnekas, men aldrig förändras, avlägsnas eller påverkas.

Sänder er kärlek, ljus och erkännande under denna högtidliga tid.

Vi är den Arkturiska Gruppen 12/12/21

 

 

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...